Използване и конфигуриране на уеб компонент на връзки към резюме или контрола на поле на връзки към резюме

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връзка за Резюме уеб част и контрола на поле на връзка за Резюме и двете предоставят лесен начин за изграждане на страница с връзки към различни източници, както във и извън вашия сайт. Можете да управлявате облика, организация и представяне на връзките, които добавяте към уеб компонент на връзки или контрола на поле.

Какво искате да направите?

Създаване на уеб страница, която има уеб компонент на връзки или контрола на поле

Конфигуриране на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Използване на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Създаване на уеб страница, която има уеб компонент на връзки или контрола на поле

Когато създавате страница, можете да изберете за тази страница, за да има връзки към резюме, като изберете съответната страница за оформление.

Две оформления на страница вече съдържат контрола на поле на връзка за Резюме, когато ги използвате за създаване на страница:

 • Страница на статия с връзки към Резюме

 • Начална страница с връзки към Резюме

 • Начална Главна страница

Можете да използвате контрола на поле на връзка за Резюме, точно както бихте използвали уеб компонент на връзки, освен че не можете да добавяте контрола на поле на страница. Контролите на поле трябва да бъде добавен към оформление на страница, преди оформлението се използва за създаване на уеб страница.

Добавяне на уеб компонент на връзки към страница

Резюме връзка уеб части могат да се добавят към страница само ако оформлението на страницата поддържа уеб части. Можете да добавите уеб компонент на връзки към страница, която използва всяко от следните оформления на страница с приветствие:

 • Разширено търсене

 • Начало на интранет

 • Новини Начало

 • Страница с резултати от търсене на хора

 • Страница за търсене

 • Резултати от търсенето

 • Начална страница на указателя на сайтове

 • Начална страница със съдържание

 • Отидете на страницата, към която искате да добавите уеб компонент на връзки.

 • В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 • Изберете зона за уеб частта и след това щракнете върху Добавяне на уеб компонент в тази зона. Отваря се диалоговият прозорец Добавяне на уеб части на уеб страница.

 • В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компоненти , под Всички уеб частив секцията по подразбиране Поставете отметка в квадратчето Уеб компонент на връзки и след това щракнете върху Добави.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Има два набора от опции за конфигуриране за уеб компонента на връзки към Резюме: стандартни опции за конфигуриране на уеб част и на опции за конфигуриране на връзка за резюме. Опции за конфигуриране на връзка за Резюме са налични за контролите на поле за връзка за резюме.

За да изберете стандартните опции за конфигурация на уеб част, щракнете върху стрелката в горния десен ъгъл на уеб частта и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част. За повече информация относно тези опции за конфигурация вижте статията Персонализиране на уеб части.

Ако вече редактирате страницата, стрелката в горния десен ъгъл на уеб компонента е с етикет Редактиране.

За да изберете Опции за конфигуриране на връзка за Резюме, направете следното:

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху Конфигуриране на стилове и оформление. Появява се диалоговият прозорец Конфигуриране на стилове и оформление на уеб страница.

 3. Можете да изберете следните опции:

  • Стил по подразбиране за нови връзки      Изберете стил на показване за новите връзки. Стил, който сте избрали, се прилага към всяка връзка, които добавяте към уеб компонент на връзки.

  • Промяна на съществуващи връзки да използват този стил      Поставете отметка в квадратчето и след това изберете стил на показване, за да се приложи към всички съществуващи връзки в уеб компонент на връзки.

  • Задайте заглавките на група да използват този стил      Ако отделите връзките си в групи, можете да използвате тази опция, за да зададете стила на показване на заглавките.

  • Брой колони за групи      Ако отделите връзките си в групи, можете да използвате тази настройка, за да зададете броя на колоните, които ще бъдат показани. Уеб компонент на връзки или контрола на поле може да има до пет колони. Ако използвате пет или по-малко групи, можете да направите всяка група се показват в своя собствена колона, като използвате опцията брой колони за групи да укажете число, което съответства на номера на групи, които имате. Ако зададете броя на колоните, който е по-малко от броя на групите, групите са равномерно разпределени в списъка Налични колони и се добавя нов ред, съдържащ допълнителни групи в долната част на уеб частта.

Най-горе на страницата

Използване на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Можете да използвате уеб компонент на връзки или контрола на поле, за да създавате групи, които можете да използвате, за да организирате връзки, да добавяте нови връзки и да сортирате връзките и заглавките на групи, които са в уеб частта.

Ако планирате да организирате връзките с помощта на групи, е добра идея да създадете групите, преди да добавите нови връзки. Това ви позволява да поставите всяка нова връзка в група, когато добавяте връзката. Ако решите да не създавате първо групи, но по-късно решите, че искате да използвате групи, можете да редактирате всяка връзка, за да го добавите към група, или можете да плъзнете всяка връзка в групата, към която искате да принадлежи.

Какво искате да направите?

Добавяне на група към уеб компонент на връзки или контрола на поле

Добавяне на връзка към уеб компонент на връзки или контрола на поле

Сортиране на връзки към Резюме и заглавките на групи в раздел '' или контрола на поле

Редактиране на съществуваща връзка или заглавка на група

Добавяне на група към уеб компонент на връзки или контрола на поле

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху Нова група. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Нова група .

 3. В полето Име на заглавка на група въведете име за групата. Това име се появява в горната част на списъка с връзки, които добавяте към групата.

  Забележка: Когато създавате първата група за определен уеб компонент на връзки или контрола на поле, всички съществуващи връзки в уеб част или контрола на поле се добавят към тази група. Допълнителните групи, които създавате, първоначално са празни.

Премахване на група

Можете също да премахнете група от уеб компонент на връзки или контрола на поле.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху менюто до групата, която искате да премахнете и след това щракнете върху Изтрий.

  Забележка: Когато премахнете група, която съдържа връзки, тези връзки се преместват към първата група, която остава. Ако премахнете единствената група, връзките остават и вече не са в група.

Добавяне на връзка към уеб компонент на връзки или контрола на поле

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху Нова връзка. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Нова връзка .

 3. В диалоговия прозорец Нова връзка изберете дали връзката сочи към лице или към елемент.

  Забележка: Резюме на връзка към лице е налична само за сайтове, които имат споделени услуги доставчик (план) конфигуриран. Ако вашият сайт не е конфигурирана SSP, лице опция не е налична.

  Ако решите да се свържете към даден човек, нова опция лице, се появява в диалоговия прозорец Нова връзка . Можете да укажете кое лице сочи връзката като въведете в полето лице или като щракнете върху Преглед и след това изберете лицето от диалоговия прозорец Добавяне на лице на уеб страница. Опцията лице не се появява, ако решите да се свържете към отделен елемент.

 4. Добавете заглавие и описание за връзката, като въведете в полетата за заглавие и Описание . Трябва да предоставите заглавие, но описанието не е задължително. Ако добавите описание, можете да проверите правописа на текста на описанието, като щракнете върху бутона Проверка на правопис до полето Описание .

 5. Можете да укажете адреса (URL) на връзката, като я въведете в полето за URL адреса на връзката . Ако връзката сочи към лице, адресът ще вече са попълнени. Ако връзката сочи към елемент, който е във вашия сайт, можете да щракнете върху бутона Преглед , за да намерите елемента и задайте автоматично попълване в полето за URL адреса на връзката . За да проверите адреса на връзката си, щракнете върху Щракнете тук, за да тествате.

 6. Изберете опцията отвори връзката в нов прозорец , за да направи връзката се отварят в нов прозорец на браузъра.

 7. Можете да добавите пояснение към връзката, като въведете в полето пояснение . Пояснението се появява над връзката, когато потребителят на страницата е показалеца на мишката върху връзката.

 8. Можете да свържете изображение с връзката, като въведете адреса на изображението в полето URL адрес на изображение . Ако изображението е във вашия сайт, можете да щракнете върху бутона Преглед , за да намерите изображението и автоматично попълване в полето URL адрес на изображение . Ако свържете изображение с връзка, изображението се появява до връзката и страницата потребителите могат да щракнат или изображението или връзката, за да достигнете до целта на връзката. За да проверите адреса на изображението, щракнете върху Щракнете тук, за да тествате.

 9. Ако зададете изображение, за да се свържете с връзката, можете също да зададете алтернативен текст за изображението, като въведете текста в полето Описание на изображението . Алтернативен текст се четат на глас, от страницата софтуер, когато изглед на страница, който използва софтуер посещенията страницата за четене на страницата за четене. Този текст също се показва вместо изображението, ако по някаква причина браузърът на потребителя не показва изображението.

 10. Ако вече имате добавени групи към уеб компонент на връзки или контрола на поле, можете да зададете коя група принадлежи връзката, като използвате Група падащия списък. Когато редактирате връзка, можете да използвате Група падащия списък, за да добавите връзката към група или да промените връзката принадлежи към групата.

 11. Можете да зададете стила на показване за връзката, като изберете опция в полето стил . Обърнете внимание, че някои стилове не показват изображения, така че ако имате свързани изображение с връзката ви, внимавайте да изберете стил, който показва изображения.

Премахване на връзка

Можете също да премахнете връзка от уеб компонент на връзки или контрола на поле.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху менюто до връзката, която искате да премахнете и след това щракнете върху Изтрий.

Сортиране на връзки към Резюме и заглавките на групи в раздел '' или контрола на поле

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В уеб компонент на връзки или контрола на поле плъзнете връзка или заглавка на група, за да промените позицията си спрямо другите връзки и заглавките на групи. Червена лента се показва, където ще се премести връзката или заглавката на група.

  • Използвайте бутоните Премести нагоре и Премести надолу :

   1. В уеб компонент на връзки или контрола на поле щракнете върху Промяна на реда. Появява се диалоговият прозорец Промяна на реда на връзките на уеб страница.

   2. Щракнете върху заглавката на група или връзката, която искате да преместите и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

    Забележка: Ако преместите връзка нагоре или надолу, връзката може да бъдат преместени в друга група. Ако връзката е в началото на група и има друга група над него, когато щракнете върху Премести нагоре, връзката се премества в групата над нея. Ако връзката е в дъното на група и има друга група под него, когато изберете връзката и щракнете върху Премести надолу, връзката се премества в групата под него.

Редактиране на съществуваща връзка или заглавка на група

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако вече редактирате страницата.

 2. В режим на редактиране всяка връзка към Резюме и заглавка на група има меню, се намира отляво на връзката или заглавката. Щракнете върху менюто и след това щракнете върху Редактиране. В зависимост от това дали сте щракнали върху менюто за връзка или заглавка на група появява се диалоговият прозорец Редактиране на връзка уеб страница или Редактиране на група .

 3. Същите опции, които са налични, когато добавите връзка или Добавяне на група също са налични, когато редактирате група или връзка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×