Използването на екранен четец за маркиране на файл или папка в библиотека с документи в SharePoint Online

Използването на екранен четец за маркиране на файл или папка в библиотека с документи в SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint Online с клавиатурата и екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да маркирате важни файлове, папки или връзки в библиотека с документи, като ги закачвате към горния край на библиотеката с документи. Когато закачите елемент, в горния край на страницата на библиотеката се появява миниатюрно изображение, което улеснява потребителите да го намират.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Акцентиране върху елемент в библиотека с документи

Забележки: 

 • Осветената област е специфична за изглед на отделна папка или библиотека. Когато използвате изгледи по избор, трябва да закачите елемента във всеки изглед, в който искате да се вижда.

 • Можете да осветите до три елемента на библиотека, папка или изглед.

 • Тази процедура не е налична в класически режим.

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, която съдържа файла, папката или връзката, която искате да осветите.

 3. В изглед Списък или Плочки изберете файла или папката, върху които искате да акцентирате.

  Съвети: 

  • За да изберете даден елемент, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колони в мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колона", и след това използвайте стрелка надолу. (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  • За да превключвате между изгледите Списък и Плочки:

   • Уверете се, че няма избрани файлове или папки. Бутонът Създай и менюто Изглед са налични в менюто само когато няма избрани файлове в библиотеката с документи.

   • Натискайте Tab, докато не чуете "Създай, Създаване на нова папка или документ на Office в това местоположение".

   • Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Меню изглед", и натиснете клавиша Enter.

   • Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Списък" или "Плочки", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори".

 5. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Закачи в началото", и натиснете клавиша Enter. В горната част на вашата библиотека се появява изображение на миниатюра на елемента.

  Съвет: Ако в лентата с менюта липсва опцията Закачи в началото, натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Още команди, Други неща, които може да правите с подменюто за избраните елементи" и натиснете клавиша Enter. В подменюто натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Закачи в началото", и след това натиснете клавиша Enter.

Забележка: Ако изберете миниатюрата на акцентиран елемент, е лесно да работите с елемента:

 • За да изберете изображение на миниатюра, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Закачени елементи на списъчно поле." След това натискайте стрелка надясно, докато не чуете името на желания от вас акцентиран елемент. (В разказвача ще чуете "Закачени елементи".)

 • За да отворите избрания акцентиран елемент, натиснете клавиша Enter.

 • За да отворите контекстно меню със списък с допълнителни действия, които можете да предприемете с акцентирания елемент – например Преименувай, Известявай ме, Хронология на версиите и Извлечи:

  1. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори".

  2. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Още команди, Други неща, които можете да правите с подменюто за избраните елементи", и натиснете клавиша Enter.

  3. В контекстното меню, за да направите избора си, използвайте клавиша със стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на реда на акцентирани елементи

Когато имате повече от един акцентиран елемент, може да промените реда, в който се виждат, чрез преместване на даден елемент наляво или надясно.

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, стартирайте приложението SharePoint и след това отворете вашата библиотека с документи.

 2. За да видите библиотеките с документи на SharePoint Online, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Прегледайте". Натиснете клавиша Enter. След като изгледът на вашата библиотека с документи се промени на изглед на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, ще чуете името на библиотеката с документи, последвано от "Създай".

  Съвет: Ако не чуете "Бутон "Прегледайте", значи вече използвате изгледа на SharePoint Online.

 3. Отидете в библиотеката с документи, папката или изгледа – там, където елементът е акцентиран.

 4. За да изберете елемента, който искате да пренаредите, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Списъчно поле Закачени елементи". След това натискайте стрелка надясно, докато не чуете името на акцентирания елемент, който желаете да преместите на ново място. (В Разказвач ще чуете "Закачени елементи".)

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори".

 6. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Редактиране на кабърче", и натиснете клавиша Enter.

  Съвет: Ако в лентата с менюта липсва опцията Редактиране на кабърче, натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Още команди, Други неща, които може да правите с подменюто за избраните елементи", и натиснете клавиша Enter. В подменюто натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Редактиране на кабърче", и след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да изберете "Премести надясно" или "Премести наляво", използвайте стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter.

Откачване на препоръчан елемент

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, стартирайте приложението SharePoint и след това отворете вашата библиотека с документи.

 2. За да видите библиотеките с документи на SharePoint Online, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Прегледайте". Натиснете клавиша Enter. След като изгледът на вашата библиотека с документи се промени на изглед на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, ще чуете името на библиотеката с документи, последвано от "Създай".

  Съвет: Съвет: Ако не чуете "Бутон "Прегледайте", значи вече използвате изгледа на SharePoint Online.

 3. Отидете в библиотеката с документи, папката или изгледа – там, където елементът е акцентиран.

 4. За да изберете елемента, който искате да откачите, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Списъчно поле Закачени елементи". След това натискайте стрелка надясно, докато не чуете името на акцентирания елемент, който желаете да преместите на ново място. (В Разказвач ще чуете "Закачени елементи".)

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори".

 6. Откачване на елемент:

  • Ако е закачен само един елемент, натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Подменю Откачи", и след това натиснете клавиша Enter.

  • Ако са закачени повече от един елемент, натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Подменю Редактиране на кабърче", и след това натиснете клавиша Enter. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Откачи", и след това натиснете клавиша Enter.

Използвайте SharePoint Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, да осветите важни файлове, папки или връзки в библиотека с документи, като ги закачвате към горната част на библиотеката с документи. Закачените елемент се показва като изображение на миниатюра в началото на страницата за библиотеката.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Превключване към изглед за списък

За да посочи всички елементи в библиотека с документи, трябва да превключите на изгледа на списъка .

 1. Отидете в библиотеката с документи, която съдържа файла, папката или връзката, която искате да осветите.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Търсене" Натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете "Преглед на опции" и след това натиснете клавиша Enter.

  Ако не чувате "Опции за преглед", премахнете всички възможни елемент селекции и опитайте отново.

 3. Натиснете стрелка надолу, докато чуете "Списък" а след това натиснете клавиша Enter.

Закачване на елемент в библиотека с документи

Закачените елемент се показва само осветен в папки и изгледи на библиотеката, в която той е бил първоначално закачени. Ако използвате изгледи по избор, трябва да закачите елемента във всеки изглед, който искате да изглежда осветен. Можете да закачите максимум три елемента за библиотека, папка или изглед.

 1. Отидете в библиотеката с документи, която съдържа файла, папката или връзката, която искате да закачите.

 2. За да изберете елемента, за да е закачена, натиснете клавиша Tab, докато чуете първия елемент в списъка с елементи. Натиснете Caps Lock + наляво или стрелка надясно, докато чуете името на елемента.

 3. За да отворите контекстно меню, натиснете клавиша Alt + меню. Ще чуете: "Меню". Ако чувате "Меню, изскочи, четат на глас" вместо "Меню", натиснете Esc, за да преместите фокуса към правилната контекстното меню.

 4. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Закачите в началото" а след това натиснете клавиша за интервал.

Промяна на реда на прикрепени елементи

Когато имате закачени повече от един елемент, можете да промените реда, в който те се показват.

 1. Отидете на библиотеката с документи, папка или изглед на мястото, където са закачени елементи.

 2. За да изберете елемента, който искате да преместите, натиснете раздела ключ, докато чуете "закачени елементи." След това натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете името на елемента.

 3. За да отворите контекстно меню, натиснете клавиша Alt + меню. Ще чуете: "Меню". Ако чувате "Меню, изскочи, четат на глас" вместо "Меню", натиснете Esc, за да преместите фокуса към правилната контекстното меню.

 4. В контекстното меню Натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете "Редактиране на ПИН" и след това натиснете клавиша за интервал.

 5. За да изберете посоката, в която да преместите елемент, натиснете стрелка надолу, докато чуете опцията, която искате и след това натиснете клавиша Enter.

Откачане на елемент

 1. Отидете на библиотеката с документи, папка или изглед на мястото, където се закачва елемента.

 2. За да изберете елемента, който искате да откачите, натиснете раздела ключ, докато чуете "закачени елементи." След това натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете името на елемента.

 3. За да отворите контекстно меню, натиснете клавиша Alt + меню. Ще чуете: "Меню". Ако чувате "Меню, изскочи, четат на глас" вместо "Меню", натиснете Esc, за да преместите фокуса към правилната контекстното меню.

 4. За да откачите елемент, в контекстното меню, натиснете Caps Lock + стрелка надясно, докато чуете "Редактиране на ПИН" и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Откачи" а след това натиснете клавиша за интервал.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на изглед по избор на библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за редактиране на изглед по избор на библиотека с документи в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Първи стъпки в използването на екранен четец с модерна библиотека с документи в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×