Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в имейл в Outlook

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в имейл в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

За хората, които не са с помощта на екранен четец вижте Прикачване на файлове или Вмъкване на картини в Outlook имейл съобщения (Windows) или Вмъкване на картини в Office for Mac.

Използвайте Outlook 2016 с клавиатурата си и екранен четец, като например "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте изображения към вашите имейл съобщения. Например вмъквайте картини от вашия компютър или устройство, както и от онлайн източник в уеб, като например Bing.com.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Вмъкване на картина от компютъра ви

T o вмъква картини, вашето съобщение трябва да са форматирани с помощта на HTML или RTF формат.

 1. В имейл съобщение поставете фокуса в точката на вмъкване, където искате да вмъкнете картината.

 2. За да преминете към раздела " Вмъкване " на лентата и отваряне на диалоговия прозорец Вмъкване на картина , натиснете Alt + N, след което P. Тъй като фокусът се премества в полето име на файл в диалоговия прозорец Вмъкване на картина , чувате "Вмъкване на картина в диалоговия прозорец." Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина папката по подразбиране за картини на вашия компютър или устройство (обикновено папка " картини ").

 3. За да се придвижвате между папките и след това да изберете една в диалоговия прозорец Вмъкване на картина:

  • Натискайте клавиша Tab, докато фокусът отиде на папките и файловете в диалоговия прозорец Вмъкване на картина. Чувате името на една от папките или файловете.

  • За да се придвижвате между папките и файловете и за да изберете, използвайте клавишите със стрелки. Когато изберете, чувате името на папката.

  • Когато чуете името на папка, която искате да отворите, натиснете клавиша Enter.

   Съвет: Когато натиснете клавиша Enter, фокусът може да се премести от папката. Ако това се случи, фокусът се премества на елемент в левия екран. За да върнете фокуса на папките, натиснете клавиша със стрелка надясно.

  • Повтаряйте тази процедура, докато не намерите папката, която съдържа вашата картина.

 4. За да вмъкнете картината си от текущо избраната папка, изберете файла, който искате, и натиснете клавиша Enter.

  Можете също да натиснете F6, за да преместите фокуса върху Име на файл (ще чуете "Име на файл"), а след това въведете името на файла с картината и натиснете Enter.

Вмъкване на картина от онлайн източник

Забележка: Филтрите за Търсене на изображения с Bing са базирани на реномираната система за лицензи на Creative Commons. За да разберете по-добре опциите за лицензиране, вижте Филтриране на изображения по тип лиценз. Не забравяйте, че вие носите отговорност за спазването на чуждите права на собственост, включително авторското право.

 1. В имейл съобщение поставете точката на вмъкване на мястото, където искате да вмъкнете изображението.

 2. За да преминете към раздела " Вмъкване " на лентата и отваряне на диалоговия прозорец Вмъкване на картини , натиснете Alt + N, след което е. Тъй като фокусът се премества в полето за Търсене на изображения с Bing в диалоговия прозорец Вмъкване на картини , чувате "Вмъкване на картина".

 3. Въведете дума или фраза, описваща типа на картината, която искате, и след това натиснете Enter два пъти.

 4. За да се придвижвате между резултатите от търсенето на изображения за избор, използвайте клавишите със стрелки. Чувате описание на всяко изображение, което изберете.

  Съвет: За да въведете друга дума или фраза, натискайте Tab до полето Търсене на изображения с Bing. Чувате "Търсене с Bing, Въведете своя израз за търсене". (Тази опция не е налична, когато използвате JAWS.)

 5. За да изтеглите и да вмъкнете изображение от резултатите от търсенето, първо изберете изображението, като натиснете интервал, и след това натискайте Tab, докато не стигнете до бутона Вмъкни. Ще чуете "Бутон Вмъкни". След това натиснете интервал. Фокусът се връща към вашето съобщение и чувате: "Редактиране на съобщение".

Добавяне на алтернативен текст към изображение

 1. Във вашия имейл на Outlook изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст.

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 3. Натиснете неколкократно клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Форматиране на картина". Натиснете Enter.

 4. Натискайте F6, докато не чуете: "Ефекти, 2 от 4, избрано". С JAWS ще чуете: "Мрежа ефекти, 2 от 4".

 5. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Оформление и свойства, 3 от 4, избрано". С JAWS ще чуете: "Мрежа оформление и свойства, 3 от 4".

 6. Натискайте клавиша Tab неколкократно, докато не чуете: "Изключено, алтернативен текст, бутон". С JAWS ще чуете: "Алтернативен текст, бутон". Натиснете Enter.

 7. Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до полето Заглавие, и въведете заглавието на алтернативния текст за изображението.

 8. Натиснете клавиша Tab веднъж, за да се придвижите до полето Описание, и въведете описанието на алтернативния текст. Когато завършите, натиснете Esc, за да се върнете към съобщението.

Вж. също

Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Промяна на снимка на профила

Намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да вмъквате картини и изображения в имейл. Можете да добавяте изображения от своя телефон или да изтегляте картини от интернет, които да бъдат добавяни към вашия имейл.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Вмъкване на картина от вашия телефон

Забележка: Погрижете се да позволите на Outlook за Android достъп до вашите снимки, мултимедия и файлове на телефона в Разрешение на приложението в Настройки.

 1. В ново имейл съобщение плъзнете надясно, докато не чуете "Прикачване на файлове", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да вмъкнете картина от вашия телефон, плъзнете надясно, докато не чуете "Изберете от снимки", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Отваряне от.

 3. За да отидете на Снимки, плъзнете надясно, докато не чуете "Снимки", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Изберете снимка и можете да изберете картината, която искате да вмъкнете.

 4. За да преминавате през папките, плъзнете надясно или наляво, докато не чуете папката, която искате. За да отворите папката, докоснете двукратно екрана. Когато сте в папката, която искате, плъзнете надясно или наляво, за да отидете до файла който искате. Когато сте на файла, за да вмъкнете картина, докоснете двукратно екрана.

 5. Картината се вмъква и фокусът се премества на вашето имейл съобщение.

Вмъкване на картина от онлайн източник

Търсенето и вмъкването на картини от онлайн източници директно в Outlook за Android в момента не се поддържа. Можете обаче да добавите онлайн картина в имейла, като потърсите картината онлайн, запишете локално нейно копие и след това вмъкнете локалното копие в имейла.

Забележка: Погрижете се да дадете на уеб браузъра достъп до вашите снимки, мултимедия и файлове на телефона в Разрешение на приложението в Настройки.

 1. Като използвате приложение за уеб браузър, отидете на www.bing.com. След това, за да отидете в полето Търсене на Bing, плъзнете надясно, докато не чуете: "Свито. Разгъващ се списък Въведете своя израз за търсене".

 2. В полето Търсене докоснете двукратно екрана и въведете ключова дума за търсене за типа на изображението, което търсите, като използвате екранната клавиатура. Когато сте готови да въвеждате, плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Търсене", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се страница с резултати от търсенето с Bing.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

  Забележка: Филтрите за Търсене на изображения с Bing са базирани на реномираната система за лицензи на Creative Commons. За да разберете по-добре опциите за лицензиране, вижте Филтриране на изображения по тип лиценз. Не забравяйте, че вие носите отговорност за спазването на чуждите права на собственост, включително авторското право.

 3. За да филтрирате резултатите от търсенето само до изображения в Bing, плъзнете надясно, докато не чуете "Изображения връзка", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да навигирате до резултатите с изображения, плъзнете надясно. TalkBack обявява изображенията като "Резултат с изображение за <ключови думи за търсене>, връзка".

 5. За да отворите пълния размер на изображението, когато сте върху изображение, докоснете двукратно екрана.

 6. След като отворите изображението в пълен размер, за да го изтеглите, плъзнете надясно, докато не чуете "Резултат с изображение за <ключови думи за търсене>, графика", и след това докоснете и задръжте пръст върху екрана, докато не чуете "Резултат с изображение за <ключови думи за търсене>, показване на елементи". Плъзнете надясно, докато не чуете "Изтегляне на изображение", след което докоснете двукратно екрана. Картината се записва в Снимки, в папката Изтегляне.

 7. В Outlook, в ново имейл съобщение вмъкнете картината, която току-що сте записали, като използвате указанията във Вмъкване на картина от вашия телефон.

Вж. също

Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Поща на Outlook с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да вмъкнете картини и изображения в имейл.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Вмъкване на картина от вашето устройство

Украсете имейлите си и добавете картина от локалното място за съхранение на вашето устройство.

 1. В имейл поставете фокуса на мястото, където искате да вмъкнете картината.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", а след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато не чуете "Вмъкване, бутон свит", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Файлове".

 4. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Картини", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се приложението Снимки.

 5. Плъзнете надясно или наляво, докато не чуете картината, която искате, и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 6. За да вмъкнете картината, плъзнете надясно, докато не чуете "Вмъкване, бутон лента с приложения", и след това докоснете двукратно екрана.

Добавяне на алтернативен текст към изображение

Направете своите имейли по-достъпни и добавете алтернативен текст към изображенията в имейлите си.

 1. В имейл, за да изберете изображението, към което искате да добавите алтернативен текст, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Избрано, изображение".

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Картина", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Картина.

 4. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутона Алтернативен текст" и докоснете двукратно екрана. Чувате: "Заглавие, редактиране". Отваря се диалоговият прозорец Алтернативен текст, фокусът е върху текстовото поле Заглавие и изскача екранната клавиатура.

 5. Въведете заглавието на алтернативния текст.

 6. Плъзнете надясно, докато не чуете "Описание, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 7. Въведете описанието на алтернативния текст.

 8. За да излезете от диалоговия прозорец, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Готово", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на хипервръзка в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да вмъквате картини и изображения в имейл. Можете да добавяте изображения от вашия компютър или от онлайн местоположение.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Вмъкване на картина от вашето устройство

Украсете имейлите си и добавете картина от локалното място за съхранение на вашето устройство.

 1. В имейл поставете фокуса на мястото, където искате да вмъкнете картината.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкване на картини в текста", след което натиснете интервал. Отваря се диалоговият прозорец Отваряне.

 3. Намерете картината, която искате, и натиснете Alt+O. Картината се вмъква в имейла.

Вмъкване на картина от онлайн източник

Търсенето и вмъкването на картини от онлайн източници директно в Outlook Web App в момента не се поддържа. Можете обаче да добавите онлайн картина в имейла, като потърсите картината онлайн, запишете локално нейно копие и след това вмъкнете локалното копие в имейла.

 1. В уеб браузър отидете на www.bing.com. Фокусът се премества на полето Search (Търсене) на Bing.

 2. В полето Search (Търсене) въведете ключова дума за типа на търсеното изображение и натиснете Enter.

  Забележка: Филтрите за Търсене на изображения с Bing са базирани на реномираната система за лицензи на Creative Commons. За да разберете по-добре опциите за лицензиране, вижте Филтриране на изображения по тип лиценз. Не забравяйте, че вие носите отговорност за спазването на чуждите права на собственост, включително авторското право. С филтъра License (Лиценз) можете да филтрирате резултатите от търсенето само до All Creative Commons (Всички с лиценз Creative Commons) или можете да изберете да видите всички изображения. Ако изберете All (Всички), резултатите от търсенето ще се разгънат, за да се покажат всички изображения от Bing. За да изберете опция за лиценз, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, след което натиснете Enter, за да изберете.

 3. За да филтрирате резултатите от търсенето само до изображенията, в резултатите от търсенето с Bing натискайте Tab, докато не чуете "Изображения, връзка", а след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да отидете до резултатите с изображения, натискайте клавиша Tab. Чувате: "Резултати с изображения за <ключови думи за търсене>".

 5. За да отворите изображението в пълен размер, натиснете Enter.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Резултат с изображение за <ключови думи за търсене>". Фокусът се премества на изображението.

 7. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 8. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Запиши картината като", след което натиснете Enter.

 9. Отваря се диалоговият прозорец Запиши като. Фокусът е на полето за име на файл. За да изберете местоположението за записване, натискайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, докато не чуете желаното местоположение. За да изберете, натиснете Enter. За да запишете изображението, натиснете Alt+S.

 10. В Outlook поставете фокуса там, където искате да вмъкнете картина. Вмъкнете картината, която току-що сте записали, като използвате указанията във Вмъкване на картина от устройството ви.

Добавяне на алтернативен текст към изображение

Направете своите имейли по-достъпни и добавете алтернативен текст към изображенията в имейлите си.

 1. В имейл, за да поставите фокуса върху изображението, към което искате да добавите алтернативен текст, натиснете Shift+стрелка надолу или нагоре, докато не чуете: "Край на ред, избрано".

 2. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Без отметка квадратче за шрифт".

 3. Натиснете клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Добавяне на алтернативен текст към изображение", и след това натиснете интервал. Чувате: "Диалогов прозорец фокус върху редактиране".

 4. Въведете текста и след това натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутона OK", и след това натиснете интервал.

Вж. също

Записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×