Използвайте правила на входящата поща в Outlook в уеб

Използвайте правила за папка "Входящи", за да извършвате автоматично определени действия с имейл съобщенията, които пристигат във вашата папка "Входящи". Можете например да създадете правила, които да променят нивото на важност при пристигането им, автоматично да ги преместват в други папки или да ги изтриват въз основа на определени критерии.

Правилата се изпълняват само в папката "Входящи". Те не се изпълняват в други папки.

Забележка: Ако използвате служебен или учебен акаунт за влизане в Office 365, вие използвате Outlook в уеб. Ако използвате акаунт на Hotmail, Live или MSN, Outlook.com, вижте Използване на правила за папка "Входящи" в Outlook.com.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите се различават – в зависимост от това дали използвате новата версия на Outlook в уеб. Изберете коя версия на Outlook в уеб използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила емблемата си в лентата с инструменти, може да виждате нещо малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за новата версия на Outlook в уеб

Правилата се прилагат към входящите съобщения и могат да бъдат създавани от произволна папка.

 1. За бързо създаване на правило, което премества всички имейли от конкретен подател или набор от податели в папка, щракнете с десния бутон върху съобщение в списъка със съобщения, за което искате да създадете правило, и изберете Създаване на правило.

 2. Изберете папката, където искате да бъдат преместени всички съобщения от този подател или набор от податели, след което изберете OK.

 3. Изберете OK. Правилото ще се приложи към всички входящи съобщения. Ако искате да изпълните правилото в папката "Входящи" веднага, поставете отметка в квадратчето за Изпълнение на това правило сега в папка "Входящи".

  Забележка: В момента можете да изпълнявате само правила, в които съобщение от даден подател е преместено в папка. Не може да изпълнявате други правила, като например тези, които използват заглавие на съобщение или маркират съобщение като непрочетено.

Ако искате да направите повече от това просто да преместите съобщението от конкретен подател или набор от податели в папка, изберете Още опции. Менюто за настройки на правилата ще се отвори.

Екранна снимка на страницата с настройки на правила

 • Всяко правило се нуждае най-малко от три неща: име, условие и действие. Правилата могат също така да съдържат изключения от условията. Можете да добавите няколко условия, действия и изключения на всяка стъпка, като изберете Добавяне на условие, Добавяне на действие и Добавяне на изключение.

 • Ако не искате да се изпълняват повече правила след изпълнението на това, изберете квадратчето за отметка Спри да обработваш повече правила. За повече информация вж. Спиране на обработката на повече правила в Outlook в уеб.

 • Натиснете Запиши, за да създадете правилото си, или Отхвърли, за да отмените създаването на правилото.

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Правила.

 3. В правилото, което искате да редактирате, изберете редактиране .

 4. Натиснете Запиши за записване на редактираното правило.

Забележка: Някои правила, създадени в други версии на Outlook, не могат да бъдат обработени от Outlook в уеб. Няма да можете да изпълните или редактирате правилото в Outlook в уеб.

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Правила.

 3. В правилото, което искате да изтриете, изберете Изтриване .

  Съвет: Ако просто искате да изключите правилото за известно време, изберете превключвателя до него.

Правилата за папка "Входящи" се прилагат към входящите съобщения въз основа на реда им в списъка "Правила за папка "Входящи". Можете да променяте реда, в който създадените от вас правила се прилагат към съобщенията, постъпващи в папка "Входящи".

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Правила.

 3. Изберете правило и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, за да промените реда, в който се прилага правилото към входящите съобщения.

По подразбиране на правило за папка "Входящи" се изпълнява на входящите съобщения, след като сте създали правило. За да изпълните правилото съществуващи съобщения:

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Правила.

 3. Изберете Изпълнение на правило сега до правилото, което искате да изпълните.

  Забележка: В момента можете да изпълнявате само правила, в които съобщение от даден подател е преместено в папка. Не може да изпълнявате други правила, като например тези, които използват заглавие на съобщение или маркират съобщение като непрочетено.

Инструкции за класическия Outlook в уеб

 1. Влезте в Outlook в уеб.

 2. Изберете Настройки Икона за настройки .

  Екранна снимка на бутона "Настройки".

 3. Изберете Поща, което отваря екрана Опции вляво. Под Поща > Автоматично обработване изберете Правила за изчистване и за папка "Входящи".

 4. Изберете Добави Иконата "Добавяне" в Правила за папка "Входящи".

  Добавяне на правило за входящи

 5. Въведете име на правилото за папка "Входящи" в полето Име и след това изберете условие и действие от съответните им падащи списъци.

  Диалогов прозорец "Ново правило"

  Можете да добавите допълнителни условия или действия, като изберете Добавяне на условие или Добавяне на действие.

 6. Добавете изключения от правилото за папка "Входящи", като изберете Добавяне на изключение и след това изберете едно от менюто Добавяне на изключение.

 7. По подразбиране опцията Спри да обработваш повече правила е включена. С тази включена опция, при пристигане на съобщение, отговарящо на критериите за повече от едно правило, се прилага само първото правило. Ако не отметнете това квадратче, се прилагат всички правила, за които съобщението отговаря на критериите.

  Спри обработката на правила

Може да редактирате всяко правило, като го изберете и след това изберете Редактиране редактиране , за да го отворите, така че да променяте условията или действията за това правило.

Ако имате правило за входящи съобщения, което вече не искате, можете да го изберете и след това да изберете Изтриване отхвърляне , за да го премахнете. Ако искате да изключите правилото само за известно време, премахнете отметката до него.

Правилата за папка "Входящи" се прилагат към входящите съобщения въз основа на реда им в списъка Правила за папка "Входящи". Можете да променяте реда, в който създадените от вас правила се прилагат към съобщенията, постъпващи в папка "Входящи":

 1. Изберете Настройки Икона за настройки .

  Екранна снимка на бутона "Настройки".

 2. Изберете Поща, което отваря екрана Опции вляво. Под Поща > Автоматично обработване изберете Правила за изчистване и за папка "Входящи".

 3. Под Правила за входяща поща изберете правилото, което искате да преместите, и след това изберете стрелката нагоре или надолу Преместване на правило нагоре или надолу в списък , за да поставите правилото там, където искате да се позиционира в списъка с правила.

 1. Изберете Настройки Икона за настройки .

  Екранна снимка на бутона "Настройки".

 2. Изберете Поща, което отваря екрана Опции вляво. Под Поща > Автоматично обработване изберете Правила за изчистване и за папка "Входящи".

 3. Изберете Добави Иконата "Добавяне" в Правила за папка "Входящи".

  Добавяне на правило за входящи

 4. В полето Име въведете име за правилото за папка "Входящи".

 5. Под Когато съобщението пристигне и изберете Включва тези думи и след това изберете в темата.

  Когато пристигне съобщение

 6. Посочете дума или фраза, която да се съдържа в реда за тема на съобщението за преместване, изберете Добавяне Добавяне и след това изберете OK.

  Задаване на думи или фрази

 7. Под Направи следното изберете Преместване, копиране или изтриване и след това изберете Премести съобщението в папка.

  Направете следното

 8. Изберете папката, в която да се преместват съобщенията, и след това изберете OK.

 9. Изберете OK в горната част на диалоговия прозорец.

 1. Изберете Настройки Икона за настройки .

  Екранна снимка на бутона "Настройки".

 2. Изберете Поща, което отваря екрана Опции вляво. Под Поща > Автоматично обработване изберете Правила за изчистване и за папка "Входящи".

 3. Изберете Добави Иконата "Добавяне" в Правила за папка "Входящи".

  Добавяне на правило за входящи

 4. В полето Име въведете име за правилото за папка "Входящи".

 5. Под Когато съобщението пристигне и изберете Включва тези думи и след това изберете в темата.

  Когато пристигне съобщение

 6. Посочете дума или фраза, която да се съдържа в реда за тема на съобщението за преместване, изберете Добавяне Добавяне и след това изберете OK.

  Задаване на думи или фрази

 7. Под Направи следното изберете Преместване, копиране или изтриване и след това изберете Премести съобщението в папка.

  Направете следното

 8. Изберете папката, в която да се преместват съобщенията, и след това изберете OK.

 9. Изберете OK в горната част на диалоговия прозорец.

Вж. също

Организиране на папката "Входящи" с Архивиране, Почистване и други инструменти в Outlook в уеб

Филтриране на нежелана поща и спам в Outlook в уеб

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×