Преминаване към основното съдържание

Използвайте знаци за нов раздел, за да промените оформлението или форматирането на даден раздел от вашия документ

Можете да използвате краища на раздели, за да променяте оформлението или форматирането на страница или страници във вашия документ. Например можете да оформите част от страница с една колона като две колони. Можете да отделите главите във вашия документ, така че номерирането на страници за всяка глава да започва от 1. Можете също да създадете различни колонтитули за даден раздел в документа.

Пример на документ със знаци за нов раздел

1. Раздел, форматиран като една колона Това е форматът на колона по подразбиране в Microsoft Office Word.

2. Раздел, форматиран като две колони За да преместите текст в оформление с две колони, маркирайте текста, който искате да се показва в две колони, щракнете върху Оформление на страниците (в Office 2007, Office 2010 и Office 2013) или Оформление (в Office 2016), след това в Настройка на страниците щракнете върху стрелката надолу под Колони и върху Две.

В тази статия

Видове знаци за нов раздел, които можете да вмъквате

Промяна на оформлението или форматирането на документ

Премахване на промените от оформлението на документ

Видове краища на раздели, които можете да вмъквате

Краищата на раздели се използват за създаване на промени в оформлението или форматирането на част от документ. Можете да променяте следните форматирания за отделни раздели:

 • Полета

 • Размер или ориентация на хартията

 • Източник на хартията за принтера

 • Рамки на страница

 • Вертикално подравняване на текст върху страница

 • Горни колонтитули и долни колонтитули

 • Колони

 • Номериране на страници

 • Номериране на редовете

 • Бележки под линия и бележки в края

  Забележки: 

  • Краят на раздел контролира форматирането на раздела на текста, който го предхожда. Когато изтриете край на раздел, изтривате също форматирането на избрания участък за текста преди края. Този текст става част от следващия раздел и приема неговото форматиране. Например ако отделите главите в документ, използвайки краища на раздели, и след това изтриете единия край на раздел в началото на "Глава 2", то "Глава 1" и "Глава 2" са в същия раздел и приемат форматирането, което преди се е използвало само от "Глава 2".

  • Краят на раздел, който контролира форматирането на последната част от вашия документ, не се показва като част от документа. За да промените форматирането на документа, щракнете върху последния абзац от документа.

Следващите примери показват видовете нови раздели, които можете да вмъквате. (На всяка илюстрация двойната пунктирана линия представлява край на раздел.)

Командата Следваща страница вмъква край на раздел и започва новия раздел на следващата страница. Този тип край на раздел е особено полезен за стартиране на нови глави в документ.

нов раздел от следваща страница

Командата Непрекъснат вмъква край на раздел и стартира нов раздел на същата страница. Непрекъснатият край на раздел е полезен за създаване на промяна във форматирането, като например различен брой колони, на страницата.

нов раздел на същата страница

Командата Четна страница или Нечетна страница вмъква край на раздел и стартира новия раздел на следващата страница с четен или нечетен номер. Ако главите на документа започват винаги на нечетна или на четна страница, използвайте опцията за край на раздел на Нечетна страница или Четна страница.

нов раздел от нечетна страница

Най-горе на страницата

Промяна на оформлението или форматирането на документ

 1. Щракнете там, където искате да направите промяна във форматирането.

  Може да искате да изберете част от документа, около която да вмъкнете чифт краища на раздел.

 2. В раздела Оформление на страниците (или раздела Оформление в Office 2016), в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 3. В групата Нови раздели щракнете върху края на раздел, който подхожда на типа промяна във форматирането, която искате да направите.

  Например ако разделяте документ на глави, може да искате всяка глава да започва на нечетна страница. Щракнете върху Нечетна страница в групата Нови раздели.

Най-горе на страницата

Премахване на промените от оформлението на документ

Краят на раздел задава това къде в документа се появява промяна във форматирането. Когато изтриете знак за край на раздел, вие изтривате и форматирането на раздела за текста над него. Този текст става част от следващия раздел и приема форматирането на този раздел.

Уверете се, че сте в изглед "Чернова" (така че да можете да виждате края на раздел, представляващ двоен пунктир).

 1. Изберете края на раздела, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×