Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата и екранен четец, за да направите вашата презентация, привличащи чрез добавяне на картини, таблици или графики в слайдшоуто. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Също така ще научите как да редактирате добавя съдържание, например изрязване на картини, преместване на таблици и добавяне и премахване на таблични редове и колони.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини от вашето устройство, мрежа или интернет

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, е важно да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

Добавяне на картина от вашето устройство или от мрежата

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt + N, P. Ще чуете: "Вмъкване на картина в диалоговия прозорец. Име на файла."

  Съвет: Диалоговият прозорец Вмъкване на картина е специален случай на стандартния прозорец на файловия мениджър, отворен в папката ви Картини. Добра идея е да имате под ръка местоположението на файла с картината, така че да можете да го намерите по-лесно.

 3. Въведете името на файла и пътя в полето Име на файл или изберете файла, който искате да вмъкнете. След това натиснете Enter.

 4. Картината се вмъква и е избрана.

  Забележка: Когато е избрана картина, се показва контекстният раздел Формат. Можете да използвате опциите в този раздел, за да преоразмерите изображението или да добавяте цветове, стилове и др. За да отидете на раздела Формат, натиснете Alt+J. Чувате "Раздел Формат". За да се придвижвате между опциите във Формат , натискайте клавиша Tab.

Добавяне на картина от интернет

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt + N, след което F и 1. Ще чуете: "Вмъкнете картина прозорец".

 3. Диалоговия прозорец " Търсене на изображения на Bing " се отваря с фокус върху полето за търсене. Въведете дума за търсене и натиснете клавиша Enter.

 4. За да прегледате резултатите от търсенето, натиснете клавиша SR и стрелка наляво или надясно.

 5. За да изберете изображение, поставите фокуса върху него и натиснете Shift + Enter. Ще чуете: "Отметнато".

  Забележка: Можете да изберете повече от една картина.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", и натиснете Enter.

  Картината се вмъква и е избрана.

Изрязване на картина

Променете формата на картините в презентацията на конкретни фигури или пропорции.

Изрязване до определена фигура

 1. В областта на слайда изберете изображението, което искате да изрежете. За да изберете изображение, натиснете Tab, докато не чувате: "Изображение". В JAWS, чувате: "Картина".

 2. За да отидете в менюто за изрязване до фигурата , натиснете Alt + J, P, след което V и с. Ще чуете: "Правоъгълници."

 3. За да прегледате опциите за фигура, използвайте клавишите със стрелка. Описанията на фигурите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете фигура за изрязване, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната фигура.

Изрязване до пропорция

 1. В областта на слайда изберете изображението, което искате да изрежете.

 2. За да отворите менюто пропорции , натиснете Alt + J, P, след което V и отговори. Ще чуете: "един двоеточие един."

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за пропорция. Пропорциите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете пропорция, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната пропорция.

Добавяне и форматиране на таблица в слайд

 1. Отидете в областта на слайда, където искате да вмъкнете таблица.

 2. За да отидете в меню " таблица ", натиснете Alt + N, T. Ще чуете: "таблица, 1 x 1."

 3. За да вмъкнете таблица във вашата презентация, натиснете I.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на таблица с фокус върху полето Брой на колоните. Броят на колоните по подразбиране е 5. Ако искате да изтриете броя по подразбиране, натиснете клавиша Delete и въведете нов брой на колоните. След това натиснете клавиша Tab. Фокусът се премества в полето Брой на редовете. Броят по подразбиране е 2. За да промените, въведете броя на редовете и натиснете Enter.

 5. Таблицата се вмъква в избрания слайд, като курсорът е в клетката в горния ляв ъгъл. Разказвачът я идентифицира като "клетка в ред нула колона нула".

 6. За да добавите текст към клетките в таблицата, поставете курсора в клетката и след това въведете вашия текст. За да прегледате клетките, използвайте клавишите със стрелки. Разказвачът произнася местоположенията на клетките, докато се придвижвате.

 7. За да спрете с редактирането на таблицата, натиснете Esc.

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне на ред

 1. В областта на слайда изберете таблицата. За да изберете таблица, в областта на слайда, натиснете Tab, докато разказвача обяви: "Таблица". В JAWS чувате "Обект контейнера" и текста в клетките. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете клавиша Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелка, за да поставите курсора в клетката над или под мястото, където искате да се покаже новият ред.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отгоре".

  • За да добавите ред под избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдолу".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Редът се вмъква, а фокусът е върху най-лявата клетка на новия ред.

Добавяне на колона

 1. В областта на слайда изберете таблицата.

 2. Преместете курсора до клетка отдясно или отляво на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отляво".

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдясно".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната се вмъква, а фокусът е върху най-горната клетка на новата колона.

Изтриване на ред или колона

 1. В таблица преместете курсора до клетка от колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. За да отидете в менюто за Изтриване , натиснете Alt + J, и след това L и D. Ще чуете: "Редове и колони, изтриване на колони".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, натиснете ОК.

  • За да изтриете ред, натиснете R.

 4. Колоната или редът се изтрива и фокусът се премества в друга клетка в таблицата.

Съвет: За да изтриете бързо цялата таблица, изберете таблицата и след това натиснете клавиша Delete.

Добавяне на граница към таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта на слайда, натиснете клавиша Tab, докато разказвача обяви: "Таблица". В JAWS чувате "Обект контейнера" и текста в клетките.

 2. За да изберете стил на граница, натиснете Alt + J, след което T и л. Ще чуете "Без граница" или стил на граница. Използвайте стрелката нагоре или надолу, за да отидете на стиловете. Стиловете са обявени като преместите. За да изберете, натиснете клавиша Enter.

 3. За да изберете къде искате да добавите граница, натиснете Alt + J, след което T и B. Чуете "Без граница" или опцията "граница". Използвайте стрелката нагоре или надолу, за да прегледате опциите. Опциите са обявени като преместите. За да изберете опция, натиснете клавиша Enter.

 4. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на вида на таблица

Можете да използвате командите в раздела Проектиране, за да промените облика на вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да приложите един от налични стилове за форматиране. За да изберете таблица, в областта на слайда, натиснете клавиша Tab, докато разказвача обяви: "Таблица". В JAWS чувате "Обект контейнера" и текста в клетките.

 2. За да отидете в менюто със Стилове на таблици , натиснете Alt + J, след което T и отговори. Можете да чуете текущия стил на таблица.

 3. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете стил от вашата таблица, в менюто Стилове на таблици натиснете C.

 4. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените цвета на фона.

 2. За да отидете в менюто оцветяване , натиснете Alt + J, след което T и ч. Можете да чуете текущия цвят на фона.

 3. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете фоновия цвят, натиснете N, за да изберете Без запълване.

 4. Фоновият цвят се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преместване или преоразмеряване на таблица

Преместване на таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преместите. За да изберете таблица, в областта на слайда, натиснете Tab, докато разказвача обяви: "Таблица". В JAWS чувате "Обект контейнера" и текста в клетките.

 2. За да преместите таблицата в рамките на слайда, използвайте клавишите със стрелка.

 3. За да спрете с преместването на таблицата, натиснете Esc.

Преоразмеряване на таблица

Въвеждане на конкретен размер за таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преоразмерите.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на таблицата, натиснете T, ч. След това въведете желаната височина в инчове и натиснете Enter.

  • За да промените ширината на таблицата, натиснете T, у. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

Размерът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преоразмеряване на колона или ред

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените размера на колона или ред. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в клетката, която е в колоната или реда, които искате да преоразмерите.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на реда, натиснете H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на колоната, натиснете W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

 5. Размерът на колоната или реда се променя и фокусът се премества в избраната преди това клетка.

 Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. За да отворите диалоговия прозорец графика SmartArt , натиснете Alt + N, M. Ще чуете: "Изберете графика SmartArt.."

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате категориите с графики SmartArt. Категориите се произнасят, докато се придвижвате. Когато стигнете до желаната категория, натиснете Tab.

 4. За да преглеждате за SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелки. SmartArt описателни имена са обявени като преместите.

 5. За да изберете SmartArt, натиснете клавиша Enter. Графиката SmartArt е създаден и добавя в избрания слайд, с фокус върху първото редактируеми текстово поле.

  Съвет: Можете да използвате командите в разделите Формат и Проектиране, за да промените облика на графиката SmartArt. За да отидете раздела Формат, натиснете Alt, J и след това O. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt, J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте направили с камерата на вашето устройство, или да изтеглите изображение от уеб.

Добавяне на картина от вашето устройство

Ако сте записали картини на вашето устройство, можете да ги използвате във вашата презентация. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Изтегляния.

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, важно е да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз в Bing може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегледате картините в текущо избраното местоположение за съхранение на изображения, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното от вас изображение. TalkBack прочита името и датата на всяко изображение.

  • За да отидете в друго местоположение за съхранение, например Изтегляния или Последни, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Покажи пътища", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаното изображение.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете избраното изображение. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Камера се отваря.

  Ако чуете "Разрешете на PowerPoint да заснема снимки и да записва видео", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Спусък", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Фокусът се премества върху бутона Готово. За да използвате снимката във вашата презентация, докоснете двукратно екрана. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Стилове", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно, елемент от списък".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете надолу и след това наляво.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране се създава таблица с 3 колони и 3 реда.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий таблицата, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон" или "Вмъкни отдолу, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню на раздел, избрана е таблица".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint за Android предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете "Меню на раздел", последвано от текущо избрания раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, меню", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури.

  Фигурите са организирани в следните групи:

  • Последни фигури

  • Линии

  • Правоъгълници

  • Основни фигури

  • Блокови стрелки

  • Математически знаци

  • Блоксхема

  • Звезди и ленти

  • Изнесени означения

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник, елемент от списък", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се премества към раздела Фигура, като фигурата е избрана в слайда.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте направили с камерата на вашето устройство, или да изтеглите изображение от уеб.

Добавяне на картина от вашето устройство

Ако сте записали картини на вашето устройство, можете да ги използвате във вашата презентация. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Снимки.

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, важно е да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз в Bing може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното изображение. Разказвачът прочита името и датата на всяко изображение.

 3. За да изберете изображението, докоснете двукратно екрана.

 4. За да вмъкнете избраното изображение, плъзнете надясно, докато не чуете "Вмъкване, бутон Лента с приложения", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Камера се отваря.

 2. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заснемане на снимка, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Приеми. Снимката е заснета".

 3. За да използвате снимката във вашата презентация, докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Стилове, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете нагоре и след това надясно. Чувате: "Изскачащ прозорец, меню Прекрати, бутон". Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране се създава таблица с 3 колони и 3 реда.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да изтриете, след което докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне или изтриване на редове и колони

Можете да добавите редове и колони, които използвате или единична клетка, или цялата таблица като отправна точка за новите редове или колони.

Добавяне на редове и колони около цялата таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отгоре, бутон" или "Вмъкни отдясно, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове и колони около клетка

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете правилната клетка, след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове и колони

 1. В слайд плъзгайте наляво, докато не чуете таблицата, която искате да промените, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете правилната клетка, след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете "Изтрий, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню Изтриване".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте наляво, докато не чуете таблицата, която искате да преоразмерите, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Още опции, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се разделът Таблица.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint Mobile предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се връща към вашата презентация, като фигурата е избрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец, за да вмъкнете картини и таблици във вашата презентация. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на картина от вашето устройство

 1. Отидете в областта на слайда съдържание, където искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt + клавиша емблемата на Windows, N, P. Ще чуете: "Отворен, име на файл". Фокусът е върху текстовото поле име на файл в диалоговия прозорец Отвори .

 3. Намерете картината, която искате, след което натиснете интервал, за да я изберете.

 4. За да вмъкнете избраната картина в презентацията, натиснете Alt+O.

Добавяне на картини от интернет

 1. На слайда, на който искате да добавите картина, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, след което F, е. Диалоговия прозорец " Търсене на изображения на Bing " се отваря с фокус върху полето за търсене.

 2. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter.

 3. Натиснете SR клавишите наляво или надясно, стрелка, докато не чувате картината, която искате да вмъкнете и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете картината. Ще чуете: "Отметнато".

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Вмъкнете бутон", и след това натиснете SR ключови + Enter.

Добавяне на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt + клавиша емблемата на Windows, N, T. Ще чуете: "таблица, 1 x 1,."

 3. За да изберете желания брой редове и колони в таблицата, натиснете клавишите със стрелки, докато чуете комбинация, която искате и след това натиснете клавиша Enter. Таблицата се вмъква в слайда.

Вмъкване на редове или колони в таблица

 1. Отиване към клетка в таблицата по-горе, под или до мястото, където искате нов ред или колона, за да се показват.

 2. За да отидете на раздела Инструменти за таблица – Оформление, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L. Чувате: "Инструменти за таблица, избран е елемент в раздела за оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над клетката, натиснете V.

  • За да добавите ред под клетката, натиснете E.

  • За да добавите колона отляво на клетката, натиснете L.

  • За да добавите колона отдясно на клетката, натиснете I.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за показване на презентацията ви с PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×