Използвайте групови правила, за да управлявате настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Последна актуализация: декември 2017

Тази статия е за ИТ администратори, управление на клиент за синхронизиране на OneDrive в среда на Windows Server enterprise, която използва Active Directory Domain Services.

Важно: СГСД и ADMX файлове са налични в директорията OneDrive инсталация, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Където BuildNumber е число показваната синхронизирани клиент настройките за раздела).

Забележка: Ако не сте ИТ администратор, вижте Първи стъпки с новия клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows за информация относно настройките за синхронизиране на OneDrive . За информация за използването на центъра за администриране на OneDrive да управлявате настройките за синхронизиране във вашата организация вижте центъра за администриране на OneDrive.

Налични са следните правила за конфигурация на потребител:

Налични са следните правила за конфигурация на компютъра:

Използване на групови правила с OneDrive

За администриране на OneDrive с групови правила, инсталирайте OneDrive и копиране на файлове OneDrive.admx и OneDrive.adml от %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ в централно хранилище си групови правила.

Тези правила работят чрез настройка на системния регистър на компютри в домейна ви, които разпознава клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe). Разделите по-долу описват какво прави всеки правилата и поведението по подразбиране, ако не го конфигурирате.

Забележки:

  • Когато разрешите или забраните правила, съответните ключ от системния регистър се актуализира на компютри във вашия домейн. Ако по-късно зададете правилата обратно към не е конфигуриран, съответните ключ от системния регистър не се променя и настройката на ефективни правилата не се променя. И така след като конфигурирате правила, използвайте настройките на разрешен и забранен за тази политика отсега нататък.

  • Местоположението, където са дадени ключове на системния регистър е актуализирано. Когато използвате последната пакет за разполагане, може да изтриете ключове от системния регистър, които сте задали преди това.

Правила за потребителски конфигурация

Правила за потребителски конфигурация могат да бъдат намерени под потребител Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Съавторство и в приложението за споделяне на файлове на Office   

Това правило позволява на потребителите за съвместна работа по документи в реално време и споделянето им от настолните приложения на Office 2016 и Office 2103. Разрешаването на тези правила определя следната стойност на ключ на системния регистър на 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, той показва раздела Office в настройките за синхронизиране на OneDrive и избира "Използвай Office 2016 за синхронизиране Office файлове, които I отвори" по подразбиране.

Екранна снимка на раздела "Office" в "Настройки" за новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Ако забраните тази настройка, раздела Office е скрита в клиента за синхронизиране и съавторството и в приложението за споделяне за Office файлове е забранена. Потребителите може да изберете как да се обработват файлове на Office в конфликт настройка ще действа като забранена и в случай на файлови конфликти, ще се съхраняват и двете копия. За повече информация за настройките в клиента за синхронизиране вижте използване на Office 2016 да синхронизирате файлове на Office, която отваря.

Забавяне актуализиране OneDrive.exe до втората вълна издание   

Ние предоставят актуализации за OneDrive.exe в две пръстени. Първата звъни, "Производството," е по подразбиране. Обикновено са необходими една до две седмици, за да внедрите напълно този път. След като завърши разгръщане върху производството звъни, ние съобщение за втората позвъняване, "Enterprise." Избиране на корпоративна позвъняване ви дава до 60 дни, за да подготвите за актуализации и да управлявате тяхното разполагане във вашата организация. Разрешаването на тези правила определя следната стойност на ключ на системния регистър на 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, ще бъдат актуализирани OneDrive синхронизиране клиенти във вашия домейн (включително тези, използвани за синхронизиране на лични акаунти) по време на втората позвъняване.

Ако забраните тази настройка, ще бъдат актуализирани OneDrive синхронизиране клиенти, веднага щом са налични актуализации по време на първото позвъняване.

За повече информация за актуализацията пръстени и как клиента за синхронизиране проверява за актуализации вижте актуализиране на процеса на клиента за синхронизиране на OneDrive.

Предпазване на потребителите да променят местоположението на папката си за OneDrive   

Тези правила ви дава възможност да попречите на потребителите да променяте местоположението на папката OneDrive на компютъра си.

За да използвате тези правила, трябва да въведете своя ИД на клиент и желания път в група политика редактор. разрешаването на тези правила набори следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Клиент ИД}" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, потребителите не може да промените местоположението на техните "OneDrive – {име на клиент}" папка по време на добре дошли в съветника за OneDrive. Това принуждава потребители да използват или местоположението по подразбиране или, ако сте настроили Задаване на местоположение по подразбиране за папката OneDrive настройка, гарантира, че всички потребители имат местни OneDrive папка в местоположение, които сте задали.

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да променят местоположението на папката си за синхронизиране по време на добре дошли в съветника за OneDrive.

За повече информация за използването на тези правила като част от пренасочване известни папки на Windows (например папката "документи") в OneDrive вижте пренасочване известни папки в OneDrive за бизнеса.

Предпазване на потребителите от синхронизирането лични акаунти за OneDrive   

Тази правила ви позволява да блокирате потребителите да синхронизират лични файлове към OneDrive съхранение пространство, те се с акаунт в Microsoft. По подразбиране потребителите могат да се синхронизират лични OneDrive акаунти. Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, потребителите ще бъде възпрепятстван настройването на синхронизирана връзка за своя акаунт в лични OneDrive . Ако те преди това са синхронизира лични OneDrive акаунт, те са показани грешка, когато те да започнат на клиент за синхронизиране, но файловете си остават на компютъра.

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да синхронизират лични OneDrive акаунти.

Задаване на местоположение по подразбиране за OneDrive папка   

Тези правила ви позволява да зададете определен път местоположение по подразбиране на папката OneDrive когато потребителите минават през добре дошли в съветника за OneDrive да настроите клиента за синхронизиране. По подразбиране пътят е под % потребителски_профил %.

За да използвате тези правила, трябва да укажете своя ИД на клиент и пътя желания по подразбиране в редактора на групата. Тези правила задава следния ключ от системния регистър низ, който указва Пътят на файла.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{ИД на клиент}" = "{потребителски път}"

Ако разрешите тази настройка, местоположението на локална папка на OneDrive – < име на клиента > по подразбиране ще към пътя на зададените от вас в OneDrive ADMX файл.

Ако забраните тази настройка, местоположението на локалния OneDrive – < име на клиента > папка по подразбиране ще до % потребителски_профил %.

Ако трябва да се прилага тази настройка за повече от един клиент, въведете ИД на клиент на допълнителни в желания от вас по подразбиране пътя записи в редактора на групата.

Забележка: % Logonuser % среда променлива няма да работят през груповите правила. Ние препоръчваме да използвате % username % вместо това.

Потребителите могат да изберете как да се обработват файлове на Office в конфликт   

Тези правила определя какво се случва, когато има конфликт между Office 2016 версии на файл по време на синхронизация. По подразбиране потребителите може да решат дали искат да обедините промени или запазване на двете копия. Потребителите също да конфигурирате клиента за синхронизиране винаги да броят на файла и запазване на двете копия. (Тази опция е достъпна само за Office 2016. С по-стари версии на Officeвинаги е разцепен файла и двете копия се съхраняват.) Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, потребителите могат да решат дали искат да обедините промени или запазване на двете копия. Потребителите също да конфигурирате клиента за синхронизиране винаги да броят на файла и запазване на двете копия, както е показано по-долу.

В диалоговия прозорец Office раздела на настройките за синхронизиране

Ако забраните тази настройка, след което файла е винаги разцепен и двете копия се съхраняват в случай на конфликт при синхронизиране. Настройка на конфигурацията в клиента за синхронизиране се забранява.

Трябва да разрешите на "съавторство и в приложението споделя за файлове на Office" правилата, за да разрешите тези правила. За повече информация за настройките в клиента за синхронизиране вижте използване на Office 2016 да синхронизирате файлове на Office, която отваря.

Задаване на максимален качване пропускателна способност, която използва OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да зададете максималното качване пропускателна процент в килобайти (КБ) / sec за компютри, изпълняващи OneDrive клиента за синхронизиране. Минималната ставка е 50 KB/sec и максималния размер е 100000 KB/sec. По-ниска качване пропускателна процент, които можете да конфигурирате, по-дълги компютри, изпълняващи OneDrive.exe ще отнеме за качване на файлове.

По подразбиране размер за качване на пропускателната способност е неограничено и могат да бъдат конфигурирани от потребителя директно в клиента за синхронизиране. Ако разрешите тази настройка, компютри, засегнати от тези правила ще използва максималното качване пропускателна процент, който сте задали и потребителите няма да можете да промените качване оценяване синхронизирани клиент настройки за себе си. Забележете, че OneDrive.exe трябва да бъде рестартирана на устройства на потребителите да приложите настройките тази настройка. Ако забраните тази настройка, потребителите могат да конфигурират максималния качване ставка за компютъра си чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

Препоръчваме да използвате тази настройка, се използва само в случаите, когато строго трафик ограничения са необходими, например когато първоначално разположи на клиент за синхронизиране във вашата организация. Ние не препоръчваме да използвате тази настройка в процеса на работа, тъй като това ще намаляване на производителността на клиент за синхронизиране и въздействат на потребителския интерфейс.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър число от 50 чрез 100,000. Например:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

По-горе ключ от системния регистър, определя качване пропускателна способност ставка 50KB/sec, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Задаване на максимален изтегляне пропускателна способност, която използва OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да зададете максимален изтегляне пропускателна процент в килобайти (КБ) / sec за компютри, изпълняващи OneDrive клиента за синхронизиране. Минималната ставка е 50 KB/sec и максималния размер е 100000 KB/sec. По-ниска изтегляне пропускателна процент, които можете да конфигурирате, по-дълги компютри, изпълняващи OneDrive.exe ще отнеме за изтегляне на файлове.

По подразбиране изтегляне пропускателна процент е неограничено и могат да бъдат конфигурирани от потребителя директно в клиента за синхронизиране. Ако разрешите тази настройка, компютри, засегнати от тези правила ще използва максималната изтегляне пропускателна процент, който сте задали и потребителите няма да можете да промените изтеглянето оценяване синхронизирани клиент настройки за себе си. Обърнете внимание, че OneDrive.exe трябва да бъде рестартирана на устройства на потребителите да приложите настройките тази настройка. Ако забраните тази настройка, потребителите могат да конфигурират максималния изтегляне процент за компютъра си чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

Препоръчваме да използвате тази настройка в случаите, когато не е разрешена файлове при поискване и където строго трафик ограничения са необходими, например когато първоначално разполагане на клиент за синхронизиране във вашата организация или разрешаване на синхронизирането на екипни сайтове. Ние не препоръчваме да използвате тази настройка в процеса на работа, тъй като това ще намаляване на производителността на клиент за синхронизиране и въздействат на потребителския интерфейс.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър число от 50 чрез 100,000. Например:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

По-горе ключ от системния регистър, определя изтегляне пропускателна способност ставка 50KB/sec, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Правилата за конфигурация на компютъра

Правилата за конфигурация на компютъра могат да бъдат намерени под компютър Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Задаване на максималния процент на качване пропускателна способност за OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да конфигурирате максималния процент на компютъра налични качване пропускателна способност, която клиент за синхронизиране на OneDrive могат да качите. (OneDrive само използва тази пропускателна способност, когато синхронизирате файлове.) Скорост на компютър се променя непрекъснато, така че да дефинирате процент позволява да отговори на увеличения клиента за синхронизиране и намалява в наличната пропускателна способност по време на синхронизиране във фонов режим.

Ако разрешите тази настройка, като се се качи файл, OneDrive синхронизиране клиент мерки колко съдържание е се качва и колко време отнема за период от 60 секунди, за да идентифицирате максимално качване пропускателна способност на услугата в този момент. Максимално качване пропускателна способност се базира на връх наблюдавани пропускателна способност стойност по време на измерване интервал.

Качване на пропускателната способност Calculation_C3_2017821163425

Забележка: Стойността на получените максимална производителност понякога може да бъде по-високо или по-малко от очакваното поради различни трафик ограничаване механизми, които може да използвате вашия интернет доставчик (ISP).

Тази изчислена стойност след това се умножава по процента, който определите в тази настройка и се използва като пропускателна способност връх следващите 10 минути. След 10 минути клиента за синхронизиране ще изпълните друго 60 секунди измерване и предложи актуализиране въз основа на резултатите от новата стойност на максималното качване пропускателна способност за измерване указания период. Качване на пропускателна способност не е ограничено по време на 60 секунди измерване интервал и позволява файлове да се качи в максималния наличен пропускателна способност. Това позволява две ключови сценарии. Първо много малка ще се качи файл бързо, защото тя може да се побере в интервала, където клиента за синхронизиране е измерване максималната възможна скорост. Второ при всяко качване на дългата, синхронизирането ще запази оптимизиране на скоростта на качване за процент стойност, зададени от тази настройка.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на номер от 10 до 99. Например:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

По-горе ключ от системния регистър задава качване пропускателна способност процента до 50 %, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

По-ниска процента, който сте задали, колкото по-дълго ще отнеме клиента за синхронизиране за качване на файлове. Препоръчваме 50 % или по-висока стойност. По подразбиране максималният процент е 99 %. Ако разрешите тази настройка, потребителите няма да могат да променят качване чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Позволите на потребителите да използват функцията за извличане на отдалечен файл за достъп до файлове на компютъра   

Тези правила ви позволява да блокирате потребители чрез функцията за извличане, когато те са влезли със своя акаунт в Microsoft към OneDrive.exe. Извличане функция позволява на потребителите да отидете OneDrive.com, изберете компютър с Windows, който е в момента онлайн и изпълнява OneDrive клиента за синхронизиране и достъп до личните си файлове от този компютър. По подразбиране потребителите могат да използват функцията за извличане.

Има две настройки – един за 32-битови компютри и един за 64-битови компютри. Разрешаването на тези настройки се задават следните системния регистър ключови стойности на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote достъп] "GPOEnabled" = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote достъп] "GPOEnabled" = dword:00000001

Ако разрешите тази настройка, потребителите ще бъде позволено да използвате функцията за извличане.

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да използват функцията за извличане.

Позволяване на синхронизирането на OneDrive акаунти за само определени организации   

Тези правила ви дава възможност да позволите на потребителите да синхронизирате OneDrive акаунтите за само някои организации чрез задаване на списък с разрешени клиент идентификатори. Ако разрешите тази настройка, потребителите ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да добавите акаунт от организация не е в списъка. Ако потребителят вече има акаунт, файловете ще спрете синхронизирането.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

За да блокирате конкретни организации вместо това, използвайте "Блок синхронизирането на OneDrive акаунти за конкретни организации."

Тази настройка ще са с приоритет пред политиката "Блокирай синхронизиране на OneDrive акаунти за конкретни организации." Не разрешавайте двете политики в същото време.

Синхронизиране на OneDrive акаунти за конкретни организации блок   

Тази правила ви позволява да блокирате потребители от качването на файлове в друга организация чрез задаване на списък с блокирани клиент идентификатори. Ако разрешите тази настройка, потребителите ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да добавите акаунт от организация, която е блокиран. Ако потребителят вече е добавен акаунта, файловете ще спрете синхронизирането.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

За да зададете списък с разрешени организации вместо това, използвайте "Разреши синхронизирането на OneDrive акаунти за само определени организации."

Тази настройка няма да работи, ако имате правилата "Позволи синхронизиране на OneDrive акаунти за само определени организации." разрешени. Не разрешавайте двете политики в същото време.

(Предварителен преглед) Тихо конфигуриране на OneDrive с идентификационни данни на Windows 10 или домейн   

Важно: Ако разрешите тази настройка, ADAL трябва да бъде разрешено или конфигуриране на акаунт няма да е успешно. Изтеглете и отворете EnableADAL.reg да разрешите ADAL и рестартирайте клиента за синхронизиране.

Тези правила ви позволява да конфигурирате клиент за синхронизиране на OneDrive , тихо чрез първичен акаунт на Windows в Windows 10 и идентификационни данни за домейна на Windows 7 и по-късно.

Ако разрешите тази настройка, OneDrive.exe ще се опита да влезете в служебен или учебен акаунт, като използвате тези идентификационни данни. Тя ще провери свободно дисково пространство, преди да синхронизирате, и ако е голям, OneDrive ще бърз на потребителя да избере своите папки. Праг, за които потребителят се подсеща може да бъде конфигуриран чрез DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive ще се опитам да вляза в на всеки акаунт на компютъра и веднъж успешно, този акаунт вече не ще се опита тихо конфигурация.

Ако разрешите тази настройка и потребителят използва предишната OneDrive за бизнеса на клиента за синхронизиране, на нов клиент за синхронизиране ще се опита да поеме синхронизирането. На нов клиент за синхронизиране ще се опита да импортирате настройките за синхронизиране на потребителя от предишния клиента за синхронизиране.

Ако забраните тази настройка, OneDrive няма да се опитва да влизате автоматично в потребители.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword:00000001

Тези правила могат да бъдат използвани с DiskSpaceCheckThresholdMB, както и DefaultRootDir.

Пишете ни ако имате обратна информация за тази функция или срещнете проблеми. Щракнете с десния бутон на иконата на OneDrive в областта за уведомяване и щракнете върху "Съобщаване за проблем." Моля маркер обратна връзка с "SilentConfig", така че вашата обратна връзка ще бъдат изпратени директно до инженерни работи по тази функция.

(Предварителен преглед) Конфигуриране на максималния размер на OneDrive за автоматично изтегляне на всички файлове   

Тази настройка се използва заедно с SilentAccountConfig. Всеки потребител, който има OneDrive , която е по-голям от прага на зададения (в МБ) ще получите подкана да изберете папките, които биха искали да синхронизирате преди клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe) изтеглянето на файлове.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Пример: "1111 2222 3333 4444" = dword:0005000

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиент и 0005000 задава праг от 5000MB)

Сродни теми

Разполагане на нов клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда
предотвратяване потребителите да инсталирането на клиент за синхронизиране
позволи синхронизиране само на компютри, които са се присъединили към определени домейни
блок синхронизирането на конкретен файл типове

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×