Извличане, вкарване или отхвърляне на промени във файлове в библиотека

Извличане, вкарване или отхвърляне на промени във файлове в библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако искате да направите промени във файл на сайт и искате да сте сигурни, че никой друг да го редактирате, извлечете файла. Когато файлът е извлечен, можете да го редактирате онлайн или офлайн и да го запишете – няколко пъти, ако е необходимо. Тази тема ви показва как да извличане, вкарване и анулиране на промените, които правите във файлове в библиотеки на SharePoint. Вижте най-важни въпроси за извличане, вкарване и създаването на версии за отговори на често задавани въпроси.

Група от бутони секция отвори и извличане на файлове на лентата

Когато приключите с редактирането и вкарате файла обратно в библиотеката му, другите хора могат да видят вашите промени и да редактират файла, ако имат разрешение за това. А ако решите да не правите промени или да запазите промените във файла, просто може да отхвърлите вашето извличане и да не засягате хронологията на версиите.

Съвет: Ако искате да редактирате документ на Office едновременно с други хора (наричана също съавторство), не прегледате документа. Просто го отворите и я редактирате. Препоръчваме включване на създаването на версии за библиотеката първо, обаче, в случай някой допусне грешка по-късно и да се наложи да възстановите по-стара версия на документа. За повече информация за съавторство вижте документ сътрудничество и съавторство.

Когато искате да извлечете и редактирате документ, независимо дали тя работи онлайн, или изтегляне, направете го в следната последователност:

 • Извличане на документа

 • Изтеглете или отворете документа в онлайн приложение

 • Редактиране на документ

 • Качване на документ или да го запишете от онлайн приложение

 • Вкарване на документа

Някои библиотеки са настроени така, че извличането на файлове да бъде задължително. Ако извличането е задължително, ще получите подкана да извлечете всеки файл, който искате да редактирате. Когато приключите с този файл, трябва или да го вкарате обратно, или да се откажете от извличането.

Ако в тази библиотека извличането не е задължително, не трябва да извличате файла, ако нямате нищо против да позволите на други хора да го редактират едновременно с вас.

Съвет: Ако вашият екип планира да използва съавторство, ви препоръчваме включването на най-малко основни версии в библиотеката, в случай някой допусне грешка и качва документ със същото име в библиотеката, където всеки е съавтори. По този начин, ако я загубите промените, можете да възстановите предишна версия на документа. Вижте разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека за повече информация.

 1. Отидете в библиотеката, където е записан вашият файл. Ако търсите в изглед на библиотеката на друга страница, трябва да щракнете върху заглавието на библиотеката първо. Например може да се наложи да щракнете върху документи първо да отидете в библиотеката с документи .

 2. Изберете файла или файловете, които искате да проверите и щракнете върху файлове и след това щракнете върху Извлечи.

  Прегледайте бутонът с екранно пояснение отворен

  Забележки: 

  • Когато файлът е извлечен, иконата до името на файла е частично покрита от зелено, насочен надолу стрелка icon image . Това ви казва, или някой друг, че файлът е извлечен. Ако посочите иконата на всички извлечен файл, можете да видите името на документа и името на лицето, което е извлечен.

Когато извличате документ, трябва да отворите файла, го изтеглете или го редактирате онлайн. Когато извличате документ, то само задава така само можете да направите нещо с файла. Ако просто искате да го прегледате, щракнете двукратно върху името на документа, за да го отворите в Office 365.

Докато не се препоръчва, теоретично можете да проверите файл и оставете го извлечен за неопределено време, така че никой друг да го промените. Обаче има по-добри начини да го направите. За да запазите някой от редактиране на файл, но все още да я споделите, дайте това лице или група изглед само права, които правите, когато първоначално сте го споделяте. Вижте споделяне на идеи, сайтове и съдържание за повече информация.

Когато извличате файл, че файлът е маркиран само като извлечен. Докато всъщност можете да го изтеглите или редактирате онлайн, нищо друго не се случва с този файл. Можете да го редактирате в онлайн приложение, например Excel или Word онлайн, или да изтеглите файла на локалния ви диск за работа офлайн.

За да отворите документ на онлайн без изтегляне, изпълнете следните стъпки:

Отворете вашата Отметнатите на онлайн документ в Office 365

 1. Изпълнете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху документа и щракнете върху "Отвори в Word Online", или друг подходящата Office 365 онлайн програма (Excel, PowerPoint и др.).

  • Щракнете върху Многоточието (...) до документа, щракнете отново върху Многоточието (...) и след това щракнете върху Отвори в Word Online (или подходящата програма на Office 365.)

 2. Когато сте готови, запишете файла или затворите приложението (приложения на Office 365 автоматично записване).

 3. Проверете файла обратно.

За да изтеглите файлове, изпълнете следните стъпки:

Изтеглете си вкаран файл

 1. Изпълнете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху документа и след това щракнете върху изтегляне.

  • Изберете файла и след това щракнете върху изтегляне на копие от файлове на лентата.

  • Щракнете върху Многоточието (...), щракнете отново върху елипса (...) и след това щракнете върху изтегляне на копие.,

 2. В долната част на браузъра щракнете върху Запиши. Щракнете върху Отвори или Отвори папката да видите файла, след като той бъде изтеглен. По подразбиране файлът ще бъдат в папката изтегляния .

Вашите файлове и промените, които правите в тях, няма да бъдат достъпни за вашите колеги докато вкарате тези файлове обратно във вашата библиотека.

Ако сте изтеглили вашия документ, за да работят локално, ще искате да го качите преди да го проверите. в. Вижте качване на файлове в библиотека , за да видите как да направите това.

 1. Отидете в библиотеката, където е записан вашият файл. Ако търсите в изглед на библиотеката на друга страница, трябва да щракнете върху заглавието на библиотеката първо. Например може да се наложи да щракнете върху документи първо да отидете в библиотеката с документи .

 2. Изберете файла или файловете, които искате да вкарате, щракнете върху файлове и след това щракнете върху Вкарване.

  проверка на документи в бутона и инструмент съвет
 3. Ако искате да направите промеждутъчно вкарване, така че да можете да продължите да работите върху файла, щракнете върху да в областта Запазване на извлечението . В противен случай оставете избран.

  Диалоговият прозорец ''Вкарване''

 4. В областта Коментаридобавете коментар, който описва направените от вас промени. Тази стъпка е незадължителна, но се препоръчва като най-добра практика. Коментарите при вкарване са особено полезни, когато няколко души работят върху един файл. Нещо повече, ако във вашата организация се проследяват версиите, коментарът става част от хронологията на версиите, което може да стане важно за вас в бъдеще, ако трябва да се върнете към по-стара версия на този файл.

 5. Щракнете върху OK. Зелената стрелка изчезва от иконата на файла, когато файлът бъде вкаран обратно.

Ако извлечете файл и не направите промени в него или направите промени, които не искате да запазите, може просто да се откажете от извличането, вместо да запишете файла. Ако вашата организация проследява версиите, всеки път, когато вкарвате обратно даден файл в библиотеката, се създава нова версия. Чрез отказа от извличането може да избегнете създаването на нови версии, когато не сте направили никакви промени във файла.

 1. Отидете в библиотеката, в която е записан вашият файл. (Ако виждате изглед на библиотеката на друга страница, може да се наложи най-напред да щракнете върху заглавието на тази библиотека. Може например да трябва най-напред да щракнете върху Документи, за да отидете в библиотеката Документи.)

 2. Изберете файла или файловете, които искате да отхвърлите промените, щракнете върху файлове и след това щракнете върху Отхвърляне на извличане.
  SPO документ редактиране на бутон

 3. Щракнете върху OK , за да завършите отхвърляне на извличането. Зелената стрелка изчезва от иконата на файла, когато файлът е вкаран обратно.

Обикновено вашите потребители на SharePoint да проверява документи и излиза в отговорен manor. Въпреки това ако някой проверките документ и оставя фирмата или отива на почивка, той може да блокира други потребители, които трябва да работите с тези файлове. Ако имате разрешения за пълен контрол, можете да проверите файл обратно в, който е извлечен от някой друг. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Ако имате разрешения за пълен контрол, следвайте инструкциите, за да вкарате файл.

 2. Когато щракнете върху OK в диалоговия прозорец за вкарване, ще получите диалог с предупреждение, че файлът е извлечен при друг потребител. Щракнете върху OK , ако искате да игнорирате и вкарване обратно.

  екранна снимка на предупреждение за проверка в друг файл на потребители

Ако трябва да стигнете до файл, но е извлечен, можете да видите кой потребител има го извлечен така че да можете да свържете с тях. За да видите на потребителя, задръжте курсора на мишката над иконата на документа, за да получите пояснение изскачащи, която съдържа името на потребителя, който го е извлечен.

изскачат, когато мишката над иконата на документа

Можете да проверите файлове в един по един, или в партидата. Когато поставите отметка множество файлове в, те ще имат една и съща настройката за запазване на извличането, или коментарите. Следвайте тези стъпки.

 1. В библиотеката с документи изберете всички файлове, които искате да проверите в, като щракнете върху отметката в квадратчето отляво на иконата на документа.

  три извлечен избрани файлове
 2. Щракнете върху раздела файлове и след това щракнете върху вкарване. Ако сте избрали всички файлове, които не са извлечени, ще получите предупредително съобщение.

  проверка на документи в бутона и инструмент съвет
 3. Ако искате да направите промеждутъчно вкарване, така че да можете да продължите да работите върху файла, щракнете върху да в областта Запазване на извлечението . В противен случай оставете избран.

  Диалоговият прозорец ''Вкарване''

 4. В областта за коментари Добавяне на коментар, който описва направените от вас промени. Този коментар ще се използва за всички файлове, които искате да проверите в.

 5. Щракнете върху OK. Зелената стрелка изчезва от иконата на файла, когато файлът бъде вкаран обратно.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×