Избор на данни за диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да създадете диаграматрябва да изберете поне една клетка в диапазон от данни (набор от клетки). Направете едно от следните неща:

  • Ако данните на диаграмата са в непрекъснат диапазон от клетки, изберете коя да е клетка в този диапазон. Диаграмата ще включи всичките данни в диапазона.

  • Ако данните не са в непрекъснат диапазон, изберете несъседни клетки или диапазони. Просто се уверете, че селекцията ви образува правоъгълник.

Съвет: Ако не искате да включите конкретни редове или колони с данни в диаграма, можете просто да се скриват в работния лист, или можете да приложите филтри на диаграма за показване на точките от данни, които искате, след като създадете диаграмата.

Подреждане на данни за диаграми

Excel може да препоръча диаграми за вас. Диаграми, тя предлага зависят от това как сте подредени данните в работния лист. Също така може да имате свой собствен диаграми предвид. И в двата случая тази таблица показва най-добрите начини за подреждане на данните за дадена диаграма.

За тази диаграма

Подредете данните

Колона "," лента, линия, област, повърхнинна или радарна диаграма


Научете повече опирам

колона

на лентата

линия

област,

повърхност,

радарни диаграми и.

В колони или редове.

Column chart

Площна диаграма

Кръгова диаграма

Тази диаграма използва един набор от стойности (наречен серия от данни).


Научете повече за

кръгови диаграми.

В една колона или ред и една колона или ред етикети на.

Кръгова диаграма

Пръстеновидна диаграма

Тази диаграма може да използва една или повече серии от данни.


Научете повече за

пръстеновидни диаграми.

В една или няколко колони или редове с данни и една колона или ред етикети на.

Dougnut диаграма

XY (точкова) или мехурчеста диаграма


Научете повече за

XY (точкови) диаграми

и мехурчести диаграми.

В колони, с поставяне на x-стойностите в първата колона и y-стойностите в следващата колона.

Точкова диаграма

За мехурчести диаграми Добавете третата колона, за да зададете размера на показваните мехурчета, за да представи точките на данните в сериите от данни.

Мехурчеста диаграма

Борсова диаграма


Научете повече за

борсови диаграми.

В колони или редове като се използва комбинация на отваряне, високо, ниско и затваряне стойности, плюс имена или дати за етикети в правилния ред.

Борсова диаграма

Вж. също

Създаване на диаграма

Налични типове диаграми

Добавяне на серия от данни към диаграма

Създаване на комбинирана диаграма с вторична ос

Промяна на серията от данни в диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×