Избиране на най-добрата линия на тенденцията за вашите данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато искате да добавите линия на тренда към диаграма в Microsoft Graph, можете да изберете кой да е от шестте различни типа тенденция/регресия. Типът на данните, които имате, определя типа на линията на тенденцията, който трябва да използвате.

Надеждност на линията на тенденцията Линията на тенденцията е най-надеждна, когато нейната стойност R квадрат е около или близо до 1. Когато пригаждате линията на тенденцията към вашите данни, Graph автоматично изчислява нейната стойност R на квадрат. Ако искате, можете да покажете тази стойност в диаграмата си.

Линейна

Линейната линия на тенденцията е права линия с най-добро приближение, която се използва с прости линейни набори от данни. Вашите данни са линейни, ако моделът в техните точки данни прилича на линия. Линейната линия на тенденцията обикновено показва, че нещо се увеличава или намалява с постоянна скорост.

В следващия пример линейната линия на тенденцията ясно показва, че продажбите на хладилници имат последователно покачване за период от 13 години. Забележете, че стойността R на квадрат е 0.9036, което е добро приближение на линията към данните.

Chart with linear trendline

Логаритмична

Логаритмичната линия на тенденцията е най-доброто криволинейно приближение, което е най-полезно, когато скоростта на промяна в данните се увеличава или намалява бързо и след това достига равновесие. Логаритмичната линия на тенденцията може да използва отрицателни и/или положителни стойности.

Следващият пример използва логаритмична линия на тенденцията, за да илюстрира предсказаното увеличение на популация от животни в ограничена пространствена област, където популацията е достига равновесие по пространство, когато животните намаляват. Забележете, че стойността R на квадрат е 0.9407, което е относително добро приближение на линията към данните.

Пример за изрязване със завъртане

Полиномна

Полиномиалната линия на тенденцията е крива линия, която се използва, когато данните се колебаят. Тя е полезна например за анализиране на печалби и загуби за големи набори от данни. Порядъкът на полинома може да бъде определен по броя на колебанията в данните или по това, колко извивки (хълмове и долини) се появяват в кривата. Линията на тенденцията с полином от втори ред има само един хълм или долина. Трети ред има в повечето случаи един или два хълма или долини. Четвърти ред има до три.

Следващият пример показва линия на тенденцията с полином от втори ред (един хълм), за да илюстрира взаимоотношението между скоростта и консумацията на бензин. Забележете, че стойността R на квадрат е 0.9474, което е добро приближение на линията към данните.

Команда за копиране в папка в менюто за преместване

Мощност

Степенната линия на тенденцията е крива линия, която се използва най-добре с набори от данни, които сравняват измервания, които нарастват с характерна скорост – например ускорението на състезателна кола в едносекундни интервали. Не можете да създадете степенна линия на тенденцията, ако данните съдържат нула или отрицателни стойности.

В следващия пример данните за ускорението се показват чрез начертаване на разстоянието като метри на секунда. Степенната линия на тенденцията ясно показва увеличаването на ускорението. Забележете, че стойността R на квадрат е 0.9923, което е почти идеално съвпадение на линията към данните.

.

Експоненциално

Експоненциалната линия на тенденцията е крива линия, която е най-полезна, когато стойностите на данните се покачват или спадат с все по по-високи степени. Не можете да създадете експоненциална линия на тенденцията, ако данните ви съдържат нула или отрицателни стойности.

В следващия пример експоненциалната линия на тенденцията се използва, за да илюстрира намаляващото количество на въглерод 14 в обект, когато той остарява. Забележете, че стойността R на квадрат е 1, което означава, че линията подхожда идеално на данните.

Показване на всички коректури в документ на Word

Подвижна средна стойност

Линията на тенденцията с подвижната средна стойност изглажда колебанията в данните, за да покаже по-ясно модела на данните. Линията на тенденцията с подвижната средна стойност използва конкретен брой точки на данни (зададени с опцията Период), осреднява ги и използва средната стойност като точка в линията на тенденцията. Ако на Период е зададено 2 например, тогава средното от първите две точки на данните се използва като първа точка в линията на тенденцията с подвижната средна стойност. Средното на втората и третата точки на данните се използва като втора точка в линията на тенденцията и т.н.

В следващия пример линията на тенденцията с подвижната средна стойност показва модела в продадените жилища за период от 26 седмици.

Chart with moving average line

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×