Изберете данните в обобщена таблица

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да приложите форматиране, копиране на данни или правите промени в обобщена таблица, можете да изберете или отделни клетки или области на данни с помощта на команди или с помощта на мишката. Показалецът на мишката се променя в зависимост от това, което се опитвате да изберете:

 • За да изберете клетки, използвайте обикновения Microsoft Office Excel мишката показалеца Курсор за избор на Excel .

 • За да изберете области на данни, поставете показалеца на мишката в горната или от лявата страна на полета и етикети, така че показалеца на мишката се променя на надолу стрелка Стрелка надолу или стрелка надясно [Без заглавие] .

Забележка: Ако не виждате показалеца на мишката Промени фигурата, в раздела Опции , в групата действия щракнете върху избори след това се уверете, че Разрешаване на селекция Изображение на бутон е избрано.

Избиране на отделни клетки

 1. Посочете към първата клетка, която искате да изберете, като се уверите показалеца на мишката е Курсор за избор на Excel .

 2. Щракнете, за да изберете единична клетка, или щракнете и плъзнете, за да избере множество клетки.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избор, а след това върху Цялата обобщена таблица.

Посочете горния ръб на полето, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу и след това щракнете върху.

Например за да изберете елементите "Изток" и "Запад", посочете горната част на Регион и след това щракнете еднократно.

 1. Изберете елементите.

 2. В раздела Опции , в групата действия щракнете върху избори след това щракнете върху това, което искате да изберете:

  Етикети и стойности Изображение на бутон да изберете и двете.

  Стойности Изображение на бутон да изберете само стойностите за елементите.

  Етикети Изображение на бутон да изберете само етикетите на елементите.

Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът се промени мишката дясна стрелка [Без заглавие] и след това щракнете върху.

Например за да изберете и двата реда за Голф, щракнете върху левия ръб на Голф.

Example of selecting all instances of a PivotTable item

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката се промени в стрелка надясно [Без заглавие] .

 2. Щракнете веднъж и след това щракнете още няколко пъти, като изчаквате между щракванията, за да не се получи двукратно щракване.

Например за да изберете само реда за Трим1 на Голф, щракнете върху левия ръб на Голф, след това щракнете отново.

Example of selecting one instance of an item in a PivotTable report

Ако обобщена таблица има няколко етикети на редове, щракнете върху неколкократно, докато сте избрали само елементите, които искате. Например за да изберете единичен екземпляр на елемент в най-вътрешните четири етикети на редове, можете да щракнете четири пъти.

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката се промени в стрелка надясно [Без заглавие] .

 2. Щракнете върху колкото пъти е необходимо да изберете един от елементите, които искате. За повече информация вижте избиране на един екземпляр на елемент.

 3. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете, или задръжте клавиша CTRL и щракнете, за да изберете допълнителни елементи в същото поле.

 4. За да отмените селекция на елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху елемента.

 1. Посочете към горния ръб на междинна сума или обща сума в етикет на колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на междинна сума или обща сума в етикет на ред, докато показалецът се промени на стрелка надясно [Без заглавие] .

 2. Щракнете веднъж, за да изберете всички общи суми за етикета, а след това щракнете отново, за да изберете само текущата междинна или обща сума.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×