За работните потоци, включени в SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Работните потоци на SharePoint са предварително програмирани миниприложения, които опростяват и автоматизират широко разнообразие от бизнес процеси – от събиране на подписи, обратна информация или одобрения за план или документ до проследяване на текущото състояние на рутинна процедура. Работните потоци на SharePoint са предназначени да пестят вашето време и усилия и да придадат еднородност и ефективност на задачите, които редовно изпълнявате.

Сравнение на ръчен процес с автоматизиран работен поток

Тази статия е за предварително програмирани потоци, които са включени в SharePoint 2010, за която избирате опции в на формуляра за свързване , когато добавяте версии от тях за използване в списъци, библиотеки и цели колекции от сайтове.

Също така е възможно да се направи по-широко персонализации на тези типове включени поток – и дори да създадете свой собствен потребителски работни потоци от самото начало – с помощта на SharePoint Designer и други приложения. За да научите повече за тези процеси, вижте статията Въведение в проектирането и персонализиране на работни потоци.

Междувременно в тази статия ще научите повече за целия набор от работни потоци, включени.

Ако предпочитате да прескочите направо на подробни инструкции за определен работен поток, ще намерите връзки към всяка една в какво е следващия раздел, която можете да свържете към от таблицата по-долу на съдържанието.

Какво искате да разберете?

Какво е работен поток на SharePoint?

Какви процеси мога да автоматизирам с помощта на работен поток на SharePoint?

Одобрение (маршрутизиране на документ или елемент за одобрение или отхвърляне)

Събиране на обратна информация (маршрутизиране на документ или елемент за обратна връзка)

Събиране на подписи (маршрутизиране на документ, работна книга или формуляр за цифрови подписи)

Одобрение на ликвидиране (управление на изтичане на срока на документа и съхранение)

Три състояния (проследяване на проблем, проект или задача през три състояния или фази)

Кой може да добавя и стартира работен поток на SharePoint?

Как да добавям и изпълнявам работен поток на SharePoint?

Мога ли да създавам собствени потребителски работни потоци на SharePoint?

Какво следва?

Какво е работен поток на SharePoint?

Вероятно вече знаете какво е блоксхема. Това е графично представяне на даден процес с указания какво се случва на всяка стъпка.

Процес на работния поток

Един работен поток на SharePoint прилича на автоматизирана блоксхема, която спестява много труд, догадки и случайности от вашия стандартен работен процес.

Погледнете например процеса на одобрение на документ на илюстрацията. Изпълнението на този процес на ръка може да означава много проверки и проследявания, пренасочване на документи и изпращане на напомняния – и всяка от тези задачи трябва да бъде изпълнена от вас или от един или повече от вашите колеги. Това означава много излишна работа и (може би още по-лошо) непрекъснат поток от прекъсвания.

Когато обаче използвате работен поток "Одобрение на документи" на SharePoint, за да изпълните този процес, всички тези проверки и проследявания, както и напомняния и пренасочвания, се извършват автоматично от работния поток. Ако някой е закъснял с изпълнението на дадена задача или възникне някакво друго препятствие, повечето от включените работни потоци генерират уведомяване, което да ви даде да разберете за него. Не е необходимо никой от групата предвидливо да наблюдава процеса, защото с работния поток на SharePoint процесът предвидливо наблюдава себе си.

И провеждане на SharePoint поток е лесно. Просто изберете типа на работния поток, който искате, Задайте опциите, които ще работят най-добре във вашата ситуация, след това да поеме SharePoint. И разбира се, можете да отмените или прекратяване на работен поток, когато трябва да.

Най-горе на страницата

Какви процеси мога да автоматизирам с помощта на работен поток на SharePoint?

Всеки от типовете за работен поток, включени в SharePoint действа като шаблон. Да добавите версия на работния поток за един-единствен списък или библиотека, или за цялата колекция от сайтове с помощта на формуляр за иницииране , да зададете опции и селекции, които искате за тази версия – които работният поток възлага задачи на задачите '' крайни срокове, как работен поток могат да бъдат започнати и от кого, инструкциите, за да бъдат включени в уведомявания за задачата и т.н.

SharePoint 2010 предоставя петте предварително програмирани типа работни потоци

Забележка: С SharePoint Server 2010 и SharePoint Online за Office 365 за фирми всичките пет от следните типове работни потоци са включени. С SharePoint Online за Office 365 за малки фирми и професионалисти обаче само тип работен поток с три състояния е включен.

Одобрение (маршрутизиране на документ или елемент за одобрение или отхвърляне)

отметка Работен поток "одобрение" маршрутизира документ или друг елемент към определени хора за техните одобрение или отхвърляне.

Можете също да използвате работен поток "одобрение", за да управлявате одобрението на съдържание в списък или библиотека

За да научите повече и за подробни инструкции, вижте статията всичко за работните потоци "одобрение".

(Има и друг, подобен поток тип за използване в уеб сайтове за публикуване, работният поток за одобрение за публикуване.)

Събиране на обратна информация (маршрутизиране на документ или елемент за обратна връзка)

работен поток ''събиране на обратна информация'' Работен поток "събиране на обратна информация" маршрутизира документ или друг елемент на определени хора за обратна връзка.

Работния поток "събиране на обратна информация" обединява цялата обратна информация от участниците за собственика на работния поток и предоставя запис на процеса на преглед.

За да научите повече и за подробни инструкции, вижте статията всичко за работните потоци "събиране на обратна информация".

Събиране на подписи (маршрутизиране на документ, работна книга или формуляр за цифрови подписи)

Работен поток ''Събиране на подписи''. Работен поток "събиране на подписи" маршрутизира документ на Microsoft Office до определени хора за своите цифрови подписи.

Обърнете внимание, че функциите за събиране на подписи поток само с Word документи, работни книги на Excel amd формуляри на InfoPath.

За да научите повече и за подробни инструкции, вижте статията всичко за работните потоци "събиране на подписи".

Одобрение на ликвидиране (управление на изтичане на срока на документа и съхранение)

работен поток ''одобрение на ликвидиране'' Работен поток "одобрение на ликвидиране" е предназначено да поддържат записи нуждите на управление в една организация. Този работен поток управлява съхранение процеса на изтичане на срока на документа и да решите дали да запазите или изтриване на документи с изтекъл срок или елементи.

При стартиране на работен поток "одобрение на ликвидиране", той създава задачи на работен поток за одобрение на ликвидиране за определени документи и елементи в списъка със задачи за работния поток. Тъй като е вероятно поток "одобрение на ликвидиране" могат да генерират голям обем от задачи (особено ако е конфигуриран да стартира автоматично, когато изтече срокът на елементи), поток "одобрение на ликвидиране" предлага поддръжка за завършването на задачи, така че записите ръководители или други упълномощени лица може да обработва на голям брой елементи за изтриване в една стъпка.

Можете да конфигурирате вашия работен поток "одобрение на ликвидиране" да работят в сътрудничество с функцията за правила за изтичане на правилата за управление на информацията, така че работният поток се стартира автоматично всеки път, когато изтече срокът на документ или елемент в сайт.

За да научите повече и за подробни инструкции, вижте статията използване на работен поток "одобрение на ликвидиране".

Три състояния (проследяване на проблем, проект или задача през три състояния или фази)

работен поток с три състояния Работният поток с три състояния е предназначен за проследяване на състоянието на елемент от списък в три състояния (фази). Може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голям обем от проблеми или елементи – поддръжка на клиенти с проблеми, продажби или задачи от проект, например.

При всеки преход между състоянията работният поток възлага задача на човек и му изпраща имейл предупреждение за задачата. Когато тази задача завърши, работният поток актуализира състоянието на елемента и преминава на следващото състояние. Работният поток с три състояния е предназначен за работа с шаблона на списъка "Проследяване на проблем", но може да се използва с всеки списък, който съдържа колоната "Избор", която има три или повече стойности.

За да научите повече и за подробни инструкции, вижте статията използване на работен поток с три състояния.

Най-горе на страницата

Кой може да добавя и стартира работен поток на SharePoint?

За да добавите или стартирате работен поток, трябва да имате правилното разрешение за списъка, библиотеката или колекцията от сайтове, където се изпълнява работният поток:

  • За да добавите работен поток    По подразбиране трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток. (Групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групата не).

  • За да стартирате работен поток    Също по подразбиране, трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток, който вече е бил добавен. (Групата на членовете и собствениците на групата имат разрешение за редактиране на елементи по подразбиране, посетителите на групата не).
    Като алтернатива собствениците да изберете да конфигурирате конкретни работни потоци, така че те може да бъде стартирано само от членове на групата на собствениците на.

Най-горе на страницата

Как да добавям и изпълнявам работен поток на SharePoint?

Следващата схема предоставя обобщен изглед на основните етапи на планиране, добавяне, изпълнение и модифициране на работен поток на SharePoint. Следват отделните секции на всяка от стъпките.

Процес на работния поток

Планиране Уверете се, че знаете кои опции желаете и каква информация ще трябва да са налични, когато използвате формуляра за intiation да добавите вашата версия на работния поток.

  • Научете повече    Разберете какви типове включените поток ще направи задачата, която искате.

  • Добавяне    Попълнете формуляра за иницииране, за да добавите вашата версия на работния поток към списък, библиотека или колекция от сайтове.

  • Стартиране    Стартирайте вашия нов работен поток ръчно или автоматично върху документ или друг елемент от списък или библиотека. (Ако го стартирате ръчно, имате възможност да промените някои от настройките на формуляра за свързване на работния поток в по-кратък формуляр за иницииране.) Когато работният поток стартира, той създава задачи, изпраща съобщения за уведомяване и започва да проследява действия и събития.

  • Наблюдение    Докато работният поток се изпълнява, може да покажете страницата "Състояние на работния поток", за да видите кои задачи са изпълнени и какви други действия са се случили. Ако е необходимо, оттук може да уточните текущи и бъдещи задачи, а даже и да отмените или да прекратите изпълнението на този работен поток.

  • Преглеждане    Когато изпълнението завърши, цялата му хронология може да бъде прегледана на страницата "Състояние на работния поток". Също така от страницата за състояние могат да бъдат създадени статистически отчети за общата работа на този работен поток.

  • Промяна    Ако работният поток не работи точно както искате, може да отворите първоначалния формуляр за свързване, който сте използвали при добавянето му, и да направите своите промени в него.

Най-горе на страницата

Мога ли да създавам собствени потребителски работни потоци на SharePoint?

Ако имате нужда от по-голяма гъвкавост с вградени работен поток, можете да персонализирате това допълнително с инструмент като SharePoint Designer. Можете също да създадете ваша собствена първоначалния работен поток от самото начало.

С помощта на Workflow Designer създавате правила, които асоциират условията и действията с елементи в списъци и библиотеки на SharePoint. Промените на елементи в списъци или библиотеки задействат действия в работния поток.

Можете например да създадете работен поток, който стартира допълнителен работен поток "Одобрение", ако цената на даден елемент надхвърля определена сума.

Можете също да дефинирате работен поток за набор от свързани документи. Например ако вашият работен поток е свързан към библиотека с документи или ако то е филтър за типа съдържание на документа, се показват група от контекстуални действия за колективна папка за документи. Колективна папка за документи е нова функция в SharePoint Server 2010, който позволява група документи да се разглежда като отделна единица, така че работен поток за колективна папка за документи ще се изпълнява на всеки от елементите в тази колективна папка за документи.

За повече информация вижте Въведение в проектирането и персонализиране на работни потоци.

Най-горе на страницата

Какво следва?

Преглед на някое от следните статии за по-подробни инструкции за работа с включените поток типове:

И ако се интересувате от вземане на допълнителни персонализации към някои от основните включени типове работни потоци – от това, можете да правите с помощта на формуляра за свързване, тоест – или ако искате да си създадете ваш собствен първоначалния работен поток от самото начало, вижте статията Въведение в проектирането и персонализиране на работни потоци.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×