За инструмента за файлове на SharePoint

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Инструментът за файлове на SharePoint предоставя следните предимства за организации, които съхраняват файлово съдържание в библиотеки с документи на SharePoint:

 • Достъп до файлово съдържание за избрани хора извън предприятието. Инструментът за файлове на SharePoint предоставя удобен и ефикасен начин за съвместна работа с хора, които са извън фирмената защитна стена. Освен това инструментът за файлове на SharePoint предоставя централна работна среда за екипи, които са широко разпръснати в географски смисъл.

 • Достъп до файлово съдържание в режим офлайн. Инструментът за файлове на SharePoint осигурява на работещите на различни места или на тези с ограничен достъп до интернет среда, в която те могат да осъществят достъп до, да разглеждат или актуализират файлово съдържание, докато са офлайн.

 • Потребителите на инструмента за файлове на SharePoint могат да се насладят на изобилието на неговите приложни функции, допълващи функциите в други инструменти на работна област.

Обърнете внимание на следната допълнителна информация и препоръки за използването на инструмента за файлове на SharePoint за взаимодействие с файлове в библиотека с документи на SharePoint:

 • Инструментът за файлове на Sharepoint може да нанася само в библиотеки с документи в Windows SharePoint Services 3.0 или по-нова версия. Показва се грешка, ако се опитате да нанасяте в библиотека с документи в по-стара версия на Windows SharePoint Services.

 • Препоръчва се да е разрешено създаването на версии в сайтовете на SharePoint, от които вземате файлове в инструмента за файлове на SharePoint. Създаването на версии помага за намаляване на риска от загуба на данни, която може да настъпи случайно, поради грешки при синхронизация или конфликти.

 • Библиотеките с документи на SharePoint съдържат метаданни, които не се поддържат или обслужват в инструмента за файлове на SharePoint.

 • Инструментът за файлове на SharePoint не разпознава изгледи в библиотеки с документи на SharePoint. По тази причина, инструментът за файлове на SharePoint може да съдържа повече документи, отколкото тези, които се показват в библиотеката с документи, където определени файлове са филтрирани посредством изгледи.

Как се синхронизират данните в инструмент за файлове на SharePoint

В инструмент за файлове на SharePoint данните се синхронизират по следните начини:

 • Данните се синхронизират между членовете на работната област по същия начин, както в Инструмент за файлове на Groove: Членовете на работната област, които са онлайн, изпращат и получават актуализации при записване в работната област.

 • Актуализациите се изпращат до или получават от сайта на SharePoint автоматично, в съответствие с график или когато членът на работната област, който управлява синхронизацията, инициира синхронизация.

За задачата на синхронизатора в инструмент за файлове на SharePoint

Работна област, която съдържа инструмент за файлове на SharePoint, трябва да включва поне един член, който има всички следващи идентификационни данни:

 • Достъп до желаната библиотека с документи в избран сайт на SharePoint.

 • Задължителните разрешения на SharePoint за изпращане или получаване на актуализации в сайта на SharePoint.

  Минималните разрешения за синхронизатора при зададени стандартни разрешения на SharePoint са "Притежател" с разрешена опция "Сътрудничество". За сайтове на SharePoint, които имат разрешения по избор, синхронизаторът трябва да има включени разрешения за добавяне, редактиране и изтриване на елементи.

 • Задължителните разрешения за синхронизиране със сайта на SharePoint. По подразбиране всички членове, с изключение на гостите, имат разрешение да синхронизират с библиотеката с документи на SharePoint или да изискват управление на синхронизацията за инструмент от текущия синхронизатор.

  Забележка: Макар че даден член на работната област с роля на участник може обикновено да действа като синхронизатор, тази роля обикновено не включва разрешение за изтриване на всеки файл. В резултат на това синхронизатор, чиято роля е "Участник", може да вижда предупреждения за синхронизиране за неуспешни изтривания на файлове, когато инициира синхронизация.

Даден член, който има изискваните разрешения и за сайта на SharePoint, и за инструмента за файлове на SharePoint, може да поеме задължението на "синхронизатор": т. е. лицето, което или периодично инициира синхронизации между инструмента за файлове на SharePoint и сайта на SharePoint, или дава възможност на инструмента за файлове на SharePoint за автоматична, планирана синхронизация. За да осъществи синхронизация, синхронизаторът трябва да е онлайн и да има достъп до сайта на SharePoint.

Само член на работната област може да бъде синхронизатор за инструмента за файлове на SharePoint. Другите членове, които имат изискваните разрешения, могат да изискат поемане на задачата за синхронизация. Членът, който е понастоящем синхронизатор, може в такъв случай да избере да отстъпи тази роля или да откаже искането и да запази задължението. Синхронизаторът не може да инициира предаване на задачата за синхронизиране на друг член. Отговорността за изпълнение на задачата трябва да бъде изискана от друг член.

Ако текущият синхронизатор загуби разрешенията си за тази задача (ако например ролята в работната област на синхронизатора се понижи или синхронизаторът престане да е член на работната област), управлението на синхронизацията автоматично се предава на друг подходящ член на работната област. Ако няма членове на работната област, които в този момент имат необходимите разрешения, инструментът за файлове на SharePoint не може повече да се синхронизира със сайта на SharePoint и той се връща до състоянието на стандартна функционалност на инструмент за файлове.

Името на текущия синхронизатор се показва в лентата на състоянието над раздела за инструмента:

Име на текущия синхронизатор

Лентата на състоянието информира синхронизатора, когато в инструмента има несинхронизирани промени. Когато синхронизаторът щракне върху Синхронизиране сега..., на дисплея се показва прозорец "Визуализиране на синхронизацията", който съдържа всички чакащи промени, както и файлови конфликти. Синхронизаторът може да предприеме стъпки за разрешаване на конфликтите, преди да премине към синхронизацията.

Текущият синхронизатор трябва само да уважи искане за преминаване на задачата на синхронизатор към друг член, който има достъп до сайта на SharePoint и задължителните разрешения в сайта на SharePoint.

При някои обстоятелства задачата на синхронизатор трябва да се предаде на друг член. Ако например синхронизаторът няма да може да стартира синхронизация за дълъг период от време (може би поради отпуска), той или тя трябва да посочи друг член на работната област, който има нужните идентификационни данни, да стане синхронизатор. Като алтернативна възможност, синхронизаторът може да разреши автоматична синхронизация по разписание. Но тази стратегия може да е рискована, тъй като тя предполага, че компютърът на синхронизатора ще може да работи и да остане онлайн през цялото време.

В лентата на състоянието всички членове на работната област виждат името на текущия синхронизатор и могат да посочат съпровождащата икона за връзка към папка, за да се покаже съобщение, което съдържа URL адреса на сайта на SharePoint. Членовете на работната област, които имат изискваните идентификационни данни, могат да щракнат върху иконата за връзка към папка, за да отворят уеб браузър и да отидат на сайта на SharePoint, или да щракнат върху Отиди на SharePoint в менюто Редактиране.

Лентата на състоянието съобщава на всички членове също и датата и часа на последната синхронизация. Всички членове могат да щракнат върху иконата за календар, за да видят информация за разписанието на синхронизацията.

Синхронизаторът може да стартира няколко дейности, като избере опции в лентата на състоянието, включително синхронизиране, промяна на опциите за планиране и отстраняване на грешки при синхронизация.

Опции за иницииране на синхронизация

Синхронизаторът има две опции за започване на синхронизация:

 • Ръчна синхронизация. С тази опция инструментът за файлове на SharePoint и сайтът на SharePoint се синхронизират само когато синхронизаторът избере да стартира синхронизация.

 • Планирана синхронизация. При тази опция синхронизаторът задава определен интервал от време за автоматична синхронизация.

  Забележка: В зависимост от фактори от рода на натоварване на текущия мрежов трафик, планираните синхронизации може понякога да бъдат отсрочени от сървъра до следващия планиран час.

За изпълнението на задачи за управление на източника в SharePoint

Само синхронизаторът може да изпълнява следните задачи за управление на източника в SharePoint с файлове в инструмент за файлове на SharePoint:

 • Извличане на файлове. Извличането на файл блокира файла в сайта на SharePoint, забранявайки по този начин на потребителите с пряк достъп до файла в сайта на SharePoint да го актуализират, докато той се актуализира едновременно в SharePoint Workspace.

  Забележка: Извличането на файл зарежда най-актуалната версия на файла от библиотеката с документи на SharePoint, освен когато текущата версия на файла в инструмента за файлове на SharePoint има несинхронизирани промени. С други думи, ако редактирате файл в SharePoint Workspace и след това направите извличане, няма да заместите редактираната версия на файла с първоначалното копие от библиотеката на SharePoint.

 • Вкарване на файлове. Вкарването на файл от инструмента на SharePoint актуализира файла в сайта на SharePoint и премахва заключването при извличане.

 • Отмяна на извличане. Отмяната на извличане просто премахва заключването на файла в сайта на SharePoint и го прави достъпен за редактиране.

За дублирането или архивирането на работни области, които съдържат инструмент за файлове на SharePoint

Можете да дублирате работни области, които съдържат инструмент за файлове на SharePoint, или да ги запишете като архив или файлове за шаблони. Обърнете внимание обаче, че инструментът за файлове на SharePoint в дублираната работна област или в новите работни области, които създавате от архива или файловете за шаблони, няма да запази връзката му с библиотека с документи на SharePoint и ще разполага с функции, ограничени до тези на стандартен инструмент за файлове.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×