За администраторските роли на Office 365

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация 1 август, 2018

Office 365 се предоставя с набор от администраторски роли, които можете да присвоите на потребителите във вашата организация. Всяка администраторска роля отговаряна често срещани бизнес функции и дава на хората във вашата организация разрешения за изпълнение на конкретни задачи в центъра за администриране на Office 365.

Ето това са наличните роли и какво хората, на които са дадени, могат да правят.

Съвет: За подробен списък със задачите, които може и не може да изпълнява всяка от тези роли и как се припокриват с ролите в други услуги на Microsoft, вж. "Разрешения за администратор" в Даване на администраторски роли в Azure Active Directory.

Роля

Какво правят в Office 365

Глобален администратор

Глобален администратор

Има достъп до всички административни функции в пакета от услуги на Office 365 във вашия план, включително Skype за бизнеса. По подразбиране човекът, който се запише за закупуване на Office 365, става глобален администратор.

Глобалните администратори са единствените администратори, които могат да дават други администраторски роли. Може да имате повече от един глобален администратор във вашата организация. Като най-добра практика препоръчваме тази роля да имат само няколко човека във вашата фирма. Това намалява риска за вашия бизнес.

Съвет: Уверете се, че всеки, който е глобален администратор във вашата организация, има посочен номер на мобилен телефон и алтернативен имейл адрес в информацията за връзка. Прегледайте Промяна на адреса, имейла за връзка по технически въпроси и друга информация за вашата организация за повече подробности.

Кредитна карта

Администратор на фактуриране

Прави покупки, управлява абонаменти, управлява билети за поддръжка и наблюдава изправността на услугите.

''Маркиране на коментар с ''Готово'' в контекстното меню

Администратор на Exchange

Управлява пощенските кутии и правилата за филтриране на нежелана поща за вашата фирма с помощта на центъра за администриране на Exchange. Може да преглежда всички отчети за дейности в центъра за администриране на Office 365.

Някой, който има ролята на администратор на Exchange и ролята за управление на потребители, може да създава и управлява групи на Office 365 в центъра за администриране на Office 365.

За да научите повече, вижте За ролята "Администратор на Exchange Online".

Администратор на SharePoint

Администратор на SharePoint

Управлява съхранението на файлове за вашата организация в SharePoint Online и OneDrive. Това става в центъра за администриране на SharePoint. Може също така да дава разрешение на други хора да бъдат администратори на колекция от сайтове и администратори на хранилището за изрази.

Разрешенията, дадени за сайтове на SharePoint, са напълно отделно от ролята на глобален администратор на Office 365. Можете да сте глобален администратор без достъп до сайт на SharePoint, ако не сте добавени към него или не създадете сайта.

Хората с тази роля могат също да преглеждат всички отчети за дейности в центъра за администриране на Office 365.

За да научите повече, вижте За ролята "Администратор на SharePoint".

Ключ, разрешения

Администратор на пароли

Нулира пароли, управлява билети за поддръжка и наблюдава изправността на услугите. Администраторите на пароли са ограничени до нулирането на пароли за потребители.

Skype за бизнеса онлайн

Администратор на Skype за бизнеса

Конфигурира Skype за бизнеса за вашата организация и може да преглежда всички отчети за дейности в центъра за администриране на Office 365.

За да научите повече, вижте За ролята "Администратор на Skype за бизнеса онлайн".

Слушалки

Администратор на услуга

Отваря билети за поддръжка с Microsoft и преглежда таблото за услуги и центъра за съобщения. Има разрешение "само за преглед" с изключение за отварянето на билети за поддръжка и четенето им.

Съвет: На хората, на които са дадени ролите за администратор на Exchange Online, SharePoint Online и Skype за бизнеса, също трябва да бъде дадена ролята за администратор на услугата. По този начин те могат да виждат важна информация в центъра за администриране на Office 365, като например за изправността на услугата и известия за промени и издания.

Кредитна карта

Администратор на лиценз

Добавя, премахва и актуализира дадени лицензи за потребители, групи (чрез група базирана лицензиране) и управлява местоположение на използване на потребителите.

Хората в тази роля не може да закупите или управление на абонаментите, създаване или управление на групи, или създаване или управление на потребители извън местоположението използване.

Потребител

Администратор за управление на потребители

Нулира пароли, наблюдава изправността на услугите, добавя и изтрива потребителски акаунти, управлява билети за поддръжка, добавя и премахва членове от групи на Office 365. Администраторът за управление на потребители не може да изтрива глобален администратор, да създава други администраторски роли или да нулира пароли на глобални администратори, администратори на фактуриране, администратори на съответствието и администратори на Exchange, SharePoint и Skype за бизнеса.

Някой, който има ролята на администратор на Exchange и ролята за управление на потребители, може да създава и управлява групи на Office 365 в центъра за администриране на Office 365.

Администратор на четец на отчети

Четец на отчети

Може да гледа всички отчети за дейността в центъра за администриране на Office 365, и всички отчети, показвани чрез отчитащите API.

Роли в центъра за защита и съответствие

Ако имате бизнес абонамент за Office 365 E3 или E5, той включва инструменти за защита и съответствие. В този случай имате достъп до тези допълнителни роли: администратор на съответствието, ръководител на откриването на електронни данни, управление на организацията, проверяващ, администратор по защитата, потребител с роля за четене на функции на защитата, потребител на осигуряването на услуги, контролна проверка.

За да научите повече за тях, вижте Разрешения в центъра за защита и съответствие на Office 365.

Икона за Dynamics 365

Dynamics 365 (онлайн)

Когато на даден човек е присвоена ролята на глобален администратор на Office 365, на него автоматично се присвоява роля за защита "Системен администратор" в Dynamics 365 (онлайн).

Човекът, на когото са дадени права за достъп "Системен администратор" в Dynamics 365, може да дава права за достъп за Dynamics 365 на други хора. С роля за защита "Системен администратор" можете да управлявате всички аспекти на Dynamics 365. За повече информация за ролите за защита в Dynamics 365 вижте Управление на абонаменти, лицензи и потребителски акаунти.

Икона за Dynamics 365

Администратор на услуги в Dynamics 365

Използвайте тази нова роля, за да дадете на потребителите да управляват Dynamics 365 на ниво клиент, без да се налага да давате по-силните привилегии на глобален администратор на Office 365. Администраторът на услуги на Dynamics 365 може да влиза в центъра за администриране на Dynamics 365, за да управлява екземпляри. Човек с тази роля не може да извършва функциите, които са ограничени до глобален администратор на Office 365, като например управление на потребителски акаунти, управление на абонаменти, достъп до настройките за приложения на Office 365, като напр. Exchange или SharePoint.

Прегледайте Използване на ролята на администратор на услуги в Dynamics 365 за управление на вашия клиент, за да научите повече.

Администратор на Power BI

Човек, на когото е присвоена ролята на администратор на Power BI, ще има достъп до метриките за използване на Power BI за Office 365. Той също така ще може да управлява използването на функциите на Power BI от вашата организация. За повече информация за администрирането на Power BI вижте Администриране на Power BI във вашата организация.

Потребител с роля за четене на центъра за съобщения

Следи промените в услугата и може да преглежда всички публикации в центъра за съобщения в Office 365 и споделя публикациите в центъра за съобщения с други хора по имейл. Потребителите, на които е присвоена тази роля, имат достъп само за четене до някои ресурси в центъра за администриране, като например потребители, групи, домейни и абонаменти

Клиент Lockbox достъп одобряващ

Клиент Lockbox достъп одобряващ

Управлява искания за Клиент Lockbox във вашата организация. Те получават имейл известия за клиента Lockbox искания и могат да одобряват/откажете искания от центъра за администриране на Microsoft 365. Те могат също да изключите на/клиент Lockbox функцията.

Само глобалните администратори могат да нулират пароли на хората, зададени за тази роля.

Имате нужда от повече подробности какво могат и не могат да правят тези роли?

За подробен списък със задачите, които може и не може да изпълнява всяка от тези роли, вж. "Разрешения за администратор" в Даване на администраторски роли в Azure Active Directory.

А ролите в Azure Active Directory?

Ако имате голяма фирма, ще искате да дадете роли също и в Azure Active Directory. Потребител, на когото е дадена роля на администратор, ще има същите разрешения във всички услуги в облака, за които е абонирана вашата организация, независимо дали сте дали ролята в центъра за администриране на Office 365, в класическия портал на Azure, или чрез модула на Azure AD за Windows PowerShell.

За списък и описание на всички роли в Azure Active Directory вж. Даване на администраторски роли в Azure Active Directory.

Какво могат да правят администраторските роли на Office 365 в Exchange Online, SharePoint Online и Skype за бизнеса онлайн?

Определени администраторски роли в Office 365 имат съответстваща роля в Exchange Online, SharePoint Online и Skype за бизнеса онлайн. В таблицата по-долу е описано как тези администраторски роли в Office 365 се преобразуват в роли в различни услуги на Office 365.

Администраторска роля в Office 365

Превръща се в това в Exchange Online …

Превръща се в това в SharePoint Online …

Превръща се в това в Skype за бизнеса онлайн …

Превръща се в това в центъра за защита и съответствие…

Глобален администратор

Администратор на Exchange Online

Администратор на фирмата

Администратор на SharePoint Online

Администратор на Skype за бизнеса

Администратор на центъра за защита и съответствие (член на ролевата група OrganizationManagement)

Администратор на фактуриране

Няма

Няма

Няма

Няма

Администратор на пароли

Администратор на помощен център*

Няма

Администратор на помощен център

Няма

Администратор на услуга

Няма

Няма

Няма

Няма

Администратор за управление на потребители

Няма

Няма

Администратор на Skype за бизнеса

Няма

Администратор на Exchange

Администратор на Exchange Online

Няма

Няма

Няма

Администратор на SharePoint

Няма

Администратор на SharePoint Online

Няма

Няма

Администратор на Skype за бизнеса

Няма

Няма

Администратор на Skype за бизнеса

Няма

Администратор на съответствието

Управление на организацията

Няма

Няма

Администратор на съответствието

*Хората с ролята на администратор на пароли могат да извършват същите задачи като хората с ролята на помощен център на Exchange, но не могат да проследяват съобщения.

Делегирано администриране

Ако работите с партньор на Microsoft, можете да му присвоите администраторски роли. Той на свой ред може да присвоява на потребителите във вашата фирма – или своята фирма – администраторски роли. Възможно е да поискате да направи това, ако той например настройва и управлява Office 365 вместо вас.

Партньор може да присвоява тези роли:

  • Пълно администриране – роля, която има привилегии, равни на тези на глобален администратор.

  • Ограничено администриране – роля, която има привилегии, равни на тези на администратор на пароли.

За да може партньорът да присвоява тези роли на потребители, трябва да добавите партньора като делегиран администратор към своя акаунт за Office 365. Този процес се инициира от упълномощен партньор. Той ви изпраща имейл, за да попита дали искате да му дадете разрешения да играе ролята на делегиран администратор. За инструкции вж. Упълномощаване или премахване на взаимоотношения с партньор.

Свързани статии

Даване на администраторски роли в Office 365
Отчети за дейността в центъра за администриране на Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×