Преминаване към основното съдържание
Защита на файловете в OneDrive в лично хранилище

Защита на файловете в OneDrive в лично хранилище

Личното хранилище е защитена зона, в OneDrive която можете да съхранявате своите най-важни или чувствителни файлове и снимки, без да се налага да се възползвате от удобството за достъп от всяко място.

Ние ви напътстваме в настройването на вашето лично хранилище със силен метод за удостоверяване или втора стъпка на проверка на самоличността, като например вашия пръстов отпечатък, лице, ПИН код или код, който ви е изпратен по имейл или чрез SMS. След като сте заключили файловете си в личното хранилище, след това имате допълнителен слой на защита, за да са на по-сигурно в случай, че някой получи достъп до вашия акаунт или вашето устройство.

Екранна снимка на личното хранилище, който се появява в изгледа Файлове, в OneDrive, в уеб

Важно: 

 • "Лично хранилище" скоро ще започне да се пуска в Австралия, Нова Зеландия и Канада и ще бъде достъпно за всички до края на годината. Ще разберете, че е наличен, когато видите папката за специално лично хранилище в OneDrive.

 • Личното хранилище ще бъде достъпно от OneDrive в уеб, мобилното приложение и от вашия компютър с Windows 10.

Личното хранилище автоматично се заключва след период на неактивност (20 минути в интернет, 3 минути в мобилно приложение) и след това трябва да го отключите, за да получите отново файловете си. Всички ваши документи, снимки и видеоклипове в личното хранилище са лесно достъпни в onedrive.com, на вашия компютър или на други устройства с такива възможности.

Настройване на личното хранилище в OneDrive

Личното хранилище е специална папка във вашия OneDrive, която е защитена от допълнителен слой на защита. Ще трябва да го настроите отделно на всяко устройство, където искате да го използвате.

 1. Първия път, когато видите Лично хранилище във вашия OneDrive, ще видите съобщение, в което можете да изберете Първи стъпки.

  Първи стъпки в личното хранилище

  Ако не виждате съобщението или сте го отхвърлили, намерете вашия OneDrive и изберете папката Лично хранилище.

 2. Прочетете за личното хранилище и изберете Напред.

 3. В диалоговия прозорец Потвърдете самоличността си проверете информацията за вашия акаунт и си отбележете вашия имейл адрес, в случай че ви трябва за следващата стъпка. След това изберете Потвърждаване.

 4. Изберете метод за потвърждаване. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

  Ако използвате текст или имейл, трябва да намерите текста или имейл съобщението и да въведете кода, който ви е бил изпратен.

Качване на файлове или папки в личното хранилище

Ако нямате абонамент за Office 365 Home или Personal , може да добавите само до три файла във вашето лично хранилище. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

  Екранна снимка на папката "Лично хранилище" в OneDrive

 2. Ако бъдете подканени, влезте с избрания от вас метод за потвърждаване на самоличността. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

 3. Изберете Качване.

 4. Изберете файловете, които искате да качите, след което изберете Отвори.

Съвети: 

 • Можете да използвате мобилното приложение OneDrive, за да сканирате документи, да правите снимки или да снимате видео директно във вашето лично хранилище, избягвайки по-незащитените зони във вашето устройство – например албума от камерата. 

 • В браузъра Google Chrome или Microsoft Edge може и да качвате папки от опцията Папка на менюто Качване или да плъзгате папки в уеб сайта.

Преместване на файлове в личното хранилище

Можете да премествате файлове, които вече се намират във вашия OneDrive, във вашето лично хранилище.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Ако бъдете подканени, влезте с избрания от вас метод за потвърждаване на самоличността. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

 3. Изберете Преместване от.

 4. Изберете файловете, които искате да преместите в "Лично хранилище", и след това изберете Преместване на елементи (или плъзнете тези елементи във вашето отворено лично хранилище).

Забележка: Ако нямате абонамент за Office 365 Home или Personal , може да добавите само до три файла във вашето лично хранилище. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

Отключване на вашето лично хранилище

С цел защита вашето лично хранилище автоматично се заключва, когато не го използвате активно. В уеб личното хранилище се заключва след 20 минути неактивност. В мобилното приложение се заключва след 3 минути. Ето как да го отключите.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Потвърдете вашата самоличност, като изберете метод за потвърждаване. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

  Ако използвате текст или имейл, трябва да намерите текстовото или имейл съобщение и да въведете кода, който ви е бил изпратен.

  Личното хранилище може да бъде отключено с приложението Microsoft Authenticator. Това приложение не се нуждае от достъп до интернет, за да генерира код за достъп.

Заключване на вашето лично хранилище

 Може да заключите вашето лично хранилище по всяко време.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Изберете иконата Опции за личното хранилище и след това изберете Заключи.

  Екранна снимка на заключването на личното хранилище в OneDrive

Забраняване на личното хранилище

Забраняването завинаги на личното хранилище изтрива всички файлове, които са в личното хранилище, в момента, в който го забраните. По-късно няма да можете да възстановите тези файлове.

 1. Във вашия OneDrive изберете Настройки Настройки: актуализиране на профила, инсталиране на софтуер и свързване с облака >Опции, а след това изберете Лично хранилище от навигацията вляво.

 2. Изберете плъзгача Забраняване на личното хранилище, за да забраните личното хранилище.

 3. Ако сте сигурни, че искате да забраните личното хранилище и да изтриете всички файлове и папки в личното хранилище, изберете Забрани.

 4. Тъй като забраняването на личното хранилище изтрива вашите файлове и няма да може да ги възстановите, ви питаме още веднъж. Ако сте сигурни, отново изберете Забрани.

Често задавани въпроси

"Лично хранилище" скоро ще започне да се пуска в Австралия, Нова Зеландия и Канада и ще бъде достъпно за всички до края на годината.

Когато стане достъпно за вас, ще видите иконата на личното хранилище във вашите папки на OneDrive или когато щракнете върху иконата на OneDrive в лентата на задачите.

Първи стъпки в личното хранилище

"Лично хранилище" скоро ще започне да се пуска в Австралия, Нова Зеландия и Канада и ще бъде достъпно за всички до края на годината.

Когато стане достъпно за вас, ще видите иконата на личното хранилище във вашите папки на OneDrive или когато щракнете върху иконата на OneDrive в лентата на задачите.

 • Windows 10 (версия 1903 или по-нова)

 • Android 6 (или по-нова версия)

 • iOS 11.3 (или по-нова версия)

 • Уеб браузър с най-новата версията на Edge, Chrome или Firefox. За допълнителна защита използвайте режим In-Private или Инкогнито на браузъра.

Личното хранилище е защитена зона в OneDrive, достъп до която може да получите само със сигурен метод за удостоверяване или втора стъпка за потвърждаване на самоличността – например вашия пръстов отпечатък, лице, ПИН код или код от приложението Microsoft Authenticator или код, който ви е изпратен чрез имейл или SMS.

Научете повече за двуфакторното удостоверяване.

Тъй като вашето лично хранилище е защитена папка, тя се вижда като пряк път във вашия списък с файлове, а не в списъка с папки:

Клавишна комбинация за личното хранилище в OneDrive

В мобилно приложение ще го видите в списъка с папки.

За да се гарантира поверителността, елементите от личното хранилище не се появяват в резултатите от търсенето.

Да (подчинява се на нормалните ограничения за файлове в OneDrive). "Лично хранилище" е просто място в OneDrive с допълнителен слой за защита.

Забележка: Известен ни е проблемът, при който стари документи на Word (например filename.doc) не могат да бъдат отворени от личното хранилище. С документите на Word, записани в най-новия формат, всичко е наред.

Не. Трябва да преместите файла от личното хранилище, за да го споделите. 

Ако нямате абонамент за Office 365 Home или Personal , може да добавите само до три файла във вашето лично хранилище. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

Мобилни и OneDrive.com: Файловете, изтрити от вашето лично хранилище, няма да се виждат във вашето кошче, освен ако вашето лично хранилище не е отключено. Щом вашето лично хранилище бъде отключено, файловете в кошчето ще започнат да се виждат.

Windows 10: Файловете, изтрити от вашето лично хранилище от вашия компютър, се изтриват окончателно и не се показват в кошчето на вашия компютър. Можете обаче да намерите файловете в кошчето на OneDrive.com, докато файловете вече са качени в OneDrive.

Не. Забраняването завинаги на личното хранилище изтрива всички файлове, които са в личното хранилище, в момента, в който го забраните.

Изисква се потвърждаване в две стъпки, за да получите достъп до личното си хранилище.

В момента личното хранилище в Windows 10 не защитава имената или хеш файловете във вашето лично хранилище, когато хранилището е заключено. Екипът на OneDrive е наясно с това ограничение и се ангажира да удължи защитата за тези атрибути в бъдеща актуализация.

Когато е отворен файл на лично хранилище в приложение на Windows, името на файла може да се покаже в списъка с последно използвани на това приложение и на други места в Windows. Обмислете дали да не отваряте личните файлове от хранилището на OneDrive.com, за да избегнете това.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×