Записване и повторна употреба на елементи от проект на база данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access ви предоставя разнообразни начини за повторна употреба на проекти на бази данни. Можете да запишете цяла база данни като шаблон, да запишете част от нея като приложна част или да запишете поле или набор от полета като шаблон на тип данни. Във всеки от тези случаи Access създава файл, който можете след това да споделяте с други хора. По същия начин можете да използвате такива файлове от други хора.

Тази статия обсъжда как да записвате различни обекти на база данни като шаблони, в някои случаи заедно с данни. Тя обсъжда също различни файлове за шаблони и как да ги споделяте. Тази статия предоставя някои подробни данни за приложните части, които се доставят с Access.

В тази статия

Общ преглед

Понякога вие не искате да започвате от самото начало. Когато сте изразходвали много време, за да създадете добър проект, вие искате да извлечете максималното от него, например да го използвате повторно. Или да използвате работата по проекти, извършена от други хора. Access ви предоставя три основни начина за повторна употреба на проект на база данни:

 • Шаблоните на бази данни    са файлове (от тип *.accdt), които можете да използвате, за да създадете нова база данни. Обикновено база данни, съставена от шаблон, е готова за използване, но вие можете да я персонализирате, за да отговаря на конкретни изисквания. Например шаблонът "Активи" за уеб бази данни предлага базови възможности за управление на активи, но вие може да поискате да го разширите чрез добавяне на някаква информация за отдел или бюджет, която е специфична за вашата организация. Access се доставя с разнообразни шаблони на бази данни, които можете да видите в изгледа Backstage, когато Access се отвори.

 • Приложните части    са файлове, подобни на шаблоните на бази данни, но вие ги използвате, за да добавите проектни елементи към съществуваща база данни, а не като основа за нова база данни. Например приложната част "Коментари" предоставя таблица, която е настроена да съдържа коментари, включително поле "Дата/час". Някои приложни части стартират съветник, който ви помага да създадете релация, за да дефинирате как приложната част да се съгласува с вашите съществуващи таблици. Access се доставя с няколко приложни части, който можете да вижте в раздела Създаване.

 • Шаблоните на типове данни    са файлове, които можете да използвате, за да създавате нови полета и комбинации от полета. Можете например да използвате шаблона на тип данни "Начални и крайни дати", за да добавите с едно щракване двойка полета от тип "Дата/час" към таблица. Шаблоните на типове данни използват тип файл (*.accft), различен от този на шаблоните на бази данни и приложни части. Access се доставя с разнообразни шаблон на типове данни, които можете да видите в раздела Полета, когато сте отворили таблица в изглед на лист с данни.

Записване и споделяне на елементи от проект на база данни за повторна употреба

Създаване на шаблон на база данни или приложна част    Записване на база данни като *.accdt файл чрез командите в раздела файл (за стъпките, вижте раздела Запиши базата данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt).) След това можете да използвате шаблона, за да създадете нова база данни, ако е приложна част, добавете си функции към съществуваща база данни.

Шаблони за бази данни и приложни части, които създавате, се съхраняват по подразбиране във вашия роуминг приложение данни папката "шаблони" (например C:\Users\ < username > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Можете да поставите шаблон файлове в тази папка, за да ги направите налични шаблони на бази данни или приложни части. По същия начин можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да им дадете на други хора за собствена употреба.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

Създаване на шаблон на тип данни    Записване на селекция на полетата на таблицата като *.accft файл с помощта на командата в раздела за полета (за инструкции, вижте раздела Запиши поле като шаблон на тип данни (*.accft).)

Шаблони за тип на данни, които създавате се съхраняват по подразбиране във вашия роуминг приложение данни папката "шаблони" (например C:\Users\ < username > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Можете да поставите тип шаблон файлове с данни в тази папка, за да ги направите налични типове данни за новите полета. По същия начин можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да им дадете на други хора за собствена употреба.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

Най-горе на страницата

Записване на база данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt)

Можете да запишете база данни като шаблон на база данни или приложна част с помощта на команди в раздела Запис и публикуване в изгледа Backstage.

 1. В раздела Файл щракнете върху Запис и публикуване.

 2. Под Запиши базата данни като щракнете върху Шаблон.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нов шаблон от тази база данни задайте следните полета:

  • Име    Изисква се. Въведете текста, който ще се идентифицират шаблон или приложна част. Access показва това име заедно с шаблон или приложна част.

  • Описание    Въведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблон или приложна част. Това се показва в екранно пояснение за шаблон или приложна част.

  • Категория    Изберете Потребителски шаблони , за да имате приложение част, се показват под потребителски шаблони на лентата (по подразбиране). Можете също да добавите категория, като я, въведете и след това може да присвоите това и бъдещи приложение части към тази категория. Новата категория ще се показват в лентата.

  • Икона    Задайте икона за показване за шаблон или приложна част. За части на приложение тази икона ще се появи в галерията с части на приложение на лентата.

  • (Предварителен преглед)    Задайте по-голямо изображение за показване за шаблона в изгледа Backstage. Когато преглеждате за шаблон, това изображение е това, което ще видите за този шаблон.

  • Първична таблица    Задайте таблица, която ще бъде основната таблица за приложна част. Тази таблица ще се използва по подразбиране да се отнасят приложна част за други таблици в базата данни, към която се добавя част. Когато някой използва приложна част, Access стартира съветника за създаване на релацията. Въпреки че основната таблица се използва по подразбиране, можете да изберете различна таблица, когато се стартира съветникът за.

  • Формуляр за създаване    Задаване на формуляр, който ще се отвори по подразбиране при първото отваряне на бази данни, произведени от този шаблон. Този формуляр по подразбиране отваря само веднъж. Формулярът може да съдържа код, който той се изпълнява, когато тя се отваря, но наличието на код ще генерира предупреждение относно защитата.

  • Приложна част    Отметнете това квадратче, за да запишете базата данни като приложна част. Изчистете това квадратче, за да запишете базата данни като шаблон на база данни.

   Забележка:  Трябва да поставите отметка в това квадратче, преди да можете да зададете стойност за Първична таблица.

  • Включване на данни в шаблон    Отметнете това квадратче, за да запишете данните, които са в базата данни като част от шаблона. При създаването на нови бази данни от шаблон, те включват тези данни.

 4. Щракнете върху OK, за да запишете вашия шаблон. По подразбиране Access записва шаблона в C:\Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Записване на поле като шаблон на тип данни (*.accft)

За да създадете шаблон на тип данни, изберете поле или комбинация от полета и след това използвайте команда в лентата, за да ги запишете като шаблон. Преди да започнете, се уверете, че полето или полетата са зададени по начина, по който ги искате – задайте всички свойства, които искате да бъдат запазени като част от шаблона на тип данни. Ако например искате да създадете шаблон на тип данни "евро", можете да създадете поле за валута и след това да настроите неговия формат на Евро.

 1. Отворете таблицата, която съдържа полетата, които искате да запишете като шаблон.

 2. Изберете полето или полетата, които искате да запишете за повторна употреба.

 3. В раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полета и след това щракнете върху Запиши избора като нов тип на данните.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на нов тип данни от полета задайте следното:

  • Име    Изисква се. Идентифицира вашия шаблон на тип данни и се показва в списъка с налични полета, когато изберете поле от списъка с Още полета .

  • Описание    Въведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблон на тип данни. Това се показва в екранно пояснение, което се показва, когато посочите шаблон на тип данни в списъка с Още полета .

  • Категория    Изберете категория, в която да списък шаблон на тип данни в списъка с Още полета . По подразбиране категорията е дефинирани от потребителя.

  • Формуляр за създаване    Ако искате, задайте формуляр, който ще се отвори по подразбиране първия път, когато шаблонът на тип данни се използва.

 5. Щракнете върху OK, за да запишете вашия шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Повторна употреба на проект на база данни от други хора

Можете да създадете шаблон на база данни или приложна част от шаблони на други хора, налични в лентата, като поставите копие на .accdt файл в подходящата папка на вашия компютър.

 1. Намерете файла за шаблона (трябва да има разширение .accdt или .accft).

 2. Поставете копие на файла в <Корен на системата>Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, където:

  • <Корен на системата> е коренната папка на вашата инсталация на Windows (обикновено C:\), а

  • <текущ потребител> е потребителското име, което сте използвали за влизане в Windows.

   Забележка:  Ако папката още не съществува, създайте я.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон на база данни, в раздела Файл щракнете върху Създай, щракнете върху Моите шаблони, щракнете върху желания шаблон и след това щракнете върху Създаване.

  • За да използвате приложна част, отворете базата данни, към която искате да добавите частта, след това в раздела Създаване щракнете върху Приложни части и след това щракнете върху желаната част.

  • За да използвате шаблон на тип данни, отворете таблицата, в която искате да създадете поле, след това в раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полета и след това щракнете върху желания шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×