Записване и повторна употреба на елементи от проект на база данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access ви предоставя разнообразни начини за повторна употреба на проекти на бази данни. Можете да запишете цяла база данни като шаблон, да запишете част от нея като приложна част или да запишете поле или набор от полета като шаблон на тип данни. Във всеки от тези случаи Access създава файл, който можете след това да споделяте с други хора. По същия начин можете да използвате такива файлове от други хора.

Тази статия обсъжда как да записвате различни обекти на база данни като шаблони, в някои случаи заедно с данни. Тя обсъжда също различни файлове за шаблони и как да ги споделяте. Тази статия предоставя някои подробни данни за приложните части, които се доставят с Access.

Забележка: Тази статия не се отнася за приложения на Access – новият вид база данни, който се проектира с Access и се публикува онлайн. Вж. Създаване на приложение на Access за повече информация.

В тази статия

Общ преглед

Записване и споделяне на елементи от проект на база данни за повторна употреба

Записване на база данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt)

Записване на поле като шаблон на тип данни (*.accft)

Повторна употреба на проект на база данни от други хора

Общ преглед

Понякога вие не искате да започвате от самото начало. Когато сте изразходвали много време, за да създадете добър проект, вие искате да извлечете максималното от него, например да го използвате повторно. Или да използвате работата по проекти, извършена от други хора. Access ви предоставя три основни начина за повторна употреба на проект на база данни:

 • Шаблони за бази данни   са файлове (файлов тип *.accdt), които можете да използвате за създаване на нова база данни. Обикновено направени от шаблон на база данни е готов за използване, но можете да персонализирате го към конкретни нужди. Например шаблона за уеб база данни за активи предлага възможности за управление на основни активи, но може да искате да разширите чрез добавяне на някои отдел или бюджет за информацията, която се отнася за вашата организация. Достъп се предоставя с различни шаблони за бази данни, които можете да видите в изгледа Backstage, когато Access отваря.

 • Приложни части   са файлове точно както шаблони на бази данни, но можете да ги използвате, за да добавите елементи от проект към съществуваща база данни, а не да служи като основа за нова база данни. Например коментари приложна част предоставя таблица, която е настроен да съдържа коментари, включително поле за дата/час. Някои приложни части стартирате съветника, за да ви помогне да създадете релация да дефинирате как приложна част подхожда с вашите съществуващи таблици. Достъп се предоставя с няколко части на приложение, което можете да видите в раздела Създаване .

 • Шаблоните на типове данни   са файлове, които можете да използвате за създаване на нови полета и поле комбинации. Например можете да използвате начална и крайна дата данни тип шаблони, за да добавите чифт полета за дата/час в таблица с едно щракване. Шаблони за тип на данни използвайте различен тип файл (*.accft) от база данни на шаблони и приложни части. Достъп се предоставя с различни типа на данните, шаблони, които можете да видите в раздела полета , когато имате таблица се отвори в изглед на лист с данни.

Записване и споделяне на елементи от проект на база данни за повторна употреба

Създаване на шаблон на база данни или приложна част    Записване на база данни като *.accdt файл чрез командите в раздела файл (за стъпките, вижте раздела Запиши базата данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt).) След това можете да използвате шаблона, за да създадете нова база данни, ако е приложна част, добавете си функции към съществуваща база данни.

Шаблоните на бази данни и приложни части, които създавате, се съхраняват по подразбиране във вашата папка за шаблони за данни за приложения за роуминг (в Windows 7, C:\Потребители\<потребителско име>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). В тази папка можете да поставяте файлове за шаблони, за да ги направите достъпни като шаблони на бази данни или приложни части. Аналогично можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да ги предоставяте за използване от други хора.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

Създаване на шаблон на тип данни    Записване на селекция на полетата на таблицата като *.accft файл с помощта на командата в раздела за полета (за инструкции, вижте раздела Запиши поле като шаблон на тип данни (*.accft).)

Шаблоните на типове данни, които създавате, се съхраняват по подразбиране във вашата папка за шаблони за данни за роуминг приложения (в Windows 7, C:\Потребители\<потребителско име>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). В тази папка можете да поставяте файлове за шаблони на типове данни, за да ги направите достъпни като типове данни за нови полета. Аналогично можете да копирате файлове за шаблони от тази папка и да ги предоставите за използване от други хора.

Забележка: Като винаги, бъдете внимателни, когато използвате файлове от други хора.

Най-горе на страницата

Записване на база данни като шаблон на база данни или приложна част (*.accdt)

Можете да запишете база данни като шаблон на база данни или приложна част с помощта на команди в раздела Запис и публикуване в изгледа Backstage.

 1. В раздела Файл щракнете върху Запис и публикуване.

 2. Под Запиши базата данни като щракнете върху Шаблон.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нов шаблон от тази база данни задайте следните полета:

  • Име    Изисква се. Въведете текста, който ще се идентифицират шаблон или приложна част. Access показва това име заедно с шаблон или приложна част.

  • Описание    Въведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблон или приложна част. Това се показва в екранно пояснение за шаблон или приложна част.

  • Категория    Изберете Потребителски шаблони , за да имате приложение част, се показват под потребителски шаблони на лентата (по подразбиране). Можете също да добавите категория, като я, въведете и след това може да присвоите това и бъдещи приложение части към тази категория. Новата категория ще се показват в лентата.

  • Икона    Задайте икона за показване за шаблон или приложна част. За части на приложение тази икона ще се появи в галерията с части на приложение на лентата.

  • (Предварителен преглед)    Задайте по-голямо изображение за показване за шаблона в изгледа Backstage. Когато преглеждате за шаблон, това изображение е това, което ще видите за този шаблон.

  • Първична таблица    Задайте таблица, която ще бъде основната таблица за приложна част. Тази таблица ще се използва по подразбиране да се отнасят приложна част за други таблици в базата данни, към която се добавя част. Когато някой използва приложна част, Access стартира съветника за създаване на релацията. Въпреки че основната таблица се използва по подразбиране, можете да изберете различна таблица, когато се стартира съветникът за.

  • Формуляр за създаване    Задаване на формуляр, който ще се отвори по подразбиране при първото отваряне на бази данни, произведени от този шаблон. Този формуляр по подразбиране отваря само веднъж. Формулярът може да съдържа код, който той се изпълнява, когато тя се отваря, но наличието на код ще генерира предупреждение относно защитата.

  • Приложна част    Отметнете това квадратче, за да запишете базата данни като приложна част. Изчистете това квадратче, за да запишете базата данни като шаблон на база данни.

   Забележка:  Трябва да поставите отметка в това квадратче, преди да можете да зададете стойност за Първична таблица.

  • Включване на данни в шаблон    Отметнете това квадратче, за да запишете данните, които са в базата данни като част от шаблона. При създаването на нови бази данни от шаблон, те включват тези данни.

 4. Щракнете върху OK, за да запишете вашия шаблон. По подразбиране Access записва шаблона в C:\Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Записване на поле като шаблон на тип данни (*.accft)

За да създадете шаблон на тип данни, изберете поле или комбинация от полета и след това използвайте команда в лентата, за да ги запишете като шаблон. Преди да започнете, се уверете, че полето или полетата са зададени по начина, по който ги искате – задайте всички свойства, които искате да бъдат запазени като част от шаблона на тип данни. Ако например искате да създадете шаблон на тип данни "евро", можете да създадете поле за валута и след това да настроите неговия формат на Евро.

 1. Отворете таблицата, която съдържа полетата, които искате да запишете като шаблон.

 2. Изберете полето или полетата, които искате да запишете за повторна употреба.

 3. В раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полета и след това щракнете върху Запиши избора като нов тип на данните.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на нов тип данни от полета задайте следното:

  • Име    Изисква се. Идентифицира вашия шаблон на тип данни и се показва в списъка с налични полета, когато изберете поле от списъка с Още полета .

  • Описание    Въведете текст, който описва съдържанието или предназначението на шаблон на тип данни. Това се показва в екранно пояснение, което се показва, когато посочите шаблон на тип данни в списъка с Още полета .

  • Категория    Изберете категория, в която да списък шаблон на тип данни в списъка с Още полета . По подразбиране категорията е дефинирани от потребителя.

  • Формуляр за създаване    Ако искате, задайте формуляр, който ще се отвори по подразбиране първия път, когато шаблонът на тип данни се използва.

 5. Щракнете върху OK, за да запишете вашия шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Повторна употреба на проект на база данни от други хора

Можете да създадете шаблон на база данни или приложна част от шаблони на други хора, налични в лентата, като поставите копие на .accdt файл в подходящата папка на вашия компютър.

 1. Намерете файла за шаблона (трябва да има разширение .accdt или .accft).

 2. Поставете копие на файла в <Корен на системата>Потребители\<текущ потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, където:

  • <Корен на системата> е коренната папка на вашата инсталация на Windows (обикновено C:\), а

  • <текущ потребител> е потребителското име, което сте използвали за влизане в Windows.

   Забележка:  Ако папката още не съществува, създайте я.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон на база данни, в раздела Файл щракнете върху Създай, щракнете върху Моите шаблони, щракнете върху желания шаблон и след това щракнете върху Създаване.

  • За да използвате приложна част, отворете базата данни, към която искате да добавите частта, след това в раздела Създаване щракнете върху Приложни части и след това щракнете върху желаната част.

  • За да използвате шаблон на тип данни, отворете таблицата, в която искате да създадете поле, след това в раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху Още полета и след това щракнете върху желания шаблон на тип данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×