Заместване на липсващи шрифтове в публикацията ви

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако публикацията съдържа шрифтове, които са нито на вашия компютър, нито вградени в публикацията, операционната система Microsoft Windows предоставя по подразбиране замества липсващи шрифтове. Когато отворите публикация в Publisher, който съдържа шрифтове, които не са инсталирани на вашия компютър, можете да изберете опциите, за да временно или окончателно заместващи шрифтове на вашия компютър за липсващи шрифтове, които се използват в публикацията.

Заместване на шрифт е полезно, когато искате да видите вашата публикация на друг компютър и искате да се уверите, че текстът остава четлив независимо кои шрифтове са налични на други компютри. Липсващи източноазиатски знаци са специален случай и се обработват отделно от други шрифтове.

В повечето случаи заместване на шрифт кара текстът да тече по различен начин. Знаци за нов ред, колона прекъсвания, знаци за нова страница "," редова разредка и сричкопренасяне ще вероятно се променят, дори ако Заместващият шрифт е подобно на липсващия шрифт. Тъй като заместване на шрифт може значително да повлияе на оформлението на вашата публикация, може да искате да се избегне или да изключите заместване на шрифт.

Когато е включена заместване на шрифт и вие или вашите печат услуга отвори файла на друг компютър, които не са едни и същи шрифтове, които сте използвали, Microsoft Windows замества шрифтове, които сте избрали, така че да можете да прочетете текста в публикацията си.

 1. В диалоговия прозорец шрифтове щракнете върху заместване на шрифт.

  Забележка: Ако диалоговия прозорец " шрифтове " не се отваря, когато отворите публикацията си, щракнете върху бутона файл , посочете Настройки за професионално отпечатванеи след това щракнете върху Управление на вградени шрифтове. В диалоговия прозорец шрифтове щракнете върху заместване на шрифт.

 2. В диалоговия прозорец Заместване на шрифт изберете Липсващ шрифт от списъка с шрифтове.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да използвате предлагания избор на заместващи шрифтове за тази сесия само, щракнете върху временно замести този шрифт за показване и за печат.

   Забележка: Шрифтове, които са посочени като временно не се записват с публикацията.

  • За да заместите липсващи шрифтове с предлагания избор на шрифтове substitute отсега нататък, щракнете върху постоянно замести този шрифт в публикацията.

   Забележка: Това е постоянна промяна и не може да бъде отменено, след като щракнете върху OK, но можете да използвате оригиналния шрифт, ако го инсталирате по-късно.

  • За да присвоите шрифтове, за да бъдат заместени, направете следното:

   1. Заместен шрифт от списъка изберете друг шрифт.

   2. Щракнете върху временно замести този шрифт за показване и отпечатване или постоянно замести този шрифт в публикацията.

Най-горе на страницата

Ако шрифта, който използвате не съдържа конкретен знак, и сте премахнали отметката от квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци (файл > Опции > Разширени), виждате квадратче вместо липсващите знака там, където този характер се появява в текста си.

Когато е поставена отметка в квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци , Publisher автоматично прилага заместване на шрифт към липсващи източноазиатски знаци. По подразбиране е поставена отметка в квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци . Препоръчваме ви да оставите това квадратче, ако планирате да печатате публикацията си от вашия компютър.

Ако планирате да вземете вашата публикация на друг компютър или в печатница, обаче е най-добре да изключите автоматичното шрифта заместване, преди да въведете всякакъв текст в публикацията. След това всеки път, когато видите полето малки вместо липсващите знака, можете ръчно да заместите малко квадратче с друг шрифт, който съдържа знак, който искате.

За да предотвратите печатница или всеки друг потребител прилагането на заместване на шрифт на знаците в публикацията си, трябва да вграждате шрифтове във вашата публикация, преди да изпратите да се отпечата.

Включване на заместване на шрифт или изключите за липсващи източноазиатски знаци

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. Изберете или изчистете отметката от квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци .

Най-горе на страницата

Ако искате да запазите оформлението на вашата публикация – включително знаци за нов ред, колона и страница прекъсвания, редова разредка и сричкопренасяне – може да искате да се избегне заместване на шрифт.

За да избегнете заместване на шрифт, направете едно или повече от следните неща:

 • Вграждане на шрифтове TrueType в публикацията си. Когато вграждате шрифтове TrueType, те се записват в рамките на вашата публикация. Публикации с вградени шрифтове могат да показват и отпечатване на текста в първоначалния шрифтовете, дори ако тези шрифтове обикновено не са инсталирани на компютъра, който използвате.

  Забележка: Само TrueType шрифтове може да бъде вграден и само ако те са лицензирани за вграждане.

 • Ако приемате публикацията си на друг компютър, проверете дали компютърът има същия инсталирани шрифтове, които сте използвали във вашата публикация.

 • Ако сте използвали PostScript шрифтовете в публикацията ви и се приема, че в печатница, попитайте дали принтерът има шрифтове, които сте използвали или ще ги закупите.

Най-горе на страницата

Когато печатате публикацията на PostScript принтер, принтерът замества PostScript шрифтовете, които са на принтера за всички шрифтове TrueType със същото име, които се използват във вашата публикация. Това може да причини текстът да се преоформянето, което води до неочаквани нови редове, сричкопренасяне и препълване , които може да промените начина, по който изглежда публикацията ви. За да изключите заместване на шрифт, когато отпечатвате и използват само шрифтовете, които са вградени в публикацията ви или инсталирана на вашия компютър, направете следното:

 1. Щракнете върху файл > печати след това разгънете принтера падащия списък.

 2. Изберете PostScript принтер, който ще използвате за отпечатване на крайния продукт.

 3. Щракнете върху Разширени настройки на изходаи след това щракнете върху раздела графики и шрифтове .

 4. Под шрифтовещракнете върху Използвай само шрифтовете на публикацията.

Най-горе на страницата

Когато е включена заместване на шрифт и вие или вашите печат услуга отвори файла на друг компютър, които не са едни и същи шрифтове, които сте използвали, Microsoft Windows замества шрифтове, които сте избрали, така че да можете да прочетете текста в публикацията си.

 1. В диалоговия прозорец Зареждане шрифтове щракнете върху заместване на шрифт.

  Забележка: Ако диалоговия прозорец Зареждане шрифтове не се отваря, когато отворите публикацията ви, в менюто инструменти посочете Търговски печат инструментии след това щракнете върху шрифтове. В диалоговия прозорец шрифтове щракнете върху заместване на шрифт.

 2. В диалоговия прозорец Заместване на шрифт изберете Липсващ шрифт от списъка с шрифтове.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да използвате предлагания избор на заместващи шрифтове за тази сесия само, щракнете върху временно замести този шрифт за показване и за печат.

   Забележка: Шрифтове, които са посочени като временно не се записват с публикацията.

  • За да заместите липсващи шрифтове с предлагания избор на шрифтове substitute отсега нататък, щракнете върху постоянно замести този шрифт в публикацията.

   Забележка: Това е постоянна промяна и не може да бъде отменено, след като щракнете върху OK, но можете да използвате оригиналния шрифт, ако го инсталирате по-късно.

  • За да присвоите шрифтове, за да бъдат заместени, направете следното:

   1. Заместен шрифт от списъка изберете друг шрифт.

   2. Щракнете върху временно замести този шрифт за показване и отпечатване или постоянно замести този шрифт в публикацията.

Най-горе на страницата

Ако шрифта, който използвате не съдържа конкретен знак, и сте премахнали отметката автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци квадратчето за отметка (менюинструменти , команда Опции , раздел " Редактиране "), които виждате малка кутия вместо липсващите характер там, където, че знак се появява в текста си.

Когато е поставена отметка в квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци , Publisher автоматично прилага заместване на шрифт към липсващи източноазиатски знаци. По подразбиране е поставена отметка в квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци . Препоръчваме ви да оставите това квадратче, ако планирате да печатате публикацията си от вашия компютър.

Ако планирате да вземете вашата публикация на друг компютър или в печатница, обаче е най-добре да изключите автоматичното шрифта заместване, преди да въведете всякакъв текст в публикацията. След това всеки път, когато видите полето малки вместо липсващите знака, можете ръчно да заместите малко квадратче с друг шрифт, който съдържа знак, който искате.

За да предотвратите печатница или всеки друг потребител прилагането на заместване на шрифт на знаците в публикацията си, трябва да вграждате шрифтове във вашата публикация, преди да изпратите да се отпечата.

Включване на заместване на шрифт или изключите за липсващи източноазиатски знаци

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опциии след това щракнете върху раздела Редактиране .

 2. Изберете или изчистете отметката от квадратчето автоматично да замени шрифта за липсващи източноазиатски знаци .

Най-горе на страницата

Ако искате да запазите оформлението на вашата публикация – включително знаци за нов ред, колона и страница прекъсвания, редова разредка и сричкопренасяне – може да искате да се избегне заместване на шрифт.

За да избегнете заместване на шрифт, направете едно или повече от следните неща:

 • Вграждане на шрифтове TrueType в публикацията си. Когато вграждате шрифтове TrueType, те се записват в рамките на вашата публикация. Публикации с вградени шрифтове могат да показват и отпечатване на текста в първоначалния шрифтовете, дори ако тези шрифтове обикновено не са инсталирани на компютъра, който използвате.

  Забележка: Само TrueType шрифтове може да бъде вграден и само ако те са лицензирани за вграждане.

 • Ако приемате публикацията си на друг компютър, проверете дали компютърът има същия инсталирани шрифтове, които сте използвали във вашата публикация.

 • Ако сте използвали PostScript шрифтовете в публикацията ви и се приема, че в печатница, попитайте дали принтерът има шрифтове, които сте използвали или ще ги закупите.

Най-горе на страницата

Когато печатате публикацията на PostScript принтер, принтерът замества PostScript шрифтовете, които са на принтера за всички шрифтове TrueType със същото име, които се използват във вашата публикация. Това може да причини текстът да се преоформянето, което води до неочаквани нови редове, сричкопренасяне и препълване , които може да промените начина, по който изглежда публикацията ви. За да изключите заместване на шрифт, когато отпечатвате и използват само шрифтовете, които са вградени в публикацията ви или инсталирана на вашия компютър, направете следното:

 1. В менюто файл щракнете върху печати след това щракнете върху раздела Подробни данни за принтера .

 2. В полето име на принтера изберете PostScript принтер, който ще използвате за отпечатване на крайния продукт.

 3. Щракнете върху Разширена настройка на принтери след това щракнете върху раздела графики и шрифтове .

 4. Под шрифтовещракнете върху Използвай само шрифтовете на публикацията.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×