Закръгляване на число

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За закръгляване на числа, можете или промяна на начина, Excel показва десетичния знак, или можете да използвате набор от функция , за да промените номера на действителния.

Можете да използвате функции за закръгляване на числа, нагоре, надолу, към най-близкото нечетно число или до най-близкото нечетно число. Можете също да закръгляване на числа до най-близката дроб, най-близкото кратно или най-близкото значеща цифра.

Важно: Когато закръгляване на число с помощта на функция, който ще променяте не само на форматирането на номера на; основните стойността в клетката се променя.

Направете някое от следните неща:

Промяна на броя на десетичните позиции, показани, без да променяте номера

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

 2. В раздела Начало под номер, щракнете върху Увеличаване на порядъка Включване на парола или Намаляване на порядъка Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак.

  Действителната стойност на клетките, които се съхраняват в Excel не се променя.

Закръгляване на число

Excel предоставя много различни функции за закръгляване на число, в зависимост от това дали закръгляне нагоре, закръгляване надолу или закръгляване на число до кратно на друг номер.

Когато отворите конструктора на формули в Excel, вместо да търсите вашата формула в голям списък, започнете да въведете името на формули в полето за търсене. В рамките на няколко букви формулата името ви трябва ще се появи за да можете да щракнете двукратно върху. Въведете номера, който са закръгляне направо в полето за номер в конструктора на формула.

 1. Щракнете в празна клетка.

 2. В раздела формули под функция, щракнете върху Конструктор на формула.

 3. Направете някое от следните неща:

За да

В конструктора на формула за търсене и след това щракнете двукратно върху

Под аргументи

Закръгляване на число нагоре

ROUNDUP

В номервъведете номера закръгляне нагоре. В num_digitsвъведете 0 за закръгляване на число до най-близкото цяло число.

Закръгляване на число надолу

ROUNDDOWN

В номервъведете номера закръгляване надолу. В num_digitsвъведете 0 за закръгляване на число до най-близкото цяло число.

Закръгляване до четно число

ДОРИ

В номервъведете номера, който са закръгляне.

Закръгляване до нечетно число

ODD

В номервъведете номера, който са закръгляне.

Закръгляване на число до най-близкото кратно на друг номер

MROUND

Щракнете върху полето до няколкои след това въведете номера, който искате най-близкото кратно на.

 1. Натиснете назад.

Закръгляване на число до значеща цифра

Закръгляване до брой значещи цифри е с обща техника за закръгляване, тъй като осигурява съгласуван мярка за точността на числата.

Когато използвате Excel, функцията за закръгляване, започнете, като преброяване на броя на цифрите в първоначалния ви номер (например 549282 има шест цифри). Ако ви окончателен номер трябва да има, например три значещи цифри, ще се изважда първоначалния брой цифри от желания брой цифри. Резултатът е параметър, за да използвате във функциите ROUND, ROUNDUP и ROUNDDOWN.

 1. Пресмятане на броя на цифрите в първоначалния ви номер.

  Например стойността 549282 има шест цифри.

 2. Определете броя на цифрите, които трябва да има окончателния брой.

  В този пример Окончателният брой трябва да имат три значещи цифри.

 3. Изваждане на общия брой цифри от крайния брой значещи цифри за да получите num_digit параметъра.

  В този пример имаме 3 значещи цифри минус 6 общо цифри. Така че num_digit параметър ще бъде -3.

 4. В раздела формули под функция, щракнете върху Конструктор на формула.

 5. Използвайте тези параметри, за да създадете вашия функция:

Ако стойността в клетка A1 е

За да

Използвайте

549282

Закръгляване до четири значещи цифри

549300

-4 във функция

= ROUND(A1,-3)

549282

Закръгляване надолу до четири значещи цифри

549200

-4 във функция

=ROUNDDOWN(A1,-4)

549282

Закръгляване до две значещи цифри

550000

-4 във функция

=ROUNDUP(A1,-4)

-549282

Закръгляване до четири значещи цифри

-549300

-2 във функция

=ROUNDUP(A1,-2)

-549282

Закръгляване надолу до четири значещи цифри

-549200

-2 във функция

=ROUNDDOWN(A1,-2)

Забележки: 

  • Закръгляване на отрицателно число всъщност се закръглява нагоре. Когато закръгляване използването на отрицателно число, това число първо се конвертира в своята абсолютната стойност (му стойност без отрицателен знак). Закръгляване операцията след това се случва, и след това се повтаря отрицателен знак. Въпреки че това може да изглежда предизвикват логика, е начина, по който работи за закръгляване. Например с помощта на функцията ROUNDDOWN за закръгляване-889 до две значещи цифри дава в резултат на-880. Първо-889 се конвертира в своята абсолютната стойност на 889. След това то се закръглява надолу до две значещи цифри за резултат (880). И накрая отрицателен знак се повтаря, за резултата от-880.

  • Функцията ROUND Закръглява число, което съдържа дроб, както следва: Ако дробната част е 0.5 или по-голямо, числото се закръглява нагоре. Ако дробната част е по-малко от 0,5, числото се закръглява надолу. Закръглява цяло число нагоре или надолу, като изпълните подобно правило; заместване на кратни на 5 0,5.

Вж. също

Въвеждане на формула

Повдигане на число на степен

Изчисляване на проценти

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×