Закръгляване на число

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Бърз начин да закръглите число е да промените неговия брой знаци след десетичния знак. Просто изберете числото, което искате да закръглите, и щракнете върху Начало > Намаляване на порядъка Изображение на бутон .

Числото ще изглежда закръглено в клетката, но реалната стойност не се променя – пълната стойност се използва, когато към клетката има препратка.

Използване на функции за закръгляване на числа

За да закръглите реалната стойност в клетки, можете да използвате функциите ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN или MROUND, както е показано в примерните работни листове по-долу.

Закръгляване до най-близкото число

Този работен лист показва как да използвате функцията ROUND за да закръглите до най-близкото число.

Когато закръглявате число, форматът на клетката може да замести това, което очаквате да се покаже. Ако например зададете 4 цифри след десетичния знак като втори аргумент, но клетката е форматирана да показва 2 цифри след десетичния знак, форматирането на клетката е с предимство.

Закръгляване до най-близката дроб

Този работен лист показва как да закръглите число до най-близката дроб, като използвате функцията ROUND.

Закръгляване на число нагоре

Този работен лист показва как да използвате функцията ROUNDUP.

Можете също така да използвате функциите EVEN и ODD, за да закръглите число нагоре до най-близкото четно или нечетно цяло число. Тези функции имат ограничена употреба и е важно да се помни, че те винаги закръгляват нагоре и само до цяло число.

Закръгляване на число надолу

Този работен лист показва как да използвате функцията ROUNDDOWN.

Закръгляване на число до значеща цифра

Този работен лист показва как да закръглите число до значеща цифра. Значещите цифри допринасят за точността на дадено число.

Следващият списък предоставя някои общи правила, които да помните, когато закръглявате числа до значещи цифри. Експериментирайте с функциите за закръгляване и да замествате ваши собствени числа и параметри, за да се върне желаният от вас брой значещи цифри.

  • Ако дробна част е 0,5 или по-голяма, числото се закръглява нагоре, когато използвате ROUND. Ако е по-малка от 0,5, числото се закръглява надолу. Целите числа също се закръгляват нагоре или надолу, като следват подобно правило, което замества кратни на 5 за 0,5.

  • Като общо правило, когато закръглявате цяло число, изваждате дължината от броя на значещите цифри, до които искате да закръглите. Например, за да закръглите 2345678 надолу до 3 значещи цифри, използвате функцията ROUNDDOWN с параметъра -4. Например: = ROUNDDOWN(2345678,-4) закръглява числото надолу до 2340000, с частта "234" като значещи цифри.

  • За закръгляване на отрицателно число, това число първо се конвертира в неговата абсолютна стойност – стойността без отрицателен знак. Когато закръгляване завърши, отрицателен знак се повтаря. Например когато използвате ROUNDDOWN за закръгляване -889 до две значещи цифри резултати в -880, -889 се преобразува в 889 и закръгля надолу до 880. Отрицателен знак след това се повтаря за крайния резултат на -880.

Закръгляване на число до определено кратно

Може да има случаи, когато ще искате да направите това. Например, когато фирмата ви експедира продукт в щайги по 18 артикула и искате да разберете колко щайги ще ви трябват, за да експедирате 204 артикула. MROUND разделя числото, което искате да закръглите, на кратното, след което го закръглява нагоре. В този случай отговорът е 12, тъй като 204, разделено на 18, е 11,333, при което ще се закръгли нагоре до 12, за да се поберат оставащите артикули. Дванадесетата щайга ще съдържа само 6 артикула.

Този работен лист показва как да използвате MROUND функция за закръгляване на число до определено кратно.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×