Задаване на размера на полето

Можете да регулирате размера на пространството, което използва всеки запис в таблица на Access, като променяте свойството за размер на полето на числовите полета в таблицата. Можете също да променяте размера на поле, което съхранява текстови данни, въпреки че това действие има по-малък ефект върху използваното пространство.

Забележка: Функцията, описана в тази статия, не се отнася за уеб бази данни на Access и уеб приложения на Access.

В тази статия

Какво се случва, когато променяте размера на полето?

Можете да промените размера на поле, което е празно или което вече съдържа данни. Ефектът от промяната на размера на полето зависи от това дали полето вече съдържа данни.

 • Ако полето не съдържа данни    Когато промените размера на полето, размерът на стойностите на новите данни за това поле се ограничава. За числовите полета размерът на полето определя точно колко дисково пространство използва Access за всяка стойност на полето. За текстовите полета размерът на полето определя максималния размер на дисковото пространство, което Access отделя за всяка стойност на полето.

 • Ако полето съдържа данни    Когато промените размера на полето, Access отрязва всички стойности в полето, които превишават зададения размер на полето, и ограничава размера на стойностите на новите данни за полето, като е описано по-горе.

Променяне на размера на числово поле

Съвет: Ако полето, на което искате да промените размера, вече съдържа данни, помислете за създаване на архивно копие на вашата база данни, преди да продължите.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, съдържаща полето, което искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В мрежата за структура на таблица изберете полето, за което искате да промените размера на полето.

 3. В екрана Свойства на полето, в раздела Общи въведете новия размер на полето в свойството Размер на полето. Можете да избирате от следните стойности:

  • Byte  – За цели числа в диапазона от 0 до 255. Необходима е памет един байт.

  • Integer  – За цели числа в диапазона от -32 768 до +32 767. Необходима е памет два байта.

  • Long Integer  – За цели числа в диапазона от -2 147 483 648 to +2 147 483 647. Необходима е памет четири байта.

   Съвет: Използвайте типа данни Long Integer, когато създавате външен ключ за съпоставяне на поле с поле на друга таблица, съдържащо първичен ключ с автономериране.

  • Single  – За числови стойности с плаваща запетая в диапазона от -3,4 x 1038 до +3,4 x 1038 и до седем значещи цифри. Необходима е памет четири байта.

  • Double  – За числови стойности с плаваща запетая в диапазона от -1,797 x 10308 до +1,797 x 10308 и до 15 значещи цифри. Необходима е памет осем байта.

  • ИД на репликация – за съхраняване на GUID за репликация. Необходима е памет 16 байта.

   Забележка: Репликацията не се поддържа при използване на файловия формат .accdb.

  • Decimal  – За числови стойности в диапазона от -9.999... X 1027 до +9.999... X 1027. Съхраняването изисква 12 байта.

Променяне на размера на текстово поле

Съвет: Ако полето, на което искате да промените размера, вече съдържа данни, помислете за създаване на архивно копие на вашата база данни, преди да продължите.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, съдържаща полето, което искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В мрежата за структура на таблица изберете полето, за което искате да промените размера на полето.

 3. В екрана Свойства на полето, в раздела Общи въведете новия размер на полето в свойството Размер на полето. Можете да въведете стойност от 1 до 255. Това число задава максималния брой знаци, които може да има всяка стойност. За по-големи текстови полета използвайте данни тип Memo (Long Text, ако използвате Access 2016).

  Забележка: За данните в текстово поле (Short Text, ако използвате Access 2016) Access не отделя повече място от това, което е необходимо, за да помести действителните стойности. Свойството Размер на полето е максималният размер на стойността на полето.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×