Текст и таблици

Задаване на посоката и позицията на текста във фигура или текстово поле

Задаване на посоката и позицията на текста във фигура или текстово поле

Текстовите полета и повечето фигури могат да съдържат текст. Текстът може да бъде разположен хоризонтално или вертикално и може да се показва на един ред или да се пренася на повече редове.

Можете да променяте посоката на текста, както и границите на текстовите полета и фигурите за оптимална разредка, както и да преоразмерявате фигурите за по-добро побиране на текста.

Линиите и конекторите са фигури, които не могат да съдържат текст.

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Примери за посока на текста: хоризонтален, завъртян и насложен

Във фигура или текстово поле можете да промените посоката, в която се чете текстът. С други думи, можете да завъртите текста на 90 или 270 градуса, така че да се покаже настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства" .

 4. Под Текстово поле изберете желаната от вас опция от списъка Посока на текста.

  Избиране на посока на текста в екрана "Форматиране на фигура"

Опцията С наслагване е налична в PowerPoint и Excel, но не и в Word.

Най-горе на страницата

Завъртане (огледално) на текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият е завъртян на 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа, след което въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"
 4. Под 3D завъртане в полето Завъртане по X или Завъртане по Y въведете 180.

 5. (По желание) Ако текстовото поле се запълни с цвят, можете да премахнете цвета в екрана Форматиране на фигура. Под Опции за фигури щракнете върху раздела Запълване и линия Раздел "Запълване и линия" , разгънете Запълване и изберете Без запълване.

 6. (По желание) За да премахнете контура на текстовото поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Контур в минилентата с инструменти, която се появява, и изберете Без контур.

Още опции за разполагане

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзаца или реда с текст, които искате да промените.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"
Подравняване отляво, центрирано, подравняване отдясно или двустранно подравняване

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"

Най-горе на страницата

Три опции за вертикално подравняване на текста: отгоре, в средата и отдолу

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства" .

  Опциите за текстово поле в екрана "Форматиране на фигура"

 4. Изберете желаната от вас опция от списъка Вертикално подравняване.

Най-горе на страницата

Когато текстът се пренася, той автоматично продължава на нов ред, когато достигне дясната граница на фигурата или текстовото поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да пренесете.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства" , след което изберете Обтичане на текста във фигура.

  Квадратче за отметка "Обтичане на текста във фигура"

Най-горе на страницата

Полето е разстоянието между текста и външната граница на обграждащата фигура или текстово поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства" .

  Опциите за текстово поле в екрана "Форматиране на фигура"

 4. Задайте размер в инчове или милиметри (мм) за следните полета:

  Поле

  Описание

  Ляво поле

  Разстояние между лявата граница на фигура и текста най-вляво

  Дясно поле

  Разстояние между дясната граница на фигура и текста най-вдясно

  Горно поле

  Разстояние между горната граница на фигура и текста най-горе

  Долно поле

  Разстояние между долната граница на фигура и текста най-долу

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите вертикалния размер на фигура или текстово поле, така че текстът да се побере вътре.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  "Форматиране на фигура" в контекстното меню

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Оформление и свойства Раздел "Оформление и свойства" , щракнете върху Текстово поле, след което изберете Преоразмери фигурата да се побере в текста.

  Избиране на "Преоразмери фигура" в екрана "Форматиране на фигура" за побиране на текста

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Примери за посока на текста: хоризонтален и завъртян

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле. Можете например да завъртите текста на 90 или 270 градуса, така че да се покаже настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле, съдържащи текста.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

 3. В левия екран на диалоговия прозорец изберете Текстово поле.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 4. Под Оформление на текста изберете желаната от вас опция от списъка Посока на текста.

  Забележки: 

  • За допълнителна информация относно опциите в екрана Текстово поле на диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху Помощ Изображение на бутона за помощ в горния край на диалоговия прозорец.

Завъртане (огледално) на текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият е завъртян на 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y
 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа, след което въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане от лявата страна.

  Опции за 3D завъртане в диалоговия прозорец "Форматиране на фигура"
 4. В полето X въведете 180.

Още опции за разполагане

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзаца или реда с текст, които искате да промените.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"
Подравняване отляво, центрирано, подравняване отдясно или двустранно подравняване

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"

Най-горе на страницата

Фигури, показващи вертикално подравняване на текста

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 3. Под Оформление на текста изберете желаната от вас опция от списъка Вертикално подравняване.

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите вертикалния размер на фигура или текстово поле, така че текстът да се побере вътре.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 3. Под Автопобиране щракнете върху Преоразмери фигурата да се побере в текста.

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия екран.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 3. Под Вътрешно поле направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете разстоянието между лявата граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отляво.

  • За да зададете разстоянието между дясната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдясно.

  • За да зададете разстоянието между горната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отгоре.

  • За да зададете разстоянието между долната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдолу.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Примери за посока на текста: хоризонтален и завъртян

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле от хоризонтална (от ляво надясно) на вертикална (от горе надолу или от долу нагоре) и обратното.

Word и Outlook

 1. Щракнете двукратно върху фигурата или текстовото поле, за да ги изберете и да отворите раздела Форматиране.

 2. В раздела Форматиране, в групата Текст щракнете върху Посока на текста Посока на текста . Можете да щракнете върху Посока на текста няколко пъти, за да превключите между трите опции (Завъртане на 90 градуса, Завъртане на 270 градуса, Хоризонтално).

PowerPoint

 1. Когато сте избрали текстовото поле, в раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Посока на текста Посока на текста и изберете желаната от вас опция.

 2. Преоразмерете текстовото поле така, че текстът да се побере правилно в него.

Най-горе на страницата

Завъртане (огледално) на текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият е завъртян на 180 градуса по оста x, а вторият е завъртян 180 градуса по оста y

В Office 2007 можете да завъртате текст в Excel или PowerPoint, но не и в Word.

 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа, след което въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане от лявата страна.

  Опции за 3D завъртане в диалоговия прозорец "Форматиране на фигура"
 4. В полето X въведете 180.

Още опции за разполагане

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзаца или реда с текст, които искате да промените.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"
Подравняване отляво, центрирано, подравняване отдясно или двустранно подравняване

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В раздела Начало (или раздела Съобщение в Outlook) щракнете върху желаната от вас опция за хоризонтално подравняване.

Групата "Абзац" в раздела "Начало"

Най-горе на страницата

Фигури, показващи вертикално подравняване на текста

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура в контекстното меню, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

  За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле в контекстното меню, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

  Диалогов прозорец "Форматиране на фигура"

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

Най-горе на страницата

Когато пренасяте текст, текстът автоматично започва нов ред, когато стигнете до дясната граница на фигурата или текстовото поле.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Пренасяй думите на текста в автофигурата.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, съдържащи текста, който искате да пренесете.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

 3. Поставете отметка в квадратчето Обтичане на текст във фигура.

Най-горе на страницата

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат полето, което искате да нагласите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Вътрешно поле въведете нови стойности за полето в опциите Ляво, Дясно, Горе и Долу, за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, съдържащи полето, което искате да коригирате.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

 3. Под Вътрешно поле въведете нови стойности за полето в опциите Ляво, Дясно, Горе и Долу, за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

Най-горе на страницата

Можете автоматично да увеличите вертикалния размер на фигура или текстово поле, така че текстът да се побере вътре.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Преоразмери автофигурата според текста.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което щракнете върху раздела Текстово поле.

 3. Под Автопобиране изберете Преоразмери фигурата да се побере в текста.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като изберете Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Вж. също

Обтичане на текст около кръг или друга фигура

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×