Задаване на посоката и позицията на текста във фигура или текстово поле

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Повечето заоблените (с изключение на линии и съединители) може да включва текст, което придава на фигурата или текстовото поле. Текстът може да бъде поставен хоризонтално или вертикално и го или да пренасяне, или да се показват само в един ред. Можете също да промените полетата на текстови полета и фигурите за оптимална разредка, преоразмеряване на фигури за по-добро побиране на текста или промяна на посоката на текста.

Какво искате да направите?

Разполагане на текст хоризонтално във фигура или текстово поле

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Разполагане на текст вертикално във фигура или текстово поле

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  The Format Shape dialog box

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства и след това щракнете върху Текстово поле.

 4. Изберете желаната опция в списъка вертикално подравняване .

Най-горе на страницата

Разполагане на текст във фигура или текстово поле на повече от един ред

Когато обтичане на текст, текста автоматично започва нов ред, докато стигнете до дясната граница на фигура или текстово поле,

 1. С десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, която съдържа текста, който искате да обтечете.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства , щракнете върху Текстово полеи след това изберете обтичане на текст във фигура.

  Обтичане на текста във фигура квадратче за отметка

Най-горе на страницата

Промяна на полетата между текста и края на фигурата или текстовото поле

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства и след това щракнете върху Текстово поле.

  Опции на текст в екрана форматиране на фигура

 4. Направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете разстоянието между лявата граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Ляво поле.

  • За да зададете разстоянието между дясната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Дясно поле.

  • За да зададете разстоянието между горната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Горно поле.

  • За да зададете разстоянието между долната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Долно поле.

Най-горе на страницата

Преоразмеряване на фигурата да се побере текстът

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства , щракнете върху Текстово полеи след това изберете преоразмерете фигурата да се побере текстът.

  Избиране на Преоразмери фигурата да се побере текстът в екрана форматиране на фигура

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле. Например можете да завъртите текста 90 или 270 градуса, така че да се показва встрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура.

  Форматиране на фигура в контекстното меню

 3. В екрана за Форматиране на фигура щракнете върху оформление и свойства Раздел оформление и свойства и след това щракнете върху Текстово поле.

 4. Изберете желаната от вас опция в списъка Посока на текста.

  Избиране на посоката на текста в екрана форматиране на фигура

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Разполагане на текст хоризонтално във фигура или текстово поле

Разполагане на текст вертикално във фигура или текстово поле

Обтичане на текст във фигура или текстово поле

Промяна на полетата между текста и края на фигурата или текстовото поле

Преоразмеряване на фигурата да се побере текстът

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Разполагане на текст хоризонтално във фигура или текстово поле

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Разполагане на текст вертикално във фигура или текстово поле

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под оформление на текстаизберете желаната опция в списъка вертикално подравняване .

Най-горе на страницата

Разполагане на текст във фигура или текстово поле на повече от един ред

Когато обтичане на текст, текста автоматично започва нов ред, докато стигнете до дясната граница на фигура или текстово поле,

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под вътрешно полеПоставете отметка в квадратчето обтичане на текста във фигура .

Най-горе на страницата

Промяна на полетата между текста и края на фигурата или текстовото поле

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вътрешно поленаправете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете разстоянието между лявата граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отляво.

  • За да зададете разстоянието между дясната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдясно.

  • За да зададете разстоянието между горната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отгоре.

  • За да зададете разстоянието между долната граница на фигура и текста, въведете новото число за полето в полето Отдолу.

Най-горе на страницата

Преоразмеряване на фигурата да се побере текстът

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Автопобиранещракнете върху преоразмеряване на фигурата, за да се побере текстът.

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, съдържащи текста.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигура, след което върху Текстово поле в левия прозорец.

  The Format Shape dialog box

 3. Под оформление на текстаизберете желаната опция в списъка посока на текста .

  Забележки: 

  • За допълнителна информация за опциите в прозореца Текстово поле на диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху помощ Изображение на бутона за помощ в горната част на диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Разполагане на текст хоризонтално във фигура или текстово поле

Разполагане на текст вертикално във фигура или текстово поле

Обтичане на текст във фигура или текстово поле

Промяна на полетата между текста и края на фигурата или текстовото поле

Преоразмеряване на фигурата да се побере текстът

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Разполагане на текст хоризонтално във фигура или текстово поле

Хоризонтален текст във фигури

За да промените хоризонталното подравняване на един абзац или ред:

 1. Щракнете върху абзац или ред от текста, който искате да модифицирате.

 2. В раздела " Начало " (или раздела съобщение в Outlook) щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

За да промените хоризонталното подравняване на целия текст във фигура или текстово поле:

 1. Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, за да го изберете.

 2. В Начало раздел (или раздела съобщение в Outlook), щракнете върху желаните от вас опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Най-горе на страницата

Разполагане на текст вертикално във фигура или текстово поле

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. За фигура в контекстното меню щракнете върху Форматиране на автофигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  За текстово поле, в контекстното меню щракнете върху Форматиране на текстово полеи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вертикално подравняване щракнете върху желаната опция.

Най-горе на страницата

Разполагане на текст във фигура или текстово поле на повече от един ред

Когато обтичане на текст, текста автоматично започва нов ред, докато стигнете до дясната граница на фигура или текстово поле.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Пренасяй думите на текста в автофигурата.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат текста, който искате да разположите на няколко реда.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Поставете отметка в квадратчето обтичане на текста във фигура .

Най-горе на страницата

Промяна на полетата между текста и края на фигурата или текстовото поле

Вътрешното поле е разстоянието между текста и външната граница на дадена фигура или текстово поле, което може да се променя.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат полето, което искате да нагласите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под вътрешно полевъведете новото поле числа в полетата отляво, Right, отгореи отдолу за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които съдържат полето, което искате да нагласите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Под вътрешно полевъведете новото поле числа в полетата отляво, Right, отгореи отдолу за да зададете разстоянието между границите на фигурата и текста.

Най-горе на страницата

Преоразмеряване на фигурата да се побере текстът

Можете автоматично да увеличите размера на фигурата или текстовото поле вертикално, така че текстът да се побира вътре в нея.

Word и Outlook

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За фигура щракнете върху Форматиране на автофигура и след това изберете раздела Текстово поле.

   Забележка: Разделът Текстово полене е наличен за дадена фигура, освен ако тя не съдържа текст.

  • За текстово поле щракнете върху Форматиране на текстово поле и след това изберете раздела Текстово поле.

 3. Под Опции отметнете квадратчето Преоразмери автофигурата според текста.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като щракнете върху Свий текста при препълване.

PowerPoint

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, които искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на фигураи след това щракнете върху раздела Текстово поле .

 3. Под Автопобиранеотметнете преоразмерете фигурата да се побере текстът.

  Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да се побере във фигура или текстово поле, като изберете Свий текста при препълване.

Най-горе на страницата

Определяне на посока на текста във фигура или текстово поле

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле между (отляво надясно) хоризонтални и вертикални (от горе надолу или отдолу нагоре).

Word и Outlook

 1. Щракнете двукратно върху фигурата или текстовото поле, за да го изберете и отворете раздела " формат ".

 2. В раздела форматиране , в групата текст щракнете върху Посока на текста Посока на текста . Можете да щракнете Посока на текста няколко пъти, за да обхождате циклично три опции.

PowerPoint

 1. Щракнете двукратно върху фигурата или текстовото поле, за да го изберете и отворете раздела " формат ".

 2. В раздела Начало , в групата абзац щракнете върху Посока на текста Посока на текста и изберете желаната опция.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×