Задаване на лични опции

Опциите, описани в тази тема

Моят акаунт

Състояние

Диспечер на лична информация

Моят акаунт

 • Име за влизане     Въведете името на потребителския си акаунт. Например, ime@example.com.

 • Разширени     Щракнете върху бутона Разширени, за да конфигурирате връзката с Microsoft Office Communications Server. Настройките за конфигуриране обикновено се задават автоматично или от системния администратор.

 • Стартирай автоматично Communicator, когато вляза в Windows     Изберете тази опция, за да опростите стартирането, както и да влизате автоматично и да стартирате Communicator при всяко влизане в Windows.

 • Отваряй автоматично списъка с контакти при стартиране на Communicator     Изберете тази опция, ако искате списъкът с контакти на Communicator да се отваря при всяко стартиране на Communicator. Ако тази опция не е избрана, иконата на Communicator ще се показва в областта за уведомявания на Windows (системната област) при стартиране на Communicator.

Най-горе на страницата

Състояние

 • Показвай "Неактивно", когато компютърът е неактивен за следния период от време     Изберете стойност за времето на неактивност, в минути, което искате да мине преди състоянието ви на присъствие да се промени на "Неактивен". Времето на неактивност е този интервал, в който компютърът не се използва по никакъв начин от потребителя – независимо дали чрез клавиатурата, мишката или гласовите команди. Максималният интервал от време, който можете да въведете, е 60 минути. За допълнителна информация относно състоянията на присъствие вж. темата Практически съвети за присъствието.

 • Показвай "Няма ме", когато състоянието ми е неактивно за следния период от време     Изберете стойност за времето на неактивност, в минути, което искате да мине преди състоянието ви на присъствие да се промени на "Няма ме". Времето на неактивност е този интервал, в който компютърът не се използва по никакъв начин от потребителя – независимо дали чрез клавиатурата, мишката или гласовите команди. За допълнителна информация относно състоянията на присъствие вж. темата Практически съвети за присъствието.

Най-горе на страницата

Диспечер на лична информация

 • Microsoft Office Outlook     При избор на тази опция, функцията за търсене на Communicator ще използва списъка с контакти на Office Outlook като източник на контакти в допълнение на глобалния адресен списък. Освен това, при избор на Microsoft Office Outlook като диспечер на личната информация, всички опции в рамката на диспечера на личната информация, както е описано по-долу в тази тема, ще са достъпни.

  • Показвай моята информация "Извън офиса" от Outlook на контакти в нивата за достъп "Лични", "Екип" и "Фирма"     Изберете тази опция, ако искате съобщението "Извън офиса" от Outlook да се показва в полето Лична бележка в Communicator, както и да може съобщението "Извън офиса" да е достъпно за другите потребители. Съобщението за отсъствие от офиса може да се зададе, като отворите Outlook, щракнете върху Инструменти, а след това върху Помощник при отсъствие от офиса. Когато тази опция е избрана и сте указали съобщението за отсъствие от офиса, съобщението ще се вижда от другите контакти с нива на достъп "Лични", "Екип" или "Фирма". За допълнителна информация за нивата на достъп вж. темата Практически съвети за присъствието.

  • Актуализирай присъствието ми според информацията в календара на Outlook    Изберете тази опция, за да актуализирате състоянието си за присъствие според планирането на Outlook. Например, когато тази опция е избрана, състоянието ви за присъствие автоматично ще се показва като "Зает" през планираното време за срещи. След като планираното време за съответното събрание изтече, състоянието ви на присъствие автоматично ще се актуализира, така че да отговори на новото ви състояние на присъствие.

   • Показвай темата и местоположението на събранието на контакти в нивото за достъп "Екип"     Изберете тази опция, ако искате контактите, които сте назначили на ниво на достъп за екип, да виждат темите и местоположенията на срещите на Outlook. За допълнителна информация за нивата на достъп вж. темата Практически съвети за присъствието.

  • Записвай разговорите с незабавни съобщения в папката за хронология на разговорите на Outlook     Изберете тази опция, ако искате разговорите с незабавни съобщения да се показват в папката за хронология на разговорите на Outlook. За допълнителна информация относно папката за хронология на разговорите на Outlook вж. темата Използване на Communicator с Office Outlook 2007 и Office OneNote 2007.

  • Записвай регистрираните повиквания в папката за хронология на разговорите на Outlook     Изберете тази опция, ако искате в папката за хронология на разговорите в Outlook да се записват вашите входящи и изходящи повиквания. За допълнителна информация за папката за хронология на разговорите на Outlook вж. темата Използване на Communicator с Office Outlook 2007 и Office OneNote 2007.

  • Какво е разговор или повикване и какви са критериите за това дали те ще се показват в папката за хронология на разговорите на Outlook?

   Какво е разговор?

   Всеки опит за осъществяване на разговор с незабавни съобщения се определя като разговор и негов елемент се съхранява в папката за хронология на разговорите на Outlook. Например, ако изпратите незабавно съобщение на някого, който не отговори, елементът на разговора ще се запише в папката за хронология на разговорите въпреки това.

   Какво е повикване?

   Всяка сесия, която включва аудио, се определя като повикване. Всеки опит за осъществяване на повикване, независимо дали е аудио или видео, както и всеки опит за превключване към аудиосесия по време на сесия с незабавни съобщения се определя като повикване, дори и да е неотговорено.

   Кога започва даден разговор или повикване?

   Разговорът или повикването започва, когато вие направите едно от следните неща:

   • Изпратите покана за незабавно съобщение на друг потребител

   • Приемете покана за незабавно съобщение от друг потребител

   • Получите аудио- или видеоповикване (независимо дали го приемете или не)

   • Осъществите аудио- или видеоповикване

    Кога свършва даден разговор или повикване?

    Разговорът или повикването свършва, когато се случи едно от следните неща:

   • Затворите прозореца за разговор (като използвате Файл/Затвори или бутона Затвори)

   • Времето за разговор изтече след 10 минути

   • Дадено аудио- или видеоповикване завърши или бъде прехвърлено

   • Излезете от Communicator или връзката със сървъра прекъсне

 • Адресна книга на Windows     Изберете тази опция, ако искате да използвате адресната книга на Windows като източник на контакти при търсене на контакти чрез функцията за търсене на Communicator. Ако изберете адресната книга на Windows, вместо Microsoft Office Outlook, като диспечер на лична информация, функцията за търсене на Communicator ще използва адресната книга на Windows, а не списъка с контакти на Microsoft Office, като допълнителен източник на контакти при търсене в Communicator. При избор на адресната книга на Windows, не се замества глобалният адресен списък на Communicator като главен източник на контакти.

 • Няма     Изберете тази опция само ако искате функцията за търсене на Communicator да показва контакти от глобалния адресен списък. Когато тази опция е избрана, функцията за търсене на Communicator ще използва адресната книга на Windows или списъка с контакти на Outlook като допълнителен източник за функцията за търсене.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×