Завъртане или обръщане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Завъртане или обръщане на текстово поле, фигура, WordArt или картина

Можете да промените позицията на текстово поле (и текста в него), фигура, WordArt или картина, като ги завъртите или обърнете.

Командите за завъртане са налични в раздела "Инструменти за рисуване – Формат" на лентата с инструменти. Изберете обекта, който искате да завъртите, след което щракнете върху лентата.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Щракнете върху манипулатора за завъртане в горната част на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

  Фигура с манипулатори за завъртане

  • За да ограничите завъртането до стъпки от 15 градуса, натиснете и задръжте Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

  • Когато завъртате множество фигури, те не се завъртат като група, а вместо това всяка фигура се завърта около неин собствен център.

  • Когато завъртате вграден обект в Word, обектът остава в същата позиция на реда по време на завъртането, поради което завъртането може да изглежда странно. Ако не ви хареса начинът, по който изглежда, променете опцията за оформление или пренасянето на текста на нов ред.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това върху Още опции за завъртане.

  Още опции за завъртане в менюто "Завъртане"

 3. В екрана или диалоговия прозорец, който се отваря, въведете стойността, на която искате да завъртите обекта, в полето Завъртане. Можете също да използвате стрелките, за да завъртите обекта точно колкото искате.

Ако не виждате разделите "Формат" в Инструменти за рисуване или Инструменти за картини, проверете дали сте избрали текстово поле, фигура или WordArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела Формат.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това:

  • За да завъртите обекта 90 градуса надясно, щракнете върху Завърти надясно на 90°.

  • За да завъртите обекта 90 градуса наляво, щракнете върху Завърти наляво на 90°.

Ако не виждате разделите "Формат" в Инструменти за рисуване или Инструменти за картини, проверете дали сте избрали текстово поле, фигура WordArt, или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела Формат.

Можете да създадете ефекта на огледален образ или обръщане на обект на обратно с помощта на инструментите за обръщане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това:

  • За да завъртите обект на обратно, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да създадете огледален образ на обекта, щракнете върху Обърни хоризонтално.

Ако не виждате разделите "Формат" в Инструменти за рисуване или Инструменти за картини, проверете дали сте избрали текстово поле, фигура WordArt, или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела Формат.

Съвет: Ако просто искате да създадете огледален образ на текст в документ, вижте Инвертиран текст или създаване на огледален образ.

Когато завъртате обект, текстът в обекта ще се завърти заедно с него. Обаче текстът в обърнат обект не се обръща автоматично с инструмента за завъртане. За да обърнете текста заедно с обекта, който го съдържа, можете да направите следното в Word, Outlook, Excel и PowerPoint.

 1. Изберете и щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да обърнете, и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В прозореца Форматиране на фигура, под Опции за фигури щракнете върху раздела Ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"

 3. Под 3D завъртане, в едно от полетата Завъртане (X, Y или Z в зависимост от това как искате да завъртите текста), въведете 180.

  "Завъртане по X" в раздела "Ефекти"

  Забележки: 

  • Промяната на завъртането може да се отрази на цвета на запълване. Можете да настроите цвета на запълване на вашия обект в екрана Форматиране на фигура в раздела Запълване и линия Раздел "Запълване и линия" .

  • Когато щракнете в обекта, за да редактирате текста, той ще се върне временно към първоначалния си вид, докато го редактирате. Обърнатият вид ще се приложи отново, когато приключите с редактирането на текста и щракнете извън обекта.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Щракнете върху манипулатора за завъртане в горната част на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

  Фигура с манипулатори за завъртане

  Забележка: За да ограничите завъртането до стъпки от 15 градуса, натиснете и задръжте Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това върху Още опции за завъртане.

  Още опции за завъртане в менюто "Завъртане"

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини, Инструменти за рисуване или Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

 3. В екрана или диалоговия прозорец, който се отваря, въведете стойността, на която искате да завъртите обекта, в полето Завъртане. Можете също да използвате стрелките, за да завъртите обекта точно колкото искате.

Можете да създадете ефекта на огледален образ или обръщане на обект на обратно с помощта на инструментите за обръщане.

 1. Щракнете върху обекта, който искате да завъртите.

 2. Под Инструменти за рисуване (или Инструменти за картини, ако завъртате картина), в раздела Формат, в групата Подреждане щракнете върху Завъртане и след това направете едно от следните неща:

  • За да завъртите обект на обратно, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да създадете огледален образ на обекта, щракнете върху Обърни хоризонтално.

Ако не виждате разделите "Формат" в Инструменти за рисуване или Инструменти за картини, проверете дали сте избрали текстово поле, фигура WordArt, или картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела Формат.

Съвет: Ако просто искате да създадете огледален образ на текст в документ, вижте Инвертиран текст или създаване на огледален образ.

Когато завъртате обект, текстът в обекта ще се завърти заедно с него. Обаче текстът в обърнат обект не се обръща автоматично с инструмента за завъртане. За да обърнете текста заедно с обекта, който го съдържа, можете да направите следното в Word, Outlook, Excel и PowerPoint.

 1. Изберете и щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да обърнете, и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура щракнете върху 3D завъртане от лявата страна.

  "3D завъртане" в диалоговия прозорец ''Форматиране на фигура''

 3. В едно от полетата Завъртане (X, Y или Z в зависимост от това как искате да завъртите текста), въведете 180.

  Забележки: 

  • Промяната на завъртането може да се отрази на цвета на запълване. Можете да настроите цвета на запълване на вашия обект в диалоговия прозорец Форматиране на фигура в раздела Запълване.

  • Когато щракнете в обекта, за да редактирате текста, той ще се върне временно към първоначалния си вид, докато го редактирате. Обърнатият вид ще се приложи отново, когато щракнете извън обекта.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да завъртите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Плъзнете манипулатора за завъртане в посоката, в която искате да завъртите фигурата.
   Само картините и фигурите имат манипулатори за завъртане.
   Използване на менюто за управление на изрази в набор от изрази.

   Щракнете върху манипулатора за завъртане в горния край на обекта и след това плъзнете в желаната посока.

   Забележка: За да ограничите завъртането до ъгли от 15 градуса, натиснете и задръжте Shift, докато плъзгате манипулатора за завъртане.

  • За да зададете точно завъртане, първо щракнете върху раздела Формат.

   Забележка: Ако не виждате Формат, проверете дали сте избрали обекта.

  • В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон , щракнете върху Още опции за завъртане и след това в Размер под Завъртане въведете стойността, на която искате да завъртите картината в полето Завъртане.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да завъртите.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

  Забележка: Ако не виждате Формат, проверете дали сте избрали обекта.

 3. В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  • За да завъртите обекта 90 градуса надясно, щракнете върху Завърти надясно на 90°.

  • За да завъртите обекта 90 градуса наляво, щракнете върху Завърти наляво на 90°.

Когато обръщате фигура, картина или друг обект, вие създавате инвертиран образ на фигурата, картината или обекта.

Съвет: Можете да създадете огледален образ на фигура, картина или обект, като им направите копие от него, а после го обърнете. Плъзнете копието дубликат на място, където то става огледален образ на първоначалната фигура, картина или обект.

 1. Щракнете върху картината, фигурата или WordArt, които искате да обърнете.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

  Забележка: Ако не виждате Формат, проверете дали сте избрали обекта.

 3. В групата Подреждане щракнете върху Завъртане Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  • За да обърнете обекта вертикално, щракнете върху Обърни вертикално.

  • За да обърнете обекта хоризонтално, щракнете върху Обърни хоризонтално.

   Забележки: 

   • За да завъртите графика SmartArt, копирайте графиката SmartArt, поставете я като картина и после завъртете картината.

   • Ако опциите за завъртане не са налични, когато щракнете върху картината, която искате да завъртите или обърнете, щракнете с десния бутон върху всяка картина и в контекстното меню посочете Обтичане с текст, а след това щракнете върху Квадрат или всяка друга опция, различна от В текста.

Инструментите за завъртане не са налични в Office Online

PowerPoint Online ви позволява да обърнете изображение хоризонтално или вертикално. Освен това приложенията на Office Online нямат инструментите за завъртане. Ако имате настолната версия на Office, щракнете върху Отвори в [име на програмата] във вашата настолна програма, за да отворите документа и да използвате инструментите за завъртане. Ако нямате настолна версия на Office, можете да изпробвате или закупите сега последната версия.

Обръщане на текст

Вижте статията Обръщане на текст или създаване на огледално изображение.

Пренасяне на текста около нещо

Вижте статията Обтичане на текст около кръг или друга фигура.

Завъртане на таблица или графика SmartArt

Копирайте таблицата или графиката SmartArt, поставете я като картина и я завъртете.

Вж. също

Обръщане на текст или създаване на огледално изображение

Обтичане на текст около кръг или друга фигура

Изрязване на картина

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини

Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×