Експортиране на данни на потребител от планиране на Microsoft

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Тази статия не е за експортиране на план за данни в Excel, който в момента не се поддържа.  Ако искате да коментирате Microsoft ви трябва за тази функционалност, вижте тази страница на Microsoft Планировчик UserVoice да гласуват на функцията и да предоставят своите коментари.

Тази статия описва как глобален администратор на Office 365 да експортирате данните за конкретен потребител от планиране на Microsoft. Експортираните данни ще включва информация за потребителя, съдържащи се в Планировчик, а също и данните, съдържащи се в плановете, които потребителят е част от. Износ процес се извършва чрез Windows PowerShell.

Забележка: Office 365 глобален администратор да експортирате Microsoft Планировчик потребител телеметрични данни чрез Инструмент за експортиране на данни на регистрационния файл на Портала за сигурност на Microsoft услугата.

Изисквания

Трябва да направите следните първо:

 • Трябва да сте администратор на Office 365 глобален скрипт на PowerShell за експортиране на вашите Планировчик потребителски данни.

 • Трябва да изтеглите и разархивирайте Планировчик потребителски данни експортиране на файлове. Тези три файлове са PowerShell модули и PowerShell скриптов файл, необходими, за да експортирате данните си потребители.

  Забележка: Като изтеглите този пакет, вие се съгласявате да затворено лиценз и условия.

Разблокиране на файлове

Ще трябва да "разблокиране" три на файловете, изтеглени в експортиране на данни за планиране на потребителски скрипт за да потребител ги пакет в PowerShell. Това е защото по подразбиране, изпълнение на скриптове, изтеглени от интернет не е позволено. Файловете, които трябва да отблокирате са:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

 • Microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.windowsforms.dll

Направете следното, за да отблокирате тези файлове:

 1. Във File Explorer отидете до местоположението, в която сте разархивирали вашите файлове.

 2. Щракнете с десния бутон върху една от разкопчан файлове, отбелязано по-горе и щракнете върху свойства.

 3. В раздела Общи изберете разблокиране.

  Отблокирате файла
 4. Щракнете върху ОК.

 5. Повторете тези стъпки за останалите два файлове.

За да експортирате потребителско съдържание от Планировчик

След отблокирате вашите файлове, направете следното, за да експортирате данните на потребителя от планиране на:

 1. Стартирайте Windows PowerShell. В PowerShell въведете следното, за да разрешите изпълнението на скриптове изтеглени от интернет само за тази сесия. Това може да ви подкани да потвърдите като въведете "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Въведете следното, за да стартирате PlannerTenantAdmin PowerShell скрипт. Това ще импортира модул с необходимите кратката команда за изпълнение на експортиране.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Например ако ви файл се съхранява в C:\AdminScript, въведете:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. След като скрипта завърши, използвайте кратката команда на Експортиране PlannerUserContent експортиране на потребителя съдържание от Планировчик.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Параметър

  Описание

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Използвайте ИД на Azure Active Directory или UPN на потребителя, за който искате да експортирате съдържание.

  -ExportDirectory

  Местоположение за съхраняване на вашите файлове на изходните данни. Папката трябва вече да съществува.

  -Име на хост

  Трябва само да използвате този параметър, ако имате достъп до Планировчик все едно име на хост различни от task.office.com. Например ако имате достъп до Планировчик през tasks.office365.us, включва - име на хост tasks.office365.us във вашата команда.

  Например следните ще експортиране блокове Barr потребителска информация от планиране на помощта му UPN и ще изтеглите файловете за експортиране на местоположението C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Ще получите подкана да бъдат удостоверени. Влезте като себе си (Office 365 глобален администратор), не потребителя, който искате да експортирате.

 5. След като кратката команда на PowerShell стартира успешно, отидете на местоположението ви експортиране да прегледате файлове на потребителя експортираните данни.

Какво се експортират и как да го прочетете

След изпълнението на PowerShell команда, за да експортирате данните на потребителя от Планировчик, ще получите два типа файлове в папката на местоположението за изтегляне:

 • Единичен потребител файл във формат json с информация за потребителя.

 • Един json файл за всеки план, в който потребителя:

  • Има задачата, възложена на него.

  • Има задача, създаден от него.

Как да разчитате на експортираните файлове

Можете да използвате информацията в този раздел, за да ви помогне да разберете свойства, ще видите на потребител и план json файлове, който сте получили.

Потребителски файл

Името на потребителя файла ще бъде представка с "Потребител" и Microsoft Планировчик ИД на потребителя. Ще има следните свойства:

Свойство

Описание

User.Id

Microsoft Планировчик ИД на потребителя.

User.ExternalId

Azure Active Directory ИД на потребителя.

User.DisplayName

Показвано име на потребителя.

User.InternalDisplayName

Планиране на Microsoft показвано име на потребителя.

User.UserPrincipalName

Потребителски основно име (UPN) на потребителя.

User.PrincipalType

Стойност е винаги "Потребител".

User.UserDetailsId

Уникален идентификатор на обекта на подробности за потребителя.

User.ICalendarPublishEnabled

Ако е истина, ICalendar споделянето е разрешено за план. Преглед на задачите в календар за повече информация вижте.

User.OptedInNotifications

Известия, за които потребителят записала в.

User.OptedOutNotifications

Известия, за които потребителят отписал.

User.FavoritePlans

Показалец за планове потребителят има favorited.

User.FavoritePlans.Id

Microsoft Планировчик ИД на плана.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Име, присвоено на показалеца.

User.FavoritePlans.OrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

User.RecentPlans

Планове на последно отваряните от потребителя.

User.RecentPlans.Id

Microsoft Планировчик ИД на плана.

User.RecentPlans.BookmarkName

Име, присвоено на показалеца.

User.RecentPlans.LastAccess

Когато планът последно е отворен.

User.UserData

Потребителски данни от уеб клиент на Планировчик.

User.UserData.Key

Ключ на данни по избор.

User.UserData.Value

Стойност на данни по избор.

User.AssignedTaskOrdering

Реда на сортиране за задачи, възложени на потребителя.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Microsoft Планировчик ИД на плана, който съдържа задачата.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft Планировчик ИД на задачата.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Заглавието на задачата.

План за файлове

Всеки план на името на файла ще представка с "План" и ИД на Microsoft Планировчик на плана. Всеки файл, ще имат следните свойства:

Свойство

Описание

Plan.Id

Microsoft Планировчик ИД на плана.

Plan.Title

Заглавие на плана.

Plan.Owner

Собственик на план (група или потребител лице).

Plan.Owner.Id

Microsoft Планировчик ИД на обект (група или потребител).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory ИД на обект (група или потребител).

Plan.Owner.DisplayName

Показване на името на собственика (група или потребител).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Потребителски основно име (UPN) ако собственикът е потребител.

Plan.Owner.PrincipalType

Тип обект (група или потребител).

Plan.CreatedDate

Дата и час, плана е създадена.

Plan.CreatedBy

Потребител, който създава плана. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.CreatedByAppId

Еднозначен идентификатор на приложение, в която е създадена плана.

Plan.ModifiedDate

Дата и час, последната актуализация на плана.

Plan.ModifiedBy

Името на потребителя, Последна актуализация на плана. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.PlanDetailsId

Уникален идентификатор на обекта, план за подробни данни.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Ако е истина, ICalendar споделянето е разрешено за план. Преглед на задачите в календар за повече информация вижте.

Plan.CreateTaskCommentWhen

Събития, които ще предизвика коментар, за да се създаде на задача в план.

Plan.ReferencesToPlan

Външни системи, които сочат към плана. Например често вграждането на план на планиране на Microsoft Project Online работния плот клиент.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

ИД на външна система за този план.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Типът на връзка към план, зададен с външни приложения.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Дата и час, справка обекта е създадена.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

ИД на приложението, създаден препратката.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Трасирана навигация на местоположението, което описва какво препраща към този план.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Директна връзка с приложението, която препраща към плана.

Plan.CategoryDescriptions

Пълния набор от категории за план.  Има шест от тези, които могат да или не може да се използва.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Индекс на описанието на категория (0 до 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Текста на етикета за съответната категория описание индекса стойност.

Plan.PlanFollowers

Потребители, които следват план.

Plan.TimelineId

Тази функция е отхвърлена.

Plan.TimelineDisplaySettings

Тази функция е отхвърлена.

Plan.TimelineLockedWidth

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks

Задачи на обекти за плана.

Plan.Tasks.Id

Еднозначен идентификатор на задачата.

Plan.Tasks.Title

Името на задачата.

Plan.Tasks.BucketId

ИД на Microsoft Планировчик на страница с данни задачата е в.

Plan.Tasks.BucketName

Име на страница с данни.

Plan.Tasks.PercentComplete

Състоянието на изпълнение на задачата, от 0 до 100.

Plan.Tasks.StartDate

Дата на задачата е планирано да започне.

Plan.Tasks.DueDate

Дата на задачата е планирано да завърши.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Еднозначен идентификатор на разговор от Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Визуализация, която се показва на картата на задачата.

Plan.Tasks.OrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Tasks.CreatedBy

Потребителя, създал задачата. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.CreatedDate

Дата на задачата е създадена.

Plan.Tasks.CompletedBy

Потребител, който завършен задачата. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.CompletedDate

Дата на задачата е завършена.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Потребител с Последната актуализация на задачата. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.ModifiedDate

Датата на последната актуализация на задачата.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Етикети, избран от CategoryDescriptions индекса за план.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Еднозначен идентификатор на обект на подробни данни за задачата.

Plan.Tasks.Description

Описание на задачата.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Еднозначен идентификатор на обекта, който е формат за табло на задачите.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Съвет на ред за всеки от упълномощените.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Потребител, който е възложена задача. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Подреждане на задачите, определени от изпълнителя в изглед "възложено на".

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Еднозначен идентификатор на обекта, който е страница с данни задача табло формат.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Еднозначен идентификатор на обекта, когато групирани по хода вместо формат на страница с данни.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Тази функция е отхвърлена.

Plan.Tasks.References

Външни връзки.

Plan.Tasks.References.Url

URL адреса на връзката.

Plan.Tasks.References.Alias

Описание на текст на връзката

Plan.Tasks.References.Type

Тип на файла, който се отваря.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Потребител, с Последната актуализация на връзката. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Датата на последната актуализация на връзката.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Представлява приоритет на препратка да бъде показано като визуализация на задачата в потребителския интерфейс. Планиране на Microsoft показва само-висок приоритет елемент.

Plan.Tasks.Assignments

Възлагане на задачи.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Потребител, тази задача е била възложена. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Потребителя, който е възложена задача. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.Assignments.Order

Ред на задачи, ако задачата е възложена на множество обекти.

Plan.Tasks.Checklist

Контролен списък за задачата.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Еднозначен идентификатор на елемент от списък с отметки.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Име на елемент от списък с отметки.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Ако е истина, елемент от списък с отметки е завършена.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Потребител, който Последна актуализация контролен списък. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Датата на последната актуализация на контролен списък.

Plan.Buckets

Обекти на страница с данни за план.

Plan.Buckets.Id

Уникален идентификатор за страница с данни.

Plan.Buckets.Title

Име на страница с данни.

Plan.Buckets.OrderHint

Използва се за сортиране. Вижте съвети за използване ред в планиране на Microsoft.

Plan.Buckets.Createdby

Потребител, който създава страница с данни. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Buckets.CreatedDate

Дата на създаване на страница с данни.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Потребител, който Последна актуализация страница с данни. Вижте потребителски свойства за повече подробности.

Plan.Buckets.ModifiedDate

Датата на последната актуализация на страница с данни.

Свойства на потребителски във файла Plans.json

Има редица обекти в Plans.json данни, които представляват Microsoft Планировчик потребител и ще имат сходни свойства. Тези обекти включват:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Всеки от горните ще има следните свойства:

Свойство

Описание

ИД на

Microsoft Планировчик ИД на потребителя.

ExternalId

Azure Active Directory ИД на потребителя.

DisplayName

Показвано име на потребителя.

UserPrincipalName

Потребителски основно име (UPN) на потребителя.

PrincipalType

Тип обект (потребител или група).

Вж. също

Изтриване на потребителски данни в Microsoft Планировчик

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×