Екипи и канали

Екипи и канали

Потребител на мобилно устройство? Вижте екипи и канали на мобилни устройства.

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Екипите са колекции от хора, съдържание и инструменти, които център около различни проекти и работа в една организация. В Microsoft екипи членовете на екипа могат да имат разговори и споделяне на файлове, бележки и други, на едно място.

Щракнете върху екипите Бутон за екипи от лявата страна на приложението и след това отворете екип да видите нейните канали. Трябва да сте собственик на екип, за да създадете екип или добавяне на членове, но всеки от екипа да добавите канала.

Канали са там, за да запазите екип разговори организиран. Можете да отделят канали за конкретни теми, проекти, дисциплини – каквото пожелаете.

За да добавите канал, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и Добавяне на канал.

В тази тема

Настройване на екипи и канали

Работа в екип

Добавяне на увреждания на екипа

Работа в канали

Настройване на екипи и канали

Екипите са колекции от хора, съдържание и инструменти околния различни проекти и работа в една организация. Членовете на екипа да споделяте разговори, файлове, бележки и др.

Канали за предотвратяване на екипа разговори организиран. Можете да отделят канали за конкретни теми, проекти, дисциплини – каквото пожелаете.

Екип и канали

Частна екипите може да се присъедини само ако собственика на екипа ви добави към тях. Те също така няма да се показват в галерията си екипи. От друга страна публични екипи са видими за всеки от галерията с екипите и можете да се присъедините към тях, без да одобрение от собственика на екипа.

За съжаление няма начин за търсене на лично екип.

За да се присъедините към конкретен екип, щракнете върху екипите Бутон за екипи > Добави екип. Въведете името на екип в полето за търсене и натиснете Enter. Намиране на екипа, който търсите и щракнете върху присъединяване към екипа.

Когато молите за лично екип, собственик на екип трябва да одобряват вашето искане.

За да се присъедините към публичен екип, щракнете върху Добави екип в дъното на списъка с екипите. Ще видите галерията си екипи, включително куп предложени екипи. Отидете на екипа, които бихте искали да се присъединят и след това щракнете върху присъединяване към екипа.

За да видите всички членове на екипа, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екип и след това щракнете върху управление на екип.

Най-добрият начин да сте сигурни, че някой от вашия екип вижда съобщение е да @mention ги (просто въведете @ пред името му и след това изберете от менюто).

@mention с хора и екипи, за да изберете

Те ще получите известие в техния списък със дейност и вижте число до канала, който ги в споменати.

За да привлечете вниманието на целия ви екип, тип @team преди съобщението си и вашите съекипници получават уведомления. Да въвеждате @channel преди вашето съобщение също уведомява всички членовете на екипа ви за вашето съобщение.

Забележка : Собственик на вашия екип трябва да разрешите @team и @channel известия за това да работят.

Само членовете на екипа могат да виждат файловете на екипа. За да споделяте файлове с всеки извън вашия екип, отидете в списъка на файловете за вашия екип. Щракнете върху Още опции Бутон "Още опции" до кой да е файл, щракнете върху Отвори в SharePoint и след това споделете файловете, които искате, от сайта на SharePoint

За да създадете екип, щракнете върху Добави екип в дъното на списъка с екипите. Отидете на първата плочка в изгледа на предложено екипи и щракнете върху Създай екип.

От там можете да Дайте име на вашия екип, да добавите описание и да редактирате данни класифициране на екипа. След като сте направили това, можете да поканите хора, групи или дори цели групи с контакти, за да се присъединят към вашия екип.

Ако сте собственик на екип, отидете в екипите списъка, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и след това щракнете върху Добавяне на членове.

Друга опция е да щракнете върху управление на екипи добавяне на хора в раздела " членове ". Ако искате, можете дори да добавите няколко души, с помощта на група с контакти.

Ако сте собственик на екип, отидете в екипите списъка, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и след това щракнете върху Добавяне на членове. След това въведете името на група с контакти, група за защита или група на Office 365, изберете я от списъка и щракнете върху Добави.

В Общи канал, можете да @mention екипа като въведете @team или @[име на екип] в полето за съставяне. Която изпраща уведомление до всеки член на екипа. Ваша информация, собственик на екип трябва да разрешите @team споменавания за да могат да работят.

@mention меню с избрана екип

Вие сте в момента ограничено до 250 отбора на акаунт.

Всеки отбор в екипите могат да съдържат до 2 500 хора.

Ако не можете да променяте настройките за екипа, е най-вероятно защото не сте собственик на екип.

Ако не можете да създадете екип, причината вероятно е вашата организация е решила да разрешите само създаване на екип за ограничена група от хора.

За да създадете нов канал, започнете в списъка на екип, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екип и след това изберете Добавяне на канал. Можете също да щракнете върху управление на екипи добавяне на канал в раздела " канали ".

Можете да създадете до 100 канала на екип.

Меню с избрана-Добави канал

Ако сте собственик на екип, можете да добавите някого към канал; просто ги добавите към екипа, който принадлежи канала.

Започнете от вашите екипи и канали за списък, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екип и след това щракнете върху Добавяне на членове.

Меню с добавяне на избрани членове

Друга опция е да щракнете върху управление на екип и след това добавете хора от раздела " членове ". След като някой е добавен към екипа, те автоматично имат достъп до всичко, което на екип канали.

След като сте приключили с добавянето на хората на екип, добра идея е да @mention ги с вашия нов канал, така че те да знаят, че той съществува.

За да позволите на някого, че сте създали нов канал, щракнете върху в полето за съставяне и @mention ги (като въведете @ и след това името му).

@mention меню с избрано име

Всички канали, което сте вече favorited са изброени под екипа принадлежат. За да видите всички тях, щракнете върху екипите Бутон за екипи от лявата страна.

За да предпочитан нов канал, щракнете върху менюто, което се появява под текущата ви "Предпочитани" за екип (4 повече канали, например). Превъртете до канал искате да предпочитан и щракнете върху Предпочитани Бутон "Предпочитани" до името на канал.

Как да предпочитан канал

За да пренаредите вашите екипи, щракнете и плъзнете името на екипа навсякъде в списъка ви с екипа.

Пренареждането на списъка с екипите

Работа в екип

Щракнете върху Още опции Бутон "Още опции" до името на екип, за да видите действията за управление на екипа, които можете да предприемете.

Ако сте член на екипа, изберете Управление на екип, за да видите разделите за членове, канали и ботове.

Меню "Екип" с избрана опция за предпочитани

Ако сте собственик на екип, изберете Управление на екип > Настройки, за да видите опциите за снимка на екипа, разрешения за членовете, разрешения за гости, @споменавания и забавни неща.

За да премахнете екип от "Предпочитани", щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа, след което изберете Премахване на предпочитани. Това е чудесен начин за почистване на вашия списък и да скриете екипи, които не са много активни. Не забравяйте, че включите favoriting екип ще го премахнете от списъка с екипите, но можете винаги да достъп или предпочитан я отново, като щракнете върху още в долната част на списъка с екипите.

Ако сте собственик на екип, отидете в списъка екипи, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа, и след това щракнете върху Добавяне на членове.

Друга опция е да щракнете върху управление на екипи добавяне на хора в раздела " членове ". Ако искате, можете дори да добавите няколко души, с помощта на група с контакти.

Ако посочите колега профил картина, ще видите карта на профил, съдържащ техните данни. Можете да започнете разговор, повикване или изпращане на имейл на някой от картата си профил.

Можете да качвате файлове директно в раздела " файлове " във всеки канал. Просто щракнете върху файлове в горната част, след което щракнете върху качване. За да създадете нов файл, щракнете върху Създай.

Раздел "файлове" с избран бутон за качване

Макар че не можете да добавяте съществуващите бележници, можете да добавяте нови такива в нови раздели.

Всеки отбор, към която принадлежите се показва в списъка ви с екипите в "Предпочитани" или в менюто " още " в дъното на списъка.

 • Публикуване на нещо в общ канал на екипа. Име на канала се появява получер за всеки член на екипа.

 • Въведете @channel в общ канал. Уведомяване отива на всеки член на екипа, че те са били @mentioned в този канал.

 • Въведете @team и екипи автоматично името на екипа, която работите. Уведомяване отива на всеки член на екипа, че те са били @mentioned, дори ако не следвате канала.

Ваша информация, собственик на екип трябва да включите @team и @channel споменава за екип.

Собствениците на екипа могат да добавяне и премахване на членове, редактиране или изтриване на екип и промяна на екипа картина. Те могат също така:

 • Задаване на разрешения за членовете на екипа за канали, раздели и съединители.

 • Контрол @[име на екип] позовавания, които уведомяват всеки член на екипа.

 • Позволяване на @channel или @[име на канал] споменавания, което предупреждава членовете, които сте favorited канала.

 • Позволи използването на GIF, стикери и memes.

Ако сте собственик на екип, можете да промените името, описанието и поверителност настройки на екипа с няколко щраквания. Просто щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и след това щракнете върху Редактиране на екипа.

Редактиране на екип опцията за достъп до настройките на екип

Ако сте собственик на екип, има много можете да направите, за да персонализирате вашия екип. Щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до име на екип и след това щракнете върху управление на екип.

Меню с управление екип избрана

От там можете да получите достъп до вашия екип Настройки на раздела, който ви позволява да:

 • Промяна на картина на екипа.

 • Задаване на разрешения за член (като им позволява да създаване, актуализиране или изтриване на канали и раздели).

 • Разрешаване на @team или @[име на екип] споменава в канал.

 • Разрешаване на членовете на екипа да изпратите GIF файлове, emoji и стикери.

Вашият екип трябва ли ново име? Собствениците на екипа могат да се грижат за това.

Щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до име на екип и след това щракнете върху Редактиране на екипа.

Ако сте собственик на екип, можете да промените картината в екип настройки. Щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа, след което щракнете върху управление на екип.

Меню с управление екип избрана

В раздела Настройки , щракнете върху екип картина > промени картината.

Ако искате да направите някой собственик или изглед, който е собственик на съществуващия екип, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и след това щракнете върху управление на екип.

Колоната ролята ви показва дали някой е член на екипа или собственик. За да направите някого собственик, щракнете върху член и след това изберете собственик.

Можете също да някой собственик на екипен докато създавате екип. Когато добавяте членове на екипа, да определят дали всеки нов човек ще бъде член на екипа или екип собственик чрез щракване върху собственик под менюто член .

За да промените настройките за поверителност за вашия екип от публични на частни (или обратно), щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа в списъка с екипите и след това изберете Редактиране на екипа. В екип диалоговия прозорец Редактиране , под поверителностизберете публична или лична.

За да добавите екипи на Microsoft екип към съществуваща група на Office 365, първо щракнете върху Добави екип в дъното на списъка с екипите, след което щракнете върху Създай екип. Ще видите връзка, която ще ви отведе до списък на всички, че сте в момента можете да добавяте екип към Office 365 групи. От там всичко, което трябва да направите е, изберете групата, която искате, и добавяне на вашия екип. Ще се окажат във общ канал за екипа, сте решили да добавите към вашата група на Office 365.

Ако искате само определени хора да могат да създават екипи, обърнете се към вашия ИТ администратор, който да зададете разрешения за вашата организация.

Можете да оставите екип по всяко време, като щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа и изберете напуснат отбора.

Меню с напускане агенти, са избрани

Забележка : Можете да оставите екип на собствения си, но само един администратор можете да премахнете от организацията.

Ако сте собственик на екип, можете напълно да премахнете някого от вашия екип. Щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на вашия екип, изберете управление на екипи след това щракнете върху раздела членове .

От списъка на член на екипа щракнете върху X най-вдясно от името на лицето, което искате да премахнете. За да премахнете друг собственик на екип, първо променете тяхната роля от собственика на член, след което ги премахнете.

След като премахнете някого от екипа, винаги можете да използвате Добавяне член , да ги добавите обратно към екипа на по-късно.

Забележка : Собствениците на екипа да премахнете членове от екипа, но само един администратор може да премахнете някого от организацията.

Ако искате да изтриете екип (Вие сте собственик на екип), щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на вашия екип и изберете Изтриване на екипа. Вашият екип ще бъде премахнат завинаги.

Не забравяйте: Изтриването на екип ще премахне пощенска кутия на екипа и календар от Exchange.

Собствениците на екип и ИТ администраторите да възстановявате изтрити екипи до 30 дни. За повече информация вижте възстановяване на изтрита група на Office 365.

Добавяне на увреждания на екипа

Ако сте собственик на екип, можете да поканите гости към вашия екип. От вашия списък с екипите просто щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екип и след това щракнете върху Добавяне на членове. Въведете имейл адреса на клиента.

Забележка : Увреждания трябва служебен или учебен акаунт за Office 365.

За гости, ще трябва да зададете името на другите хора ще виждат. Щракнете върху Редактиране на информацията за гост Бутон "Редактиране" гост име и след това въведете името му. Не забравяйте да отнеме време, за да добавите името му сега – ще трябва помощта на ИТ администратор да го добавите по-късно.

Редактиране на диалоговия прозорец гост информация

Ако сте собственик на екип, можете да промените настройките за разрешения за гости като щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа, след което щракнете върху управление на екипа.

Меню с управление екип избрана

Отидете на раздела " Настройки " и след това щракнете върху разрешения за гости. В момента, можете да дадете увреждания разрешение да добавяте или премахвате канали.

За да превключите между акаунт на гост и други екипи акаунти, щракнете върху снимката в профила си, след което изберете акаунта, който искате под вашите акаунти.

За да видите дали вашият екип има гости, просто проверете под заглавката на разговора.

Канал горен колонтитул, показваща гост в групата

Можете да разберете дали някой е гост, като прегледате навсякъде името му се появява – думата "Гост" се появява след него. Можете също да видите на всички роли в раздела членове на екипа.

Когато добавите гост, само името му се добавя към картата си профил. За да добавите или промените други информация (например телефонен номер или заглавие), обърнете се към вашия ИТ администратор.

Трябва да работите с някого от извън вашата организация? Ги добавите като гост! Увреждания могат да участват в канали, разговори, разговори и събрания; те могат да споделяте файлове в канала, се добавят нови канали и използвайте Wiki.

Възможност

Член на екипа

Гост

Създаване на канал

отметка

отметка

Участие в частен разговор

отметка

отметка

Участвате в разговор на канал

отметка

отметка

Споделяне на файл на канал

отметка

отметка

Споделяне на файл за чат

отметка

Добавяне на приложения (например раздели, роботи или съединители)

отметка

Могат да бъдат поканени чрез всеки служебен или учебен акаунт за Office 365

отметка

Създаване на екип

отметка

Изтриване или редактиране на публикуваната съобщения

отметка

отметка

Откриване и присъединяване към публичен екипи

отметка

Публикуване в общ канал

отметка

отметка

Изглед на организационна диаграма

отметка

Работа в канали

Канали запази екип разговори, организирани около конкретни теми или теми. Всеки от екипа да добавите канал и участие в разговори за канала.

Този видеоклип, екипи и канали Преглед как се създава екип и след това ви показва как можете да създавате и предпочитан канал.

Каналите позволяват на членовете на екипа да провеждат фокусирани разговори по конкретни теми. Всеки екип има свой собствен набор от канали (започвайки от канала Общ) и членовете на този екип трябва да решат върху какво искат да се фокусират останалите канали. Някои канали са предназначени за определени проекти, а други – за определени области на интерес. Някои канали са само за забавление. Всеки канал, които принадлежи на даден екип, е напълно публичен за всички членове на екипа, така че всеки да може спокойно да се включи в разговор в канала.

Ако забележите, че даден канал изглежда интересен или е с подходящо съдържание за вас, можете да го направитепредпочитан или да го следвате.

Когато ви предпочитан канал, той остава видим в списъка ви с екипа. От канала, щракнете върху Предпочитани Бутон "Предпочитани" до името на канал.

Щракнете върху предпочитан за следване на канал

Можете също да любимите канали от менюто повече канали под списъка с канали.

Предпочитан канал от менюто "още опции"

За да следвате даден канал, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на канал и след това следвайте този канал. От сега нататък ще получите преки известия всеки път, когато има нов канал дейност.

Можете да следите всичките си следвани канали във вашия информационен канал за активност. Щракнете върху дейност Бутон "Дейност" > филтър Бутон за филтриране > следното.

Разбирате, че имате непрочетени съобщения и непрегледана дейност в даден канал, защото неговото име се появява в получер шрифт. Ако каналът е предпочитан за вас, той остава видим в списъка ви.

Канали на екипа с получер шрифт

Освен това получавате известия, когато някой ви @спомене или отговори в разговор, в който се намирате, така че това е друг начин да знаете, че даден канал е активен.

Дейност и споменавания

Ако се безпокоите дали ще разберете, когато се провежда разговор, който изисква вашето внимание, бъдете спокойни: всичките ви известия се появяват във вашия информационен канал Активност, така че няма да пропуснете нищо. Получавате известие всеки път, когато някой:

 • ви @спомене (също така ще виждате своите @споменавания в разговора).

 • @спомене екипи и канали, към които принадлежите;

 • отговори на разговори, от които сте част;

 • отговори на вашите отговори.

Канал

Ще видите число до името на канала с получер шрифт, което ви уведомява, че сте споменати в този канал.

Дейност в канал

@mentioned означава ще бъдете уведомени, когато някой поиска да привлечете вниманието си върху конкретно съобщение (като въведете @ преди вашето име).

@mention меню с избрана екип

От уведомяването можете да щракнете върху директно в точка в разговор, където са споменати.

Просто въведете @ пред името на някого да получите вниманието си в даден разговор. Те ще получат известие.

Можете също да въведете @team за всички членове на екипа за съобщението. Ваша информация, тази функция, трябва да бъдат разрешени, и това е определено най-ефективно, когато се използват пестеливо.

@mention с предложени хора

Удебелен канал имена посочи, че няма нови съобщения в канала. Брой се отнася до колко пъти, които са по-конкретно споменати.

Канал, дейност и екипи известия

Членовете на екипа да промените името на даден канал, като щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до име на канал и изберете Редактиране на този канал.

Канали са отворени за целия екип. За да видите списъка на членовете, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екипа, след което щракнете върху управление на екип. Ще видите списъка на членовете в раздела " членове ".

Меню с управление екип избрана

За да видите всички канали в екип, щракнете върху повече канали под списъка на канали, които сте favorited в този екип. Това ви показва списък на всеки канал, които принадлежат на този екип.

За да видите списък на всички канали, които принадлежат на екип, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на екип, изберете управление на екипи след това отворете раздела канали .

Меню с управление екип избрана

В момента нямаме частни канали, но работим върху него. За да запазите нещата лично в същото време, можете да създадете нов екип и Поканете повече изберете аудитория.

Ако искате да изпратите имейл на канал в екипи, използвайте имейл адреса на канала. Щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на канала и изберете Get имейл адрес.

Друга опция е да има някой с разрешение да получите канал имейл адрес копие на адрес и след това го изпратете до вас – след това, ще можете да изпращате имейли на този канал.

След като вече имате този предмет, всеки имейл, които изпращате до имейл адреса си канал ще се показват в Хронология на разговорите на канала.

Ваша информация, тази функция, трябва да бъдат разрешени от вашия ИТ администратор.

Ако искате да ограничите може да изпраща имейли до своя канал, щракнете върху още опции Бутон "Още опции" до името на канал, изберете получаване имейл адрес, след което щракнете върху Разширени настройки за връзката.

От там можете да управлявате кой е да имате достъп до имейл адреса за този канал. Можете да ограничите аудиторията, за да включите само членовете на екипа, който притежава този канал или стесните аудиторията си на определени домейни. Можете да премахнете имейл адреса си и изцяло.

Ако вашата ИТ администратор е забранил възможността за изпращане на имейл до канала, опцията за получаване имейл адрес няма да се появи в менюто действия за канала.

Когато отговаряте на имейл съобщение в темата, той създава разговор за имейл в рамките на екипа. Въпреки това това не изпрати имейл отговор на първоначалния подател. Коментари или разговори, които имате за имейл в канал не са видими извън екипи.

Понякога имейлите, изпратени до канал са твърде голяма, за да видите в разговора. За да видите имейл в първоначалния му формат, щракнете върху изглед на първоначалното имейл под имейл в разговора.

Има няколко причини защо изпращането на имейл на канал може да е неуспешно:

 • Настройки за канал ограничите кой може да изпраща имейл.

 • Имейл съдържа повече от 50 вградени изображения.

 • Имейл има повече от 20 прикачени файлове.

 • Папката на SharePoint, свързана с канала е изтрито или преименувано.

За да получите и се изпълнява, екипи автоматично "Предпочитани" петте най-популярни канали във всеки нов екип, когато се присъедините към. Това ви дава смисъл на това как да си взаимодействат с вашия нов екип и къде е всички действия. Винаги можете да unfavorite някой от тези канали, по-късно.

За екипи, които имат по-малко от пет канали екипи автоматично "Предпочитани" нови канали, тъй като те са създадени, докато стигнете до пет канала.

За да изтриете даден канал, щракнете върху още опции, Бутон "Още опции" до името на канал и след това изберете Изтриване на този канал.

Забележка : Собствениците на екипа да определите разрешенията за членовете на екипа, включително възможността да изтривате и възстановявате канали.

Имайте предвид, че след като сте изтрили канал, също губите историята си целия разговор. Въпреки това секции на OneNote, свързан с този канал ще все още се показват в сайт на SharePoint на вашия екип.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×