Достъп за гости в групи на Office 365

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Актуализация: Юли 2018

Достъпът на гости до групите на Office 365 позволява на вас и вашия екип да работите съвместно с хора извън вашата организация, като им дадете достъп до груповите разговори, файловете, поканите за календара и бележника на групата. Достъп може да бъде даден на гост – включително партньори, доставчици или консултанти – от всеки собственик на групата.

Как работи

Потребителите на Office 365 могат да използват Outlook в уеб или Outlook 2016, за да добавят и управляват гостите в своите групи на Office 365. Гостът може да има какъвто и да е имейл адрес, а имейл акаунтът му може да е служебен, личен или учебен.

 • Стъпка 1    Собственик на групата добавя госта към групата или гостът е предложен от членове на групата. Собственикът на групата одобрява предложените кандидати.

 • Стъпка 2    Собственикът на групата бива информиран до какво ще има достъп гостът в рамките на групата. Комбинация от текст и икони дава на всички членове на групата ясна представа за участието на госта.

 • Стъпка 3   Гостът получава приветствен имейл и може да участва в груповите разговори, да получава и отговаря на покани в календара, като има и достъп до файловете на групата.

 • Стъпка 4    Гостите могат да напуснат групата във всеки един момент чрез връзка в долния колонтитул на всички имейли на групата и покани в календара.

Достъпът на гости е настройка на ниво клиент и е разрешен по подразбиране. Администраторът на клиент може да управлява гостите и техния достъп до ресурсите на групите на Office 365 чрез PowerShell. Вижте раздела "Управление" за инструкции.

Когато получи покана да се присъедини към група, гостът получава приветствен имейл, който съдържа малко информация за групата и какво да очаква като неин член.

Гостите получават приветстващ имейл

Цялото взаимодействие на члена гост с групата се извършва чрез неговата входяща пощенска кутия. Той няма достъп до сайта на групата, но може да получава покани в календара, да участва в имейл разговорите и, ако администраторът на клиент е разрешил това, да отваря споделени файлове чрез връзка или прикачен файл.

Всички имейли на групата и покани в календара, които получава гостът, ще съдържат напомняне да използва "отговор до всички" в отговорите си до групата, както и връзки за преглеждане на файлове на групата и напускане на групата. Ето един пример:

Всички имейли, които гостите получават от членовете на групата, ще имат долен колонтитул с инструкции и връзки

Следващата таблица обобщава какво могат и какво не могат да правят гостите.

Функция

Позволено ли е на госта?

Създаване на група

Не

Добавяне/премахване на членове на група

Не

Изтриване на група

Не

Присъединяване към група

Да, с покана

Започване на разговор

Да

Отговор в разговор

Да

Търсене на разговор

Да

@споменаване на лице в групата

Не

Закачване/добавяне в "Предпочитани" на група

Не

Изтриване на разговор

Да

"Харесване" на съобщения

Не

Управление на събрания

Не

Преглед на групов календар

Не

Промяна на събития в календара

Не

Добавяне на групов календар към личен календар

Не

Преглед и редактиране на файлове на групата

Да, ако е разрешено от администратора на клиент

Достъп до бележника на OneNote на групата

Да, чрез връзка от член на групата

Преглед на групи

Не

По подразбиране достъпът на гости е разрешен за вашата организация. Когато е разрешен, всеки във вашата организация може да добавя гости към група на Office 365. Гостите ще имат достъп до всички функции на групата на Office 365.

Като администратор, можете да управлявате дали да позволите достъпа на гости до групи на Office 365 за цялата организация, или за отделни групи на Office 365. И можете да управлявате кой може да позволява добавянето на гости към групи.

Управление на достъпа на гости в портала за администриране

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Отидете на Потребители > Гости.

  Разгънете секцията "Потребители" в навигационния екран, за да управлявате вашите гости

Ако гостът вече съществува във вашия указател (вж. по-горе), можете да го добавите към вашите групи от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange.

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Отидете на Потребители > Гости.

  Разгънете секцията "Гости" в навигационния екран, за да управлявате вашите групи

 3. Изберете групата, към която искате да добавите госта, и щракнете върху Редактиране в секцията Членове.

  Щракнете върху "Редактиране", за да управлявате членството във вашата група

 4. Изберете името на госта, който искате да добавите.

 5. Щракнете върху Запиши

В момента не можете да каните гости от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange. За да поканите гости централно, можете да използвате B2B сътрудничеството на Azure Active Directory (предварителен преглед). За повече информация вж. За B2B сътрудничеството на Azure AD (предварителен преглед).

Понастоящем не можете да добавяте или редактирате гости от центъра за администриране на Office или центъра за администриране на Exchange. За да редактирате акаунта на гост (например неговото показвано име или снимка в профила), отидете във вашия портал на Azure Active Directory. За повече информация вж. Запознаване със самоличността на Office 365 и Azure Active Directory.

Управление на достъпа на гости до групите на Office 365

По подразбиране гостите имат достъп до файловете и OneNote на групата. За да го изключите, трябва да изключите настройката за външно споделяне на SharePoint на организационно ниво. За стъпките вижте Включване или изключване на външното споделяне за SharePoint Online, "Управление на външното споделяне за колекции от сайтове на групи на Office 365".

Обаче дори ако настройката за външно споделяне на SharePoint е изключена, файловете от сайтове на SharePoint все още могат да се споделят с нови гости въз основа на настройките на SharePoint. За да научите повече, вижте Управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online.

По подразбиране опцията за споделяне във вашата организация е разрешена. Тази опция позволява да се добавят гости към вашата организация. За да я изключите:

 1. Влезте със своя акаунт на глобален администратор на Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. В навигационното меню изберете Настройки, а след това Защита и поверителност

 3. Настройте превключвателя "Вкл./Изкл." за Разрешаване на добавянето на нови гости към моята организация.

  Разрешаване на добавянето на потребители гости към моята организация

 1. Влезте със своя акаунт на администратор Office 365 в https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. В навигационното меню изберете Настройки, а след това Услуги и добавки.

 3. Изберете Групи на Office 365.

  Групи на Office 365

 4. На страницата Групи на Office 365 задайте превключвателя на Вкл. или Изкл. в зависимост от това дали искате да позволите на хората извън вашата организация достъп до ресурсите на групи на Office 365.

  Ако преместите превключвателя на Вкл., ще видите друга опция за управление дали искате да позволите на собствениците на групи да добавят хора извън вашата организация към групи на Office 365. Преместете превключвателя на Вкл., ако искате да позволите на собствениците на групи да добавят гости.

  Даване на хора извън моята организация достъп до групи и ресурси на Office 365

Използване на PowerShell за управление на достъпа на гости

ВАЖНО: Не можете да инсталирате версия за предварителен преглед и GA версия на един и същ компютър едновременно.

Като най-добра практика препоръчваме винаги да поддържате най-новите версии: деинсталирайте старата версия на AzureADPreview или старата версия на AzureAD и изтеглете най-новата.

 1. Отворете Windows PowerShell като администратор:

  Ще се отвори изскачащият прозорец на Windows PowerShell. Подканата C:\Windows\system32 означава, че сте го отворили като администратор.

  Как изглежда PowerShell, когато го отворите за пръв път.

  1. В лентата за търсене въведете Windows PowerShell.

  2. Щракнете с десния бутон върху Windows PowerShell и изберете Изпълнявай като администратор.

   Отворете PowerShell с "Изпълнявай като администратор".

 2. Проверете инсталирания модул:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. За да деинсталирате предишна версия на AzureADPreview или AzureAD, изпълнете тази команда:

  Uninstall-Module AzureADPreview

или

  Uninstall-Module AzureAD

4. За да инсталирате най-новата версия на AzureADPreview, изпълнете тази команда:

  Install-Module AzureADPreview

В съобщението за ненадеждно хранилище въведете Y. Инсталирането на новия модул ще отнеме около минута.

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете следната команда:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Вижте дали вече нямате обект AzureADDirectorySetting, и ако е така, запишете ИД на обекта. Изпълнете тази команда:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ако и САМО ако тази кратка команда показва грешка, че обектът не съществува, създайте такъв, като използвате следните кратки команди:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Копирайте обекта AzureADDirectorySetting обратно в локалната променлива $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Това е само КОПИЕ на настройките; промените няма да влязат в сила, докато не ги копирате обратно в обекта AzureADDirectorySetting.

 7. Задайте опцията, за да позволите на гостите достъп до групи на O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. И накрая, (както е споменато по-горе), за да влезе в сила промяната, трябва да копирате настройките ОБРАТНО в обекта AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. За да проверите дали промяната е влязла в сила, извлечете стойността от обекта AzureADDirectorySetting (а не просто да погледнете локалното копие в $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Резултатите трябва да изглеждат така:

  AllowGuestsToAccessGroups трябва да е със стойност True

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете следната команда:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Вижте дали вече нямате обект AzureADDirectorySetting, и ако е така, запишете ИД на обекта

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Ако и САМО ако тази кратка команда показва грешка, че обектът не съществува, създайте такъв, като използвате следните команди:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Копирайте обекта AzureADDirectorySetting обратно в локалната променлива $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Това е само КОПИЕ на настройките; промените няма да влязат в сила, докато не ги копирате обратно в обекта AzureADDirectorySetting.

 7. Задайте опцията, за да позволите гости да бъдат добавяни към всички групи на O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. И накрая, (както е споменато по-горе), за да влезе в сила промяната, трябва да копирате настройките ОБРАТНО в обекта AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. За да проверите дали промяната е влязла в сила, извлечете стойността от обекта AzureADDirectorySetting (а не просто да погледнете локалното копие в $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Инсталирахте ли модула AzureADPreview, както е указано в горния раздел "Инсталиране на версията за предварителен преглед на модула Azure Active Directory за Windows PowerShell"? Липсата на най-новата версия за предварителен преглед е причина № 1 тези стъпки не работят за хората.

 2. Ако не сте го направили вече, отворете прозорец на Windows PowerShell на компютъра си (няма значение дали това е нормален прозорец на Windows PowerShell, или такъв, който сте отворили чрез избора на Изпълнявай като администратор).

 3. Изпълнете командите по-долу. Натискайте Enter след всяка команда.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  В екрана Влизане във вашия акаунт, който се отваря, въведете своя акаунт на администратор за Office 365 и паролата, за да се свържете към услугата, и щракнете върху Влизане.

  Въведете своите идентификационни данни на Office 365
 4. Изпълнете тази команда.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Изпълнете тази команда.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Изпълнете тази команда. Задайте на False, за да блокирате достъпа на гости до определена група. Задайте на True, за да разрешите достъпа на гости до определена група.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Изпълнете тази команда.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Там, където можете, заместете YourGroupEmailAddress с нещо като Information@contoso.com.

 8. Изпълнете тази команда.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Синхронизирането отнема 2-3 минути.

 9. За да проверите настройките си, изпълнете тази команда:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Проверката изглежда така:

  Проверката

Можете да разрешите или да блокирате гости, които използват определен домейн. Да предположим например, че вашата фирма (Contoso) е в партньорство с друга фирма (Fabrikam). Можете да добавите Fabrikam към списъка с разрешени потребители, така че вашите потребители да могат да добавят тези гости към групите си.

За повече информация вижте Разрешаване/блокиране на достъп на гости до групи на Office 365

За крайни потребители

Гостът е човек, който не е служител, ученик или член на вашата организация. Той няма учебен или служебен акаунт във вашата организация.

Не. Достъпът на гости е включен във всички абонаменти за Office 365 Business Premium и Office 365 Enterprise.

Не. Само хора извън вашата организация, като например партньори или консултанти, могат да бъдат добавяни като гости. Можете да каните хора от вашата организация да се присъединят като редовни членове на групата.

Да, можете. Външни контакти за поща са контактите, включени в глобалния адресен списък на вашата фирма. Пример за такъв вид контакт е фирма доставчик, която редовно предоставя услуги на вашата организация.

Вашият администратор на клиент трябва да разреши функцията "гости" за клиента, преди да можете да добавяте гости. Когато видите съобщението "Обърнете се към вашия администратор", това означава, че функцията "гости" все още не е разрешена. За повече информация вж. раздел "Управление".

Гостите не могат да преглеждат съобщения, които са защитени с управлението на правата за достъп до информация (IRM).

Възможно е да получите съобщение за недоставяне, когато отговорите на съобщение в групата от имейл адрес, различен от този, с който сте се присъединили или сте били добавени към групата. Ако например сте се присъединили към групата като yavork@contoso.com, но се опитвате да отговорите на съобщение в групата във вашата папка "Входящи" от yavork@service.contoso.com, ще получите съобщение за недоставяне.

Не. Можете да споделяте файлове на група на Office 365 само с гости, които са поканени да се присъединят към групата.

Модерният прикачен файл е файл, който се съхранява в OneDrive за бизнеса. Една връзка отива до всички получатели. Тъй като файлът се съхранява в облака, всички получатели могат да го четат и редактират без да е необходимо съгласуване на отделните копия. За повече информация вж. По-интелигентни прикачени файлове.

Модерни прикачени файлове в група на Office 365 могат да се споделят само с членовете на групата. Когато съобщение с модерен прикачен файл бъде препратено до гост на групата, гостът ще може да отвори прикачения файл, след като влезе с потребителско име и парола. Ако съобщението е препратено до потребител, който не е член на групата, той няма да може да отвори прикачения файл.

Да. Гостите няма да получат приветствен имейл, но ще имат всички права като другите гости. Ако все още не сте мигрирали списъците за разпространение, вж. Мигриране на списъци за разпространение към групи на Office 365 за инструкции. Списъци за разпространение, които съдържат гости, не могат да бъдат мигрирани.

Групите на Yammer, свързани с Office 365, в момента не поддържат достъп за гости, но можете да създадете външни групи, които не са свързани, във вашата мрежа на Yammer. Вижте Създаване и управление на външни групи в Yammer за инструкции.

Гостите може да не получават груповите разговори по няколко причини. За информация вж. Гостите не получават груповите разговори.

За администратори

 • Собственикът на група на Office 365 може да добавя гости, ако тази опция е разрешена за вашата организация.

 • Глобалните администратори могат да добавят гости към всички групи на Office 365 в организацията.

 • Собствениците на група на Office 365 и глобалните администратори, които са собственици на групата, могат да добавят гости към групите на Office 365 чрез Outlook в уеб.

 • Споделянето на файл с гост от сайт на SharePoint или група на Office 365. Вижте Споделяне на файлове на група.

 • Добавяне на гости към вашата организация чрез B2B сътрудничество на Azure Active Directory. B2B сътрудничеството на Azure Active Directory позволява на администратора на фирмата да покани и упълномощи група от външни потребители, като качи файл със стойности, разделени със запетая (CSV), с не повече от 2000 реда в портала за B2B сътрудничество. За повече подробности прегледайте B2B сътрудничество на Azure Active Directory.

Да, глобалните администратори могат да използват кратките команди на Azure Active Directory Powershell, за да забранят свойството "AllowGuestAccessToGroups" за обекта Company, ако допуснем, че външното споделяне е настроено на Вкл. за сайтовете на SharePoint.

Настройките за гости се задават в Azure Active Directory. Необходими са от 2 до 24 часа, за да влязат в сила промените в цялата организация на Office 365.

Не. Можете да споделяте библиотека с документи на група на Office 365 само с гости, които са поканени да се присъединят към групата. Но отделни файлове на групата все пак е възможно да се споделят с гости чрез споделяне на файлове от SharePoint Online.

Да, прочетете Управление на вашия свързан с групата екипен сайт за повече подробности.

Не, отделни гости не могат да бъдат блокирани.

Гост обекти не са видими в Exchange глобалния адресен списък по подразбиране, тъй като гост обекти могат да бъдат създадени от крайния потребител действие (например покана за достъп до споделен документ). Като правило съдържанието на глобалния адресен списък се управляват от администратори и много организации не искате обекти, създадени от крайния потребител действия, за да се виждат без администратор контрол.

Използвайте стъпките, изброени по-долу, за да направите гост обекти видим в глобалния адресен списък. Това трябва да се използва, когато администраторите отговорност за край на жизнения цикъл на външните потребители имат достъп до кратки команди на Azure Active Directory и Exchange Online.

Например ако обект на гост за meganb@contoso.com съществува в Azure Active Directory, след това Azure Active Directory PowerShell може да се използва за да направите meganb@contoso.com видим в глобалния адресен списък.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Не, гостите, които са членове на група, не се синхронизират обратно локално, както и групата.

Да, можете. Външни контакти за поща са контактите, включени в глобалния адресен списък на вашата фирма. Пример за такъв вид контакт е фирма доставчик, която редовно предоставя услуги на вашата организация.

Групите на Yammer, свързани с Office 365, в момента не поддържат достъп за гости, но можете да създадете външни групи, които не са свързани, във вашата мрежа на Yammer. Вижте Създаване и управление на външни групи в Yammer за инструкции.

Сродни теми

Научете за групите в Office 365
Гост не получава имейл разговори на групата
Управление на членството в група в центъра за администриране на Office 365
Разрешаване/отказване на достъп на гости до групи на Office 365 въз основа на техния домейн
Прегледи на достъпа до Azure Active Directory

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×