Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 за Nokia

Последна актуализация: октомври 2011 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 за Nokia

Отчитане на активиране

Делегиране на повиквания (Пренасочване на повиквания)

Записване в регистрационен файл при клиента

Визитка

Услуги за спешни повиквания (1-1-2)

Лична снимка

Информация за присъствие и контакт

Режим на поверителност

Изпрати като имейл

Изпращане на местоположение

Унифицирано хранилище за контакти

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 за Nokia

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на софтуера Microsoft Lync 2010 за Nokia на мобилните устройства във вашето предприятие. Ако използвате комуникационния софтуер Microsoft Lync Server 2010 като услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде прехвърляна до това трето лице. За да научите повече относно използването на вашите данни, които се предават от вашето предприятие до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Най-горе на страницата

Отчитане на активиране

Описание на тази функция: По време на първоначалното инсталиране и конфигуриране на Lync 2010 за Nokia някои данни за хардуера и софтуера се събират и изпращат на Nokia за целите на отчитането на успешно конфигуриране.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на този процес не се събират лични данни. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Данните, събрани по време на процеса на отчитане на активирането, се използват от Nokia за получаване на отчет за успешното конфигуриране на софтуера. За подробна информация за правилата за поверителност на Nokia вж. Правила за поверителност на Nokia.

Избор/управление: Неприложимо.

Най-горе на страницата

Делегиране на повиквания (Пренасочване на повиквания)

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания ви позволява да назначавате един или повече представители, които да извършват повиквания и да отговарят на повиквания, както и да създават и да се присъединяват към онлайн събрания от ваше име. Ако използвате делегирането на повиквания от вашето мобилно устройство, можете да избирате само представители, които сте дефинирали предварително във вашия настолен клиент на Microsoft Lync 2010.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато вашият представител (или представители) отговори на повикване от ваше име, вие получавате имейл, който ви информира за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате тази функция, за да работите с вашия представител (или представители) за управление на графика и събранията, да следите представителите си във връзка с повикванията, които те извършват и на които отговарят вместо вас, или и двете.

Избор/управление: По подразбиране опцията за делегиране на повиквания е изключена. Можете да я разрешите или забраните, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за Nokia, от менюто с опции на страницата "Списък с контакти" изберете Настройки.

 2. В раздела Глас превключете Пренасочване на повикванията на ВКЛ.

 3. Натиснете Пренасочване на повикванията към и след това изберете от падащото поле Моите представители.

 4. В долната лента с инструменти натиснете Запиши.

Най-горе на страницата

Записване в регистрационен файл при клиента

Описание на тази функция: Записването в регистрационен файл при клиента ви позволява да записвате информация за използването на Lync на устройството ви във вашия потребителски профил. Тази информация може да послужи при отстраняване на всякакви евентуални проблеми със софтуера Lync за Nokia.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешено записване в регистрационен файл при клиента, на устройството ви се съхранява следната информация: ИД на устройството, псевдоним и домейн на потребителя, данни за присъствие, подробни данни за съобщенията, хронология на влизане, списък с контакти и данни за конфигурацията на клиента, като правила за пренасочване на повиквания, състояние и бележки. Съдържанието на разговорите ви в Lync 2010 не се съхранява. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но можете да избере да изпратите тази информация ръчно.

Използване на информацията: Можете да използвате записването в регистрационен файл при клиента за отстраняване на проблеми, които могат да възникнат при използване на Lync за Nokia.

Избор/управление: По подразбиране опцията "Записване в регистрационен файл при клиента" е изключена. Можете да я разрешите или забраните, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за Nokia, от менюто с опции на страницата "Списък с контакти" изберете Настройки.

 2. В раздела Предпочитания поставете или изчистете отметката в квадратчето Разреши регистрацията.

 3. В долната лента с инструменти натиснете Запиши.

Най-горе на страницата

Визитка

Описание на тази функция: Визитката събира статична и динамична информация за други хора във вашето предприятие и показва тази информация в Lync и за контактите в последните версии на клиента за съобщения и сътрудничество Microsoft Outlook. Визитката предлага действия с едно щракване за изпращане на имейл, извършване на повикване, изпращане на незабавно съобщение и изпращане на SMS (текстови) съобщения (функцията за SMS не е налична в настолния клиент на Lync).

Събирана, обработвана или предавана информация: Статичната информация във визитката се събира от фирмения указател на предприятието (като домейнови услуги на Active Directory) и се споделя с другите чрез Lync Server 2010. Динамичната информация, която се събира, като телефонни номера и присъствие, може да бъде въведена от вас и след това споделена с другите. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията от визитката се показва, за да можете да споделяте информацията си за контакт с другите.

Избор/управление: Контактите могат да се управляват както от настолния клиент на Lync, така и от Lync за Nokia. Можете да управлявате контакти в Lync за Nokia, като изпълните следните стъпки:

За да добавите контакт

 1. От раздела Списък с контакти на основния екран на Lync натиснете Търсене.

 2. В текстовото поле Търсене въведете името на контакта.

 3. От резултатите от търсенето изберете контакта, който искате да добавите, и след това натиснете менюто Опции.

 4. Натиснете Добавяне на контакт и след това натиснете групата с контакти, към която да се добави контактът.

За да премахнете контакт

 1. От раздела Списък с контакти на основния екран на Lync натиснете групата с контакти на контакта.

 2. Натиснете контакта, които искате да изтриете.

 3. Натиснете менюто Опции и след това Премахване на контакт.

Най-горе на страницата

Услуги за спешни повиквания (1-1-2)

Важно:  Препоръчваме ви да НЕ използвате Lync за Nokia, за да се свързвате с услуги за спешни повиквания (като напр. 1-1-2 в България). Lync за Nokia НЕ може да определи действителното ви физическо местоположение. Затова, ако използвате Lync за Nokia за свързване с доставчици на услуги за спешни повиквания, те НЯМА да могат да определят местоположението ви. За да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания от вашето устройство, затворете Lync за Nokia и използвайте клавиатурата за набиране на устройството.

Най-горе на страницата

Лична снимка

Описание на тази функция: "Лична снимка" показва вашата снимка и снимките на други хора във вашето предприятие.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашето предпочитание за споделяне на лична снимка се събира както за целите на показването на снимки, така и за споделянето на вашата снимка. Само снимки, съхранени в Active Directory, могат да се показват в Lync за Nokia. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на вашата работата и за споделяне на снимката ви с другите.

Избор/управление: Настройките за лична снимка се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Информация за присъствие и контакт

Описание на тази функция: Информацията за присъствие и контакт ви позволява достъп до публикувана информация за други потребители (както от организацията, така и извън нея) и предлага на другите потребители достъп до информация, публикувана за вас, като състояние на присъствие, длъжност, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може също да конфигурира интеграцията с Outlook и Exchange Server, така че да показвате съобщения "Извън офиса" и друга информация за състоянието (например когато имате събрание, планирано в календара си на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Вие използвате вашия адрес за влизане и парола, за да се свързвате с Lync Server. Вие и вашият администратор можете да публикувате информация за вашето състояние на присъствие и информация за контакт, която е свързана с влизането ви. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Други потребители на Lync и програми имат достъп до вашата информация за присъствие и информация за контакт, за да определят вашето публикувано състояние и информация, така че да общуват по-добре с вас.

Избор/управление: Настройките за информация за присъствие и контакт се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която ви позволява да споделяте вашето състояние на присъствие (като "Достъпен", "Зает", "Не ме безпокойте" и др.) само с контактите в списъка си с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако разрешите режима на поверителност, това кара Lync да влезе в режим, в който можете да превключвате потребителските си настройки, така че информацията ви за присъствие да се споделя само с контактите в списъка ви с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката на този режим определя как се споделят данните за присъствие.

Избор/управление: Режимът на поверителност се разрешава или забранява от администратора на вашето предприятие. Ако споделянето на местоположение е разрешено, то се управлява от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Изпрати като имейл

Описание на тази функция: "Изпрати като имейл" ви позволява да изпратите хронологията на разговорите с незабавни съобщения в Lync 2010 за Nokia, съхранена локално на устройството ви, като прикачен файл на определен имейл адрес на потребител.

Събирана, обработвана или предавана информация: Цялото входящо и изходящо съдържание в разговорите с незабавни съобщени се съхранява локално на устройството в изолирано хранилище за неопределено време, освен ако 1) потребителят не изтрие разговора; 2) потребителят не деинсталира приложението; или 3) нов потребител не влезе в същото устройство. Хронологията на незабавните съобщения, изпратена чрез функцията "Изпрати като имейл", се доставя под формата на имейл на имейл адреса на потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите могат да изпратят своята хронология на разговорите с незабавни съобщения като прикачен файл в имейл към определен имейл адрес. Така разговорите с незабавни съобщения са на разположение извън устройството за целите на архивирането и споделянето.

Избор/управление: Хронологията на разговорите се записва на устройството автоматично. Няма начин за забраняване на тази функция. Хронологията на разговорите може да бъде изтрита по следния начин:

 1. В раздела Разговори натиснете бутона Прекратяване на разговори на долната лента с инструменти.

 2. Отметнете квадратчетата за разговорите, които искате да изтриете.

 3. Натиснете бутона Край на лентата с инструменти.

Хронологията на разговорите може да бъде изпратена, като се изпълнят следните стъпки:

 1. В прозореца за разговор натиснете менюто Опции.

 2. От менюто изберете Изпрати като имейл.

Най-горе на страницата

Изпращане на местоположение

Какво прави тази функция: Тази функция се интегрира с Nokia Maps за определяне на вашето местоположение.

Събрана, обработена или предадена информация: В зависимост от избраните от вас методи за позициониране, вашето устройство може да се свърже с Nokia, за да установи позицията ви. При обработването тази информация остава анонимна. За повече информация вж. Правила за поверителност на Nokia за приложенията "Карти".

Използване на информация: Данните, събрани от функцията "Изпращане на местоположение", се използват от Nokia Maps, за да ви бъдат предоставени по-бързо по-точни данни за местоположението.

Най-горе на страницата

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции, но в Lync за Nokia е налична само следната функция:

 • Обединяване на търсене    Тази функция обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите контакти на Lync, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето има само един запис.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync за Nokia обобщава информацията за контакт от Outlook, Active Directory и "Присъствие". Тази информация се използва вътрешно от Lync за Nokia.

Използване на информацията: Информацията за контакт от Outlook, Active Directory и "Присъствие" се показва в потребителския интерфейс на Lync за Nokia.

Избор/управление: Настройките за унифицирано хранилище за контакти се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×