Преминаване към основното съдържание

Добавяне, редактиране или премахване на контейнер в оформление на слайд

В PowerPoint контейнерът е предварително форматиран контейнер на слайд за съдържание (текст, графика или видео). Предварително зададеното форматиране улеснява да се форматират последователно слайдовете.

Можете да форматирате контейнер в изгледа на образец за слайд. След това използвате контейнера – добавете съдържание към него – в нормален изглед.

Картина на слайда има два правоъгълни контейнера:

 1. Контейнерът за заглавие (горния) подканва потребителя за текст и форматите му в шрифта, размера и цвета на заглавие по подразбиране

 2. Контейнерът за съдържание (по-ниското) приема текст или таблица, диаграма, Графика SmartArt, картина или видеоклип, както е посочено от иконите за щракване в центъра му.

Слайд със заглавие и съдържание с два контейнера

Промяна на текста на подканата в контейнер

Можете да промените текста на общия подкана ("щракнете, за да редактирате...") за контейнер.

 1. В раздела изглед , в групата изгледи образци изберете образец за слайд.

 2. В изгледа образец за слайд, в екрана с миниатюри изберете оформлението, което искате да коригирате.

 3. В основния екран на оформлението изберете текущия текст за подкана (като например щракнете, за да редактирате текста, и след това въведете текста, който искате да използвате вместо това.

 4. Когато завършите промените в изгледа на образец за слайд, в раздела образец на слайд изберете Затвори изгледа на образец , за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема щракнете върху темии след това върху Запиши текущата тема.

Преоразмеряване или преместване на контейнер

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В оформлението на слайда, което искате да промените, щракнете върху контейнера, който искате да промените, и след това направете едно от следните неща:

  • За да я преоразмерите, посочете един от манипулаторите за оразмеряване и когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка Двойно насочена стрелка , плъзнете манипулатора.

  • За да промените позицията му, посочете една от границите и когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка Групата ''Изгледи на презентации'' в раздела ''Изглед'' , плъзнете контейнера до нова позиция.

 3. В раздела Образец за слайд щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 4. В нормален изглед, в екрана с миниатюри изберете всички слайдове, които използват оформлението на слайда, което току-що сте редактирали.

  За да изберете няколко слайда, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, след което щракнете върху всеки слайд.

  Щракване върху слайда в екрана с миниатюри
 5. В раздела Начало щракнете върху оформлениеи след това изберете оформлението, което съдържа контейнерите, които току-що сте променили.

  Тази стъпка финализира промяната в контейнера, като прилага повторно промененото оформление на слайд в действителния слайд.

Добавяне на контейнер в оформление на слайд

Контейнерите могат да се добавят само към оформленията на слайдове, а не към отделни слайдове в презентацията. Ако не сте работили със оформления на слайдове, прегледайте Какво е оформление на слайд? и Какво е образец за слайд? , за да научите повече, преди да четете нататък.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В левия екран с миниатюри щракнете върху оформлението на слайда, към който искате да добавите един или повече контейнери.

 3. В раздела образец за слайд щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху типа контейнер, който искате да добавите.

  Показва бутона "Вмъкване на контейнер" в изгледа "Образец на слайд" в PowerPoint

 4. Щракнете върху местоположение в оформлението на слайда, след което плъзнете, за да начертаете контейнера. Можете да добавите колкото си искате контейнери.

 5. Ако добавите текстов контейнер, можете да персонализирате текста с подкана ("щракнете, за да редактирате..."), който се появява в него:

  Изберете текста по подразбиране в контейнера и го заместете с вашия собствен текст за подкана.

  Превключете на раздела Начало, за да форматирате текста за подкана така, както искате да изглежда.

  Когато сте избрали текста, можете да промените Шрифт или Размер на шрифта. Ако нежелан водещ символ се появява пред вашия текст за подкана по избор, в групата Абзац щракнете върху стрелката надолу до Водещи символи, след което щракнете върху Няма.

 6. Когато сте готови, в раздела образец за слайд щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 7. В нормален изглед, в екрана с миниатюри изберете всички слайдове, които използват оформлението на слайда, което току-що сте редактирали.

  (За да изберете няколко слайда, натиснете и задръжте клавиша CTRL и след това щракнете върху всеки слайд.)

  Щракване върху слайда в екрана с миниатюри
 8. В раздела Начало щракнете върху оформлениеи след това изберете оформлението, което съдържа контейнерите, които току-що сте променили.

  Тази стъпка финализира промяната в контейнера, като прилага повторно промененото оформление на слайд в действителния слайд.

Премахване на контейнер

Препоръчваме ви да не премахвате контейнери от предварително изградено оформление на слайд. Ако искате да направите промяна като тази, Дублирайте това оформление, дайте му име и след това редактирайте това копие.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В левия екран с миниатюри щракнете върху оформлението на слайда, който искате да коригирате.

 3. Изберете контейнера в оформлението, след което натиснете клавиша DELETE.

Следва пример за вградено оформление на слайд, което съдържа контейнер за заглавен текст, два контейнера за текст на подзаглавие и два контейнера, към които можете да добавите основен текст, таблица, диаграма, Графика SmartArt, картина или филм или звуков клип.

Контейнери в оформление

Можете да добавите контейнери навсякъде в оформлението на слайда и да добавите текст за подкана по избор, за да подканите потребителите да въведат определен тип съдържание. Можете също да персонализирате текста за по-конкретни подкани.

Важно: Ако коригирате оформление на слайд, след като вече сте създали някои слайдове, използващи това оформление, трябва да приложите повторно оформлението към слайдовете. Вижте "прилагане на актуализациите, така че да се появяват във вашите слайдове" в статията Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

 1. В раздела изглед , в групата изгледи на презентация щракнете върху образец за слайд.

 2. В екрана, който съдържа образците за слайд и оформленията, щракнете върху оформлението, към което искате да добавите един или повече контейнери.

 3. В раздела образец за слайд , в групата оформление на образец щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху типа контейнер, който искате.

  Вмъкване на контейнер

 4. Щракнете върху местоположение от оформлението, след което плъзнете, за да начертаете контейнера.

 5. Ако добавите текстов контейнер, можете да добавите текст по избор.

  Осветете текста по подразбиране в контейнера и го заместете с вашия собствен текст за подкана.

  Забележка: Ако преди текста на подканата по избор се покаже нежелан водещ символ, щракнете върху раздела Начало и в групата абзац щракнете върху стрелката надолу до водещи символии след това върху няма.

 6. За да добавите още контейнери към оформление, повторете стъпките от 2 до 4.

  Забележка: Когато добавите контейнери към оформление, ако съдържанието в тези контейнери промени предназначението на оформлението, може също да искате да преименувате оформлението. За да направите това, щракнете с десния бутон върху миниатюрата на оформлението на слайда, щракнете върху Преименуване на оформление, въведете ново име и след това щракнете върху Преименуване.

 7. В раздела образец за слайд , в групата затваряне щракнете върху Затвори изгледа на образец , за да се върнете към нормален изглед.

 8. В списъка с миниатюри на слайдове изберете слайда, към който искате да приложите отново оформлението с добавените нови контейнери.

 9. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху оформление, след което щракнете върху коригираното оформление.

  Забележка: За повече информация за оформленията вижте Създаване на ново оформление по избор.

Промяна на текста на подканата в контейнер

Можете да заместите общия текст с подкана ("щракнете, за да редактирате...") за контейнер.

 1. В менюто изглед посочете изгледина образци и след това щракнете върху образец за слайд.

 2. В изгледа образец за слайд щракнете върху първото оформление на слайд под образеца за слайд в навигационния екран. (Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е първият елемент в навигационния екран.)

 3. Изберете текста, който искате да редактирате, и след това въведете текста по избор, с който искате да го заместите.

 4. Когато завършите промените в изгледа на образец за слайд, в раздела образец за слайд щракнете върху Затвори образеца , за да се върнете към изгледа нормален (редактиране).

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема щракнете върху темии след това върху Запиши текущата тема.

Преоразмеряване или преместване на контейнер

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В оформлението на слайда, което искате да промените, щракнете върху контейнера, който искате да промените, и след това направете едно от следните неща:

  • За да я преоразмерите, посочете един от манипулаторите за оразмеряване и когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка Двойно насочена стрелка , плъзнете манипулатора.

  • За да промените позицията му, посочете една от границите и когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка Групата ''Изгледи на презентации'' в раздела ''Изглед'' , плъзнете контейнера до нова позиция.

 3. В раздела Образец за слайд щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 4. В нормален изглед, в екрана с миниатюри изберете всички слайдове, които използват оформлението на слайда, което току-що сте редактирали.

  За да изберете повече от един слайд, натиснете и задръжте клавиша Command ⌘ и след това щракнете върху всеки слайд.

  Щракване върху слайда в екрана с миниатюри
 5. В раздела Начало щракнете върху оформлениеи след това изберете оформлението, което съдържа контейнерите, които току-що сте променили.

  Тази стъпка финализира промяната в контейнера, като прилага повторно промененото оформление на слайд в действителния слайд.

Добавяне на контейнери към оформление на слайд

Контейнерите са полета в оформлението на слайда, върху които щраквате, за да добавите съдържание, когато създавате слайдовете си. В изгледа образец за слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или да промените облика на съществуващо оформление на слайд.

 1. В менюто Изглед, в групата Изгледи образци щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. В групата оформление на образец щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху типа контейнер, който искате да вмъкнете. Опциите са за съдържание, съдържание (вертикално), текст, текст (вертикално), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедияи онлайн изображение.

  Екранна снимка показва опциите, налични от падащото меню "Вмъкване на контейнер", което включва съдържание, съдържание (вертикално), текст, текст (вертикално), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедия и онлайн изображение.

 4. На слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца върху манипулатор за оразмеряване и след това плъзнете манипулатора, докато контейнерът стане с желания размер.

  Движение на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнер

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела формат на фигура и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, в стилове на фигурищракнете върху запълване на фигура.

 6. Когато завършите промените в изгледа на образец за слайд, в раздела образец за слайд щракнете върху Затвори образеца , за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема щракнете върху темии след това върху Запиши текущата тема.

 7. В нормален изглед, в екрана с миниатюри изберете всички слайдове, които използват оформлението на слайда, което току-що сте редактирали.

  (За да изберете няколко слайда, натиснете и задръжте клавиша за управление ⌘ и след това щракнете върху всеки слайд.)

  Щракване върху слайда в екрана с миниатюри
 8. В раздела Начало щракнете върху оформлениеи след това изберете оформлението, което съдържа контейнерите, които току-що сте променили.

  Тази стъпка финализира промяната в контейнера, като прилага повторно промененото оформление на слайд в действителния слайд.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Контейнерите на долните колонтитули са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долният колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текст на долен колонтитул и номер на слайд. Форматирането, размерът и позицията на контейнерите на долните колонтитули се наследяват от елементите на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако не редактирате контейнера за долен колонтитул директно в оформлението на слайда.

Важно: Дори ако елементите на долния колонтитул са представени в образеца за слайд и оформленията на слайд в изгледа на образец за слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се появят на слайдовете на вашата презентация. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В менюто изглед посочете изгледина образци и след това щракнете върху образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. В раздела образец за слайд , в оформлението образецизчистете отметката от квадратчето долни колонтитули .

  Екранна снимка показва опциите за заглавие и долни колонтитули, налични в групата Оформление на образец.

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема щракнете върху темии след това върху Запиши текущата тема.

Добавяне на контейнери към оформление на слайд

Контейнерите са квадратчета в оформлението на слайда, върху които щраквате, за да добавите съдържание при създаването на презентация. В изгледа образец за слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или да промените облика на съществуващо оформление на слайд.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела образец за слайд и след това под оформление на Редактираненаправете някое от следните неща:

  Slide Master tab, Edit Layout group

  За да вмъкнете контейнер за

  Направете следното

  Заглавие

  Забележка: За всеки слайд се разрешава само един "Официален" контейнер за заглавие, тъй като текстът, който добавяте към контейнер за заглавие, в нормален изглед става заглавието на слайда в плана.

  Изберете квадратчето за отметка заглавие .

  Вертикално заглавие

  Забележка: За всеки слайд се разрешава само един "Официален" контейнер за заглавие, тъй като текстът, който добавяте към контейнер за заглавие, в нормален изглед става заглавието на слайда в плана.

  Изберете квадратчето за отметка вертикално заглавие .

  контейнер за съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху Content Placeholder на съдържание .

  Вертикално съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху вертикално съдържание Vertical Content Placeholder .

  Текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху Text Placeholder на текст .

  Вертикален текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху вертикален текст Vertical Text Placeholder .

  Диаграма

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху Chart Placeholder на диаграма .

  Table

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху Групата ''Отиди на'' на лентата на таблица .

  Графика SmartArt

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху графика SmartArt Раздел ''Формат'' .

  Филми

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху мултимедийни Екранна снимка на прозореца за незабавни съобщения в събрание .

  Графични колекции

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху графична колекция Clip Art Placeholder .

  Картина

  Щракнете върху стрелката до Вмъкни контейнер, след което щракнете върху Picture Placeholder на картина .

 4. На слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца върху манипулатор за оразмеряване и след това плъзнете манипулатора, докато контейнерът стане с желания размер.

  Движение на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнер

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела формат и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, под стилове на фигурищракнете върху запълване.

 6. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Заместване на текста на подканата в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставите конкретни инструкции за това какво съдържание трябва да се добави към контейнер на слайд, можете да заместите текста на подканата в изглед на образец за слайд. В примера по-долу "щракнете, за да добавите заглавие на проекта", заменя текста на подканата по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изгледа образец за слайд щракнете върху първото оформление на слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста щракнете, за да редактирате стила на заглавие образец, и след това въведете или поставете текста по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проект.

  Текстовият контейнер се променя, за да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи виждате този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете в нормален изглед.

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Контейнерите на долните колонтитули са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долният колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текст на долен колонтитул и номер на слайд. Форматирането, размерът и позицията на контейнерите на долните колонтитули се наследяват от елементите на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако не редактирате контейнера за долен колонтитул директно в оформлението на слайда.

Важно: Дори ако елементите на долния колонтитул са представени в образеца за слайд и оформленията на слайд в изгледа на образец за слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се появят на слайдовете на вашата презентация. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела образец за слайд и след това под оформление на редактиранетоизчистете отметката от квадратчето Разреши долни колонтитули .

  Slide Master tab, Edit Layout group

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Вж. също

Създаване или промяна на оформления на слайдове

Промяна на образец на слайд

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×