Добавяне, редактиране или изтриване на елементи от списък

Добавяне, редактиране или изтриване на елементи от списък

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Сайт на SharePoint може да включва различни списъци, например контакти, календари, съобщения и проследяване на проблеми. Независимо от типа на списъка процесът е подобно на добавяне, редактиране или изтриване на елементи от списък. Вашия списък може да включва текст, число, избор, валута, дата и час, справка, да/не и изчисляеми колони. Можете също да прикачвате файлове към елемент от списък да предоставите допълнителна информация, като например електронна таблица, съдържаща поддържащи числа или документ, който съдържа основна информация. За да изтриете пълен списък, вижте Добавяне, промяна, или изтриване на списък или библиотека върху страница.

Забележка: За добавяне, редактиране или изтриване на елементи в списък, трябва да имате разрешение за сътрудничество в списъка. Ако не виждате опция за добавяне или редактиране на елементи от списък, обърнете се към вашия администратор SharePoint или ръководител.

Актуализиран 30 ноември 2016 благодарение на обратна информация от клиенти.

Добавяне на списък към страница

 1. На страницата, която искате да добавите в списъка щракнете върху страница и след това щракнете върху Редактиране. Ако не виждате раздела "страница", щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Редактиране на страница.

  Редактиране на страницата

  Забележка: Ако командата Редактиране е забранена или не се показва, вероятно нямате разрешение да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор или ръководител.

  Забележки: 

  • Office 365 или SharePoint_online екрана изглежда различно от примерите тук? Ако е така, можете да щракнете върху връщане към класически SharePoint да следвате стъпките в тази статия. Настройка на класически опит е сесия зависими и не е постоянна, освен ако вашият администратор го конфигурира. За да получите обратно, затворете всички прозорци на браузъра, отворете отново браузъра и влезте отново в Office 365 и SharePoint.

  • Ако сте списък или собственик на сайт или администратор, вижте Смяна по подразбиране за библиотеки с документи от нов или класически за стъпките за задаване на работата по подразбиране. Стъпките са еднакви, въпреки че ще искате да щракнете върху Настройки за списък, вместо Настройки на библиотеката.

 2. Щракнете в мястото на страницата, където искате да покажете списъка и щракнете върху Вмъкване и след това щракнете върху Част на приложение.

 3. Изберете Част на приложение на списъка и щракнете върху Добави.

 4. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху Запиши. В зависимост от конфигурацията на вашия сайт може да имате възможност да запишете като чернова или записване и публикуване.

Важно: За да добавите списък на страница, трябва да имате разрешения да редактирате страницата. Обикновено това означава, трябва да бъдат в групата на членовете на сайта. Някои страници не могат да се редактират – например, страницата съдържание на сайта.

Добавяне на елемент към списък

Има два начина за добавяне на елемент към списък, Единична елементи в изгледа на списък или множество елементи в изглед на бързо редактиране.

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, където искате да добавите елемент.

 2. Щракнете върху връзката + нов елемент на списъка.

  Забележка: Външният вид на сайтовете и навигацията в тях могат да бъдат значително променени. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към администратора.

 3. Въведете информацията за елемента от списъка.

  • Трябва да въведете данни в колона (поле), която има звездичка * до него.

  • За да прикачите файл или файлове към елемент от списъка, в раздела Редактиране , в групата действия щракнете върху Прикачване на файли след това щракнете върху Преглед , за да намерите файла. Натиснете и задръжтеCTRLключ при избора на файлове, за да прикачите повече от един файл.

   Редактиране на раздел в лентата с прикачване на файл осветена.

   Щракнете върху Отвори и след това щракнете върху OK. Ако командата " Прикачи файл " не е налична, вашия списък не поддържа прикачени файлове.

  • В зависимост от списъка е възможно да са достъпни допълнителни команди в раздела Команди по избор на лентата.

 4. Щракнете върху Запиши.

Добавяне на множество елементи в изглед на бързо редактиране

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, където искате да добавите елемент.

 2. Щракнете върху Редактиране в горната част на списъка. Това е същото като изберете команда за Бързо редактиране в раздела списък .

  Добавяне на елемент към вграден списък

  Можете лесно да превключвате от списъчен изглед към изглед "бързо редактиране" от лентата като изберете Преглед и Редактиране на бързи команди в раздела "списък".

 3. Въведете информацията за елемента от списъка.

  За колони, които изискват информация съобщение за грешка показва, ако не въведете нищо.

  Важно: Не може да прикачите файл към множество елементи от списък, когато редактирате в изглед на бързо редактиране. Въпреки това можете да прикачите файл към отделни елементи от списък в изглед за бързо редактиране. Следвайте стъпките в Добавяне на прикачен файл към съществуващ елемент , но щракнете върху елипса (...) в списъка за бързо редактиране до всеки елемент.

 4. Изпълнете едно от следните неща:

  • Когато сте готови с въвеждането на информацията, щракнете върху Спри редактирането на този списък.

  • За да изтриете елемент, щракнете върху Многоточието ... до елемента и след това щракнете върху Изтриване на елемент в падащото меню.

Редактиране на един или повече елементи и да добавяте прикачени файлове

Точно както при добавяне на елементи, има два начина за редактиране на елемент в списък. Можете да редактирате елемент в изглед на списък, който е методът по подразбиране, или можете да редактирате множество елементи в изгледа на бързо редактиране.

Редактиране на елемент

Редактиране на отделен елемент в списъчен изглед

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, където искате да редактирате елемент.

 2. Щракнете върху името или заглавието на списъка.

 3. Щракнете върху Многоточието (...) до елемента, който искате да редактирате и след това щракнете върху Редактиране на елемент в падащото меню.

 4. Редактиране на информацията в елемента от списъка.

 5. Щракнете върху Запиши.

Редактиране на множество елементи в изглед на бързо редактиране

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, който искате да добавите елемент.

 2. щракнете върху Редактиране в началото на списъка, за да въведете бързо редактиране на изглед.

  Добавяне на елемент към вграден списък

  Можете също да щракнете върху раздела списък и след това щракнете върху Редактиране на бързо. Можете да превключите от изглед за списък на бързо редактиране изглед от лентата като изберете Преглед и Редактиране на бързи команди в раздела списък.

 3. Редактиране на елемент от информация, както бихте направили в електронна таблица.

  Важно: Не може да прикачите файл към множество елементи от списък, когато редактирате в изглед на бързо редактиране. Въпреки това можете да прикачите файл към отделни елементи от списък в изглед за бързо редактиране. Следвайте стъпките в Добавяне на прикачен файл към съществуващ елемент , но щракнете върху елипса (...) в списъка за бързо редактиране до всеки елемент.

 4. Когато сте готови с редактирането на информацията, щракнете върху Спри редактирането на този списък.

Добавяне на прикачен файл към съществуващ елемент

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, където искате да редактирате елемент.

 2. Щракнете върху името или заглавието на списъка.

 3. Щракнете върху Многоточието (...) до елемента, който искате да редактирате и след това щракнете върху Редактиране на елемент в падащото меню. Ако сте в изглед на бързо редактиране, щракнете върху елипса (...) до елемент. _

 4. Щракнете върху Редактиране, в групата действия , щракнете върху Прикачване на файли след това щракнете върху Преглед , за да намерите файла.

  Редактиране на раздел в лентата с прикачване на файл осветена.

  Щракнете върху Отвори и след това щракнете върху Запиши или OK. Ако командата " Прикачи файл " не е налична, вашия списък не поддържа прикачени файлове. Обърнете се към вашия администратор на SharePoint или ръководител.

 5. За да изтриете на прикачен файл от елемент от списък, щракнете върху Редактиране на елемент. В секцията прикачени файлове във формуляра до прикачения файл, който искате да премахнете, щракнете върху Изтрий.

  Изтриване на прикачен файл

 6. Щракнете върху Запиши.

Изтриване на един или повече елементи от списък

Внимание: Изтриване на елементи може да е постоянно и може да не успеете да ги възстанови. Обмислете преместване или архивиране на елементи вместо това. В зависимост от конфигурацията на вашия сайт може да успеете да възстановите елементите и съдържанието й от Кошчето. Вижте възстановяване на изтрити елементи в кошчето на сайта за повече информация.

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка, където искате да изтриете елементи.

 2. Щракнете върху заглавието на списъка, в който искате да работите.

  Уеб компонент за списък със стрелка, сочеща на заглавие на връзката.

  Забележка: Сайт могат да бъдат променени значително по външен вид и навигация. Ако не можете да намерите опция, като например команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор или ръководител.

 3. Можете да изберете един или повече елементи, за да изтриете по една. Щракнете върху отметката в квадратчето отляво на елементите, които искате да изтриете и след това щракнете върху Изтриване на елемент от секцията " управление " на раздела " елементи ".

  Изтриване на елемент

Възстановяване на изтрити елементи от кошчето

Ако изтриете елемент от вашия списък, но искате да я възстановите, изпълнете следните стъпки.

 1. Щракнете върху Кошче в лентата "бързо стартиране" от лявата страна на екрана.

  Изберете кошчето в левия навигационен екран.

  Ако не виждате Кошчето на лентата "бързо стартиране", изпълнете следните стъпки:

  • Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Съдържание на сайта.

  • Кошчето е в горната дясна част на страницата съдържание на сайта.

   Изглед на кошчето СК бутон вътре в съдържанието на сайта.
 2. Изберете елемента или елементите, които искате да възстановите и след това щракнете върху Възстановяване на селекция , за да възстановите избраните файлове.

Забележка: Ако не виждате елемента, който търсите, той може да имат превишаване на държащ срока и вече изтрити. Но всички не се губи. Можете да се свържете с вашия администратор, който може да успеете да го възстановите.

За да добавите колони към списъци, вижте Създаване на колона в списък или библиотека.

За да изтриете колони от списъци, вижте Изтриване на колона в списък или библиотека.

Изгледи могат да показват различни колони, така че да можете да скривате колони, без да изтривате. За повече информация вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед на списък или библиотека.

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Моля е възможно и включва вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно стъпките, коригиране на грешки и актуализиране на тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×