Добавяне, промяна, скриване или изтриване на коментари в презентация

Добавяне, промяна, скриване или изтриване на коментари в презентация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте коментари , когато искате хората да преглеждат и обратна връзка в презентация, която сте създали, или когато колеги въпрос за вашата обратна връзка по дадена презентация. Коментар е бележка, които можете да прикачите към писмо или дума в слайд или към целия слайд.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
1:12

Добавяне на коментар

 1. Изберете Преглед > нов коментар. Или изберете Създай , ако е отворен екран с коментари .

 2. В прозореца за коментари въведете вашето съобщение в полето и натиснете клавиша Enter.

  Добавяне на коментар

Преглед и отговаряне на коментари

 1. Изберете иконата коментар Икона за коментари в слайда.

  Ще се отвори прозореца за коментари и можете да видите коментарите за този слайд.

 2. Изберете отговор , за да отговорите на коментар.

 3. Изберете бутоните напред или назад , за да отидете между коментари и слайдовете.

Изтриване на коментар

 • В екрана коментари изберете коментара, който искате да изтриете и изберете X.

 • В слайда щракнете с десния бутон върху иконата коментар Икона за коментари и изберете Изтрий коментара.

Преглед

1 Раздел "Преглед"

2 Команди за преглед

3 Миниатюра за преглед на коментар

4 Коментар

 1. На слайда, за който искате да добавите коментар, направете някое от следните неща:

  • За да добавите коментар за текст или обект на слайд, изберете текста или обекта.

  • За да добавите общ коментар за слайд, щракнете където и да е в слайда.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Нов коментар.

 3. Въведете коментарите си, след което щракнете извън полето за коментари.

  Съвет: Можете да добавите няколко коментара към текст, обект или слайд в презентация.

Проверяващите на презентацията могат да редактират коментари, добавени от други проверяващи, при което се сменят цветът на миниатюрата за коментара от проверка и инициалите с тези на текущия проверяващ.

 1. Щракнете върху миниатюрата за преглед на коментар (показана като номер 3 в изображението по-горе).

  Забележки: 

  • По принцип миниатюрата на коментара от проверка съдържа инициалите на лицето, което първоначално е добавило коментара.

  • Ако миниатюрата на коментара от проверката е скрита, в раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Покажи коректурата.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Редактиране на коментар.

 3. Въведете коментарите си, след което щракнете извън полето за коментари.

Проверяващите на презентацията могат да изтриват коментари, добавени от други проверяващи, при което се сменят цветът на миниатюрата за коментара от проверка и инициалите с тези на текущия проверяващ.

 1. Щракнете върху коментара, който искате да изтриете.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Изтрий.

Ако искате да премахнете всички коментари от слайд или презентация, изтрийте ги наведнъж. В раздела Преглед щракнете върху стрелката под Изтрий, след което изберете какво искате да направите:

 • Изтрий всички коректури на текущия слайд Премахва коментари от слайда, които сте отворили.

 • Изтриване на всички коректури в тази презентация Премахва всички коментари от цялата презентация.

 • За да скриете коментарите във вашата презентация, щракнете върху Покажи коректурата в раздела Коментари. Щракнете отново върху Покажи коректурата, за да отмените скриването на коментарите.

 • За да се придвижвате между коментарите, в раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Назад или Напред.

Добавяне на коментар

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Добавяне на коментар за текст или обект в слайда

  Щракнете върху текста или обекта

  Добавяне на коментар за текст или обект в слайда

  Щракнете върху текста или обекта

 3. В раздела Преглед щракнете върху Нов коментар.

  "Преглед"

 4. Въведете своя коментар и след това щракнете извън полето на коментара.

  За да видите коментар, щракнете върху миниатюрата на коментар в слайда.

Редактиране на коментари

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Щракнете върху коментар миниатюрата на слайда, който искате да редактирате.

 3. В екрана коментари щракнете върху коментара, който искате да редактирате и след това щракнете отново, за да направите промени или щракнете върху отговор , за да отговорите на коментар.

  Съвет:    Изберете коментар миниатюра на слайд, за да видите съответните коментар в екрана коментари .

Преместване на коментар

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Изберете и плъзнете миниатюрата на коментар на друго място в един и същи слайд.

Изтриване на коментар

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Щракнете върху миниатюрата на коментара, който искате да изтриете.

 3. В раздела Преглед щракнете върху Изтриванеи след това щракнете върху Изтрий отново или изберете опция за изтриване на всички коментари в слайда или в презентацията.

  Изберете „Изтриване“

  Съвет:    Можете също да изтриете коментар, като задържите натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху коментара и след това щракнете върху Изтрий.

Показване или скриване на коментари

 1. В раздела Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Покажи коментари.

  Изберете Покажи коментарите

Добавяне на коментар

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда, към който искате да добавите коментар.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Добавяне на коментар за текст или обект в слайда

  Щракнете върху текста или обекта

  Добавяне на коментар за слайд

  Щракнете някъде в слайда

 3. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Създай.

  Формула

 4. Въведете своя коментар и след това щракнете извън полето на коментара.

  Забележка: За да видите коментар, щракнете върху миниатюрата на коментар в слайда.

Редактиране на коментари

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Щракнете върху коментар миниатюрата на слайда, който искате да редактирате.

 3. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Редактиране.

  Формула

  Съвет: Можете също да редактирате коментар, като щракнете двукратно върху миниатюрата на коментара.

Преместване на коментар

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Изберете и плъзнете миниатюрата на коментар на друго място.

Изтриване на коментар

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Щракнете върху миниатюрата на коментара, който искате да изтриете.

 3. В раздела Преглед , под коментарищракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтрий коментара.

  Формула

  Съвет: Можете също да изтриете коментар, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху коментара и след това щракнете върху Изтрий коментара.

Показване или скриване на коментари

 1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

 2. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Покажи.

  Формула

Добавяне на коментари

Отваряне на прозореца за коментари

За да отворите екрана Коментари, в раздела Изглед щракнете върху Покажи коментарите Покажи коментарите .

Съвет:  Ако виждате балончета за коментар Някой е добавил коментар в своите слайдове, това е друг начин да се покаже, че някой е добавил коментари към вашата презентация.

Добавяне на коментари в презентация

 1. Изберете елемента върху слайда, за който искате да добавите коментар.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Коментар.

 3. Въведете своите коментари, след което натиснете Enter.

  • За допълнителни коментари, в екрана Коментари щракнете върху Създай Нов коментар , след което въведете текста си в полето .

  • За да отговорите на коментар, щракнете върху полето Отговор, след което въведете съобщението си.

  • Изнесен текст за коментар Някой е добавил коментар ще се покаже до елемента, за който искате да коментирате в слайда.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Намиране на слайд с коментари по него.

 2. Докоснете коментар бутона Икона за коментари за да отворите прозореца коментари за четене и отговаряне.

  Лентата с инструменти ви помага да навигирате назад и напред чрез коментари, отговаряне на текущия коментар или да изтриете текущата коментара:

  Лентата с инструменти за прозореца за коментари

 1. Докоснете двукратно слайда, към който искате да коментирате.

 2. Докоснете бутона Нов коментар в минилентата с инструменти.

  Минилентата с инструменти в PowerPoint за Android има командата нов коментар

  Екран с коментари се показва на цял екран с празен нотация, указваща името си и датата.

 3. Въведете своя коментар. Натиснете Готово да преоразмерите прозореца за коментари и направете вашия слайд видими отново.

 4. Можете да използвате лентата с инструменти за навигация назад и напред в коментари:

  Лентата с инструменти за прозореца за коментари

 1. Докоснете раздела " Преглед " в лентата, след което докоснете Покажи коментари:

  Раздела "Преглед" на лентата в PowerPoint на таблети с Android има бутони за използване на коментари.

  Появява се прозорецът коментари .

 2. Използвайте бутоните в лентата за навигация назад и напред в коментари.

 1. Докоснете двукратно слайда, към който искате да коментирате.

 2. Докоснете раздела " Преглед " в лентата, след което докоснете Нов коментар:

  Раздела "Преглед" на лентата в PowerPoint на таблети с Android има бутони за използване на коментари.

  Появява се прозорецът коментари .

 3. Въведете своя коментар. Когато сте готови, натиснете бутона Затвори (X) в екрана коментари .

  Можете също да използвате бутоните в лентата за навигация назад и напред в коментари.

Маркиране на някого в коментар

Функцията се предлага само за участници в програмата Office Insider В момента тази функция се предлага само за участници в програмата Office Insider.

Когато коментират документа или презентацията и използвайте @ знак с името на някого, лицето, които споменавате получава имейл с връзка към своя коментар.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Намиране на слайд с коментари по него.

 2. Докоснете коментар бутона Икона за коментари за да отворите прозореца коментари за четене и отговаряне.

  Лентата с инструменти ви помага да навигирате назад и напред чрез коментари, отговаряне на текущия коментар или да изтриете текущата коментара:

  Бутони за коментар в PowerPoint за iPhone

 1. Докоснете двукратно слайда, към който искате да коментирате.

 2. Натиснете бутона Нов коментар в минилентата с инструменти Бутон за нов коментар в PowerPoint за iPhone .

  Екран с коментари се показва на цял екран с празен нотация, указваща името си и датата.

 3. Въведете своя коментар. Натиснете Готово да преоразмерите прозореца за коментари и направете вашия слайд видими отново.

 4. Можете да използвате лентата с инструменти за навигация назад и напред в коментари:

  Лентата с инструменти за прозореца за коментари

 1. Намиране на слайд с коментари по него.

 2. Докоснете коментар бутона Икона за коментари за да отворите прозореца коментари за четене и отговаряне.

  Лентата с инструменти ви помага да навигирате назад и напред чрез коментари, отговаряне на текущия коментар или да изтриете текущата коментара:

  Бутони за коментар в PowerPoint за iPad

 1. Докоснете двукратно слайда, към който искате да коментирате.

 2. Докоснете бутона Нов коментар в минилентата с инструменти.

  Минилентата с инструменти в PowerPoint за Android има командата нов коментар

  Екран с коментари се показва на цял екран с празен нотация, указваща името си и датата.

 3. Въведете своя коментар. Натиснете Готово да преоразмерите прозореца за коментари и направете вашия слайд видими отново.

 4. Можете да използвате лентата с инструменти за навигация назад и напред в коментари:

  Бутони за коментар в PowerPoint за iPad

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 • В раздела Преглед докоснете Покажи коментари.

  Бутона Покажи коментари в PowerPoint Mobile за Windows 10

  Се отваря прозорецът коментари, където ще видите коментарите, които вече са добавени към презентацията.

 1. Докоснете слайда, към който искате да коментирате.

  Лентата с инструменти ви помага да създаване на нов коментар, изтриване на текущия коментар и придвижване назад и напред чрез коментари, отговаряне на текущия коментар или изтриване на текущия коментар:

  Бутони за коментар в Windows Mobile: създаване на нов коментар, изтриване на текущия коментар, отидете на предишния коментар и Отиди на следващия коментар

  Екран с коментари се показва с празен нотация, указваща името си и датата.

 2. Въведете своя коментар. Докоснете друго място на екрана, когато сте готови пишете.

Можете да добавяте коментари в PowerPoint на таблет с Windows.

 • В прозореца за коментари, непосредствено под коментара, който искате да отговорите Докоснете полето отговор и започнете да пишете.

Не можете да отговаряте на коментари в PowerPoint на таблет с Windows.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×