Добавяне, промяна, намиране или изчистване на условни формати

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте условен формат, за да си помогнете при визуалното изследване и анализирането на данни, откриването на критични проблеми и откриването на шаблони и тенденции.

Какво искате да направите?

Научаване на повече за условното форматиране

Форматиране на всички клетки с помощта на двуцветна гама

Форматиране на всички клетки с помощта на трицветна гама

Форматиране на всички клетки с помощта на ленти за данни

Форматиране на всички клетки с помощта на набор от икони

Форматиране само на клетки, съдържащи стойности на текст, числа, дати или часове

Форматиране само на стойности, класирани отгоре или отдолу

Форматиране само на стойности, които са над или под средното

Форматиране само на уникални или дублиращи се стойности

Използване на формула, за определяне на клетките, които да се форматират

Намиране на клетки, които имат условни формати

Изчистване на условни формати

Научаване на повече за условното форматиране

Условното форматиране ви помага да отговаряте визуално на конкретни въпроси за данните ви. Можете да приложите условно форматиране към диапазон от клетки, таблица на Microsoft Excel или отчет с обобщена таблица. Има важни разлики за разбиране, когато използвате условно форматиране в отчет с обобщена таблица.

Предимствата на условното форматиране

Когато анализирате данни, често си задавате въпроси като:

 • Къде са изключенията в резюмето за приходите за изминалите пет години?

 • Какви са тенденциите при проучването на пазара за миналите две години?

 • Кой е продал за повече от $50 000 долара този месец?

 • Какво е общото възрастово разпределени на служителите?

 • За кои продукти има повече от 10% увеличаване на дохода от година на година?

 • Кои са най-добре и най-зле представящите се студенти при първокурсниците?

Условното форматиране помага да се отговори на тези въпроси, правейки лесно подчертаването на интересните клетки или диапазони от клетки, изтъкването на забележителни стойности и визуализирането на данни с помощта на ленти за данни, цветови гами и набори от икони. Условният формат променя облика на диапазон от клетки, базирайки се на условия (или критерии). Ако условието е изпълнено, диапазонът от клетки се форматира на базата на това условие. Ако условието не е изпълнено, диапазонът от клетки не се форматира на базата на това условие.

Можете да сортирате и филтрирате по форматиране, включително по цвят на клетка и цвят на шрифт, независимо дали клетките са ръчно, или условно форматирани.

данни с легенда, сортирани и филтрирани по цвят

Забележка: Когато създавате условен формат, можете да адресирате само други клетки от същия работен лист или, в определени случаи, клетки в работни листове в същата отворена в момента работна книга. Не можете да използвате условно форматиране с външни препратки към друга работна книга.

Условно форматиране за отчет с обобщена таблица

Условното форматиране в отчет с обобщена таблица се различава от условното форматиране в диапазон от клетки или таблица на Excel по няколко неща:

 • Ако промените оформлението на отчета с обобщена таблица чрез филтриране, скриване на нива, свиване или разгъване на нива или преместване на поле, условният формат се поддържа, докато свързаните данни не се премахнат.

 • Обхватът на условния формат за полета в областта Стойности може да се базира на йерархията на данните и се определя от всички видими дъщерни елементи (следващото по-ниско ниво в йерархията) на родителския (следващото по-високо ниво в йерархията) в редовете на една или повече колони или колоните за един или повече редове.

  Забележка: В йерархията на данните дъщерните елементи не наследяват условното форматиране от родителския и родителският елемент не наследява условно форматиране от дъщерните.

 • Има три метода за обхват на условния формат на полета в областта на стойностите: по селекция, по съответстващо поле и по поле за стойност.

Методът по подразбиране за обхващане на полета в областта на стойностите е по селекция. Можете да промените метода на обхващане да е по съответстващо поле или по поле за стойност, като използвате бутона за избор Прилагане на правилото за форматиране към, диалоговия прозорец Ново правило за форматиране или диалоговия прозорец Редактиране на правилото за форматиране. Трите метода за обхващане (раздел Начало, група Стилове, команда Условно форматиране) ви дават по-голяма гъвкавост според нуждите ви:

Обхват по селекция    Използвайте този метод, ако искате да изберете:

 • Непрекъснат набор от полета в областта на стойностите, като например всички общи суми за продукти за един регион.

 • Разкъсан набор от полета в областта на стойностите, като например общи суми за продукти за различни региони сред нива в йерархията на данните.

Обхват по поле за стойност    Използвайте този метод, ако искате да:

 • Избегнете много и разкъсани селекции.

 • Форматирате условно набор от полета в областта на стойностите за всички нива в йерархията на данните.

 • Включите междинни суми в общите суми.

Обхват по съответстващо поле    Използвайте този метод, ако искате да:

 • Избегнете много и разкъсани селекции.

 • Форматирате условно набор от полета в областта на стойностите за едно ниво в йерархията на данните.

 • Изключите междинните суми.

Когато форматирате условно полета в областта на стойностите за стойности, които са най-високи, най-ниски, над средното или под средното, правилото се базира по подразбиране на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле, вместо да използвате всички видими стойности, можете по желание да приложите условния формат за всяка комбинация от:

 • Колона и полето й за родителски ред.

 • Ред и полето му за родителска колона.

Условно форматиране между работни листове

Можете да използвате условно форматиране по клетки, които се адресират в друг работен листа в същата работна книга. Тази възможност не е налична между работни книги.

Най-горе на страницата

Форматиране на всички клетки с помощта на двуцветна гама

Цветовите гами са визуални водачи, които ви помагат да разберете разпределението и промените на данните. Двуцветната гама ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от два цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи и по-ниски стойности. Например, в цветова гама със зелен и червен цвят можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат по-зелен цвят, а тези с по-ниски стойности – по-червен цвят.

Ако една или повече клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага към целия диапазон. За да осигурите условното форматиране да се прилага към целия диапазон, използвайте функцията IS или IFERROR, за да върне стойност, която не е стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Цветови гами.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете двуцветна гама.

  Посочете над иконите за цветови гами, за да видите икона, която е двуцветна. Горният цвят представя по-високите стойности, а долният цвят – по-ниските.

Можете да промените метода на обхващане за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона Опции за форматиране, който се показва до поле на обобщена таблица с приложено към него форматиране.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Избрани клетки.

  • Всички клетки за етикета "Стойност", щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <етикет за стойност>.

  • Всички клетки с етикет "Стойност", с изключение на междинните суми и общата сума, щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <етикет за стойност> за <Етикет на ред>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им (по подразбиране).

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Скала с 2 цвята.

 7. За да изберете тип в полето Тип за Минимум и Максимум, направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности     Изберете Най-ниска стойност и Най-висока стойност.

   В този случай вие не въвеждате Стойност на Минимум и Максимум.

  • Форматиране на стойност на число, дата или час     Изберете Число, а след това въведете Стойност на Минимум и Максимум.

  • Форматиране на процент     Изберете Процент, а след това въведете Стойност на Минимум и Максимум.

   Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент.

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил     Изберете Процентил, а след това въведете Стойност на Минимум и Максимум.

   Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на степени на оцветеност и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на степени на оцветеност, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула     Изберете Формула, а след това въведете стойности за Минимум и Максимум.

   Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час. Една формула започва със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойност на грешка.

   Забележки   

   • Уверете се, че стойността Минимум е по-малка от стойността Максимум.

   • Можете да изберете различен тип за Минимум и Максимум. Можете например да изберете число за Минимум, процент за Максимум.

 8. За да изберете Минимум и Максимум на цветова гама, щракнете върху Цвят за всеки, а след това изберете цвят.

  Ако искате да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове. Цветовата гама, която избирате, се показва в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Форматиране на всички клетки с помощта на трицветна гама

Цветовите гами са визуални водачи, които ви помагат да разберете разпределението и промените на данните. Трицветната гама ви помага да сравните диапазон от клетки с помощта на градация от три цвята. Оттенъкът на цвета представя по-високи, средни и по-ниски стойности. Например в цветова гама със зелен, жълт и червен цвят, можете да зададете клетките с по-високи стойности да имат зелен цвят, средните – жълт, а тези с по-ниски стойности – червен цвят.

Ако една или повече клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага към целия диапазон. За да осигурите условното форматиране да се прилага към целия диапазон, използвайте функцията IS или IFERROR, за да върне стойност, която вие задавате (като например 0 или "няма") вместо стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Цветови гами.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете трицветна гама. Горният цвят представя високите стойности, централният цвят представя средните стойности, а долният цвят представя ниските стойности.

  Посочете над иконите за цветови гами, за да видите икона, която е трицветна.

Можете да промените метода на обхващане за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона Опции за форматиране, който се показва до поле на обобщена таблица с приложено към него форматиране.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Скала с 3 цвята.

 7. Избиране на типа за Минимум, Средна точка и Максимум. Направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности    Изберете Средна точка.

   В този случай вие не въвеждате Най-ниска и Най-висока за Стойност.

  • Форматиране на стойност на число, дата или час    Изберете Число, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

  • Форматиране на процент    Изберете Процент, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

   Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил    Изберете Процентил, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

   Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на степени на оцветеност и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на степени на оцветеност, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула    Изберете Формула, а след това въведете стойност за Минимум, Средна точка и Максимум.

   Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час. Една формула започва със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойност на грешка.

   Забележки   

   • Можете да зададете стойности за минимум, средна точка и максимум за диапазона от клетки. Уверете се, че стойността в Минимум е по-малка от стойността на Средна точка, която на свой ред е по-малка от стойността в Максимум.

   • Можете да изберете различен тип за Минимум, Средна точка и Максимум. Можете например да изберете Минимум да е число, Средна точка да е процентил, а Максимум да е процент.

   • В много случаи, подразбиращата се стойност на Средна точка от 50 процента работи добре, но вие можете да я настроите да отговаря на уникални изисквания.

 8. За да изберете Минимум, Средна точка и Максимум за цветова гама, щракнете върху Цвят за всяко, а след това изберете цвят.

  Ако искате да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове.

  Цветовата гама, която избирате се показва в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Форматиране на всички клетки с помощта на ленти за данни

Лентата за данни ви помага да видите стойността на клетка спрямо други клетки. Дължината на лентата за данни представя стойността в клетката. По-дълга лента представя по-висока стойност, а по-къса лента представя по-ниска стойност. Лентите за данни са полезни при отбелязването на по-големи и по-малки числа, особено с големи количества данни, като например най-много и май-малко продаваните играчки в отчет за празнични продажби.

Съвет: Ако една или повече клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага към целия диапазон. За да осигурите условното форматиране да се прилага към целия диапазон, използвайте функцията IS или IFERROR, за да върне стойност (като например 0 или "няма") вместо стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, щракнете върху Ленти за данни, а след това изберете икона на лента за данни.

  групата "стилове" в раздела "начало"

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Лента за данни.

 7. Избиране на Тип на Минимум и Максимум. Направете едно от следните неща:

  • Форматиране на най-ниските и най-високите стойности    Изберете Най-ниска стойност и Най-висока стойност.

   В този случай вие не въвеждате стойност за Минимум и Максимум.

  • Форматиране на стойност на число, дата или час    Изберете Число, а след това въведете Стойност на Минимум и Максимум.

  • Форматиране на процент    Изберете Процент, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

   Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

  • Форматиране на процентил    Изберете Процентил, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

   Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) в една пропорция на ленти за данни и ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) в друга пропорция на ленти за данни, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

  • Форматиране на резултат от формула     Изберете Формула, а след това въведете стойност за Минимум и Максимум.

   Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час. Една формула започва със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойност на грешка.

   Забележки   

   • Уверете се, че стойността Минимум е по-малка от стойността Максимум.

   • Можете да изберете различен тип за Минимум и Максимум. Можете например да изберете Минимум да е число, а Максимум да е процент.

 8. За да изберете цветова гама за Минимум и Максимум, щракнете върху Цвят на лента.

  Ако искате да изберете допълнителни цветове или да създадете потребителски цвят, щракнете върху Още цветове. Цветът на лентата, която избирате, се показва в полето Визуализация.

 9. За да покажете само лентата за данни, а не стойността в клетката, изберете Покажи само лентата.

 10. За да приложите плътна граница към ленти за данни, изберете Плътна граница в списъчното поле Граница и изберете цвят за границата.

 11. За да изберете между плътна лента и преливаща се лента, изберете Плътно запълване или Градиентно запълване в списъчното поле Запълване.

 12. За да форматирате отрицателни ленти, щракнете върху Отрицателна стойност и ос и след това в диалоговия прозорец Настройки за отрицателна стойност и ос изберете опциите за цветовете за запълване и граница на отрицателната лента. Можете да изберете настройки за позиция и цвят за оста. Когато завършите избирането на опции, щракнете върху OK

 13. Можете да промените посоката на лентите, като изберете настройка в списъчното поле Посока на лентата. Тя е зададена като Контекст по подразбиране, но можете да изберете между посока отляво надясно и отдясно надясно в зависимост от това как искате да представите данните си.

Най-горе на страницата

Форматиране на всички клетки с помощта на набор от икони

Използвайте набор от икони за да анотирате и класифицирате данни в три до пет категории, разделени от прагови стойности. Всяка икона представя диапазон от стойности. Например в набора от икони с 3 стрелки, червената стрелка нагоре представя по-високи стойности, жълтата коса стрелка представя средни стойности, а червената стрелка надолу представя по-ниските стойности.

Можете да изберете да показвате икони само за клетки, които отговарят на условие, например показване на икона за предупреждение за тези клетки, които падат под критична стойност и без икони за тези, които я надвишават. За да направите това, скривате икони чрез избиране на Няма икона на клетка от падащия списък с икони до иконата, когато задавате условия. Можете също да създадете ваша собствена комбинация от набори от икони. Например зелен "символ" за отметка, жълт "светофар" и червен "флаг".

Проблем: Условното форматиране не се показва за никоя клетка в диапазона.   

Ако една или повече клетки в диапазона съдържат формула, която връща грешка, условното форматиране не се прилага към целия диапазон. За да осигурите условното форматиране да се прилага към целия диапазон, използвайте функцията IS или IFERROR, за да върне стойност (като например 0 или "няма") вместо стойност на грешка.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, щракнете върху Набор от икони, а след това изберете набор от икони.

  групата "стилове" в раздела "начало"

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране на всички клетки въз основа на стойностите им.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Стил на формат изберете Набор от икони.

  1. Изберете набор от икони. Изборът по подразбиране е 3 светофара (неоградени). Броят на иконите, операторите за сравнение по подразбиране и праговите стойности за всяка икона могат да се променят за всеки набор от икони.

  2. Ако искате, можете да настроите операторите за сравнение и праговите стойности. Подразбиращите се диапазони от стойности за всяка икона са с еднакъв размер, но вие можете да ги настроите, така че да отговарят на вашите уникални изисквания. Уверете се, че праговете са логическо следствие на най-високо към най-ниско от горе до долу.

  3. Направете едно от следните неща:

   • Форматиране на стойности на числа, дати или часове    Изберете Число.

   • Форматиране на процент    Изберете Процент.

    Валидните стойности са от 0 (нула) до 100. Не въвеждайте знак за процент (%).

    Използвайте процент, когато искате да визуализирате всички стойности пропорционално, понеже използването на процент гарантира, че разпределението на стойностите е пропорционално.

   • Форматиране на процентил    Изберете Процентил.

    Валидните процентили са от 0 (нула) до 100.

    Използвайте процентил, когато искате да визуализирате група от високи стойности (като например 20-ия най-висок процентил) с помощта на специална икона и от ниски стойности (като например 20-ия най-нисък процентил) с помощта на друга икона, понеже те представят крайните стойности, които биха могли да изопачат визуализацията на данните ви.

   • Форматиране на резултат от формула    Изберете Формула, а след това въведете формула във всяко поле за Стойност.

    Формулата трябва да връща стойност на число, дата или час. Една формула започва със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешки.

  4. За да направите така, че първата икона да представя по-ниски стойности, а последната икона да представя по-високи стойности, изберете Обратен ред на иконите.

  5. За да покажете само иконата, а не стойността в клетката, изберете Покажи само иконата.

   Забележки: 

   1. Може да се наложи да настроите ширината на колоната, за да се приспособи към иконата.

   2. Има три размера за икони. Показваният размер на иконата зависи от използвания в тази клетка размер на шрифта.

Най-горе на страницата

Форматиране само на клетки, съдържащи стойности на текст, числа, дати или часове

За по-лесното намиране на конкретни клетки в диапазон от клетки можете да форматирате тези конкретни клетки с оператори за сравнение. Например в сортиран по категории работен лист на опис, можете да подчертаете продуктите с по-малко от 10 налични артикула с жълт цвят. Или пък в обобщаващ работен лист за стоки на дребно можете да отбележите всички стоки с печалба по-голяма от 10%, обемите на продажбите по-малки от $100 000 и региона "Югоизток".

Забележка: Не можете да форматирате условно полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица по текст или дата само по число.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Осветяване на клетки.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Между, Равно на текст, който съдържа или Поява на дата.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формата.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист или в друг работен лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на клетки, които съдържат.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматиране само на клетки с направете едно от следните неща:

  • Форматиране по число, дата или час     Изберете Стойност на клетка, изберете оператор за сравнение и след това въведете число, дата или час.

   Например изберете Между и след това въведете 100 и 200 или изберете Равно на и след това въведете 1/1/2009.

   Можете също да въведете формула, която връща стойност на число, дата или час. Ако въвеждате формула, започнете я със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешки.

  • Форматиране по текст    Изберете Конкретен текст, изберете оператор за сравнение и след това въведете текст.

   Например изберете Съдържа и след това въведете Сребърно или изберете Започва с и след това въведете Tri.

   Кавичките се включват в низа за търсене и можете да използвате заместващи знаци. Максималната дължина на низа е 255 знака.

   Можете също да въведете формула, която връща текст. Ако въвеждате формула, започнете я със знак за равенство (=). Към невалидните формули не се прилага форматиране. Добра идея е да тествате формулата, за да се уверите, че тя не връща стойности на грешка.

  • Форматиране по дата    Изберете Поява на дати, а след това изберете дата за сравнение.

   Например изберете Вчера или Следващата седмица.

  • Форматиране на клетки с празни или непразни стойности    Изберете Празни или Без празни места.

   Празната стойност е клетка, която не съдържа данни и се различава от клетка, която съдържа един или няколко интервала (интервалите се отчитат като текст).

  • Форматиране на клетки със стойност на грешка или без стойност на грешка    Изберете Грешки или Без грешки.

   Стойностите на грешки включват: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #НАЕ?, #N/A, #РЕ!, #NUM! и #NULL!.

 7. За да зададете формат, щракнете върху Формат.

  Показва се диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 8. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Форматиране само на стойности, класирани отгоре или отдолу

Можете да намерите най-високата и най-ниската стойност в диапазон от клетки, базирани на кратък път към стойност, която сте задали. Например можете да намерите петте най-продавани продукти в регионален отчет, последните 15% от продуктите в проучване на клиенти или първите 25 заплати в анализ на личния състав на отдел.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила горе/долу.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете желаната от вас команда, например Първите 10 елемента или Последните 10%.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формата.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата на полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на стойности, класирани отгоре или отдолу.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното полеФорматиране на стойности, които се нареждат в изберете Отгоре или Отдолу.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете числото отгоре или числото отдолу, въведете число, а след това изчистете квадратчето за отметка % от избрания диапазон. Валидните стойности са от 1 до 1000.

  • За да зададете процента отгоре или процента отдолу, въведете число, а след това отметнете квадратчето % от избрания диапазон. Валидните стойности са от 1 до 100.

 8. По желание променете начина на прилагане на формата за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, който е обхванат от съответстващо поле.

  По подразбиране условният формат се базира на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле вместо да използвате всички видими стойности, можете да приложите условния формат за всяка комбинация от:

  • Колона и полето й за родителски ред, като изберете всяка група колони.

  • Ред и полето му за родителска колона, като изберете всяка група редове.

 9. За да зададете формат, щракнете върху Формат.

  Показва се диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 10. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Форматиране само на стойности, които са над или под средното

Можете да намерите стойности над или под средната стойност или стандартното отклонение в диапазон от клетки. Например можете да намерите изпълнителите над средната стойност в годишния преглед на производителността или можете да намерите изработените материали, които излизат извън стандартните отклонения при оценка на качеството.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Правила горе/долу.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете желаната от вас команда, като например Над средното или Под средното.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формата.

Можете да промените метода на обхващане в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, като използвате бутона за избор Прилагане на правило за форматиране към.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Точно тези клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност> с еднакви полета.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки на <поле за стойност>.

 5. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на стойности, които са над или под средното.

 6. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматиране на стойности, които са направете едно от следните неща:

  • За да форматирате клетки, които са над или под средното за всички клетки в диапазона, изберете Над или Под.

  • За да форматирате клетки, които са над или под едно, две или три стандартни отклонения за всички клетки в диапазона, изберете стандартно отклонение.

 7. По желание променете начина на прилагане на формата за полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица, който е е обхванат от съответстващо поле.

  По подразбиране условното форматиране се базира на всички видими стойности. Когато обаче обхващате по съответстващо поле, вместо да използвате всички видими стойности, можете да приложите условния формат за всяка комбинация от:

  • Колона и полето й за родителски ред, като изберете всяка група колони.

  • Ред и полето му за родителска колона, като изберете всяка група редове.

 8. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 9. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Форматиране само на уникални или дублиращи се стойности

Забележка: Не можете да форматирате условно полета в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица по уникални или повтарящи се стойности.

Бързо форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Осветяване на клетки.

  групата "стилове" в раздела "начало"

 3. Изберете Дублиращи се стойности.

 4. Въведете стойностите, които искате да използвате, а след това изберете формата.

Разширено форматиране

 1. Изберете една или повече клетки в диапазон, таблица или отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист или таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 4. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на уникални или дублиращи се стойности.

 5. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъчното поле Форматирай всички изберете уникални или дублиращи се.

 6. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 7. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Използване на формула, за определяне на клетките, които да се форматират

Ако условният ви формат трябва да е по-сложен, можете да използвате логическа формула, за да зададете критериите за форматиране. Например може да поискате да сравните стойности с върнатия от функция резултат или да изчислите данни в клетки извън избрания диапазон, който може да се намира в друг работен лист в същата работна книга.

 1. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

групата "стилове" в раздела "начало"

Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

   Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

  • За да промените условния формат, направете следното:

   1. Уверете се, че в списъчното поле Покажи правилата за форматиране на е избран подходящият работен лист, таблица или отчет с обобщена таблица.

   2. По желание променете диапазона от клетки, като щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон в полето Отнася се за, за да скриете временно диалоговия прозорец, като изберете новия диапазон от клетки в работния лист или в друг работен лист и след това изберете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

   3. Изберете правилото и след това щракнете върху Редактиране на правило.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на правилото за форматиране.

 2. Под Приложи правилото към, за да промените по желание обхвата за полетата в областта на стойностите на отчет с обобщена таблица със:

  • Селекция, щракнете върху Избрани клетки.

  • Съответстващо поле, щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <поле за стойност>.

  • Поле за стойност, щракнете върху Всички клетки, показващи стойности <поле за стойност> за <ред>.

 3. Щракнете върху Използване на формула, за определяне на клетките, които да се форматират под Избор на тип правило.

  1. Въведете формула в списъчното поле Форматирай стойностите, при които тази формула е вярна под Редактиране на описанието на правилото.

   Трябва да започнете формулата със знак за равенство (=) и формулата трябва да връща логическа стойност TRUE (1) или FALSE (0).

   Пример 1: Използване на условен формат с множество критерии и препратки към клетки извън диапазона от клетки   

   В тази формула към диапазона A1:A15 се прилага един условен формат с няколко критерии, който форматира клетките в зелено, ако средната стойност на всички клетки в диапазона е по-голяма от стойността в клетка F1 и всички клетки в диапазона имат минимална стойност, която е по-голяма или равна на стойността в G1. Клетките F1 и G1 са извън диапазона от клетки, за които се прилага условният формат. Функцията AND обединява няколко критерии, а функциите AVERAGE и MIN изчисляват стойностите.

Формула

Формат

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Зелен цвят на клетка

Пример 2: Засенчване през ред с помощта на функциите MOD и ROW   

Тази формула засенчва всеки друг ред в диапазона от клетки със син цвят на клетка. Функцията MOD връща остатъка след като едно число (първият аргумент) се раздели на делител (втория аргумент). Функцията ROW връща текущия номер на ред. Когато делите текущия номер на ред с 2, винаги получавате остатък 0 за четно число или остатък 1 за нечетно число. Тъй като 0 е FALSE, а 1 е TRUE, всеки ред, номериран с нечетно число, се форматира.

Формула

Формат

=MOD(ROW(),2)=1

Син цвят на клетка

 1. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 2. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

  Можете да въведете препратки към клетки във формула, избирайки клетките непосредствено от работния лист или други работни листове. Избирането на клетки от работния лист вмъква абсолютни препратки към клетките. Ако искате Excel да настройва препратките за всяка клетка в избрания диапазон, използвайте относителни препратки към клетките.

Най-горе на страницата

Намиране на клетки, които имат условни формати

Ако вашият работен лист има една или няколко клетки с условен формат, можете бързо да ги намерите, така че можете да копирате, променяте или изтривате условните формати. Можете да използвате командата Специален избор на клетки, за да намерите само клетки с конкретен условен формат или за да намерите всички клетки с условен формат.

Намиране на всички клетки с условен формат

 1. Щракнете върху някоя клетка без условен формат.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Търсене и избиране, а след това върху Условно форматиране.

Намиране само на клетки с еднакъв условен формат

 1. Щракнете върху клетката, чийто условен формат искате да намерите.

 2. В раздела Начало , в групата Редактиране щракнете върху стрелката до намиране и избори след това върху Отиди на специални.

 3. Щракнете върху Условни формати.

 4. Щракнете върху Като текущата под Проверка на данни.

Най-горе на страницата

Изчистване на условни формати

 • Направете едно от следните неща:

  В работен лист   

  1. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Изчистване на правилата.

  2. Щракнете върху Целия лист.

   В диапазон от клетки, таблица или обобщена таблица   

  3. Изберете диапазона от клетки, таблицата или обобщената таблица, за които искате да изчистите условните формати.

  4. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Изчистване на правилата.

  5. В зависимост от това какво сте избрали, щракнете върху Избрани клетки, Тази таблица или Тази обобщена таблица.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×