Добавяне, промяна и премахване на снимка на контакт

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Outlook изображенията могат да се добавят към формуляр за контакт или към електронна визитка. Това ви помага да постави за лицето, за да име или бързо да съответства на емблема на фирма контакт.

Ако на подателя и получателя използвате Outlook, се показва картината на контакт в имейл съобщения, когато подателят включва снимка на контакт. Картината се появява в заглавка на съобщение на отвореното съобщение и в заглавката на съобщението. Щракнете двукратно върху картината на контакта, за да отворите контакта или с десния бутон върху картината за други опции за контакта.

За стъпки, за да смените снимката на Outlook вижте Смяна на моята снимка.

Добавяне на снимка

Забележка : Можете да добавите се виждат само на вашия компютър.

 1. В навигационната лента щракнете върху Хора.

  Навигационна лента на Outlook – "Хора"

 2. В лентата, в Текущ изглед щракнете върху Хора.

  избор на ''хора'' в текущия изглед

 3. Изберете контакт и под Покажи източник щракнете върху Outlook (Контакти). Визитката в Outlook за това лице ще се покаже.

  Връзка за преглед на източник в Outlook във визитка

 4. Щракнете върху снимката на визитката.

  щракнете тук, за да добавите снимка

 5. В прозореца Добавяне на снимка за контакт намерете и изберете снимката, която искате да използвате, след което щракнете върху OK.

  Съвет : Outlook може да използва .jpg, .png, .gif, .bmp или .tif файлови формати.

 6. Запишете и затворете визитката. Новата снимка ще се покаже заедно с контакта в изгледа Хора.

Превключване към друга снимка

 1. В навигационната лента щракнете върху Хора

  Навигационна лента на Outlook – "Хора"

 2. В лентата, в Текущ изглед щракнете върху Хора.

  избор на ''хора'' в текущия изглед

 3. Изберете контакт, след което под Покажи източник щракнете върху Outlook (Контакти). Визитката в Outlook за това лице ще се покаже.

 4. Щракнете с десния бутон върху съществуваща снимка и изберете Промяна на картина.

  Щракнете тук, за да смените снимката за контакта

 5. В прозореца Смяна на снимка за контакт отидете до и изберете нова снимка, след което щракнете върху OK.

  Съвет : Outlook може да използва .jpg, .png, .gif, .bmp или .tif файлови формати.

 6. Запишете и затворете визитката. Новата снимка ще се покаже заедно с контакта в изгледа Хора.

Вж. също

Смяна на моята снимка

Употреба на снимка по избор за някого в изгледа "хора" в Outlook

Изображенията, добавени към формуляр за контакт, се оразмеряват автоматично на 90 пиксела на 90 пиксела. Снимките на контактите могат да бъдат в повечето стандартни графични файлови формати, включително .jpg, .png, .gif, .bmp или .tif.

 1. В Контакти направете едно от следните неща:

  • Отворете желания контакт.

  • В раздела Начало, в групата Създай щракнете върху Нов контакт.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Добавяне на картина.

 3. Прегледайте папките, за да намерите снимката, която искате да добавите, и след това щракнете двукратно върху името на файла.

 1. В Контакти отворете желания контакт.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Премахване на картина.

 1. В Контакти отворете желания контакт.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Промяна на картина.

 3. Прегледайте папките, за да намерите снимката, която искате да използвате вместо тази, и след това щракнете двукратно върху името на файла.

Изображението на контакт може да не съвпада с това, което е на електронната визитка на контакта. Възможно е например контакт да ви изпрати персонализирана електронна визитка. В този случай добавянето или промяната на изображение във формуляра за контакт не актуализира автоматично изображението на визитката.

 1. Направете едно от следните неща:

  • В отворен контакт щракнете двукратно върху електронната визитка.

  • В отворен контакт, в раздела Контакти, в групата Опции щракнете върху Визитка.

 2. В Проектиране на визитка, до Изображение щракнете върху Промяна.

 3. Прегледайте папките, за да намерите снимката, която искате да добавите, и след това щракнете двукратно върху името на файла.

Outlook 2007 приема повечето стандартни графични файлови формати, включително .jpg, .png, .gif, .bmp, .tif, .exf и .ico.

Ако и подателят и получателят използват Office Outlook 2007, снимката на контакта се показва и в съобщенията, които са получени, ако подателят използва снимка на контакт. Тази снимка се показва в заглавка на съобщение на отвореното съобщение и в заглавката на съобщението в екран за четене. Можете да щракнете двукратно върху снимката на контакта, за да отворите контакта, или да щракнете с десния бутон върху нея, за да видите други опции за контакта.

Забележка : За да се покаже картината, контактът трябва също така да е записан в папка за контакти на Outlook и тази папка за контакти трябва да е посочена като адресна книга на Outlook. Това са настройките по подразбиране при създаване на контакти в Microsoft Outlook. Ако не виждате картината да е включена с контакта, проверете дали настройките по подразбиране не са променени.

Съвет : Използването на изображения с висока разделителна способност, строго съответстващи на размера от 90 на 90 пиксела, предоставя най-добро качество за картината.

Изображението ми с висока разделителна способност остава замъглено

В някои случаи има проблеми при представянето на изображения в Outlook дори когато те са с висока разделителна способност и са правилно оразмерени. Причината е неизвестна, но се проучва. За да ни помогнете да подобрим функцията, изпратете ни подробности за работата ви, като използвате бутоните за обратна връзка в края на тази помощна статия. Включете операционната система, подробна информация за изображението и проверете дали използвате Outlook 2007.

Когато добавяте изображение към контакт във формуляр за контакт, изображението се оразмерява автоматично, за да се нагоди към запазеното място за картина на контакт във формуляра, 90 пиксела на 90 пиксела.

 1. В Контакти направете едно от следните:

  • Отворете съществуващ контакт.

  • В лентата с инструменти щракнете върху Създай. Това отваря празен формуляр за контакт, в който да добавите информация за контакт и картина.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Добавяне на картина.

  Съвет : Можете също да щракнете на мястото за снимката на контакта и после да потърсите изображение.

 3. Намерете картината, която искате да добавите, и след това щракнете двукратно върху нея.

 1. В Контакти отворете контакт.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Промяна на картина.

 3. Намерете картината, която искате да промените, и след това щракнете двукратно върху нея.

 1. В Контакти отворете контакт.

 2. В раздела Контакт, в групата Опции щракнете върху Картина и след това щракнете върху Премахване на картина.

Ако в дадена електронна визитка вече има изображение (освен изображението по подразбиране на Outlook), например снимка или емблема, свързана с визитката, изображението, което добавяте във формуляр за контакт, няма да замени вече съществуващото в картичката. За да актуализирате изображението в картичката, натиснете бутона Начално състояние в диалоговия прозорец Редактиране на визитка.

Как да отворя диалоговия прозорец Редактиране на визитка?

Направете едно от следните неща:

 • В отворен контакт щракнете двукратно върху електронната визитка.

 • В отворен контакт, в раздела Контакти, в групата Опции щракнете върху Визитка.

Важно : Нулирането на визитката актуализира и всяка друга информация за нов контакт в картичката. То задава и всички форматирания на картичката да са по подразбиране, с изключения на тези за картината. Форматирането включва шрифт, цветове на фона, размер на текста и подравняване.

Изображение на електронна визитка по подразбиране

Електронна визитка, която показва изображение по подразбиране, разположено вляво, и форматиране по подразбиране.

Ако не актуализирате изображението в електронната визитка, във формуляра на контакта се показва новата снимка, но съществуващата снимка продължава да се вижда в електронната визитка и изглед "Визитки".

Ако в една електронна визитка вече има изображение (освен изображението по подразбиране на Outlook) – като например снимка или емблема – добавеното от вас във формуляр за контакт изображение няма да замести това в картичката.

Нека допуснем, че сте получили електронна визитка от Борислав Димитров от Contoso, Ltd. В картичката на Борислав има емблема на Contoso, която искате да запазите и искате да добавите снимката на Борислав към формуляра му за контакт, така че да го разпознаете следващия път, когато той се отбие в града ви за участие в събрание.

Ако добавите картина към формуляра за контакт, все още виждате оригиналното изображение в електронната визитка в изглед "Визитки", освен ако не актуализирате изображението на визитката в диалоговия прозорец Редактиране на визитка.

Важно : Актуализирането (нулирането) на визитката актуализира и всяка друга информация за нов контакт в картичката. То задава и всички форматирания на картичката да са по подразбиране (с изключения на тези за на картината). Това включва шрифт, цветове за фона, размер на текста и подравняване. Имайте това предвид, когато работите с потребителски проектирани картички.

За добавяне на изображение само към формуляра за контакт:

 1. В отворен контакт, в раздела Контакт, в групата Опции, щракнете върху Картина и след това щракнете върху Добавяне на картина.

  Съвет : Можете също да щракнете на мястото за снимката на контакта и да потърсите изображение.

 2. Намерете картината, която искате да добавите, и след това щракнете двукратно върху нея.

  Снимката автоматично се оразмерява, така че най-добре да се побере в пространството за снимка на контакта.

 3. Щракнете върху Запиши и затвори.

  Забележка : Не отваряйте електронната визитка и не актуализирайте този изглед на контакта. Щракването върху бутона Начално състояние актуализира картичката, замествайки изображението на картичката с картината за нов контакт.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×