Добавяне, промяна или премахване на отсечки на грешката в диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Отсечките на грешките в диаграмите, които създавате, могат да ви помогнат да видите обхватите на грешката и стандартното отклонение с един поглед. Те могат да бъдат показани за всички точки от данни в дадена серия от данни като стандартна величина на грешката, процент или стандартно отклонение. Можете да зададете ваши собствени стойности, за да покажете исканите точни величини на грешките. Можете например да покажете 10-процентна положителна и отрицателна величина на грешката в резултатите от научен експеримент, ето така:

Линейна диаграма с 10-процентни отсечки на грешката

Може да използвате отсечки на грешките в 2D повърхнинна, стълбовидна, колонна, линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма. В точкови и мехурчести диаграми можете да покажете отсечки на грешките за стойностите на x и стойностите на y.

Щракнете върху следните заглавия за повече информация.

 1. Щракнете някъде в диаграмата.

 2. Щракнете върху бутона Елементи на диаграма бутон "елементи на диаграма" до диаграмата и след това поставете отметка в квадратчето Отсечки на грешката . (Изчистете квадратчето, за да премахнете отсечки на грешката.)

 3. За да промените показаните величини на грешките, щракнете върху стрелката до Отсечки на грешкатаи след това изберете опция.

  Изображение

  • Изберете предварително зададена опция за отсечки на грешките, например Стандартна грешка, Процент или Стандартно отклонение.

  • Изберете Още опции, за да зададете ваши собствени величини за отсечките на грешките и след това под Вертикална отсечка на грешките или Хоризонтална отсечка на грешките изберете желаните опции. Това е също мястото, където променяте направлението, стила за край на отсечките на грешките или създавате персонализирани отсечки на грешките.

   Справочник за преминаване към Excel 2010

Забележка : Посоката на отсечките на грешките зависи от типа на използваната от вас диаграма. Точковите диаграми могат да показват и хоризонтални, и вертикални отсечки на грешките. Можете да премахнете всяка от тези отсечки на грешките, като ги изберете и след това натиснете клавиша Delete.

Най-горе на страницата

Хората често питат как Excel изчислява величините на грешките. Excel използва следните уравнения, за да изчисли величините за Стандартна грешка и Стандартно отклонение, които са показани в диаграмата.

Тази опция

Използва тази формула

Стандартна грешка

Уравнение

Къде:

s = номер на серията

i = номер на точка в серия s

m = брой на сериите за точката y в диаграмата

n = брой на точките във всяка серия

yis = стойност на данните на серията s в i-тата точка

ny = общ брой на стойностите на данните във всички серии

Стандартно отклонение

Уравнение

Къде:

s = номер на серията

i = номер на точка в серия s

m = брой на сериите за точката y в диаграмата

n = брой на точките във всяка серия

yis = стойност на данните на серията s в i-тата точка

ny = общ брой на стойностите на данните във всички серии

M = аритметично средно

Най-горе на страницата

Щракнете върху следните заглавия за повече информация.

В Excel можете да покажете отсечки на грешката, които използват Стандартна грешка сума, процент от стойността на (5 %), или стандартно отклонение.

Стандартна грешка и стандартното отклонение използвайте следното уравнение за изчисляване на стойности на грешката, които са показани в диаграмата.

Тази опция

Използва тази формула

Където

Стандартна грешка

Уравнение

s = номер на серията

i = номер на точка в серия s

m = брой на сериите за точката y в диаграмата

n = брой на точките във всяка серия

yis = стойност на данните на серията s в i-тата точка

ny = общ брой на стойностите на данните във всички серии

Стандартно отклонение

Уравнение

s = номер на серията

i = номер на точка в серия s

m = брой на сериите за точката y в диаграмата

n = брой на точките във всяка серия

yis = стойност на данните на серията s в i-тата точка

ny = общ брой на стойностите на данните във всички серии

M = аритметично средно

Най-горе на страницата

 1. 2-D област, лента, колона, линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма направете едно от следните неща:

  • За да добавите отсечки на грешката всички серии от данни в диаграмата, щракнете върху областта на диаграмата.

  • За да добавите отсечки на грешката към точка от избраните данни или серия от данни, щракнете върху точка от данни или серия от данни, които искате, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграмата:

   1. Щракнете някъде в диаграмата.

    Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

   2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

    Изображение на лентата на Excel

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху Отсечки на грешката.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху опция за лента на предварително зададена грешка, например Отсечки на грешките със стандартна грешка, Отсечки на грешката с процентили Отсечки на грешките със стандартно отклонение.

  2. Щракнете върху Още опции за грешка лентаи след това под Отсечки на грешката за вертикално или Хоризонтално отсечки на грешката, щракнете върху Показване и грешка сума опциите, които искате да използвате.

   Забележка : Посоката на отсечки на грешката зависи от типа на вашата диаграма. За точкови диаграми и двете хоризонтални и вертикални отсечки се показват по подразбиране. Можете да премахнете някоя от тези отсечки на грешката, като ги изберете и след това натиснете DELETE.

Най-горе на страницата

 1. В област 2-D, лента, колона, линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху отсечки на грешката, точка от данни или серията от данни, която има отсечки на грешката, която искате да промените, или направете следното, за да ги изберете от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Изображение на лентата на Excel

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху Още опции на лентата на грешка.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Показванещракнете върху грешка лента посока и края стил, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

 1. В област 2-D, лента, колона, линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху отсечки на грешката, точка от данни или серията от данни, която има отсечки на грешката, която искате да промените, или направете следното, за да ги изберете от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Изображение на лентата на Excel

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху Още опции на лентата на грешка.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на грешкатанаправете едно или повече от следните неща:

  1. За да използвате различен метод за определяне на размера на грешката, щракнете върху метода, който искате да използвате и след това задайте размер на грешката.

  2. За да използвате стойности по избор за определяне на размера на грешката, щракнете върху по избори след това направете следното:

   1. Щракнете върху Задаване на стойност.

   2. В полетата Положителната стойност на грешка и Отрицателна стойност за грешка задайте диапазона в работния лист, които искате да използвате като стойностите на грешката, или въведете стойностите, които искате да използвате, разделени със запетаи. Въведете например 0.4, 0,3, 0.8.

    Съвет : За да зададете диапазона в работния лист, можете да щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец Приложение за пощенска кутия на сайта и след това изберете данните, които искате да използвате в работния лист. Щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се върнете към диалоговия прозорец.

    Забележка : В Microsoft Office Word 2007 или Microsoft Office PowerPoint 2007диалоговият прозорец По избор на отсечки на грешката не може да се покаже бутона Свий диалоговия прозорец , и можете да въвеждате само стойностите на грешката, която искате да използвате.

Най-горе на страницата

 1. В област 2-D, лента, колона, линейна, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху отсечки на грешката, точка от данни или серията от данни, която има отсечки на грешката, която искате да премахнете, или направете следното, за да ги изберете от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Изображение на лентата на Excel

 2. Направете едно от следните неща:

  1. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху няма.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Натиснете DELETE.

Съвет : Можете да премахнете отсечки на грешката, веднага след като можете да ги добавите към диаграмата, като щракнете върху Отмени в Лентата с инструменти за бърз достъп или като натиснете CTRL + Z.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×