Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Можете да добавите една фигура към вашия файл или да комбинирате няколко фигури, за да създадете чертеж или по-сложна фигура. Предлаганите фигури включват линии, основни геометрични фигури, стрелки, математически знаци, фигури за блоксхеми, звезди, банери и изнесени означения.

След като добавите една или няколко фигури, към тях можете да добавите текст, водещи символи, номериране и бързи стилове.

Забележка: За повече информация относно използването на диаграми или графики SmartArt в документ вж. Кога трябва да използвам графика SmartArt и кога – диаграма?

Много от начините за работа с фигури са подобни между приложенията, въпреки че може да има малки разлики между версиите. Използвайте разделите по-долу, за да изберете продукта, който използвате.

Тези процедури са предназначени за Excel 2010 – 2016.

Добавяне на фигура към вашия файл в Excel

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на Excel

 2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в работната книга и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

Добавяне на няколко фигури към вашия файл в Excel

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, при желание можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и размерът на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на Excel

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 3. Щракнете някъде в работната книга и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  Съвет: За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура в Excel

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и в контекстното меню посочете Водещи символи и след това щракнете върху Водещи символи и номериране.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху раздел С водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху раздел Номериран и след това изберете желаните от вас опции.

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Тези процедури са предназначени за Excel, PowerPoint, Word и Outlook в Office 2016, 2013 и 2010. Интерфейсът може да се различава леко от някои изображения.

Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се показват в миниатюра в галерията с бързи стилове в групата Стилове на фигури. Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как Стилове на фигури (или бързият стил) влияе на вашата фигура.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  инструмент за рисуване в "Бързи стилове"

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

Щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

За да изтриете няколко фигури, натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху фигурите, които искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

Тези процедури са предназначени за PowerPoint 2010 – 2016.

Добавяне на фигура към вашия файл в PowerPoint

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на PowerPoint

 2. Щракнете върху желаната фигура, след това щракнете някъде в слайда и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

Добавяне на няколко фигури към вашия файл в PowerPoint

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, при желание можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и размерът на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста.

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на PowerPoint

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 3. Щракнете някъде в слайда и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  Съвет: За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура в PowerPoint

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и в контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За да добавите водещи символи, посочете Водещи символи и след това изберете желаните опции.

  • За да добавите номериране, посочете Номериране и след това изберете желаните опции.

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Тези процедури са предназначени за Excel, PowerPoint, Word и Outlook в Office 2016, 2013 и 2010. Интерфейсът може да се различава леко от някои изображения.

Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се показват в миниатюра в галерията с бързи стилове в групата Стилове на фигури. Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как Стилове на фигури (или бързият стил) влияе на вашата фигура.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  инструмент за рисуване в "Бързи стилове"

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

Щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

За да изтриете няколко фигури, натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху фигурите, които искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

Тези процедури са предназначени за Word 2010 – 2016.

Добавяне на фигура към вашия файл в Word

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на Word

 2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

Добавяне на няколко фигури към вашия файл в Word

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, при желание можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и размерът на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Бутон "Вмъкване на фигури" на Word

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 3. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  Съвет: За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура в Word

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и в контекстното меню направете едно от следните неща:

  • За да добавите водещи символи, посочете Водещи символи и след това изберете желаните опции.

  • За да добавите номериране, посочете Номериране и след това изберете желаните опции.

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Тези процедури са предназначени за Excel, PowerPoint, Word и Outlook в Office 2016, 2013 и 2010. Интерфейсът може да се различава леко от някои изображения.

Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се показват в миниатюра в галерията с бързи стилове в групата Стилове на фигури. Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как Стилове на фигури (или бързият стил) влияе на вашата фигура.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  инструмент за рисуване в "Бързи стилове"

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

Щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

За да изтриете няколко фигури, натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху фигурите, които искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

Тези процедури са предназначени за Outlook 2010 – 2016.

Добавяне на фигура в Outlook

 1. Вмъкнете платното за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури

  Бутон "Вмъкване на фигура" на Outlook

  и след това щракнете върху Ново платно за рисуване.

  Опцията "Ново платно за рисуване" в долната част на менюто "Фигури"

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

Добавяне на няколко фигури към вашия документ в Outlook

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и количеството на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста. Винаги можете да добавите фигура в графика SmartArt или да заместите фигура, ако никое от оформленията не е точно за вас.

 1. Вмъкнете платното за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури

  Бутон "Вмъкване на фигура" на Outlook

  и след това щракнете върху Ново платно за рисуване.

  Опцията "Ново платно за рисуване" в долната част на менюто "Фигури"

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 4. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 5. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Добавяне на текст към фигура в Outlook

 • Щракнете с десния бутон върху фигурата, към която искате да добавите текст, щракнете върху Добавяне на текст и след това въведете своя текст.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура в Outlook

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. В раздела Съобщение, в групата Основен текст щракнете върху една от следните опции:

  Бутони за водещи символи и номера в Outlook

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху стрелката до Номериране и след това изберете желаните от вас опции.

Добавяне на бърз стил към фигура в Outlook

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата си.

Смяна на една фигура с друга в Outlook

За смените една фигура с друга, изтрийте фигурата и след това добавете новата фигура.

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Тези процедури са предназначени за Excel, PowerPoint, Word и Outlook в Office 2016, 2013 и 2010. Интерфейсът може да се различава леко от някои изображения.

Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се показват в миниатюра в галерията с бързи стилове в групата Стилове на фигури. Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как Стилове на фигури (или бързият стил) влияе на вашата фигура.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  инструмент за рисуване в "Бързи стилове"

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

Щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, след което натиснете клавиша DELETE.

За да изтриете няколко фигури, натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху фигурите, които искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

Добавяне на фигура към вашия документ

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Изображение на раздела "Вмъкване" в Excel

 2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури.

  Изображение на раздела "Начало" в PowerPoint

 2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

 1. В лентата с инструменти Обекти, направете едно от следните неща:

  • За да добавите предварително зададена автофигура, като например звезда или ромб, щракнете върху Автофигури Изображение на бутон , посочете категория и след това щракнете върху фигурата, която искате.

  • За да добавите кръг или квадрат, щракнете върху Елипса Изображение на бутон или Правоъгълник Изображение на бутон .

 2. Плъзгайте, докато фигурата стане с желания размер.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

  За да добавите фигура с предварително зададен размер, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете фигурата.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката.

Добавяне на няколко фигури към вашия документ

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и количеството на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста. Винаги можете да добавите фигура в графика SmartArt или да заместите фигура, ако никое от оформленията не е точно за вас.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури.

  Изображение на раздела "Вмъкване" в Excel

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 3. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и количеството на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста. Винаги можете да добавите фигура в графика SmartArt или да заместите фигура, ако никое от оформленията не е точно за вас.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 4. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 5. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и количеството на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста. Винаги можете да добавите фигура в графика SmartArt или да заместите фигура, ако никое от оформленията не е точно за вас.

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури.

  Изображение на раздела "Начало" в PowerPoint

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 3. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

 1. В лентата с инструменти Обекти щракнете върху Автофигура Изображение на бутон .

 2. Посочете категория, посочете пунктираната линия и плъзнете, за да направите менюто плаващо.

 3. Щракнете върху фигурата, която искате да вмъкнете, и след това плъзгайте, докато фигурата стане с размера, който искате. Повторете тази стъпка за всяка фигура, която искате да добавите.

 4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете рисунка, можете да създадете графика SmartArt. В SmartArt графиката подреждането на фигурите и количеството на текста в тях се обновяват автоматично, когато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста. Винаги можете да добавите фигура в графика SmartArt или да заместите фигура, ако никое от оформленията не е точно за вас.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

  Раздел "Вмъкване" в Word

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

 3. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване.

 4. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. Повторете за всяка фигура, която искате да добавите.

  За да създадете идеален квадрат или кръг (или да запазите размерите на други фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате.

 5. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC.

Добавяне на текст към фигура в Office 2007

 • Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

 • Щракнете с десния бутон върху фигурата, към която искате да добавите текст, щракнете върху Добавяне на текст и след това въведете своя текст.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

 • Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

 • Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което въведете текста.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

 • Щракнете с десния бутон върху фигурата, към която искате да добавите текст, щракнете върху Добавяне на текст и след това въведете своя текст.

 • За да преоразмерите фигурата, щракнете върху нея и след това плъзнете нейните манипулатори за оразмеряване.

 • Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете фигурата, текстът също се завърта или обръща.

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура в Office 2007

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. В минилентата с инструменти щракнете върху стрелката до Водещи символи и номериране, след което щракнете върху Водещи символи и номериране.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху раздел С водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху раздел Номериран и след това изберете желаните от вас опции.

 1. В раздела Съобщение, в групата Основен текст щракнете върху една от следните опции:

  Изображение на раздела за съобщение в Outlook

 2. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху стрелката до Номериране и след това изберете желаните от вас опции.

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. В минилентата с инструменти щракнете върху стрелката до Водещи символи и номериране, след което щракнете върху Водещи символи и номериране.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху раздел С водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху раздел Номериран и след това изберете желаните от вас опции.

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. На лентата с инструменти Форматиране щракнете върху една от следните опции:

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху Водещи символи Изображение на бутона за водещи символи .

  • За да добавите номериране, щракнете върху Номериране изображение на бутон .

 1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху една от следните опции:

  Изображение на раздел "Начало" в Word

  • За да добавите водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи символи и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите номериране, щракнете върху стрелката до Номериране и след това изберете желаните от вас опции.

Добавяне на бърз стил към фигура в Office 2007

Забележка: Бързите стилове са налични само в следните програми на Издание на Office 2007: Excel, Outlook, Word и PowerPoint.

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се показват в миниатюра в галерията с бързи стилове в групата Стилове на фигури. Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как Стилове на фигури (или бързият стил) влияе на вашата фигура.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата си.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата си.

 1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или различен бърз стил.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху бутона Още изображение на бутон .

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата си.

Смяна на една фигура с друга в Office 2007

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

За смените една фигура с друга, изтрийте фигурата, след което добавете новата фигура.

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да смените с друга фигура.

  За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , посочете Промяна на фигурата и след това щракнете върху желаната нова фигура.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

 1. Щракнете върху автофигурата, която искате да промените.

  За да промените няколко автофигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху автофигурите, които искате да промените.

 2. В менюто Подреждане посочете Промяна на автофигура, посочете категория и след това щракнете върху желаната нова фигура.

За смените една фигура с друга, изтрийте фигурата и след това добавете новата фигура.

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху фигурите, които искате да смените.

Вж. също

Вмъкване на SVG изображения и икони в Office 2016

Проявете творчество с 3D модели

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×