Добавяне, премахване или промяна на колони на библиотека с документи или колони на сайт

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато проектирате шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да изберете дали да показвате данните, които потребителите въвеждат в определени полета, във формуляра като колони в изгледа по подразбиране в библиотека с документи в сайт на Microsoft Windows SharePoint. Можете да изберете кои полета да използвате като колони, когато проектирате вашия шаблон на формуляр, или можете да изчакате да укажете колоните, когато публикувате вашия шаблон на формуляр в библиотеката с документи.

В тази статия

Преди да започнете

Задаване на колоните на библиотека с документи при проектиране на шаблон на формуляр

Задаване на колоните на библиотека с документи при публикуване на шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

Задаване на колоните на библиотека с документи при публикуване на шаблон на формуляр в съществуваща библиотека с документи

Преди да започнете

Когато публикувате шаблон на формуляр към библиотека с документи, всеки формуляр, който се създава в тази библиотека с документи ще се основава на този шаблон за формуляр. Публикуване на шаблон на формуляр в библиотека с документи ви позволява да бързо да разположите формуляр за еднократна употреба, като например неофициална проучване, за да разберете предпочитанията за ресторант за обяд на екип.

Ако публикувате шаблон на формуляр на сървър, който се изпълнява Windows SharePoint Services 3.0, можете да направите следното:

Публикуване на шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт     Когато публикувате шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт, които позволяват на потребителите да присвоите множество шаблони за формуляри на една библиотека с документи или да присвоите шаблона на формуляр към няколко библиотеки в колекция от сайтове. Колекция от сайтове е набор от уеб сайтове на виртуален сървър, които имат един и същи собственик и споделят административни настройки. Всяка колекция от сайтове съдържа уеб сайт на най-високо ниво и може да съдържа една или повече подсайтове. Може да има няколко колекции от сайтове на всеки виртуален сървър. Използвайте тип съдържание на сайт, когато искате да широко да използвате повторно информация или да разрешите събирането на данни от много формуляри на едно място.

Разрешаване на потребителите да редактират полета с помощта на изглед на лист с данни    Можете да позволите на потребителите да добавят или редактират данни за поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи. Това позволява на потребителите да добавите или актуализирате данните за един или повече формуляри без всъщност отваряне на формуляри.

Забележка : Изглед на лист с данни са разрешени в уеб браузъра само за потребители, които имат Microsoft Office Access 2007 инсталиран.

Забележка : Поддръжка за библиотеки и типове съдържание на сайта е различен в зависимост от това дали вашият сървър се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0. Следователно трябва да помолите администратора на сървъра, ако не сте сигурни коя версия на Windows SharePoint Services се изпълнява на сървъра.

Най-горе на страницата

Задаване на колоните на библиотека с документи при проектиране на шаблон на формуляр

 1. Отворете шаблона на формуляра.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 3. Щракнете върху Повишаване на свойства.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона, щракнете върху Добавяне, щракнете върху полето или повтарящата се група, за която искате да създадете колона, и след това въведете име за колоната в полето Име на колона.

   Забележка : Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

  • За да премахнете колона, щракнете върху колоната в списъка и след това изберете Премахни.

  • За да промените колона, щракнете върху колоната в списъка, щракнете върху Модифициране и след това направете съответните промени.

   Забележка : Някои опции за добавяне, премахване или промяна на колони са налични само когато публикувате в сайт на SharePoint.

Най-горе на страницата

Задаване на колоните на библиотека с документи при публикуване на шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

 1. Запишете вашия шаблон на формуляр.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. В полето Въведете местоположението на вашия сайт на SharePoint или на InfoPath Forms Services въведете местоположението на сайта на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

  Забележка : Ако публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, в сайт на SharePoint, квадратчето за отметка Разрешение този формуляр да се попълва, използвайки браузър не е налично. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Връзки към повече информация за InfoPath Forms Services ще намерите в раздела Вж. още.

 6. Щракнете върху Създаване на нова библиотека с документи и след това изберете Напред.

 7. Въведете името и описанието за библиотеката с документи и след това изберете Напред.

  Името и описанието на шаблона на формуляра ще се появят в изгледа по подразбиране в библиотеката с документи.

 8. Направете едно от следните неща:

  Добавяне на колона

  1. Щракнете върху Добавяне.

  2. Направете едно от следните неща:

   • За да добавите нова колона на библиотеката с документи, изберете полето, чиито данни искате да се появяват в колоната, изберете (Няма: Създаване на нова колона в тази библиотека) в списъка Група за колони на сайта и след това въведете име за колоната в полето Име на колона.

   • За да използвате съществуваща колона на сайт, изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Забележка : Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка : За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

  Премахване на колона

  1. Под Име на колонащракнете върху името на полето, чиято съответна колона, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Модифициране на колона

  1. Под Име на колона щракнете върху името на полето, чиято съответна колона желаете да промените, и след това щракнете върху Промяна.

  2. Направете едно от следните неща:

   • Въведете ново име за колоната в полето Име на колона.

   • Изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Забележка : Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка : За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

 9. Когато приключите с дефинирането на колони за вашата библиотека, щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника проверете дали информацията е правилна и след това щракнете върху Публикуване.

Най-горе на страницата

Задаване на колоните на библиотека с документи при публикуване на шаблон на формуляр в съществуваща библиотека с документи

 1. Запишете вашия шаблон на формуляр.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. В полето Въведете местоположението на вашия сайт на SharePoint или на InfoPath Forms Services въведете местоположението на сайта на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

  Забележка : Ако публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, в сайт на SharePoint, квадратчето за отметка Разрешение този формуляр да се попълва, използвайки браузър не е налично. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Връзки към повече информация за InfoPath Forms Services ще намерите в раздела Вж. още.

 6. Щракнете върху Актуализация на шаблона на формуляра в съществуваща библиотека с документи и след това щракнете върху библиотеката с документи, която искате да актуализирате.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. Направете едно от следните неща:

  Добавяне на колона

  1. Щракнете върху Добавяне.

  2. Направете едно от следните неща:

   • За да добавите нова колона на библиотеката с документи, изберете полето, чиито данни искате да се появяват в колоната, изберете (Няма: Създаване на нова колона в тази библиотека) в списъка Група за колони на сайта и след това въведете име за колоната в полето Име на колона.

   • За да използвате колона на съществуваща библиотека с документи или колона на сайт, изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Забележка : Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка : За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

  Премахване на колона

  1. Под Име на колонащракнете върху името на полето, чиято съответна колона, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Промяна на колона

  1. Под Име на колона щракнете върху името на полето, чиято съответна колона желаете да промените, и след това щракнете върху Промяна.

  2. Направете едно от следните неща:

   • Въведете ново име за колоната в полето Име на колона.

   • Изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Забележка : Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка : За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

 9. Когато приключите с дефинирането на колони за вашата библиотека, щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника проверете дали информацията е правилна и след това щракнете върху Публикуване.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×