Добавяне на текст и свързване на текстови полета в Publisher

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Добавяйте текст към публикациите си, като вмъкнете първо текстово поле. Повечето шаблони съдържат текстови полета, които можете да попълните, но можете да добавите също и свои собствени текстови полета.

Първо: Добавяне на текстово поле

 1. Щракнете върху Начало > Изчертаване на текстово поле и плъзнете курсора с формата на кръст, за да начертаете поле там, където искате да има текст.

  Екранна снимка на текстовото поле "Рисуване" в Publisher.

 2. Въведете текст в текстовото поле.

  Ако текстът, който въвеждате, е прекалено дълъг за текстовото поле, можете да уголемите полето или да го свържете с друго текстово поле.

Второ: Свързване на текстовите полета

Можете да свържете текстовите полета, така че текстът да продължава от едното в другото.

 1. Когато текстово поле съдържа прекалено много текст, в долния десен ъгъл на полето се появява индикаторът за препълване – малко квадратче с многоточие.

  Екранна снимка на препълване на текстово поле в Publisher.

 2. Създайте ново текстово поле.

 3. Щракнете върху индикатора за препълване и курсорът ще се промени на кана. Кана за свързване на текстови полета, използвана за свързване на полетата.

 4. Преминете в новото текстово поле и щракнете в него.

Текстът, който не се побира в предходното поле, ще се появи в новото текстово поле.

Сега, докато добавяте текст, думите ще преминават от едното текстово поле в другото. Ако свърши мястото във второто поле, можете да свържете друго текстово поле, при което текстът ще продължава последователно през трите полета.

Добавяне на нов текст в публикация става с две стъпки:

 1. Създайте ново текстово поле да съдържа текст.

 2. Въведете желания текст.

Текстовите полета са независими елементи, точно както снимки, така че можете да:

 • Да поставите текстовото поле, където искате на страница и я преместите по всяко време.

 • Направете текстови полета произволен размер искате и промените размера му, когато пожелаете.

 • Форматиране на текст в едно текстово поле като червен 24 точка Verdana и в друг като черен 10 пункта Times Roman.

 • Поставете оранжев линия около едно текстово поле и да го зелен фон цвят при всички други текстови полета на страницата имате без линии около тях и бял фон.

 • Разделите на текстово поле в колони.

 • Свързване на текстови полета, дори текстови полета на различни страници, така че текстът автоматично да продължава от една до друга.

За пример как гъвкави текстови полета могат да бъдат, Хвърлете един поглед на първата страница на тази публикация на бюлетин.

First page of pre-designed newsletter

Тази страница, само съдържа 16 независими текстови полета, включително проблем номер, дата, заглавие, съдържание, история заглавия и надпис на картина.

Ето как да добавите нов текст в страница:

Text tool icon and illustration of dragging to create text box

Изнесено означение 1 Щракнете върху Текстово поле в лентата с инструменти обекти . (По подразбиране, когато отворите Publisher, лентата с инструменти обекти разширява вертикално в лявата страна на прозореца на Publisher.)

Изнесено означение 2 Плъзнете, за да създадете правоъгълник на страницата.

Callout 3 В полето за текст, който сте създали въведете текста, който искате.

Съвети: 

 • За да форматирате текст, изберете текста. В менюто формат щракнете върху:

  • Шрифт , за да промените шрифта, размера на шрифта, цвят на шрифт или стил.

  • Абзац , за да промените подравняването, отстъпа, редова разредка и редове и абзаци.

  • Водещи символи и номериране Добавяне или промяна на стила на водещите символи и номера.

 • За да форматирате текстово поле, щракнете върху нея. В менюто формат щракнете върху Текстово поле.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×