Добавяне на текстово поле към формуляр или отчет

Текстовото поле е стандартната контрола в Access, използвана за преглед и редактиране на данни във формуляри и отчети. В текстовите полета можете да показвате множество различни типове данни, а можете да ги използвате също и за извършване на изчисления. Тази статия обяснява как да създадете и да използвате текстово поле, както и някои важни свойства на текстовото поле.

Какво искате да направите?

Добавяне на обвързано текстово поле

Добавяне на необвързано текстово поле

Добавяне на изчисляемо текстово поле

Разбиране на свойствата на текстовото поле

Добавяне на обвързано текстово поле

Обвързаното текстово поле показва данните от поле в таблица или заявка. Във формуляр можете да използвате текстово поле, което е обвързано с обновяем източник на записи, за да въвеждате или редактирате данни в полето. Промените, които правите в текстовото поле, ще се отразят в базовата таблица.

Бърз начин да създадете обвързано текстово поле е да плъзнете поле от екрана Списък на полетата във вашия формуляр или отчет. Access автоматично създава текстово поле за полетата за следните типове данни:

 • Кратък текст

 • Дълъг текст

 • Число

 • Дата/час

 • Валута

 • Хипервръзка

 • Изчисляеми

Забележка: В Access 2013 и по-новите версии типът данни "Текст" е преименуван на "Кратък текст", а типът данни "Паметна бележка" – на "Дълъг текст".

Плъзгането на полета за други типове данни създава различни типове контроли. Ако например плъзнете поле "Да/не" от екрана Списък на полетата във формуляр или отчет, Access създава квадратче за отметка. Ако плъзнете поле за OLE обект във формуляр или отчет, Access създава рамка на обвързан обект, а ако плъзнете поле за прикачени файлове във формуляр или отчет, Access създава контрола за прикачени файлове.

Добавяне на обвързано текстово поле към формуляр или отчет чрез плъзгане на поле от екрана "Списък на полетата"

 1. Отворете формуляра или отчета в изглед на оформление или изглед за проектиране, като щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета в навигационния екран и след това щракнете върху желания изглед.

 2. В раздел Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета Изображение на бутон .

 3. На екрана Списък на полетата разгънете таблицата, съдържаща полето, което искате да е обвързано с вашето текстово поле.

 4. Плъзнете полето от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета.

  За повече информация относно работата с екрана Списък на полетата вж. статията Добавяне на поле към формуляр или отчет.

Можете също да добавите обвързано текстово поле към формуляр или отчет, като първо добавите необвързано текстово поле и след това зададете свойството Източник за контролата на текстовото поле така, че да сочи към полето, с което искате да го обвържете.

Добавяне на необвързано текстово поле

Необвързаното текстово поле не е свързано с поле в таблица или заявка. Можете да използвате необвързано текстово поле за показване на резултатите от изчисление или за приемане на въвеждани данни, които не искате да съхранявате директно в таблица. Най-лесно е да добавите необвързано текстово поле в изгледа за проектиране.

 1. Отворете формуляра или отчета в изглед за проектиране, като щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Текстово поле.

 3. Във формуляра или отчета поставете показалеца там, където искате да разположите текстовото поле, след което щракнете, за да вмъкнете текстовото поле.

  Забележка: Access поставя също и етикет отляво на текстовото поле, затова оставете място за етикета отляво на курсора. По-късно можете да преместите етикета и текстовото поле. Можете също да изтриете етикета, като щракнете върху него и натиснете DELETE.

Друг начин да създадете необвързано текстово поле е първо да създадете обвързано текстово поле, като плъзнете поле от екрана Списък на полетата във формуляра или отчета, след което да изтриете стойността в неговото свойство Източник за контролата. Ако направите това в изгледа за проектиране, текстовото поле ще показва "Необвързано" вместо името на полето. В изглед на оформление текстовото поле повече няма да показва данни, а ще бъде празно.

Добавяне на изчисляемо текстово поле

 1. Отворете формуляра или отчета в изглед за проектиране, като щракнете с десния бутон върху формуляра или отчета в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Текстово поле.

 3. Във формуляра или отчета поставете показалеца там, където искате да разположите текстовото поле, след което щракнете, за да вмъкнете текстовото поле.

 4. Направете едно от следните неща:

  Поставете курсора в текстовото поле и след това въведете израз, който изчислява обща сума.

  Изберете текстовото поле, натиснете F4, за да покажете списъка със свойства, и въведете израза в полето на свойството Източник за контролата. За да използвате конструктора на изрази, за да създадете израз, щракнете върху Бутон на конструктор до полето на свойството Източник за контролата.

 5. Запишете формуляра или отчета и след това превключете към изглед на формуляр или изглед за отчет, за да проверите резултатите.

За повече информация относно създаването на изрази вж. статията Научете се да създавате израз.

БЕЛЕЖКИ:

 • Ако се нуждаете от повече място за въвеждане на израз в полето на свойството Източник за контролата, натиснете SHIFT+F2, за да отворите полето Увеличение.

 • Ако вашият формуляр или отчет се базира на заявка, може да искате да поставите израза в заявката, вместо в изчисляема контрола. Това може да подобри производителността и ако ще изчислявате общи суми за групи от записи, е по-лесно да използвате името на изчисляемо поле в агрегатна функция.

Разбиране на свойствата на текстовото поле

Независимо как сте създали текстовото поле, някои свойства трябва да бъдат настроени, за да може то да работи и да се показва така, както желаете. Следващият списък показва някои от по-важните и често използвани свойства на текстовите полета:

 • Име    Трябва да дадете на текстовото поле кратко и смислено име, за да е ясно какви данни съдържа. Това улеснява препращането към текстовото поле в изрази, които може да използвате в други текстови полета. Някои разработчици на бази данни предпочитат да добавят префикс, като например txt, към имената на текстовите полета, за да могат лесно да ги различават от другите типове контроли – например txtСобствено_име или txtАдрес.

  Когато създавате обвързано текстово поле чрез плъзгане на поле от екрана Списък на полетата, Access използва името на полето като име на текстовото поле. Това обикновено работи добре, но ако възнамерявате да редактирате свойството Източник за контролата и да създадете израз, е добре първо да промените името на текстовото поле, така че да е различно от името на полето. В противен случай Access може да не успее да определи дали препращате към текстовото поле, или към полето в таблицата. Да предположим например, че имате отчет, съдържащ текстово поле с име "Собствено име", което е обвързано с поле от таблица с име "Собствено име". Ако искате да изрежете евентуално наличните интервали пред стойността в полето "Собствено име", можете да зададете свойството Източник за контролата на текстово поле на:

  =Trim([First Name])

  Това обаче води до поява на #Грешка в текстовото поле, защото Access не може да определи дали изразът препраща към полето, или към текстовото поле. За да коригирате този проблем, преименувайте текстовите полета, така че да имат уникални имена.

 • Източник за контролата    Това свойство определя дали текстовото поле е обвързано, необвързано или изчисляемо.

  • Ако стойността в полето на свойството Източник за контролата е името на поле в таблица, текстовото поле е обвързано с това поле.

  • Ако стойността в Източник за контролата е празна, текстово поле е необвързано.

  • Ако стойността в Източник за контролата е израз, текстовото поле е изчисляемо текстово поле.

 • Текстов формат    Ако текстовото поле е обвързано с дълго текстово поле, можете да зададете стойността в полето на свойството Текстов формат на RTF текст. Това ще ви позволи да прилагате множество стилове на форматиране към текста в текстовото поле. Например ще можете да приложите получерно форматиране към една дума и подчертаване – към друга.

 • Може да се разширява    Това свойство е особено полезно в отчетите за текстови полета, които са обвързани с кратки или дълги текстови полета. Настройката по подразбиране е Не. Ако има прекалено много текст за показване в текстовото поле, текстът се отрязва. Ако обаче зададете стойността на полето на свойството Може да се разширява на Да, текстовото поле автоматично ще настройва вертикалния си размер, за да се отпечатат или покажат всички данни, които съдържа.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×