Преминаване към основното съдържание

Добавяне на таблица към страница

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите таблици към вашите страници с класически да помогне на структурата на текст, изображения или обекти на страница. Можете да направите това, за да покажете данни в таблица, ценоразпис, продукт сравнение, списък на термини и определения и т.н. Можете също да направите това, за да разположите съдържание, например, се показва служител биографии, вашата информация за контакт или работно време. Тази статия обяснява как да разположите или структурата на съдържанието на страница с помощта на редактора на таблица на вашия сайт и други методи като HTML.

Забележка: Ако използвате модерен страници в SharePoint Online, можете да добавите таблици с помощта на уеб частта на текста. Вижте Добавяне на текст и таблици към вашата страница с уеб компонент на текста.

В тази статия

Вмъкване на таблица

Персонализиране на таблица

Добавяне на редове и колони

Обединяване на клетки

Разделяне на клетки

Преоразмеряване на таблицата

Промяна на стила на таблица

Добавяне на текст или обекти към таблицата

Изтриване на клетка, ред, колона или таблица

Чертане на таблица или използване на HTML съдържание

Вмъкване на таблица

 1. Отидете в страницата, в която искате да добавите таблицата.

 2. Щракнете върху раздела Страница.

 3. Натиснете бутона Редактиране.

 4. В страницата щракнете върху мястото, където искате да добавите таблицата.

 5. Щракнете върху раздела Вмъкване.

 6. Щракнете върху бутона таблица .
  Вмъкване на таблица в публичен уеб сайт на SharePoint Online

 7. Има два начина да добавите таблицата:

  • Щракнете върху стрелката, за да разгънете мрежата на таблицата, задръжте показалеца на мишката над мрежата на таблицата и после щракнете върху желания брой клетки на таблицата.

  • Можете също да натиснете бутона Вмъкване на таблица, да въведете желания от вас брой колони и редове и да щракнете върху OK.

 8. Таблицата се добавя към вашата страница, където започвате да добавяте съдържание към нея или да я персонализирате – задачи, които са описани по-нататък.
  Таблица в уеб сайт на SharePoint Online

Най-горе на страницата

Персонализиране на таблица

Щом вмъкнете таблица във вашата страница, можете да започнете да я персонализирате. Можете да добавяте и изтривате редове или колони, да обединявате или разделяте редове или колони, да преоразмерявате таблицата, да променяте външния й вид и т.н.

Добавяне на редове и колони

Можете да добавяте редове и колони от клетки в таблица, за да позволите по-структурирано съдържание на страницата. Можете да ги добавяте над, под, отляво или отдясно на клетката, в която се намира вашият курсор. Могат да бъдат добавяни само цели редове или колони наведнъж, а не отделни клетки.

 1. Редактирайте уеб страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в клетката на таблицата, в която искате да добавите реда или колоната.

 3. Щракнете върху раздела Оформление на таблица.

 4. Изберете една от следните възможности:

  • Вмъкни над, за да добавите ред над избраната клетка.

  • Вмъкни под, за да добавите ред под избраната клетка.

  • Вмъкни отляво, за да добавите ред вляво от избраната клетка.

  • Вмъкни отдясно, за да добавите ред вдясно от избраната клетка.

Съвет:  Ако не харесвате резултата за новите клетки, може да отмените действието, като въведете CTRL + Z или щракнете върху раздела Форматиране на текст и изберете Отмени.

Ще видите промените, незабавно приложени към вашата таблица. Ако в клетките сте имали текст или изображения, те ще бъдат поставени заедно в новата обединена клетка.

Най-горе на страницата

Обединяване на клетки

Когато обединявате клетки, вие съчетавате две или повече клетки, за да осигурите повече място за текст, изображения и други обекти в таблицата. Можете да обединявате с клетки над или под текущата или вляво или вдясно на текущата, но може да обединявате само отделни клетки, а не цели редове или колони.

 1. Редактирайте страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в клетката от таблицата, която искате да обедините.

 3. Щракнете върху раздела Оформление на таблица.

 4. Щракнете върху Обединяване на клетки и изберете едно от следните неща:

  • Обедини над, за да обедините с клетката над текущата.

  • Обедини под, за да обедините с клетката под текущата.

  • Обедини отляво, за да обедините с клетката отляво.

  • Обедини отдясно, за да обедините с клетката отдясно.

Съвет:  Ако не харесвате резултата за обединените клетки, можете да отмените действието, като въведете CTRL + Z или щракнете върху раздела Форматиране на текст и изберете Отмени.

Ще видите промените, незабавно приложени към вашата таблица. Ако в клетките сте имали текст или изображения, те ще бъдат поставени заедно в новата обединена клетка.

Най-горе на страницата

Разделяне на клетки

Когато разделяте клетки, превръщате една клетка в две, за да структурирате повече съдържанието на таблицата. Можете да разделяте клетки хоризонтално или вертикално, но може да разделяте само отделни клетки, а не цели редове или колони.

 1. Редактирайте уеб страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в клетката от таблицата, която искате да разделите.

 3. Щракнете върху раздела Оформление на таблица.

 4. Щракнете върху Разделяне на клетки и изберете едно от следните неща:

  • Раздели хоризонтално, за да разделите клетката на две клетки, една до друга.

  • Раздели вертикално, за да разделите клетката на две клетки, една над друга.

Съвет:  Ако не харесвате резултата за разделените клетки, може да отмените действието, като въведете CTRL + Z или щракнете върху раздела Форматиране на текст и изберете Отмени.

Ще видите промените, незабавно приложени към вашата таблица. Ако в клетките сте имали текст или изображения, те ще останат в оригиналната клетка, а не в новата.

Най-горе на страницата

Преоразмеряване на таблицата

Можете да промените размера на таблица, както и на отделни редове и колони, съставящи таблицата. Можете да направите това, за да поместите повече съдържание на страницата в клетка от таблицата или да отворите повече място на останалата част от страницата за друго съдържание. Можете да зададете размера на таблицата или клетката в пиксели (пкс) или като проценти (%). Наведнъж могат да бъдат преоразмерявани само цял ред, колона или таблица, но не и отделни клетки.

 1. Редактирайте страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в таблицата, която искате да преоразмерите.

 3. Щракнете върху раздела Оформление на таблица.

 4. До Ширина на таблица въведете стойност в проценти или пиксели. Стойност 100% или 700 пкс или повече използва цялата област със съдържание на страницата.

 5. До Височина на таблица въведете стойност в проценти или пиксели. Не забравяйте, че броят абзаци определя и височината на таблицата.

 6. До Ширина на колона въведете стойност в проценти или пиксели. Стойност 100% или 700 пкс или повече използва цялата област със съдържание на страницата.

 7. До Височината на колонавъведете процент или пиксел стойност. Имайте предвид, че броят на абзаците определя таблица прогноза твърде.

  Съвет:  Ако не харесвате резултата за преоразмерената таблица или клетки, можете да отмените действието, като въведете CTRL + Z или щракнете върху раздела Форматиране на текст и изберете Отмени.

Ще видите промените, незабавно приложени към вашата таблица. Ако в клетките сте имали текст или изображения, те ще останат в преоразмерената клетка.

Най-горе на страницата

Промяна на стила на таблица

Можете да персонализирате външния вид на таблица, като промените нейния стил, определите ред за горен или долен колонтитул и приложите специално форматиране към първите и последните ред или колона на таблицата.

 1. Редактирайте страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в таблицата, която искате да персонализирате.

 3. Изберете раздела Проектиране.

 4. В "Опции за стил на таблица" изберете една от следните опции за стил на таблицата. (Може да не виждате разлики във форматирането, ако в момента към вашата таблица е приложен стил на таблица "Светъл" или "Изчистен".)

  • Ред с горен колонтитул прилага специално форматиране към първия ред на таблицата.

  • Ред с долен колонтитул прилага специално форматиране към последния ред на таблицата.

  • Първа колона прилага специално форматиране към първата колона на таблицата.

  • Последна колона прилага специално форматиране към последната колона на таблицата.

 5. Изберете стил на таблицата. Всеки стил променя цвета на границата, цвета на клетката и цвета на горния или долния колонтитул. (Някои стилове променят само горния и долния колонтитул, ако сте избрали тази опция по-горе.)

  • Стил на таблица по подразбиране – светъл: Тънки, светли, сиви граници на мрежата.

  • Стил на таблица 1 – изчистен: Без видими граници.

  • Стил на таблица 2 – светъл, на ленти: Светлосиви хоризонтални линии, всички останали редове оцветени в сиво.

  • Стил на таблица 3 – среден, два нюанса: Син горен колонтитул, всички останали редове оцветени в светлосиньо.

  • Стил на таблица 4 – светли линии: Сив горен колонтитул, светлосини хоризонтални линии.

  • Стил на таблица 5 – мрежа: Сиви граници на мрежата, всички останали редове оцветени в сиво.

  • Стил на таблица 6 – акцент 1: Сини граници на мрежата, син горен колонтитул.

  • Стил на таблица 7 – акцент 2; Светлосини граници на мрежата, светлосин горен колонтитул.

  • Стил на таблица 8 – акцент 3: Зелени граници на мрежата, зелен горен колонтитул.

  • Стил на таблица 9 – акцент 4: Маслиненозелени граници на мрежата, маслиненозелен горен колонтитул.

  • Стил на таблица 10 – акцент 5: Червени граници на мрежата, червен горен колонтитул.

  • Стил на таблица 11 – акцент 6: Пурпурни граници на мрежата, пурпурен горен колонтитул.

 6. Щракнете върху Покажи линиите на мрежата, за да покажете или скриете линиите на мрежата на таблицата. Това е просто визуална помощ, в случай че сте приложили изчистен стил на таблицата или сте скрили границата на таблицата по някакъв друг начин, но въпреки това трябва да виждате таблицата, за да работите с нея.

Ще видите промените, незабавно приложени към вашата таблица. Ако в клетките сте имали текст или изображения, те ще останат в оригиналната клетка с приложения нов стил.

Най-горе на страницата

Добавяне на текст или обекти към таблицата

Когато приключите с персонализирането на таблицата, сте готови да започнете да добавяте съдържание към таблицата – например текст, графика и други обекти, както е описано тук.

 1. Редактирайте страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в клетката от таблицата, в която искате да добавите съдържание.

 3. За да добавите текст, просто започнете да въвеждате текста или поставете текста в клетката на таблицата. За да промените шрифта или размера му, щракнете върху раздела Форматиране на текст и изберете настройките за шрифт оттам.

 4. За да вмъкнете изображение, видео или друг обект, щракнете върху раздела Вмъкване и вмъкнете обекта по начин, по който бихте направили това във всяка от вашите уеб страници.

За да премахнете текста, изображенията или обектите, изберете ги в клетката и натиснете Изтриване на вашата клавиатура.

Най-горе на страницата

Изтриване на клетка, ред, колона или таблица

Можете да изтриете отделни клетки, редове, колони или цялата таблица, ако е необходимо.

 1. Редактирайте страницата, която съдържа вашата таблица.

 2. Поставете курсора в клетката, реда, колоната или таблицата, които искате да изтриете.

 3. Щракнете върху раздела Оформление на таблица.

 4. Щракнете върху Изтриване и изберете едно от следните неща:

 5. Изтрий клетката, за да изтриете отделната клетка, в която се намира курсорът.

 6. Изтрий колоната, за да изтриете колоната, в която се намира курсорът.

 7. Изтрий реда, за да изтриете реда, в който се намира курсорът.

 8. Изтрий таблицата, за да изтриете цялата таблица, в която се намира курсорът.

 9. Продължете да персонализирате таблицата или съдържанието на страницата.

Най-горе на страницата

Създаване на таблица по избор или използване на HTML съдържание

Ако искате да създадете потребителска таблица или да използвате свой собствен HTML код, за да позиционирате съдържание на страница, може да направите това, като добавите вашия HTML код в редактор на уеб страници – например Expression Web или Dreamweaver.

 1. Редактирайте страницата, към която искате да добавите таблица или HTML съдържание.

 2. Щракнете върху раздела Форматиране на текст и след това щракнете върху Редактиране на източника в групата "коректура".
  ''Редактиране на източника'' в публичен уеб сайт на SharePoint Online

 3. В прозореца HTML източник въведете или поставете свой потребителски HTML текст или модифицирайте съществуващото съдържание източник – например като приложите етикети DIV.

 4. Щракнете върху OK и след това запишете страницата.

Съвет:  За да персонализирате още повече оформлението и позиционирането на съдържанието на страница, може да помислите за създаване на оформление на страница по избор.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×