Добавяне на проследяващи номера към сертификати за подарък или купони

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Сертификатите за подарък и промоционалните купони могат да играят важна роля в маркетинговата ви стратегия, като привличат нови и стари клиенти към бизнеса ви. Обаче как можете да кажете дали те наистина работят за развитието на бизнеса ви? За да извлечете максимална полза от времето си и от бюджета си за маркетинг, трябва да проследите успеха на усилията ви в маркетинга, така че да определите кои маркетингови тактики са ефективни за дадени клиенти.

Един от най-лесните начини да се проследи успеха на маркетингови предмети, като сертификати за подарък и купони е да се добави проследяващ номер или код към всеки сертификат за подарък или купон, който разпространявате. Когато сертификатите или купоните се върнат, можете да използвате тези проследяващи номера при записването и категоризирането на клиентските отговори.

Тази статия обяснява как можете да добавяте проследяващи номера към партиди от сертификати за подарък или купони, които създавате в Microsoft Office Publisher.

В тази статия

Подходи за проследяване

Създаване на източник на данни, съдържаща списък на номерата за проследяване

Използвайте Publisher, за да създадете сертификат за подарък или купон

Използвайте циркулярни документи, за да добавите кодовете на проследяване към публикацията

Подходи при проследяването

Можете да възприемете няколко различни подхода, когато включвате информация за проследяване в публикациите си. Например можете да направите едно от следните неща:

 • Добавяне на уникални номера към сертификатите за подарък     Като използвате уникален номер върху всеки сертификат, можете да проследите кога се връщат сертификатите за подарък, от кого и за какъв продукт или услуга. Освен това, добавяйки уникални проследяващи номера, можете да осигурите сертификатите за подарък да не се дублират или връщат повече от веднъж.

 • Добавяне на специфични кодове към купони за проследяване на клиентските отговори     Използвайте различни кодове за различни си маркетингови съобщения, реклами или промоции. Тези кодове ще ви разрешат да проследите как клиентите са научили за вашата оферта. Колкото повече научавате кой е привлечен към бизнеса ви и какво привлича вниманието на клиентите, толкова по-добре можете да фокусирате бъдещите маркетингови усилия.

Сертификат за подарък, показващ уникален номер за проследяване

Забележка: Можете да използвате същия метод, когато трябва да добавяте последователни номера към входни и лотарийни билети, фактури или друг тип публикация.

Най-горе на страницата

Създаване на източник на данни, който включва в списък уникални проследяващи номера

За да използвате циркулярни документи при създаване на партида от сертификати за подарък или купони с проследяващи номера, трябва да настроите източник на данни, който да съдържа колона, съдържаща проследяващите номера. Ако планирате да добавите само номерата за проследяване към публикациите си, създайте източник на данни за проследяващите номера. Ако планирате да използвате циркулярни документи за вмъкване на допълнителна информация към публикациите си, като имена или адреси на клиенти, можете да добавите колоната с проследяващи номера към източника на данни, който също така съдържа данните с имена и адреси, които искате да използвате.

Можете да използвате Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook или Microsoft Office Outlook с Business Contact Manager, за да създадете източник на данни за своя проект от циркулярни документи. Ако искате да създадете дълъг списък с уникални последователни номера за използване като проследяващи кодове в сертификати за подарък или купони, можете да използвате Excel за бързо генериране на този списък.

Използване на Excel при създаване на списък с уникални проследяващи номера

 1. В Microsoft Office Excel отворете нов или съществуващ работен лист на Excel.

 2. В първата клетка на колоната, където искате да добавите проследяващия номер, въведете етикет, например Проследяващ номер, а после натиснете ENTER, за да се преместите един ред надолу.

 3. Във втората клетка на колоната въведете числото за първия номер за проследяване в серията. Например въведете 1000.

 4. В клетката долу добавете 1 към числото, което сте въвели в клетката горе и после въведете това число. Например въведете 1001.

  Това установява модел за серията номера, която създавате.

 5. Изберете клетките, които съдържат началните стойности.

 6. Плъзнете запълване манипулатора избирането на диаграма на лентата през диапазона от клетки, които искате да попълните.

 7. Когато създадете толкова проследяващи номера, колкото са ви необходими, запишете файла си.

Добавяне на специфични предварително определени кодове към източник на данни

Ако вече сте разработили множество от специфични кодови номера, които искате да използвате при проследяване и категоризиране на клиентските отговори, можете да въведете тези номера в колона на източника на данни, който планирате да използвате за циркулярни документи.

 1. В Microsoft Office Excel отворете нов или съществуващ работен лист на Excel.

 2. Щракнете върху първата клетка в колоната, където искате да въведете данните.

 3. Въведете етикет, например Проследяващ код, а после натиснете ENTER, за да се преместите един ред надолу.

 4. Въведете проследяващ код, а после натиснете ENTER, за да се преместите един ред надолу.

 5. Повторете, докато включите в списък всички проследяващи кодове, които планирате да използвате.

  Забележка: За да създадете много копия на сертификат за подарък или купон, които да споделят специфичен проследяващ код, можете да въведете едно и също число много пъти в колоната.

 6. Когато създадете толкова проследяващи кода, колкото са ви необходими, запишете файла си.

Най-горе на страницата

Използване на Publisher за създаване на сертификат за подарък или купон

Можете да създадете публикация на сертификат за подарък или купон, използвайки Publisher по един от двата начина. Можете да:

Стартиране с предварително проектирана публикация на сертификат за подарък

 1. Стартирайте Publisher.

 2. В списъка Типове на публикации щракнете върху Сертификати за подарък, а после щракнете върху проекта, който искате.

 3. Персонализирайте публикацията си, като направите всички промени, които искате. Например можете да изберете различен цвят или шрифт.

 4. Щракнете върху "Създай".

 5. За да заместите текст в контейнер и картини с ваша информация, направете едно от следните неща:

  • За да заместите текст в контейнер щракнете, върху текста в контейнера, а след това въведете.

   В повечето случай текстът се преоразмерява автоматично, за да се побере в текстовото поле. Ако искате да управлявате размера на текста, щракнете върху текстовото поле. В менюто Форматиране посочете Автопобиране на текст, а после щракнете върху Не оразмерявай автоматично. Изберете текста, а после изберете новия размер на шрифта от списъка Размер на шрифта в лентата с инструменти.

   Забележка: Ако вече сте създали набор с бизнес информация, вашите бизнес информация за контакт и емблема автоматично замества част от текста на контейнера. За повече информация вижте Създаване, промяна и премахване на данни с бизнес информация.

  • За да заместите картини в контейнера (не проекти на публикация), щракнете с десния бутон върху картината в контейнера, щракнете върху Промени картината, а после изберете източника на новата картина.

   Ако не виждате Промени картината, когато щракнете с десния бутон, щракнете върху картината отново, докато видите сиви кръгове около нея, и после щракнете с десния бутон.

   Забележка: Ако искате повече информация за преоразмеряване, преместване и други аспекти на работа с картини, вижте помощта за Publisher.

 6. Когато сертификатът за подарък изглежда така, както искате, запишете файла.

Стартиране на публикацията ви отначало

Ако проектирате сертификат за подарък или купон отначало, можете или да стартирате от напълно празна публикация, или да адаптирате съществуваща публикация. Типовете публикации малък размер, като визитки, пощенски картички и етикети, могат да се адаптират така, че да служат за купони. Листовките или брошурите могат да се адаптират за използване като сертификати за подарък.

 1. Стартирайте Publisher.

 2. В списъка Типове публикации направете едно от следните неща:

  • За да започнете от празна публикация, щракнете върху Размери на празни страници, а после щракнете върху размера, който искате.

  • За да адаптирате определен проект на публикация, щракнете върху типа публикация, който искате, а после щракнете върху проекта, който искате.

  • Под Персонализиране направете промените, които искате.

 3. Щракнете върху Създай.

 4. Добавете текст, картини и други обекти, които искате, в публикацията си.

  За повече информация за работа с текст, картини и обекти вижте помощта за Publisher.

 5. Когато публикацията изглежда така, както искате, запишете файла.

Най-горе на страницата

Използване на циркулярните документи за добавяне на проследяващи кодове към публикацията.

След като сте настроили списъка с проследяващи номера в източника на данни и проектирате публикацията си, вие сте готови да обедините списъка си с проследяващи номера с публикацията ви, за да създадете партида от сертификати или купони за подарък, всеки от които показва уникален проследяващ номер.

Този конкретен проект за циркулярни документи включва четири основни стъпки:

 1. Свързване с вашия сертификат за подарък или купон публикуване на източника на данни.

 2. Вмъкване на поле за данни в публикацията като контейнер за проследяване на информация за номер.

 3. Визуализация на обединяването за прецизиране на оформлението

 4. Отпечатване на обединена публикация, за да създадете или да отпечатате партида сертификати за подарък или купони, които показват проследяващи номера от източника на данни.

Свързване на публикацията ви към източника на данни

 1. Запишете и затворете източника на данни, който съдържа списък с проследяващи номера.

 2. Отворете публикацията си на сертификат за подарък или купон в Publisher.

 3. В менюто Инструменти посочете Писма и каталози, а след това щракнете върху Циркулярни документи.

 4. В прозореца на задачите Циркулярни документипод Създаване на списък на получатели щракнете върху Използване на съществуващ списък, а после щракнете върху Следваща: Създайте или се свържете към списък на получатели.

 5. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни намерете източника на данни, който съдържа проследяващите ви номера, изберете файла, а после щракнете върху Отвори.

  Забележка: По подразбиране Publisher отваря първо папката Мои източници на данни. Ако сте записали своя източник на данни в местоположение, различно от папката Мои източници на данни, преминете до местоположението, където сте записали своя източник на данни.

 6. Ако вашият източник на данни е работен лист на Excel, изберете работния лист, който искате, от списъка в диалоговия прозорец Избор на таблица.

 7. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документиможете да изберете проследяващите кодове, които искате да включите в обединяването. Поставете отметка в квадратчетата до записите, които искате да включите, и изчистете квадратчетата до записите, които искате да изключите.

  Ако искате да използвате само определени записи от списъка си, можете да филтрирате вашия списък чрез определено поле или критерий. След като филтрирате списъка, можете да използвате квадратчетата за отметка за включване и изключване на записи.

  Филтриране на елементи в списък

  1. Щракнете върху стрелката до заглавката на колоната на елемента, по който искате да филтрирате.

  2. Изберете някое от следните неща:

   • (Празни места) показва всички записи, в които съответното поле е празно.

   • (Непразни места) показва всички записи, в които съответното поле съдържа информация.

   • (Разширени) отваря диалоговия прозорец Филтриране и сортиране, който можете да използвате при филтриране, използвайки много критерии. Можете също така да щракнете върху Филтриране под Уточняване на списъка получатели в диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи, за да отворите диалоговия прозорец Филтриране и сортиране.

    Съвет: Ако вашият източник на данни съдържа записи с една и съща информация, а в колоната се използват десет или по-малко единствени стойности, може да извършите филтриране по конкретна информация. Ако например има няколко записа, в които като страна/регион фигурира Австралия, може да извършите филтрирането по Австралия.

    Диалоговият прозорец Получатели на циркулярни документи показва само отбелязаните записи. За да започне да показва отново всички записи, трябва да щракнете върху (Всички).

  Сортиране на елементи в списък

  1. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи щракнете върху заглавката на колоната на елемента, по който искате да сортирате.

  2. За да изберете или изчистите бързо всички елементи, изберете или изчистете квадратчето за отметка на заглавката на колоната.

  3. За да сортирате, използвайки много критерии, щракнете върху Сортиране под Уточняване на списъка получатели в диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи. В диалоговия прозорец Филтриране и сортиране изберете критериите, по които искате да сортирате.

 8. Щракнете върху OK.

 9. В долната част на прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху Следващ: Създаване на свързани публикации.

Вмъкване на поле за данни в публикацията ви

След като свържете публикацията си към източника на данни, който искате да използвате, можете да вмъкнете поле за данни в публикацията си в местоположението, където искате да се появява проследяващият номер.

 1. В публикацията ви с циркулярни документи щракнете там, където искате да вмъкнете полето за данни на проследяващия номер. Може първо да създадете текстово поле за местоположението на полето с данни, ако вече не съществува такова.

 2. В прозореца на задачите на Циркулярни документи в списъка под подготовка на публикацията виНамерете името на полето, което съответства на заглавието на колоната за списък на номера в източника на данни за проследяване. Например ако сте използвали Проследяване вцепененАми като заглавието на колоната за списък на проследяващи номера в електронната таблица, намерете Номер за проследяване. Плъзнете полето за номер на проследяване в текстовото поле, което сте създали за него.

 3. Ако искате да вмъкнете полета за данни за допълнителна информация в източника ви на данни, например клиентски имена или адреси, плъзнете тези имена на полета в публикацията си.

 4. Ако искате да приложите форматиране към поле за данни, за да промените вида на обединените данни, изберете полето, щракнете върху Шрифт в менюто Форматиране и после изберете опциите, които искате.

 5. След като вмъкнете всички полета за данни, запишете публикацията си.

Визуализация на обединяването

Преди да завършите обединяването, визуализирайте резултатите от обединяването, за да се уверите, че проследяващите номера ще се показват по искания начин в публикациите ви. Можете да визуализирате обединяването по два начина: Докато уточнявате оформлението на отделен купон или сертификат за подарък или когато се подготвяте за отпечатване, за да визуализирате подреждането на купони или сертификати за подарък върху печатния лист.

Визуализация на оформлението на купон или сертификат за подарък

Информацията от първия запис на вашия източник на данни попълва полетата за данни. Можете да използвате бутоните за навигация, за да визуализирате информацията от останалите записи в източника на данни.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху навигация бутони Бутон ''Напред'' Бутон ''Назад'' да видите как изглеждат други записи от вашия източник на данни в публикацията си.

  Не можете да редактирате тук записите на източника на данни, но можете да форматирате, премествате или изтривате данни, като форматирате, премествате или изтривате полетата за данни.

 2. Ако номерата изглеждат изрязани, настройте форматирането и оформлението на публикацията си. Например може да увеличите размера на текстовото поле, което съдържа полето за данни за проследяващия ви номер, или да намалите размера на шрифта в полето за данни.

 3. Ако сте удовлетворени от изгледите, в долната част на прозореца на задачите щракнете върху Следваща: Създаване на свързани публикации.

Визуализация на отпечатания лист.

Можете да направите последна проверка на обединената информация преди отпечатване, като визуализирате обединяването.

 1. В менюто Файл щракнете върху Настройка за печат.

 2. В диалоговия прозорец Настройка за печат щракнете върху Много страници на лист, а после щракнете върху OK.

 3. В прозореца на задачите Циркулярни документи под Създаване на обединени публикации щракнете върху Визуализация на печата, за да сте сигурни, че информацията се подравнява правилно върху листа на сертификатите за подарък или купоните.

 4. Щракнете върху Затвори, за да отворите прозореца на визуализацията на печата.

Отпечатване на обединената публикация

 1. В прозореца на задачите Циркулярни документипод Създаване на обединени публикации щракнете върху Печат.

 2. В диалоговия прозорец Печат изберете опциите за печат, които искате, а после щракнете върху OK.

 3. В менюто Файл щракнете върху Запиши, за да запишете публикацията.

  Забележка: Имайте предвид, че това, което записвате, не е множеството купони или сертификати за подарък, което сте отпечатали. Вие всъщност записвате публикацията с нейната връзка към източника на данни и полетата й с контейнери. Записвайки публикацията, вие можете бързо да създавате друго множество от купони или сертификати за подарък, когато възникне нужда. Публикацията запазва връзката към източника на данни, който сте свързали с нея, така че можете да продължите към стъпката на визуализация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×