Добавяне на потребителски помощен текст в шаблон на формуляр

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да помогнете на потребителите да разберат целта на вашия формуляр и да го попълнят успешно, можете да добавите пояснителен помощен текст във вашия шаблон на формуляр.

Тази статия обяснява как да определите най-добрия тип помощен текст за вашия шаблон на формуляр, имайки предвид фактори като типа на шаблона на формуляра, който създавате, вашата аудитория, колко широко ще бъде разположен вашият шаблон на формуляр и дали потребителите ще попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, използвайки уеб браузър.

В тази статия

Съображения за съвместимост

Типове помощ

Създаване на изглед за показване на помощ

Създаване на потребителски прозорец на задачите за показване на помощ

Използване на условно форматиране за показване на контекстна помощ

Създаване на хипервръзка към външен помощен файл или уеб сайт

Добавяне на инструкции за потребителите да визуализират системата за помощ на InfoPath

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в Microsoft Office InfoPath 2007, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои функции не са налични. Например потребителски прозорци на задачите, които често се използват за показване на потребителски помощен текст, не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър. За да добавите помощ към шаблон за формуляр, съвместим с браузър, обмислете алтернативен начин да добавите помощна информация, като например използването условно форматиране за показване на контекстна помощ.

Най-горе на страницата

Типове помощ

В зависимост от сложността на вашия шаблон на формуляр и нуждите на вашите потребители можете да добавите различни типове помощен текст, използвайки различни процедури. В зависимост от вашия шаблон на формуляр можете да използвате повече от един тип помощен текст във вашия шаблон на формуляр. Следва списък с най-често срещаните начини на показване на помощен текст във вашия шаблон на формуляр:

 • Помощен изглед    Създайте отделен изглед, за да показвате помощен текст, когато искате да предоставите подробни инструкции на вашите потребители. Можете да създадете помощен изглед, който съдържа само помощен текст, или да дублирате контролите, които сте добавили в изгледа по подразбиране на вашия шаблон на формуляр и да включите придружаващ помощен текст. Добавяйки контроли с помощен текст, предоставяте алтернативен изглед за попълване на формуляра,  който съдържа контекстуална помощ за всяка секция или контрола. Това е полезен подход, когато вашата аудитория включва както нови потребители, които имат нужда от допълнителна помощ, така и напреднали потребители, които вече знаят как да попълнят формуляра.

  Съвет : Тъй като шаблоните на формуляри, съвместими с браузър, не поддържат потребителски прозорци на задачите, използването на помощни изгледи за показване на помощен текст е добра алтернатива на потребителските прозорци на задачите.

 • Потребителски прозорец на задачите    Потребителският прозорец на задачите е HTML файл, чието съдържание се показва в прозорец на задачите на InfoPath, когато потребителят попълва формуляр. Можете да укажете да се отваря само един HTML файл в потребителския прозорец на задачите по подразбиране за вашия шаблон на формуляр, но можете да добавите допълнителни HTML файлове във вашия шаблон на формуляр като ресурсни файлове и след това да създадете хипервръзки между тях. Само HTML файлове могат да бъдат показвани в потребителски прозорци на задачите. Потребителските прозорци на задачите могат да предоставят команди, специфични за формуляра, и помощно съдържание. Можете да добавите HTML файл направо във вашия шаблон на формуляр, така че потребителите да могат да виждат помощния потребителски прозорец на задачите дори докато попълват формуляра офлайн, или да свържете потребителския прозорец на задачите с HTML файл, който се съхранява в друго местоположение. Например ако планирате да актуализирате помощното съдържание често, но не искате да публикувате шаблона на формуляра всеки път, когато HTML помощният файл се актуализира, добра идея е да съхранявате HTML файла на друго местоположение и да направите връзка към него от потребителския прозорец на задачите. Не забравяйте, че шаблоните на формуляр, съвместими с браузър, не поддържат потребителски прозорци на задачите, така че трябва да създавате потребителски прозорец на задачите само за формуляри, които ще се попълват в InfoPath.

 • Условно форматиране     Можете да използвате условно форматиране, за да зададете различни опции за форматиране за контрола, които се базират на условия, които се появяват във формуляра. Ако посочените условия са верни, когато потребителят попълва формуляр, условното форматиране се прилага. Когато добавите помощен текст в секция във вашия шаблон на формуляр и добавяте условно форматиране към секция, да позволите на потребител за показване или скриване на контекстна помощен текст за секция или контрол, ако е необходимо, без превключване на изгледи. Това е полезен начин за предоставяне на вградена помощ за определени раздели или контроли за потребителите, които желаят помощ.

 • Външна помощ     Можете да добавите връзка към външен файл, като HTML файл в уеб сайт. Например ако уеб сайтът за техническа поддръжка за вашата организация съдържа уеб страница за стартиране на чат сесия на живо с техническа поддръжка от инженер, можете да добавите хипервръзка във вашия шаблон на формуляр, която позволява на потребителите да отворят тази страница в техните уеб браузъри. Този подход е полезен, когато проектирате шаблон на формуляр за друг отдел във вашата организация и този отдел е най-добре квалифициран, за да предоставя на потребителите помощ или техническа поддръжка.

 • Системата за помощ на InfoPath за потребители, които попълват формуляри     InfoPath съдържа специална система за помощ за потребителите, които попълват формуляри. Давайки инструкции на вашите потребители да натиснат клавиша F1, докато попълват формуляр, вие им разрешавате да получат достъп до помощните теми за стандартната функционалност на InfoPath. Използвайте този подход за формуляри, които потребителите попълват, използвайки само InfoPath.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед за показване на помощ

За да създадете отделен изглед във вашия шаблон на формуляр, в който потребителите да виждат помощ за попълването на формуляра, първо трябва да създадете помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и след това да добавите бутон в изгледа на формуляра по подразбиране, върху който потребителите да могат да щракнат, за да получат достъп до помощния изглед.

Създаване на помощен изглед

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. Под Действия в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху Добавяне на нов изглед.

 3. В полето Ново име на изглед въведете име за помощния изглед и след това щракнете върху OK.

  Например въведете Помощ.

 4. В шаблона на формуляра щракнете в изгледа, който току-що добавихте, и въведете или поставете помощния текст, който желаете.

 5. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 6. В прозореца на задачите Контроли щракнете върху Бутон.

 7. Щракнете с десния бутон на мишката върху бутона, който добавихте, и след това изберете Свойства на бутон от контекстното меню.

 8. Изберете раздела Общи.

 9. В полето етикет въведете етикет за бутона. Например въведете връщане към формуляр.

 10. Щракнете върху Правила.

 11. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 12. Щракнете върху Добавяне на действие.

 13. В полето Действие изберете Превключване на изгледи.

 14. В полето Изглед щракнете върху името на вашия изглед по подразбиране.

 15. Щракнете върху OK четири пъти, за да се върнете в шаблона на формуляра.

След като създадете помощния изглед за вашия шаблон на формуляр, трябва да добавите бутон във вашия изглед по подразбиране, така че потребителите лесно да получават достъп до помощния изглед, когато попълват формуляра.

Добавяне на бутон във вашия изглед по подразбиране

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. В прозореца на задачите Изгледи щракнете върху името на вашия изглед по подразбиране.

 3. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 4. В прозореца на задачите Контроли щракнете върху Бутон.

 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху бутона, който добавихте, и след това изберете Свойства на бутон от контекстното меню.

 6. Изберете раздела Общи.

 7. В полето Етикет въведете етикет за бутона. Например въведете Помощ.

 8. Щракнете върху Правила.

 9. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 10. Щракнете върху Добавяне на действие.

 11. В полето Действие изберете Превключване на изгледи.

 12. В полето Изглед щракнете върху името на вашия помощен изглед, който добавихте на предишната стъпка.

 13. Щракнете върху OK четири пъти, за да се върнете в шаблона на формуляра.

Съвет : Ако желаете, можете да добавите в помощния изглед същите контроли като тези, които се съдържат в изгледа по подразбиране. Това дава на потребителите избор да попълват формуляра в изгледа по подразбиране, ако не се нуждаят от помощ, или да използват помощния изглед, за да попълнят формуляра, ако искат да виждат помощните текстови инструкции.

Най-горе на страницата

Създаване на потребителски прозорец на задачите за показване на помощ

Забележки : Преди да създадете потребителски прозорец на задачите за показване на помощ във вашия шаблон на формуляр, имайте предвид следното:

 • Шаблоните на формуляри, съвместими с браузър, не поддържат потребителски прозорци на задачите.

 • Преди да разрешите потребителски прозорец на задачите, първо трябва да създадете HTML файл за потребителския прозорец на задачите, използвайки редактор на HTML, като Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

За да създадете и разрешите потребителски прозорец на задачите, направете следните неща:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за формуляр.

 2. Под Категория щракнете върху Програмиране.

 3. Отметнете квадратчето Разреши потребителски прозорец на задачите.

 4. В полето Име на прозореца на задачите въведете името, което искате да се появява в горния край на потребителския прозорец на задачите. Например въведете Помощ.

 5. За да добавите файл във вашия шаблон на формуляр, щракнете върху Ресурсни файлове.

  Забележка : За да свържете файл с вашия шаблон на формуляр, в полето Местоположение на прозореца на задачи въведете абсолютния път за местоположението на HTML файла и след това щракнете върху OK.

  Забележка относно защитата : Препоръчително е да правите връзка към HTML файл, който се намира в същия домейн като шаблона на формуляра. В противен случай потребителите, които отварят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, ще виждат предупреждение.

 6. В диалоговия прозорец Ресурсни файлове щракнете върху Добавяне.

 7. В диалоговия прозорец Добавяне на файл потърсете и изберете HTML файла, който искате, и след това щракнете върху OK.

 8. Ако HTML файл, който сте добавили, препратки към допълнителни файлове, като каскадни листове със стилове, добавете тези файлове.

  Съвет : Можете да укажете да се отваря само един HTML файл в потребителския прозорец на задачите по подразбиране за вашия шаблон на формуляр, но можете да добавите допълнителни HTML файлове във вашия шаблон на формуляр, като ресурсни файлове, и след това да създадете хипервръзки между тях.

 9. В диалоговия прозорец Опции за формуляри щракнете върху името на HTML файла, който току-що добавихте, в полето Местоположение на прозореца на задачи.

 10. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни или натиснете CTRL + SHIFT + B. Потребителски прозорец на задачите, които току-що създадохте трябва да се показва по подразбиране, когато визуализирате шаблона за формуляр.

Най-горе на страницата

Използване на условно форматиране за показване на контекстна помощ

Следващата процедура описва как да използвате условното форматиране, за да показвате или скривате контекстна помощ.

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. В прозореца на задачите Контроли щракнете върху Квадратче за отметка и след това изберете Секция.

 3. Щракнете в секцията, която току-що добавихте във вашия шаблон на формуляр, и въведете помощен текст.

 4. Изтрийте етикета по подразбиране за квадратчето за отметка и след това въведете Щракнете за показване или скриване на помощта.

 5. Изберете раздела за секцията във вашия шаблон на формуляр и след това в менюто Форматиране щракнете върху Условно форматиране.

 6. Щракнете върху Добави.

 7. Под Ако това условие е вярно в първото поле щракнете върху Избор на поле или група.

 8. В диалоговия прозорец Избор на поле или група изберете полето, което отговаря на контролата квадратче за отметка, която добавихте на стъпка 2, и след това изберете OK.

 9. Във второто поле в диалоговия прозорец Условен формат щракнете върху е равно на.

 10. В третото поле щракнете върху Неистина.

 11. Под То приложи това форматиране отметнете квадратчето Скрий тази контрола.

  Забележка : Условието сега гласи, че ако в квадратчето има отметка, секцията ще се покаже.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Създаване на хипервръзка към външен помощен файл или уеб сайт

Следващата процедура описва как да добавите хипервръзка от вашия шаблон на формуляр към външен помощен файл, като HTML файл или компилиран помощен (.chm) файл или към уеб сайт като уеб сайт за техническа поддръжка.

Забележки : 

 • Уверете се, че външният помощен файл или уеб сайт, който сте създали връзка към е достъпен за вашите потребители. Ако искате да добавите връзка към HTML файл в шаблон на формуляр, съвместим с InfoPath само (с други думи, потребителите трябва да използват InfoPath да попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр), можете да добавите HTML файлове в шаблона на формуляр, като ги добавите като Ресурсни файлове, които се отварят в потребителски прозорец на задачите. Шаблон за формуляр, съвместим с браузър трябва да публикувате HTML файлове в сайт, който е достъпен за вашите потребители, препоръчително на същия уеб сайт, където се намира, вашия шаблон на формуляр и създаване на статична хипервръзка във вашия шаблон на формуляр, който сочи към външен HTML файл.

 • Ако решите да използвате друг формат за вашия помощен файл, като например .chm файл, не забравяйте да проверите дали файловият формат, който избирате, се поддържа от операционната система на компютрите на вашите потребители.

Създаване на статична хипервръзка към външен файл

 1. В шаблона на формуляра щракнете там, където искате да вмъкнете хипервръзка, или изберете текста или картината, която искате да превърнете в хипервръзка.

 2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху Вмъкване на хипервръзка  Изображение на бутон .

 3. Изберете раздела Общи.

 4. В полето Адрес въведете адреса, към който искате да направите връзка.

 5. За да промените текста на хипервръзката, който се появява в шаблона на формуляра, въведете текста, който искате, в полето Текст.

  Забележка : Ако в стъпка 1 сте избрали картина, тази опция няма да е налична.

 6. За да определете екранно пояснение, което да се появява, когато потребителят остави показалеца над хипервръзката, изберете раздела Разширени и след това в полето Екранно пояснение въведете текста, който искате да се показва.

 7. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на инструкции за потребителите да визуализират системата за помощ на InfoPath

InfoPath включва специална система за помощ, която хората могат да използват, когато попълват формуляри. Тази система за помощ съдържа информация за често срещани задачи, например включване или изключване на автодовършване и проверка на правописа на текста във формуляр. Като проектиращ формуляра можете да отворите помощта на InfoPath за потребители на формуляри, като натиснете клавиша F1, когато визуализирате формуляр в прозореца за визуализация.

Помощта за потребителите на формуляри е ограничена до задачи, които се прилагат за всички формуляри, така че е добра идея да предоставите потребителска помощ за шаблоните на формуляри, които вие проектирате. За да помогнете на вашите потребители да визуализират системата за помощ на InfoPath, когато попълват формуляр, можете да добавите инструкции във вашия шаблон на формуляр, които обясняват как да получат достъп до системата за помощ на InfoPath. Например можете да включите някой от следните примери във вашия шаблон на формуляр:

 • За да отворите помощта на InfoPath, натиснете клавиша F1.

 • За да отворите помощта на InfoPath, щракнете върху Помощ за Microsoft Office InfoPath в менюто Помощ.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×