Добавяне на потребителски помощен текст в шаблон на формуляр

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Да помогне на потребителите да разберат целта на вашия формуляр и да го попълнят успешно, можете да добавите пояснителен помощен текст във вашия шаблон на формуляр.

В тази статия обяснява как да определи най-добрия тип помощен текст за вашия шаблон на формуляр като отчитате фактори, като например тип шаблон на формуляр създавате, вашата аудитория, колко широко ще бъдат разположени вашия шаблон на формуляр, и дали потребителите ще попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр с помощта на уеб браузър.

В тази статия

Съображения за съвместимост

Типове помощ

Създаване на изглед за показване на помощ

Създаване на потребителски прозорец на задачите за показване на помощ

Използване на условно форматиране за показване на контекстна помощ

Създаване на хипервръзка към външен помощен файл или уеб сайт

Добавяне на инструкции за потребителите за преглед на системата за помощ на InfoPath

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в Microsoft Office InfoPath 2007, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои функции не са налични. Например потребителски прозорци на задачите, които често се използват за показване на потребителски помощен текст, не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър. За да добавите помощ към шаблон за формуляр, съвместим с браузър, обмислете алтернативен начин да добавите помощна информация, като например използването условно форматиране за показване на контекстна помощ.

Най-горе на страницата

Типове помощ

В зависимост от сложността на вашия шаблон на формуляр и нуждите на вашите потребители можете да добавите различни типове помощен текст, използвайки различни процедури. В зависимост от вашия шаблон на формуляр можете да използвате повече от един тип помощен текст във вашия шаблон на формуляр. По-долу е списък с най-често използваните начини за показване на помощен текст във вашия шаблон на формуляр:

 • Помощ за изглед    Създайте отделен изглед да покажете помощен текст, когато искате да предоставите подробни инструкции на вашите потребители. Можете да създадете помощен изглед, който съдържа само помощен текст, или можете да дублирате контролите, които сте добавили в изгледа по подразбиране на вашия шаблон на формуляр и да включите придружаващ помощен текст. Чрез добавяне на контроли с помощен текст, предоставяте алтернативен изглед за попълване на формуляр – такава, която съдържа контекстна помощ за всяка секция или контрола. Това е полезен подход, когато вашата аудитория включва както нови потребители, които имат нужда от допълнителна помощ, така и опитни потребители, които вече знаете как да попълните формуляра.

  Съвет: Тъй като шаблоните на формуляр, съвместим с браузър не поддържат потребителски прозорци на задачите, използването на помощни изгледи за показване на помощен текст е добра алтернатива на потребителски прозорци на задачите.

 • Потребителски прозорец на задачите    Потребителски прозорец на задачите е HTML файл, чието съдържание се показва в прозореца на задачите на InfoPath, когато потребителят попълва формуляр. Можете да укажете само един HTML файл, за да се отвори в по подразбиране потребителски прозорец на задачите за вашия шаблон на формуляр, но можете да добавите допълнителни HTML файлове във вашия шаблон на формуляр като Ресурсни файлове и след това да създадете хипервръзки между тях. Само HTML файлове могат да бъдат показани в потребителски прозорци на задачите. Потребителски прозорци на задачите могат да предоставят формуляр команди и помощно съдържание. Можете да добавите HTML файл директно към вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да виждат потребителски прозорец на задачите помощ, дори и докато попълват формуляра офлайн, или можете да свържете потребителския прозорец на задачите с HTML файл, който се съхранява в друго местоположение. Например, ако планирате да актуализирате помощното съдържание често, но не искате да публикувате вашия шаблон на формуляр всеки път, когато актуализация се извършва към HTML помощен файл, добра идея е да съхранявате HTML файла на друго местоположение и връзка към него от потребителския прозорец на задачите. Не забравяйте, че шаблоните на формуляр, съвместим с браузър не поддържат потребителски прозорци на задачите, така че трябва да създадете потребителски прозорец на задачите само за формуляри, които ще се попълват в InfoPath.

 • Условно форматиране     Можете да използвате условно форматиране, за да зададете различни опции за форматиране за контрола, които се базират на условия, които се появяват във формуляра. Ако посочените условия са верни, когато потребителят попълва формуляр, условното форматиране се прилага. Когато добавите помощен текст в секция във вашия шаблон на формуляр и добавяте условно форматиране към секция, да позволите на потребител за показване или скриване на контекстна помощен текст за секция или контрол, ако е необходимо, без превключване на изгледи. Това е полезен начин за предоставяне на вградена помощ за определени раздели или контроли за потребителите, които желаят помощ.

 • Външна помощ     Можете да добавите връзка към външен файл, като например HTML файл в уеб сайт. Например ако уеб сайта на техническата поддръжка за вашата организация съдържа уеб страница за стартиране на чат сесия на живо с техническата поддръжка на конструиране, можете да добавите хипервръзка към вашия шаблон на формуляр, който позволява на потребителите да отворят тази страница в техните уеб браузъри. Този подход е полезен, когато проектирате шаблон на формуляр за друг отдел във вашата организация и този отдел е най-подготвен да предоставите на потребителите помощ или техническа поддръжка.

 • Системата за помощ на InfoPath за потребители, които попълват формуляри     InfoPath съдържа специална система за помощ за потребители, които попълват формуляри. Указания вашите потребители да натиснете клавиша F1, докато те попълване на формуляр, ще разрешите те да имат достъп до тези помощни теми за стандартни функции на InfoPath. Използвайте този подход за формуляри, които потребителите попълват, използвайки само InfoPath.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед за показване на помощ

За да създадете отделен изглед във вашия шаблон на формуляр за потребителите да виждат помощ за попълване на формуляр, трябва да първо да създадете помощен изглед за вашия шаблон на формуляр и след това добавяне на бутон към изглед за формуляри си по подразбиране, които потребителите могат да щракнат, за да получите достъп до помощния изглед.

Създаване на изглед на помощ

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. Под действия в прозореца на задачите изгледи щракнете върху Добавяне на нов изглед.

 3. В полето име на новия изглед въведете име за помощния изглед и след това щракнете върху OK.

  Например въведете помощ.

 4. В шаблон на формуляр щракнете върху в изгледа, който току-що добавихте и въведете или поставете помощния текст, който искате.

 5. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 6. В прозореца на задачите контроли щракнете върху бутон.

 7. Щракнете с десния бутон върху бутона, който сте добавили и след това щракнете върху Бутона свойства в контекстното меню.

 8. Щракнете върху раздела Общи .

 9. В полето етикет въведете етикет за бутона. Например въведете връщане към формуляр.

 10. Щракнете върху правила.

 11. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 12. Щракнете върху Добавяне на действие.

 13. В полето действие щракнете върху Превключване на изгледи.

 14. В полето изглед щракнете върху името на вашия изглед по подразбиране.

 15. Щракнете върху OK четири пъти, за да се върнете към шаблона за формуляр.

След като създадете помощния изглед за вашия шаблон на формуляр, трябва да добавите бутон във вашия изглед по подразбиране, така че потребителите лесно да намерите помощ за изглед, когато попълват вашия формуляр.

Добавяне на бутон във вашия изглед по подразбиране

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. В прозореца на задачите изгледи щракнете върху името на вашия изглед по подразбиране.

 3. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 4. В прозореца на задачите контроли щракнете върху бутон.

 5. Щракнете с десния бутон върху бутона, който сте добавили и след това щракнете върху Бутона свойства в контекстното меню.

 6. Щракнете върху раздела Общи .

 7. В полето етикет въведете етикет за бутона. Например въведете помощ.

 8. Щракнете върху правила.

 9. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 10. Щракнете върху Добавяне на действие.

 11. В полето действие щракнете върху Превключване на изгледи.

 12. В полето изглед щракнете върху името на вашия изглед за помощ, които сте добавили в предишната процедура.

 13. Щракнете върху OK четири пъти, за да се върнете към шаблона за формуляр.

Съвет: По желание можете да добавите едни и същи контроли към изглед "Помощ" като тези, които се съдържат в изгледа по подразбиране. Това дава на потребителите избор между попълване на формуляр в изгледа по подразбиране, ако не се нуждаят от помощ, или използване на изгледа на помощ за попълване на формуляр, ако те трябва да виждат помощните текстови инструкции.

Най-горе на страницата

Създаване на потребителски прозорец на задачите за показване на помощ

Забележки: Преди да създадете потребителски прозорец на задачите за показване на помощ във вашия шаблон на формуляр, имайте предвид следното:

 • Шаблони за формуляри, съвместими с браузър, не поддържат потребителски прозорци на задачите.

 • Преди да разрешите потребителски прозорец на задачите, трябва първо да създадете HTML файл за потребителския прозорец на задачите с помощта на HTML редактор, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

За да създадете и разрешите потребителски прозорец на задачите, направете следното:

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 2. Под категориящракнете върху програмиране.

 3. Поставете отметка в квадратчето Разреши потребителски прозорец на задачите .

 4. В полето на името на екрана въведете името, което искате да се показва в горната част на прозореца на задачите по избор. Например въведете помощ.

 5. За да добавите файл във вашия шаблон на формуляр, щракнете върху Файлове с ресурси.

  Забележка: За свързване на файл към вашия шаблон на формуляр, в полето на местоположението на прозореца на задачите Въведете абсолютен път за местоположението на HTML файл и след това щракнете върху OK.

  Забележка относно защитата: Препоръчително е да правите връзка към HTML файл, който се намира в същия домейн като вашия шаблон на формуляр. В противен случай потребителите, които отварят формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, ще виждат предупреждение.

 6. В диалоговия прозорец Ресурсни файлове щракнете върху Добавяне.

 7. В диалоговия прозорец Добавяне на файл Намерете и изберете HTML файл, който искате и след това щракнете върху OK.

 8. Ако HTML файл, който сте добавили, препратки към допълнителни файлове, като каскадни листове със стилове, добавете тези файлове.

  Съвет: Можете да укажете само един HTML файл, за да се отвори в по подразбиране потребителски прозорец на задачите за вашия шаблон на формуляр, но можете да добавите допълнителни HTML файлове във вашия шаблон на формуляр като Ресурсни файлове и след това да създадете хипервръзки между тях.

 9. В диалоговия прозорец Опции за формуляри щракнете върху името на HTML файла, който току-що сте добавили в полето на местоположението на прозореца на задачите .

 10. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни или натиснете CTRL + SHIFT + B. Потребителски прозорец на задачите, които току-що създадохте трябва да се показва по подразбиране, когато визуализирате шаблона за формуляр.

Най-горе на страницата

Използване на условно форматиране за показване на контекстна помощ

Следващата процедура описва как да използвате условно форматиране, за да показвате или скривате контекстна помощ.

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. В прозореца на задачите контроли щракнете върху квадратчето за отметкаи след това щракнете върху раздел.

 3. Щракнете върху раздела, който току-що добавихте във вашия шаблон на формуляр и въведете помощен текст.

 4. Изтриване на текста на етикет по подразбиране за квадратчето за отметка и след това въведете щракнете, за да покажете или скриете помощ.

 5. Щракнете върху раздела за секцията във вашия шаблон на формуляр и след това в менюто формат щракнете върху Условно форматиране.

 6. Щракнете върху Добави.

 7. Под Ако това условие е вярно, в първото поле щракнете върху избор на поле или група.

 8. В диалоговия прозорец избор на поле или група изберете полето, което отговаря на контролата квадратче, които сте добавили в стъпка 2 и след това щракнете върху OK.

 9. Във второто поле в диалоговия прозорец Условно форматиране щракнете върху е равно на.

 10. В третото поле щракнете върху НЕИСТИНА.

 11. Под след това да приложите това форматиранеПоставете отметка в квадратчето Скрий тази контрола .

  Забележка: Условието сега гласи, че ако е избрано квадратчето за отметка, секцията ще бъдат показани.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Създаване на хипервръзка към външен помощен файл или уеб сайт

Следващата процедура описва как да добавите хипервръзка от вашия шаблон на формуляр към външен помощен файл, като HTML файл или компилиран помощен (.chm) файл, или към уеб сайт, като например техническата поддръжка на уеб сайт.

Забележки: 

 • Уверете се, че външният помощен файл или уеб сайт, който сте създали връзка към е достъпен за вашите потребители. Ако искате да добавите връзка към HTML файл в шаблон на формуляр, съвместим с InfoPath само (с други думи, потребителите трябва да използват InfoPath да попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр), можете да добавите HTML файлове в шаблона на формуляр, като ги добавите като Ресурсни файлове, които се отварят в потребителски прозорец на задачите. Шаблон за формуляр, съвместим с браузър трябва да публикувате HTML файлове в сайт, който е достъпен за вашите потребители, препоръчително на същия уеб сайт, където се намира, вашия шаблон на формуляр и създаване на статична хипервръзка във вашия шаблон на формуляр, който сочи към външен HTML "файл".

 • Ако решите да използвате друг формат за вашия помощен файл, като например .chm файл, не забравяйте да проверите дали файлов формат, който сте избрали се поддържа в операционните системи на вашите потребители компютри.

Създаване на статична хипервръзка към външен файл

 1. В шаблон на формуляр щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете хипервръзка, или изберете текста или картината, която искате да превърнете в хипервръзка.

 2. В лентата с инструменти стандартни щракнете върху Вмъкване на хипервръзка  Изображение на бутон .

 3. Щракнете върху раздела Общи .

 4. В полето адрес въведете URL адреса, който искате да се свържете.

 5. За да промените текста на хипервръзката, която се появява в шаблона за формуляр, въведете текста в текстовото поле.

  Забележка: Ако сте избрали картина в стъпка 1, тази опция е недостъпна.

 6. За да присвоите екранно пояснение, което ще се показва, когато потребителят премести показалеца върху хипервръзката, щракнете върху раздела Разширени и след това в полето екранно пояснение въведете текста, който искате да покажете.

 7. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на инструкции за потребителите за преглед на системата за помощ на InfoPath

InfoPath включва специална система за помощ, които хората могат да използват, когато попълват формуляри. Тази система за помощ съдържа информация за често срещани задачи, например включване или изключване на "Автодовършване" и проверка на правописа на текст във формуляр. Като проектант на формуляр можете да отворите InfoPath помощ за потребителите на формуляра, като натиснете F1, когато са визуализация на формуляр в прозореца за визуализация.

Помощната информация за потребителите на формуляра, е ограничено до задачи, които се прилагат за всички формуляри, така че да е добра идея да създадете персонализирана помощ за шаблони за формуляри, които проектирате. За да помогнете на вашите потребители преглед на системата за помощ на InfoPath, когато попълват формуляр, можете да добавите инструкции във вашия шаблон на формуляр, които обясняват как да получите достъп до системата за помощ на InfoPath. Например можете да включите някой от следващите примери във вашия шаблон на формуляр:

 • За да отворите помощта на InfoPath, натиснете F1.

 • За да отворите помощта на InfoPath, щракнете върху Помощ за Microsoft Office InfoPath в менюто " помощ ".

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×