Преминаване към основното съдържание

Добавяне на потребителска роля

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да зададете потребителски роли. Потребителските роли са предварително дефинирани категории, които могат да бъдат присвоявани потребителите на формуляра въз основа на техните длъжност или други критерии. Потребителски роли може да се използва за представяне на персонализирани изгледи на формуляр към различни типове потребители, покажете различните раздели в изглед или изчисляване на стойността по подразбиране на поле или контрола. Например ако проектирате шаблон за формуляр за разрешение за приложение, можете да създадете различни изгледи на този шаблон на формуляр за изпълнители, агенти и администратори и след това да присвоите всяка потребителска роля на отделен изглед. Когато потребителите отворят формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath определя потребителската роля въз основа на името на потребителя и след това отваря подходящия изглед въз основа на тази потребителска роля.

Забележка относно защитата: Потребителски роли не трябва да се използва за ограничаване на достъпа до важни данни във формуляр. Дори ако направите шаблон на формуляр само за четене или скриете определени контроли, които се базират на потребителски роли, потребителите могат да използват потенциално програма за редактиране на текст например Microsoft Notepad за преглед или промяна на файла с шаблона (.xsn) формуляр и достъп до тези данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Добавяне на потребителска роля

Показване на изглед, базиран на потребителска роля

Проверка на потребителските роли

Общ преглед

Когато създавате нова потребителска роля, можете да зададете потребители към него по следните начини:

 • Чрез задаване на потребителски имена от справочната услуга на Microsoft Active Directory (например "sales\andrew"). За да зададете потребителско име в справочната услуга на Active Directory, шаблона за формуляр трябва да бъде създаден в и публикувани в мрежата на Microsoft Windows, която използва Active Directory.

 • Чрез задаване на групи от справочната услуга на Active Directory. Например можете да укажете имейл списък за разпространение, която съдържа имената на всички членове на екипа за маркетинг. За да зададете група в справочната услуга на Active Directory, шаблона за формуляр трябва да бъде създаден в и публикувани в мрежата на Microsoft Windows, която използва Active Directory.

 • Чрез задаване на стойност, която идва директно от поле във формуляра. Полето може да получите данни от Active Directory, или потребителят може да въведе данни в контрола, която е обвързана с това поле. Например ако вашият шаблон на формуляр съдържа администратор на текстовото поле, можете да свържете конкретна потребителска роля с поле , към която е обвързана това текстово поле.

След като добавите потребителска роля, можете да го настроите като едно от следните неща:

По подразбиране на роля    Потребителите, които не са ви дадени съществуваща потребителска роля автоматично се дава на ролята на потребителя, който е зададен като групата по подразбиране. Роли по подразбиране, се използва за потребители, които са част от група, но работят офлайн. Една потребителска роля винаги е зададено по подразбиране.

Роля на инициатор    Ако искате да приложите роля на потребител за потребителите, които отварят вашия формуляр за първи път, можете да зададете ролята на инициатор. Например можете да дефинирате роля на инициатор, наречена "Предприемач", която се отнася до потребителите, които попълват нови формуляри за разрешения. Потребител, който е присвоена различна потребителска роля е автоматично присвоен наново към ролята на предприемач, когато той или тя се отвори нов формуляр за разрешение. Обаче следващия път, когато потребителят отвори същия формуляр, Microsoft Office InfoPath ще използва на лицето присвоената роля на потребителя ролята на инициатор.

Ако сте присвоили роли на потребителите, които се базират на произволна комбинация от имена на потребители, групи или стойности от поле, когато потребителят отвори формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, InfoPath ще определи ролята да дадете на този потребител с помощта на следния ред :

 1. Името на потребителя е стойност на едно поле в шаблона за формуляр.

 2. Името на потребителя е в Active Directory.

 3. Потребителят е член на група на Active Directory.

  Забележка: Ако потребителят е член на няколко групи и присвояване на потребителски роли, които се базират на група, InfoPath проверява списъка на членовете на всяка група в реда, че групата е в списъка в диалоговия прозорец Управление на потребителски роли . Например ако потребителят е член на групата и групата на администраторите, а групата на администраторите е в списъка пред групата, потребителят ще бъдат възлагани потребителска роля за групата на администраторите.

 4. Ако нито едно от горните са верни, се използва по подразбиране роля.

След като зададете потребителските роли за вашия шаблон на формуляр, можете да настроите правило автоматично превключване на изгледи на базата на ролята на потребителя. Например можете да създадете потребителска роля manager и след това да създадете правило за автоматично превключване на изгледа на диспечера, когато потребител, който е била възложена ролята на диспечера за отвори формуляра. Като алтернатива можете да създадете правилото първо и след това да зададете потребителските роли като част от процеса на създаване на правилото.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да създадете потребителски роли в шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Вие създавате потребителски роли само в шаблон на формуляр, чиито формуляри ще се попълват в InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да можете да добавите потребителски роли във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следното:

 • Списък на потребителски роли, които искате да добавите, заедно с членовете на всяка потребителска роля. Членовете могат да бъдат имена на потребители или групи от справочната услуга на Microsoft Active Directory или стойност, въведена от потребител в контрола, която е обвързана с определено поле в източника на данни на шаблона на формуляр.

 • По подразбиране потребителска роля, която искате да дадете на потребителите, които отварят формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр, когато те не са членове на никоя потребителска роля.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребителска роля

 1. В менюто инструменти щракнете върху Потребителски роли.

 2. В диалоговия прозорец Управление на потребителски роли щракнете върху Добави.

 3. В полето име на роля въведете име за новата потребителска роля.

 4. За да присвоите на потребители или групи потребители ролята, направете едно или повече от следните неща.

  Задаване на един или повече потребители, които са част от мрежа, която използва справочната услуга на Active Directory

  1. Поставете отметка в квадратчето потребителски имена и след това щракнете върху Изберете един или повече потребители Бутонът "Отмени" .

   Забележка: Ако вече знаете домейна и потребителското име, въведете ги в полето потребителски имена . Те трябва да бъде във формата домейн\потребителско име. Отделете няколкото потребителски имена с точка и запетая (;).

  2. В полето за въвеждане на имена на обекти за избиране въведете един или повече потребителски имена, разделени с точка и запетая (;).

   Забележка: За информация как да форматирате потребителските имена щракнете върху връзката примери в диалоговия прозорец.

  3. За да проверите потребителските имена, които сте въвели с имената в Active Directory, щракнете върху Проверка на имената.

  4. Щракнете върху OK.

  Задайте една или повече групи, които са част от мрежа, която използва справочната услуга на Active Directory

  1. Поставете отметка в квадратчето имена на групи и след това щракнете върху Изберете една или повече групи Изображение на бутон .

   Забележка: Ако вече знаете името на групата, въведете го в полето имена на групи . Тя трябва да бъде във формата домейн\потребителско име. Разделяйте няколко имена на групи с точка и запетая (;).

  2. В полето за въвеждане на имена на обекти за избиране въведете един или повече имена на групи, разделени с точка и запетая (;).

   Забележка: За повече информация как да форматирате имената на групите щракнете върху връзката примери в диалоговия прозорец.

  3. За да проверите имената на групите, които сте въвели с имената в Active Directory, щракнете върху Проверка на имената.

  4. Щракнете върху OK.

  Задаване на потребителски имена, които идват направо от поле във формуляра

  1. Поставете отметка в квадратчето имена на потребители от формуляра и след това щракнете върху избор на поле в източника на данни Изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето, което ще предоставя стойностите, които искате за потребителски роли и след това щракнете върху OK.

 5. За да зададете потребителска роля като роля инициатор, поставете отметка в квадратчето Задай като инициатор и след това щракнете върху OK.

  Забележка: Когато потребителска роля е зададена като инициатор, тази роля има приоритет пред всички други роли, дори ако ролята инициатор е в списъка в диалоговия прозорец Управление на потребителски роли .

 6. За да укажете потребителска роля по подразбиране за потребителите, които не са членове на никоя друга роля, изберете ролята в диалоговия прозорец Управление на потребителски роли и след това щракнете върху Задай по подразбиране.

  Забележка: Трябва да има повече от една потребителска роля, за да щракнете върху Задай по подразбиране.

Най-горе на страницата

Показване на изглед, базиран на потребителска роля

Ако проектирате шаблон на формуляр, включващ потребителски роли и много изгледи, може да бъде полезна за показване на изглед, който се базира на потребителска роля, която е възложена на потребител. Например можете да използвате правило, за да има конкретен изглед се отварят, когато потребител, който е присвоен на определена потребителска роля отвори формуляр, който се базира на вашия шаблон на формуляр.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 2. В списъка категория в диалоговия прозорец Опции за формуляри щракнете върху отваряне и записване.

 3. Под поведение при отварянещракнете върху правила.

 4. Щракнете върху Добави.

 5. В полето име въведете име за правилото.

 6. Щракнете върху Задаване на условие.

 7. В първото поле щракнете върху Настояща роля на потребителя.

 8. Във второто поле щракнете върху е равно на.

 9. В третото поле щракнете върху името на ролята на потребителя и след това щракнете върху OK.

 10. В диалоговия прозорец правило щракнете върху Добавяне на действие.

 11. В списъка действие щракнете върху Превключване на изгледии след това щракнете върху Изглед в списъка изглед .

Най-горе на страницата

Проверка на потребителските роли

Ако един формуляр има няколко потребителски роли, е добре да проверите облика и поведението на всяка отделна роля. Въпреки че можете да визуализирате шаблон на формуляр, за да проверите дали изгледите работят както се очаква с потребителски роли, няма да можете да симулирате процеса на оценяване на потребител на потребителя възлагане на дадена роля. Това е защото InfoPath проверява потребителските роли при попълване на формуляр, когато не го визуализирате. Ако искате да тествате напълно потребителските роли за вашия шаблон на формуляр, можете временно да се запишете за всяка потребителска роля, която искате да тествате и след това отворете формуляра сякаш ще го попълват.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за формуляри.

 2. Щракнете върху Визуализация в списъка категория .

 3. В списъка Визуализация като под потребителска ролящракнете върху ролята, която искате да визуализирате и след това щракнете върху OK.

 4. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

  Името на текущата потребителска роля се появява в лентата на състоянието в долния десен ъгъл на прозореца за визуализация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×