Добавяне на отсечки на грешката или нагоре/надолу ленти в диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Отсечки на грешката express възможните стойности на грешката, които са графично спрямо всяка точка от данни или маркер на данни в серия от данни. Например може да покаже 5 процента отрицателни възможните стойности на грешката в резултатите от научен. Можете да добавите отсечки на грешката към серии от данни в двумерни област, лента, колона, ред, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма. За xy (точкови) и мехурчести диаграми можете да покажете отсечки на грешката за x стойностите, y стойностите или и двете.

Отсечки на грешката в диаграма

Направете едно от следните неща:

Express грешки като процент, стандартно отклонение или Стандартна грешка

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката за.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. В раздела Проектиране на диаграма"n" щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма.

  В раздела "Проектиране на диаграма" изберете "Добавяне на елемент на диаграма"

 3. Посочете Отсечки на грешкатаи след това направете едно от следните неща:

Щракнете върху

За

Стандартна грешка

Прилагане на стандартната грешка, като се използва следната формула:

Формулата за стандартната грешка

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Процент

Прилагане на процент от стойността за всяка точка от данни в серията от данни

Стандартно отклонение

Прилагане на кратно на стандартното отклонение, с помощта на следната формула:

Премахване на обединяването на комбинирана визуализация

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Изразите грешки като стойности по избор

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката за.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Още опции за отсечки на грешката.

 3. В екрана Форматиране на отсечки на грешката , в раздела Опции на лентата за грешката , под Размер на грешкатащракнете върху по избори след това щракнете върху Задаване на стойност.

 4. Под размер на грешкатащракнете върху по избори след това щракнете върху Задаване на стойност.

  Показва екрана "Форматиране на отсечки на грешката" с потребителски, избрани за размер на грешката

 5. В полетата Положителната стойност на грешка и Отрицателна стойност за грешка въведете стойностите, които искате за всяка точка от данни, разделени със запетаи (например 0.4, 0,3, 0,8) и след това щракнете върху OK.

  Забележка : Можете също да дефинирате стойности за грешки като диапазон от клетки от една и съща работна книга на Excel. За да изберете диапазона от клетки, в диалоговия прозорец Избор на отсечки на грешката , изчистете съдържанието на полето Положителната стойност на грешка или Отрицателна стойност за грешка и след това изберете диапазона от клетки, които искате да използвате.

Добавяне на ленти нагоре-надолу

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите стълбове за нагоре/надолу.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, посочете Стълбове нагореи след това щракнете върху стълбове нагоре/надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Вж. също

Създаване на диаграма

Промяна на диаграма

Промяна на типа диаграма

Коя програма от Office използвате?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Отсечки на грешката в диаграма

Направете едно от следните неща:

Express грешки като процент, стандартно отклонение или Стандартна грешка

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 3. Под анализщракнете върху Отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

 4. Изпълнете едно от следните неща:

Щракнете върху

За

Отсечки на грешките със стандартна грешка

Прилагане на стандартната грешка, като се използва следната формула:

Формулата за стандартната грешка

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Отсечки на грешката с процент

Прилагане на процент от стойността за всяка точка от данни в серията от данни

Отсечки на грешките със стандартно отклонение

Прилагане на кратно на стандартното отклонение, с помощта на следната формула:

Премахване на обединяването на комбинирана визуализация

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Изразите грешки като стойности по избор

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 3. Под анализщракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху Опции за отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на отсечки на грешката , изберете серията, която искате да добавите отсечки на грешката за.

 4. В навигационния екран щракнете върху Отсечки на грешката.

 5. Под размер на грешкатащракнете върху по избори след това щракнете върху Задаване на стойност.

 6. Превключете на Excel.

  Когато превключите на Excel, появява се диалоговият прозорец Избор на отсечки на грешката .

 7. В полетата Положителната стойност на грешка и Отрицателна стойност за грешка въведете стойностите, които искате за всяка точка от данни, разделени със запетаи (например 0.4, 0,3, 0,8) и след това щракнете върху OK.

  Забележка : Можете също да дефинирате стойности за грешки като диапазон от клетки от една и съща работна книга на Excel. За да изберете диапазона от клетки, в диалоговия прозорец Избор на отсечки на грешката , изчистете съдържанието на полето Положителната стойност на грешка или Отрицателна стойност за грешка и след това изберете диапазона от клетки, които искате да използвате.

 8. Превключване към Word.

 9. В диалоговия прозорец Форматиране на отсечки на грешката щракнете върху OK.

Добавяне на ленти нагоре-надолу

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите стълбове за нагоре/надолу и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 3. Под анализщракнете върху Ленти нагоре/надолуи след това щракнете върху лентата за нагоре/надолу, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

PowerPoint

Отсечки на грешката в диаграма

Направете едно от следните неща:

Express грешки като процент, стандартно отклонение или Стандартна грешка

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

 3. Изпълнете едно от следните неща:

Щракнете върху

За

Отсечки на грешките със стандартна грешка

Прилагане на стандартната грешка, като се използва следната формула:

Формулата за стандартната грешка

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Отсечки на грешката с процент

Прилагане на процент от стойността за всяка точка от данни в серията от данни

Отсечки на грешките със стандартно отклонение

Прилагане на кратно на стандартното отклонение, с помощта на следната формула:

Премахване на обединяването на комбинирана визуализация

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Изразите грешки като стойности по избор

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху Опции за отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на отсечки на грешката , изберете серията, която искате да добавите отсечки на грешката за.

 3. В навигационния екран щракнете върху Отсечки на грешката.

 4. Под размер на грешкатащракнете върху по избори след това щракнете върху Задаване на стойност.

 5. Превключете на Excel.

  Когато превключите на Excel, появява се диалоговият прозорец Избор на отсечки на грешката .

 6. В полетата Положителната стойност на грешка и Отрицателна стойност за грешка въведете стойностите, които искате за всяка точка от данни, разделени със запетаи (например 0.4, 0,3, 0,8) и след това щракнете върху OK.

  Забележка : Можете също да дефинирате стойности за грешки като диапазон от клетки от една и съща работна книга на Excel. За да изберете диапазона от клетки, в диалоговия прозорец Избор на отсечки на грешката , изчистете съдържанието на полето Положителната стойност на грешка или Отрицателна стойност за грешка и след това изберете диапазона от клетки, които искате да използвате.

 7. Превключване към PowerPoint.

 8. В диалоговия прозорец Форматиране на отсечки на грешката щракнете върху OK.

Добавяне на ленти нагоре-надолу

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите стълбове за нагоре/надолу и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Ленти нагоре/надолуи след това щракнете върху лентата за нагоре/надолу, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Excel

Отсечки на грешката в диаграма

Направете едно от следните неща:

Express грешки като процент, стандартно отклонение или Стандартна грешка

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

 3. Изпълнете едно от следните неща:

Щракнете върху

За

Отсечки на грешките със стандартна грешка

Прилагане на стандартната грешка, като се използва следната формула:

Формулата за стандартната грешка

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Отсечки на грешката с процент

Прилагане на процент от стойността за всяка точка от данни в серията от данни

Отсечки на грешките със стандартно отклонение

Прилагане на кратно на стандартното отклонение, с помощта на следната формула:

Премахване на обединяването на комбинирана визуализация

s = номер на серията
I = номер на точка в серия s
m = брой на сериите за точката y в диаграмата
n = брой на точки във всяка серия
y е = стойност на данните на серията s и тата точка
n y = общия брой на стойностите на данните във всички серии

Изразите грешки като стойности по избор

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите отсечки на грешката да и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Отсечки на грешкатаи след това щракнете върху Опции за отсечки на грешката.

  Диаграма от границите анализ

  Ако видите диалоговия прозорец Добавяне на отсечки на грешката , изберете серията, която искате да добавите отсечки на грешката за.

 3. В навигационния екран щракнете върху Отсечки на грешката.

 4. Под размер на грешкатащракнете върху по избори след това щракнете върху Задаване на стойност.

 5. В полетата Положителната стойност на грешка и Отрицателна стойност за грешка въведете стойностите, които искате за всяка точка от данни, разделени със запетаи (например 0.4, 0,3, 0,8) и след това щракнете върху OK.

  Забележка : Можете също да дефинирате стойности за грешки като диапазон от клетки от една и съща работна книга на Excel. За да изберете диапазона от клетки, в диалоговия прозорец Избор на отсечки на грешката , изчистете съдържанието на полето Положителната стойност на грешка или Отрицателна стойност за грешка и след това изберете диапазона от клетки, които искате да използвате.

 6. В диалоговия прозорец Форматиране на отсечки на грешката щракнете върху OK.

Добавяне на ленти нагоре-надолу

 1. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите стълбове за нагоре/надолу и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под анализщракнете върху Ленти нагоре/надолуи след това щракнете върху лентата за нагоре/надолу, която искате.

  Диаграма от границите анализ

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Вж. също

Създаване на диаграма

Редактиране на данни в диаграма

Промяна на диаграма

Скриване на стойности на грешки и индикаторите за грешки

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×