Добавяне на няколко потребители едновременно към Office 365 – помощ за администратори

Всяко лице от вашия екип се нуждае от потребителски акаунт, за да може да влезе и да има достъп до услугите на Office 365, като напр. имейл и Office. Ако имате много хора, можете да добавите техните акаунти наведнъж от електронна таблица на Excel или друг файл, записан в CSV формат. Не сте сигурни какво е CSV формат?

Добавяне на множество потребители към Office 365 в центъра за администриране на Office 365

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. В центъра за администриране на Office 365 изберете Потребители > Активни потребители.

  В центъра за администриране изберете "Потребители", а после – "Активни потребители".
 3. В падащия списък Още изберете Импортиране на множество потребители.

 4. В панела Импортиране на множество потребители по желание можете да изтеглите примерен CSV файл, със или без попълнени примерни данни.

  В падащия списък "Още", изберете "Импортиране на множество потребители".

  Електронната ви таблица трябва да включва точно същите заглавия на колони като примерната (потребителско име, собствено име и др.). Ако използвате шаблон, отворете го в инструмент за редактиране на текст, подобен на Notepad, и най-добре да оставите всички данни в ред 1, а да въвеждате данни само в редове 2 и по-долу.

  Освен това вашата електронна таблица трябва да включва стойности за потребителското име (като напр. plamen@contoso.com) и показвано име (като напр. Пламен Григоров) за всеки потребител.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Въведете път към файл в полето или изберете Преглед, за да отидете до местоположението на CSV файла, след което изберете Проверка.

  Вашият CSV файл е проверен

  Ако има проблеми с файла, проблемът се показва в панела. Можете също да изтеглите регистрационен файл.

 6. В диалоговия прозорец Задаване на потребителски опции можете да зададете състоянието на влизане и да изберете продуктовия лиценз, който ще се дава на всички потребители.

 7. В диалоговия прозорец Преглед на вашия резултат можете да изберете да изпратите резултатите до себе си или до други потребители (паролите ще бъдат в обикновен текст) и можете да видите колко потребители са създадени и дали ви трябва да закупите повече лицензи, които да дадете на някои от новите потребители.

гледайте видеофилма

Гледайте кратко видео, което показва как да добавяте потребители групово.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Следващи стъпки

Не сте сигурни какво е CSV формат?

CSV файлът е файл, съдържащ стойности, разделени със запетая. Можете да създадете или редактирате файл като този с всеки текстов редактор или програма за електронни таблици, например Excel.

Можете да изтеглите тази примерна електронна таблица като отправна точка. Не забравяйте, че Office 365 изисква заглавията на колоните в първия ред, така че не ги замествайте с нищо друго.

Запишете файла с ново име и задайте CSV формат.

Изображение на това как да запишете файл в Excel в CSV формат

Когато запишете файла, вероятно ще получите съобщение, че някои функции във вашата работна книга ще бъдат загубени, ако запишете файла в CSV формат. Няма проблем. Щракнете върху Да, за да продължите.

Картина на подканата, която може да получите от Excel, с въпрос дали наистина искате да запишете файла като CSV формат

Съвети за форматиране на електронната таблица

 • Трябва ли да запазя същите заглавия на колони като в примерната електронна таблица? Да. Примерната електронна таблица съдържа заглавия на колони в първия ред. Тези заглавия са задължителни. За всеки потребител, когото искате да добавите към Office 365, трябва да създадете по един ред под заглавието. Ако добавите, промените или изтриете някое от заглавията на колоните, е възможно Office 365 да не успее да създаде потребителите от информацията във файла.

 • Какво става, ако нямате цялата информация за всеки един потребител?Потребителското име и показваното име са задължителни и не можете да добавите нов потребител без тази информация. Ако не разполагате с някаква част от останалата информация, например номера на факс, можете да използвате интервал плюс запетая, за да посочите, че полето трябва да остане празно.

 • Колко малка или голяма може да бъде електронната таблица? Електронната таблица трябва да има поне два реда. Един за заглавията на колоните (етикетът на колоните с потребителски данни) и един за потребителя. Не можете да имате повече от 251 реда. Ако трябва да импортирате повече от 250 потребители, можете да създадете повече от една електронна таблица.

 • Какви езици мога да използвам? Когато създавате електронна таблица, можете да въвеждате етикетите на колони с потребителски данни на всеки език или с всякакви знаци, но не трябва да променяте реда на етикетите, както е показано в образеца. След това можете да правите записи в полетата, като използвате произволен език или знаци, и да запишете файла във формат Unicode или UTF-8.

 • Какво да правя, ако добавям потребители от различни страни или региони? Създайте отделна електронна таблица за всяка област. Ще трябва да преминете през съветника за групово добавяне на потребители с всяка електронна таблица, като зададете едно местоположение за всички потребители, включени във файла, с който работите.

 • Има ли ограничение за броя на знаците, които мога да използвам? Следващата таблица показва етикетите на колони с потребителски данни и максималната дължина за знаците за всяка една в примерната електронна таблица.

Етикет на колона с потребителски данни

Максимален брой знаци

Потребителско име (задължително)

79, включително знака @, във формат име@домейн.<разширение>. Псевдонимът на потребителя не може да надхвърля 30 знака, а името на домейна не може да надхвърля 48 знака.

Собствено име

64

Фамилно име

64

Показвано име (задължително)

256

Длъжност

64

Отдел

64

Служебен номер

128

Служебен телефон

64

Мобилен телефон

64

Факс

64

Адрес

1023

Град

128

Щат или провинция

128

Пощенски код

40

Страна или регион

128

Все още имате проблеми при добавянето на потребители към Office 365?

 • Проверете внимателно дали електронната таблица е форматирана правилно. Проверете заглавията на колоните, за да се уверите, че съответстват на заглавията в примерния файл. Погрижете се да следвате правилата за броя на знаците и всяко поле да е разделено със запетая.

 • Ако не видите веднага новите потребители в Office 365, изчакайте няколко минути. Възможно е да е необходимо известно време, за да се разпространят промените сред всички услуги в Office 365.

 1. Изтеглете тази примерна електронна таблица и я отворете в Excel.

  Електронната ви таблица трябва да включва точно същите заглавия на колони като примерната (потребителско име, собствено име и др.). Ако използвате шаблон, най-добре да оставите всички данни в ред 1, а да въвеждате данни само в редове 2 и по-долу.

  Електронната ви таблица освен това трябва да включва стойности за потребителското име (като напр. plamen@contoso.com) и показвано име (като напр. Пламен Григоров) за всеки потребител. За да оставите другите полета празни, въведете интервал плюс запетая в полето, както е показано на следващата фигура:

  Примерен CSV файл, в който има зададени празни редове

  Ако имате хора, които работят в различни страни, трябва да създадете по една електронна таблица за потребителите във всяка страна. Например една електронна таблица, в която е посочен всеки, който работи в САЩ, и друга, в която е посочен всеки, който работи в Япония. Това е така, защото наличието на услугите на Office 365 варира в зависимост от региона.

  Съвет:    Преди да добавите много потребители към Office 365, можете да се упражните с примерната електронна таблица. Например редактирайте примерната електронна таблица с данни за няколко от своите потребители, да речем 5 или 10, и запишете файла с ново име. Изпълнете стъпките, описани в тази процедура, проверете резултатите и след това изтрийте новите акаунти и започнете отначало. По този начин можете да се упражните, за да получите правилно всички данни във вашия случай. Също така прегледайте Съвети за форматиране на електронната таблица.

 2. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 3. Отидете в центъра за администриране на Office 365.

 4. За да могат хората да използват услугите на Office 365, трябва да им бъде даден лиценз. Преди да продължите, можете да проверите дали имате достатъчно лицензи за всеки посочен в електронната таблица потребител. Изберете Фактуриране > Абонаменти, за да видите дали имате достатъчно. Ако трябва да закупите още лицензи, изберете Промяна на броя лицензи. Можете също да изпълните съветника и да дадете лицензите, които имате, а след това да закупите по-късно още лицензи и да изпълните отново съветника.

 5. Сега отидете в съветника за групово добавяне на потребители: изберете Потребители > Активни потребители. Изберете Иконата за добавяне на много потребители към Office 365 , както е показано на фигурата по-долу.

  Изображение на раздела "Потребители" на центъра за администриране на Office 365

  Съветникът за групово добавяне на потребители се показва и ви превежда през стъпките за добавяне на група потребители към Office 365.

 6. В стъпка 1 за избор на CSV файл посочете собствена електронна таблица, както е показано на следващата фигура:

  Стъпка 1 на съветника за групово добавяне на потребители – Избиране на CSV файл

 7. В стъпка 2 "Проверка" съветникът ви казва дали съдържанието в електронната таблица е форматирано правилно.

  Стъпка 2 на съветника за групово добавяне на потребители – Проверка

 8. В стъпка 3 "Настройки" изберете Позволени, така че хората, които са посочени в електронната таблица, да могат да използват Office 365. Също така изберете страната, в която тези хора ще използват Office 365. Не забравяйте, че ако някои хора във вашата организация ще използват Office 365 в друга страна, трябва да създадете отделна електронна таблица с имената им и да изпълните съветника за групово добавяне на потребители отново, за да ги добавите.

  Стъпка 3 на съветника за групово добавяне на потребители – Настройки

 9. Страницата "Даване на лицензи" ви показва колко лиценза са налични.

  Стъпка 4 на съветника за групово добавяне на потребители – Лицензи

  Можете да изберете Купете още лицензи, но ще излезете от съветника за групово добавяне на потребители и ще отидете на Фактуриране в центъра за администриране на Office 365. След като закупите още лицензи, ще трябва да изчакате няколко минути, за да бъде обработена поръчката, и след това да започнете съветника за групово добавяне на потребители от самото начало.

  Ако няма да закупувате повече лицензи, няма да бъдат създадени акаунти за всеки, посочен във вашата електронна таблица.

  В този пример не купуваме повече лицензи и продължаваме със съветника за групово добавяне на потребители:

 10. В стъпка 5 "Изпращане на резултати" въведете имейл адресите на хората, които искате да получат имейл, в който са посочени всички потребителски имена за Office 365 и временните пароли за хората в електронната таблица.

  Стъпка 5 на съветника за групово добавяне на потребители – изпращане на резултати

  Следващият имейл се изпраща на всички имейл адреси, които сте указали в стъпка 5 "Изпращане на резултати". Този имейл показва кои акаунти са създадени. Обърнете внимание, че не са създадени акаунти за някои хора, понеже не е имало достатъчно лицензи.

  Примерен имейл с информация за идентификационните данни на потребител

  Можете да закупите още лицензи по-късно и да изпълните повторно съветника за групово добавяне на потребители със същата електронна таблица. Съветникът прескача потребителите, които вече имат акаунти; в отчета с резултатите ще видите "дублиране на потребителско име", което показва, че някой с тези данни вече има акаунт.

 11. На последната страница на съветника за групово добавяне на потребители са изредени потребителските имена и временните пароли, както е показано на илюстрацията по-долу.

  Стъпка 6 на съветника за групово добавяне на потребители – Изпращане на резултати

 12. След като сте добавили потребители към Office 365, трябва да им кажете данните за акаунта им за Office 365. Използвайте вашия нормален процес за съобщаване на нови пароли.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×