Диаграми

Добавяне на линия на тренда или на подвижната средна стойност в диаграма

Добавяне на линия на тенденцията или на подвижната средна стойност в диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Добавяне на линия на тенденцията към диаграма за показване на тенденции визуални данни.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка: Тези стъпки се отнасят за Office 2013 и по-нови версии. Търсите стъпки, Office 2010?

Добавяне на линия на тенденцията

 1. Изберете диаграма.

 2. Изберете + в горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Изберете линия на тенденцията.

Форматиране на линия на тенденцията

 1. В прозореца на Формат на линия на тенденцията изберете Линия на тенденцията опция , за да изберете линията на тенденцията за вашата диаграма. Форматиране на линия на тенденцията е статистически начин да измерите данни:
  Линии на тренда

 2. Задаване на стойност в полетата напред и назад, за да приложите вашите данни в бъдещето.

Добавяне на тенденцията или подвижна средна стойност в диаграма в Office 2010

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху серия от данни , към която искате да добавите линия на тенденцията или подвижна средна стойност, или направете следното, за да изберете серията от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Забележка: Ако изберете диаграмата, която има повече от една серия от данни без избиране на серия от данни, Excel показва диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията . В списъчното поле щракнете върху серията от данни, който искате и след това щракнете върху OK.

 3. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденцията.

  Изображение на бутон

 4. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху предварително зададени линия на тенденцията опция, която искате да използвате.

   Забележка: Това се прилага линия на тенденцията, без да ви дава възможност да изберете конкретни опции.

  2. Щракнете върху Още опции за линия на тенденциятаи след това в категорията Опции за линията на тенденцията , под Тип тенденция/регресия, щракнете върху типа на линията на тенденцията, която искате да използвате.

  Използвайте този тип

  За да създадете

  Линейна

  Линейна линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати годен за линия:

  Уравнение

  където m е наклонът, а b е отсечката.

  Логаритмична

  Логаритмична линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

  Уравнение

  където c и b са константи и ln е функцията за натурален логаритъм.

  Полиномна

  Полиномната или криволинейна линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

  Уравнение

  където b и Променлива са константи.

  Степен

  Степенната линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

  Уравнение

  където c и b са константи.

  Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

  Експоненциално

  Експоненциална линия на тенденцията с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малките квадрати се побира през точките:

  Уравнение

  където c и b са константи, а e е основата на натуралните логаритми.

  Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни съдържат отрицателни или нулеви стойности.

  Подвижна средна стойност

  Намален навигационен екран с помощта на следното уравнение: Уравнение

  Забележка: Броят на точките в линията на тенденцията подвижна средна стойност е равен на общия брой точки в серията, минус числото, което сте задали за периода.

  стойност R квадрат

  Линия на тенденцията, която се показва стойност R квадрат на диаграма с помощта на следното уравнение:

  Уравнение

  Линия на тенденцията тази опция е налична в раздела Опции на диалоговия прозорец Добавяне на линия на тенденцията или Формат на линия на тенденцията .

  Забележка: Стойност R квадрат, които можете да покажете с линия на тренда не е коригирана стойност R квадрат. За логаритмична power и експоненциална линии на тренда Excel използва преобразуван регресионен модел.

  • Ако изберете полиномна, въведете най-високата степен за независимата променлива в полето ред .

  • Ако изберете Подвижна средна стойност, въведете броя на периодите, които искате да използвате за изчисляване на подвижната средна стойност в полето период .

  • Ако добавите подвижна средна стойност към xy (точкова) диаграма, подвижната средна стойност се базира на реда x стойностите, начертани в диаграмата. За да получите желания резултат, да се наложи да сортирате x стойностите, преди да добавите подвижна средна стойност.

  • Ако добавите линия на тенденцията към линия, колона, област или стълбовидна диаграма, линията на тенденцията се изчислява въз основа на допускането, че стойностите за x са 1, 2, 3, 4, 5, 6, и т.н.... Това предположение се извършва дали x-стойностите са цифровата или текст. За да базирате на линия на тенденцията числови x стойности, трябва да използвате xy (точкова) диаграма.

  • Excel автоматично присвоява име на линията на тенденцията, но можете да го промените. В диалоговия прозорец Формат на линия на тенденцията , в категорията Опции за линията на тенденцията , под Име на линия на тенденциятащракнете върху по избори след това въведете име в полето по избор .

Съвети: 

 • Можете също да създадете подвижна средна стойност, кои изглажда промените в данните и да показва шарки или тенденция по-ясно.

 • Ако промените диаграма или серия от данни, така че вече не може да поддържа линия на тенденцията – например като промените типа на диаграмата на 3D диаграма или като промените изгледа на отчет с обобщена диаграма или асоцииран отчет с обобщена таблица – линията на тенденцията вече не се показва в диаграмата.

 • За данни на линия без диаграма можете да използвате автозапълване или една от статистическите функции, като например GROWTH() или TREND(), за да създадете данни за най-добро съвпадение линейна или експоненциална линии.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да промените цвета, стила или опции за сенки на линията на тенденцията, щракнете върху Цвят на линиите, Стил на линияили сянка категория и след това изберете желаните опции.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да зададете броя на периодите, които искате да включите в прогноза, под прогнози, щракнете върху число в полето напред периоди или назад периоди .

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. Изберете Задаване Intercept = квадратчето за отметка и след това в Задаване Intercept = въведете стойността, за да зададете точка на оста на вертикалната ос (на стойностите), където линията на тенденцията пресича оста.

  Забележка: Можете да направите това само когато използвате експоненциална, линейна или полиномна линия на тенденцията.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. За да покажете линия на тенденцията уравнението на диаграмата, поставете отметка в квадратчето Показване на уравнението на диаграмата .

  Забележка: Не можете да показвате линия на тенденцията уравнения за подвижна средна стойност.

Съвет: Уравнението за линията на тенденцията се закръглява до да го направите по-четлив. Въпреки това можете да промените броя на цифрите за етикет на избраната линия на тенденцията в полето цифри след десетичния в раздела число на диалоговия прозорец Форматиране на етикет на линията на тенденцията . (Разделформатиране , група Текущата селекция , бутон за Избор на формат ).

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, за която искате да покажете стойност R квадратили направете следното, за да изберете линията на тенденцията от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Изображение на бутон

 3. В раздела Опции за линията на тенденцията изберете Показване подвижна средна стойност на диаграма.

Забележка: Не можете да показвате стойност R квадрат за подвижна средна стойност.

 1. В unstacked, 2-D, област, лента, колона, линия, наличност, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линия на тенденцията, която искате да премахнете, или направете следното, за да изберете линията на тенденцията от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Направете едно от следните неща:

  1. В раздела оформление , в групата анализ щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху няма.

   Изображение на бутон

  2. Натиснете DELETE.

Съвет: Можете също да изтриете линия на тенденцията, веднага след като го добавите към диаграмата, като щракнете върху Отмени бутон Отмяна в лентата с инструменти за бърз достъп, или като натиснете CTRL + Z.

Добавяне на линия на тренда

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, който искате да добавите линия на тенденцията към и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху линия на тенденцията.

  Добавяне на линия на тренда

 4. Изберете опция за линия на тенденцията или щракнете върху Още опции за линия на тренда.

  Опции на линията на тенденцията

  Можете да избирате от следните неща:

  • Експоненциално

  • Линейна

  • Логаритмична

  • Полиномна

  • Степен

  • Подвижна средна стойност

  Можете също да Дайте име на вашата линия на тенденцията и изберете Опции за прогнозиране.

Премахване на линия на тенденцията

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграма с линия на тенденцията и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма .

  Разделът "проектиране на диаграма"

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху линия на тенденциятаи след това щракнете върху няма.

  Премахване на trandline

  Можете също да щракнете върху линията на тенденцията и натиснете клавиша DELETE.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Опции на линията на тенденцията в Office

Създаване на диаграма от началото до края

Формат на елементите на диаграма

Добавяне на етикети на данни към диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×