Добавяне на линия за подпис

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създадете линия за подпис, като направите празните интервали подчертани. Най-добрият начин да го сторите зависи от това дали искате да печатате документа, или да го разпространявате онлайн.

Можете да добавите ред за подпис в документ, добавите изображение на вашия ръкописен подпис или записване на блок с подпис като градивния блок автотекст.

За информация относно добавянето на цифров подпис вижте Добавяне или премахване на цифров подпис във файлове на Office.

Можете да подчертавате интервали за отпечатан документ, като натиснете клавиша TAB и прилагане на подчертаване, форматиране на знаци за табулация.

Прилагане на форматиране за подчертаване върху табулатори

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Покажи/Скрий.

  командата ''покажи/скрий'' в групата ''абзац''

  Знаците, които показват интервалите и табулаторите, са видими.

 2. Натиснете клавиша TAB.

 3. Изберете табулатора, който искате да подчертаете. Табулаторът има вид на малка стрелка.

  Tab

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите просто форматиране за подчертаване, натиснете CTRL+U.

  • За да приложите различен стил на подчертаване, в раздела Начало, в групата Шрифт щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Шрифт, щракнете върху раздела Шрифт и след това изберете стил от списъка Стил за подчертаване.

За да създадете подчертаване в онлайн документ или формуляр, вмъкнете клетка от таблица с включена долната граница. Благодарение на този метод ще сте спокойни, че когато някой пише върху тази линия, тя ще си остане на място.

Можете да създавате и самостоятелна линия или да създавате линия, която има въвеждащ текст, например подпис или дата.

Създаване на линия

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете празно подчертаване.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Командата ''Таблица'' в раздела ''Вмъкване''

 3. Щракнете в полето горе вляво, за да създадете таблица с размер 1x1 клетки.

  За да промените дължината на линията, преместете показалеца над края на таблицата, докато се превърне в показалец за преоразмеряване вертикален разделителен показалец (двупосочна стрелка) , след което преместете стрелката надясно или наляво, за да разширите или стесните линията.

 4. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма.

 6. Под Стил щракнете върху желания тип, цвят и ширина на линията.

 7. В диаграмата под Визуализация щракнете между долните маркери на поле, за да добавите долната граница. Внимавайте да е показана само долната линия.

 8. Под Приложи към щракнете върху Таблица и след това изберете OK.

Забележка: Ако предпочитате да виждате таблицата без светлосивата помощна мрежа, в раздела Оформление, в групата Таблица щракнете върху Покажи мрежата.

Създаване на линия с въвеждащ текст

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете празно подчертаване.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Командата ''Таблица'' в раздела ''Вмъкване''

 3. Щракнете в полето горе вляво, за да създадете таблица с размер 2x1 клетки.

  За да промените дължината на линията, преместете показалеца над края на таблицата, докато се превърне в показалец за преоразмеряване вертикален разделителен показалец (двупосочна стрелка) , след което преместете стрелката надясно или наляво, за да разширите или стесните линията.

 4. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма.

 6. Под Приложи към щракнете върху Таблица и след това изберете OK.

 7. Щракнете с десния бутон там, където искате да добавите подчертаването, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 8. Под Стил щракнете върху желания тип, цвят и ширина на линията.

 9. В диаграмата под Визуализация щракнете между долните маркери на поле, за да добавите долната граница. Внимавайте да е показана само долната линия.

 10. Под Приложи към щракнете върху Клетка.

 11. Напишете желания въвеждащ текст в клетката, която не показва линията.

Забележка: Ако предпочитате да виждате таблицата без светлосивата помощна мрежа, в раздела Оформление, в групата Таблица щракнете върху Покажи мрежата.

Най-горе на страницата

Първо трябва да създадете изображение на вашия подпис. Можете да го напишете на лист хартия, сканиране на страница, и след това изрязване графичен файл, който скенерът създава запишете изображението в една от често срещаните файлови формати за изображения, като .bmp, .gif, .jpg или .png.

Важно: Поради огромното разнообразие от скенери, цифрови камери и други устройства, достъпни за потребителите, не можем да предложим инструкции за използването на тези устройства. За информация вижте ръководството от производителя или уеб сайта.

След като сте файл с изображение, можете да го добавите към документ, като щракнете върху раздела "Вмъкване", щракнете върху картина и след това вмъкнете изображение на вашия подпис. Въпреки това може да искате да добавите друга информация, например име на печатни, под изображението. За да направите това, можете да създадете повторно използваемо автотекст, който съдържа изображението на вашия подпис и въведена информация. За повече информация вижте използване на бързи части и автотекст в Word.

Можете да запишете подпис блок като запис на автотекст, така че да е достъпна в галерията на автотекст градивен блок.

 1. В Word въведете блока за подпис, който искате да запишете. Или, вмъкнете изображение на вашия подпис и въведете допълнителна информация, която искате да включите.

 2. Изберете блока за подпис.

 3. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху Бързи частии след това щракнете върху Запиши селекцията галерия с бързи части.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок въведете име за вашия подпис блок.

 5. В списък на Галерия щракнете върху автотекст.

 6. Щракнете върху OK.

За да вмъкнете вашия подпис блок, щракнете върху раздела Вмъкване , щракнете върху Бързи части, щракнете върху автотексти след това щракнете върху вашия подпис блок.

Най-горе на страницата

Можете да подчертаете празните интервали, като натиснете SHIFT+тире (-), но е трудно да подреждате подчертаванията, ако например създавате формуляр за попълване. Освен това ако опцията "Автоформатиране" за променяне на знаците за подчертаване в линии на граници е включена, при натискане на SHIFT+тире (-) три или повече пъти подред ще се получи линия, която разширява ширината на абзаца, което може да не е това, което вие искате.

По-добър начин за подчертаване на празни интервали за печатен документ е да използвате клавиша TAB и да приложите форматирането за подчертаване върху табулаторите.

 1. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Покажи/Скрий.

  Изображение на лентата на Word

  Знаците, които показват интервалите и табулаторите, са видими.

 2. Натиснете клавиша TAB.

 3. Изберете табулатора, който искате да подчертаете. Табулаторът има вид на малка стрелка.

  Tab

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите просто форматиране за подчертаване, натиснете CTRL+U.

  • За да приложите различен стил на подчертаване, в раздела Начало, в групата Шрифт щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Шрифт, щракнете върху раздела Шрифт и след това изберете стил от списъка Стил за подчертаване.

Най-горе на страницата

За да създадете подчертаване в онлайн документ или формуляр, вмъкнете клетка от таблица с включена долната граница. Благодарение на този метод ще сте спокойни, че когато някой пише върху тази линия, тя ще си остане на място.

Можете да създавате и самостоятелна линия или да създавате линия, която има въвеждащ текст, например подпис или дата.

Създаване на линия

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете празно подчертаване.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Word

 3. Щракнете в полето горе вляво, за да създадете таблица с размер 1x1 клетки.

  За да промените дължината на линията, преместете показалеца над края на таблицата, докато се превърне в показалец за преоразмеряване вертикален разделителен показалец (двупосочна стрелка) , след което преместете стрелката надясно или наляво, за да разширите или стесните линията.

 4. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма.

 6. Под Стил щракнете върху желания тип, цвят и ширина на линията.

 7. В диаграмата под Визуализация щракнете между долните маркери на поле, за да добавите долната граница. Внимавайте да е показана само долната линия.

 8. Под Приложи към щракнете върху Таблица и след това изберете OK.

Забележка: Ако предпочитате да виждате таблицата без светлосивата помощна мрежа, в раздела Оформление, в групата Таблица щракнете върху Покажи мрежата.

Създаване на линия с въвеждащ текст

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете празно подчертаване.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Word

 3. Щракнете в полето горе вляво, за да създадете таблица с размер 2x1 клетки.

  За да промените дължината на линията, преместете показалеца над края на таблицата, докато се превърне в показалец за преоразмеряване вертикален разделителен показалец (двупосочна стрелка) , след което преместете стрелката надясно или наляво, за да разширите или стесните линията.

 4. Щракнете с десния бутон върху таблицата, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 5. Под Настройка щракнете върху Няма.

 6. Под Приложи към щракнете върху Таблица и след това изберете OK.

 7. Щракнете с десния бутон там, където искате да добавите подчертаването, щракнете върху Граници и оцветяване и щракнете върху раздела Граници.

 8. Под Стил щракнете върху желания тип, цвят и ширина на линията.

 9. В диаграмата под Визуализация щракнете между долните маркери на поле, за да добавите долната граница. Внимавайте да е показана само долната линия.

 10. Под Приложи към щракнете върху Клетка.

 11. Напишете желания въвеждащ текст в клетката, която не показва линията.

Забележка: Ако предпочитате да виждате таблицата без светлосивата помощна мрежа, в раздела Оформление, в групата Таблица щракнете върху Покажи мрежата.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×