Добавяне на картина (или воден знак) за фон към слайдовете

Добавяне на картина (или воден знак) за фон към слайдовете

Използването на изображение като воден знак зад текста на вашите слайдове е чудесен начин да покажете емблема или друго смислено изображение. PowerPoint ви позволява да настроите прозрачността на картината, след като я поставите в слайда.

Пример на слайд, който има картина за фон
Пример за картина за воден знак

Друга опция: Текст за воден знак

Искате текстов воден знак вместо това?    Това е различен процес. За инструкции вижте Добавяне на воден знак ЧЕРНОВА към слайд.

Пример за текстов воден знак "ЧЕРНОВА", използван като фон на слайд на PowerPoint
Пример за текстов воден знак

Изберете заглавието на раздел по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции:

Запълнете целия фон на слайда си с картина и след това регулирайте прозрачността на картината, така че да не закрива другото съдържание в слайда.

 1. Изберете картината, която искате да използвате. Картината ще се побере по-добре, ако ориентацията й (пейзажна или портретна) съответства на тази на слайда.

  Защо?   PowerPoint променя размера на изображението така, че да запълни целия фон на слайда. Ако изображението има различна обща фигура от слайда, в който се поставя, е възможно външните части на картината да излязат извън границите на слайда и да не се виждат в него.

 2. Отидете в слайда, в който искате да вмъкнете картината. В раздела Проектиране на лентата с инструменти изберете Форматиране на фона.

  Бутонът "Форматиране на фона" е в раздела "Проектиране" на лентата в PowerPoint
 3. В екрана Форматиране на фона, който се появява отдясно, изберете Запълване с картина или текстура.

  За да вмъкнете картина за фон, започнете, като изберете "Запълване с картина или текстура"
 4. Под Вмъкване на картина от изберете Файл.

 5. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Можете също да вмъкнете изображение от клипборда на Windows (опцията Клипборд) или от уеб или OneDrive (опцията Онлайн).

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"
 6. След като вмъкнете картината, се върнете в екрана Форматиране на фона и плъзнете плъзгача Прозрачност, за да зададете прозрачността в проценти.

  Плъзнете лентата за прозрачността, за да регулирате изображението
 7. (Незадължително) За да включите тази картина за фон на всички слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички в долната част на екрана Форматиране на фона.

 8. Щракнете върху Файл > Запиши, за да запишете промените си.

  Избраното изображение се оразмерява да запълни целия фон на слайда. То не може да бъде преоразмерявано толкова просто, колкото това става за картина на преден план, но можете да използвате настройките Изместване, за да промените разположението му. Или можете да използвате опцията Плочка с рисунка като текстура, за да се направи мозайка с изображението хоризонтално и вертикално в целия фон.

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в слайда.

  Важно е пропорциите на фигурата да са същите като тези на изображението, което искате да добавите в нея. Ако пропорциите на картината и фигурата се различават, картината ще е несиметрична.

 3. Премахнете контура на фигурата, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху бутона Контур, който се появява. В галерията, която се отваря, изберете Без контур.

 4. Щракнете отново с десния бутон върху фигурата и после върху Форматиране на фигура.

  Екранът Форматиране на фигура се отваря.

 5. В екрана Форматиране на фигура, под Запълване щракнете върху Запълване с картина или текстура.

  Бутон ''Запълване с картина или текстура'' в екран ''Форматиране на картина''

 6. Щракнете върху бутона Файл. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, преместете плъзгача Прозрачност в екрана Форматиране на фигура, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзгач "Прозрачност" в екран "Форматиране на картина"

Тази процедура се прилага към картина или текстура, която запълва изцяло фона на слайда.

 1. В нормален изглед изберете слайд с фоновата шарка или картината, която искате да премахнете.

 2. В раздела Проектиране на лентата с инструменти, в групата Персонализиране най-вдясно изберете Форматиране на фона.

  Бутонът "Форматиране на фона" е в раздела "Проектиране" на лентата в PowerPoint
 3. В екрана Форматиране на фона, под Запълване изберете Плътно запълване.

  В екрана "Форматиране на фона" изберете "Плътно запълване".
 4. Изберете стрелката надолу до бутона Цвят. Показва се галерия с цветове. Изберете белия цвят.

  Текущият ви фон се премахва и сега фонът на слайда е бял.

 5. Ако искате да направите същата промяна в други слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички в долната част на екрана Форматиране на фона.

Щракнете върху заглавието на раздел по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции:

Запълнете целия фон на слайда си с картина и след това регулирайте прозрачността на картината, така че да не закрива другото съдържание в слайда.

 1. Решете каква картина искате да използвате. Картината ще се побере по-добре, ако ориентацията й (пейзажна или портретна) съответства на тази на слайда.

  Защо?   PowerPoint променя размера на изображението така, че да запълни целия фон на слайда. Ако изображението има различна обща фигура от слайда, в който се поставя, е възможно части от картината да излязат извън границите на слайда и да не се виждат в него.

 2. В екрана с миниатюри, който е от лявата страна на прозореца на PowerPoint, изберете слайда, в който искате да вмъкнете картината. Щракнете с десния бутон върху миниатюрата и след това изберете Форматиране на фона.

  Щракнете с десния бутон върху миниатюра на слайд, за да добавите картина за фон на слайда
 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фона изберете Запълване с картина или текстура.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на фона"
 4. Под Вмъкване на картина от изберете Файл.

 5. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Отвори.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  (Можете също да вмъкнете графична колекция или изображение от клипборда на Windows.)

 6. След като вмъкнете картината, плъзнете плъзгача Прозрачност надясно, за да зададете желаната прозрачност в проценти. Промяната се отразява незабавно в картината.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на фона" има плъзгач за прозрачност, за да регулирате изображението
 7. (Незадължително) За да включите тази картина за фон на всички слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички в долната част на диалоговия прозорец Форматиране на фона.

 8. Щракнете върху Затвори, за да запишете промените и да затворите диалоговия прозорец.

  Избраното изображение се оразмерява да запълни целия фон на слайда. То не може да бъде преоразмерявано толкова просто, колкото това става за картина на преден план, но можете да използвате настройките Изместване в диалоговия прозорец Форматиране на фона, за да промените разположението му. Или можете да използвате опцията Плочка с рисунка като текстура, за да се направи мозайка с изображението хоризонтално и вертикално в целия фон.

Начертайте фигура, запълнете я с картина и след това нагласете прозрачността на картината:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява.

 2. Начертайте фигурата в слайда.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: С все още избраната фигура, в раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура и след това изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Тази процедура се прилага към картина или текстура, която запълва изцяло фона на слайда.

 1. В нормален изглед изберете слайд с фоновата шарка или картината, която искате да премахнете.

 2. В раздела Проектиране на лентата с инструменти, в групата Фон най-вдясно изберете Стилове на фон и след това изберете Форматиране на фона.

  Най-вдясно в раздела "Проектиране" изберете "Стилове на фон" и след това изберете "Форматиране на фона".

  Диалоговият прозорец Форматиране на фона се отваря.

 3. В диалоговия прозорец, в раздела Запълване изберете Плътно запълване.

  Форматиране на фона
 4. Изберете стрелката надолу до бутона Цвят и от галерията с опции изберете белия цвят.

  Текущият ви фон се премахва и сега фонът на слайда е бял.

 5. Ако искате да направите същата промяна в други слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички.

 6. Изберете Затвори.

Щракнете върху заглавието на раздел по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции:

Запълнете целия фон на слайда си с картина и след това регулирайте прозрачността на картината, така че да не закрива другото съдържание в слайда.

 1. Решете каква картина искате да използвате. Картината ще се побере по-добре, ако ориентацията й (пейзажна или портретна) съответства на тази на слайда.

  Защо?   PowerPoint променя размера на изображението така, че да запълни целия фон на слайда. Ако изображението има различна обща фигура от слайда, в който се поставя, е възможно части от картината да излязат извън границите на слайда и да не се виждат в него.

 2. В екрана с миниатюри, който е от лявата страна на прозореца на PowerPoint, изберете слайда, в който искате да вмъкнете картината. Щракнете с десния бутон върху миниатюрата и след това изберете Форматиране на фона.

  Щракнете с десния бутон върху миниатюра на слайд, за да добавите картина за фон на слайда
 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фона изберете Запълване с картина или текстура.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на фона"
 4. Под Вмъкване от изберете Файл.

 5. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  (Можете също да вмъкнете графична колекция или изображение от клипборда на Windows.)

 6. След като вмъкнете картината, плъзнете плъзгача Прозрачност надясно, за да зададете желаната прозрачност в проценти. Промяната се отразява незабавно в картината.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение
 7. (Незадължително) За да включите тази картина за фон на всички слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички в долната част на диалоговия прозорец Форматиране на фона.

 8. Щракнете върху Затвори, за да запишете промените и да затворите диалоговия прозорец.

  Избраното изображение се оразмерява да запълни целия фон на слайда. То не може да бъде преоразмерявано толкова просто, колкото това става за картина на преден план, но можете да използвате настройките Изместване в диалоговия прозорец Форматиране на фона, за да промените разположението му. Или можете да използвате опцията Плочка с рисунка като текстура, за да се направи мозайка с изображението хоризонтално и вертикално в целия фон.

Вмъкнете картина във фигура с точния размер, който искате, и след това регулирайте прозрачността й:

 1. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява. Начертайте фигурата над картината, която вмъкнахте в стъпка 1.

 2. Начертайте фигурата в слайда.

  Погрижете се пропорциите на изображението, което искате да добавите към фигурата, да съответстват. Ако пропорциите на картината и изображението се различават, изображението ще е несиметрично.

 3. Премахнете контура на избраната фигура: В раздела Инструменти за рисуване > Формат на лентата с инструменти щракнете върху Контур на фигура, след което изберете Без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 5. Под Запълване изберете Запълване с картина или текстура, след което изберете бутона Файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"

  Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Тази процедура се прилага към картина или текстура, която запълва изцяло фона на слайда.

 1. В нормален изглед изберете слайд с фоновата шарка или картината, която искате да премахнете.

 2. В раздела Проектиране на лентата с инструменти, в групата Фон най-вдясно изберете Стилове на фон и след това изберете Форматиране на фона.

  Изображение на раздела "Проектиране"

  Диалоговият прозорец Форматиране на фона се отваря.

 3. В диалоговия прозорец, в раздела Запълване изберете Плътно запълване.

  В диалоговия прозорец "Форматиране на фона" изберете "Плътно запълване".
 4. Изберете стрелката надолу до бутона Цвят. Показва се галерия с цветове. Изберете белия цвят.

  Текущият ви фон се премахва и сега фонът на слайда е бял.

 5. Ако искате да направите същата промяна в други слайдове в презентацията, изберете Приложи към всички.

 6. Изберете Затвори.

Вж. също

Добавяне на видео към фона на вашите слайдове

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×