Добавяне на етикет или текстово поле в работен лист

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Етикетите и текстовите полета се използват заедно за основни записи данни.

Какво искате да направите?

Научете повече за етикетите и текстовите полета

Добавяне на етикет (Контрола на формуляр)

Добавяне на етикет (ActiveX контрола)

Добавяне на текстово поле (ActiveX контрола)

Научете повече за етикетите и текстовите полета

Етикетът е текст, който указва целта на клетка или текстово поле, или който показва описателен текст, например заглавия, надписи или кратки инструкции. В допълнение, етикетът може също да показва описателна картина. Можете да използвате етикет за гъвкаво поставяне на инструкции, за акцентиране върху текст, както и когато сливането на клетки или определено местоположение на клетка не е практично решение.

Текстовото поле представлява правоъгълно поле, в което можете да преглеждате, въвеждате или редактирате текст или данни, които са обвързани с дадена клетка. Текстовото поле може да бъде също статично текстово поле, което представя информация, която е само за четене. Използвайте текстово поле като алтернатива на въвеждането на текст в клетка, когато искате да покажете свободно плаващ обект. Можете също да използвате текстово поле, за да показвате или преглеждате текст, който е независим от границите на реда и колоната, същевременно запазвайки оформлението на мрежата на таблицата с данни или работния лист.

Етикет (Контрола на формуляр)

пример за контрола на формуляр – етикет

Етикет (ActiveX контрола)

Пример за ActiveX контрола – етикет

Текстово поле (ActiveX контрола)

пример за activex контрола – текстово поле

Най-горе на страницата

Добавяне на етикет (Контрола на формуляр)

 1. Ако разделът Разработчик не е наличен, покажете го.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху раздела файл , щракнете върху Опциии щракнете върху Персонализиране на лентата.

  2. Под Основни раздели отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Вмъкване и след това под Контроли на формуляр щракнете върху Етикет Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 4. За да укажете свойствата на контролата, щракнете с десния бутон на мишката върху контролата и след това щракнете върху Форматиране на контрола.

Най-горе на страницата

Добавяне на етикет (ActiveX контрола)

 1. Ако разделът Разработчик не е наличен, покажете го.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху раздела файл , щракнете върху Опциии щракнете върху Персонализиране на лентата.

  2. Под Основни раздели отметнете квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Вмъкване и след това под ActiveX контроли щракнете върху Етикет Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 4. За да редактирате ActiveX контролата, уверете сте, че сте в режим на проектиране. В раздела Разработчик, в групата Контроли, включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 5. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на етикета.

 6. За да зададете свойствата на контролата, в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства Изображение на бутон .

  Съвет : Можете също да щракнете с десния бутон върху етикета, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата Помощ за Visual Basic. Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Следващият раздел обобщава наличните свойства на формата.

  Обобщение на свойствата по функционални категории

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Текст:

Атрибутите на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Формуляр)

Описателен текст на контролата, която го идентифицира или описва.

Caption (Формуляр)

Как текстът се подравнява в контролата (ляво, центрирано или дясно).

TextAlign (Формуляр)

Дали съдържанието на контролата автоматично преминава на нов ред.

WordWrap (Формуляр)

Размер и позиция:

Дали размерът на контролата да се наглася автоматично, за да покаже цялото съдържание.

AutoSize (Формуляр)

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Стила на фона (прозрачен или непрозрачен).

BackStyle (Формуляр)

Цвета на границата.

BorderColor (Формуляр)

Вида на границата (няма или единична линия).

BorderStyle (Формуляр)

Цвета на предния план.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (Формуляр)

Изображение:

Изображението, което да се показва в контролата.

Picture (Формуляр)

Местоположението на картината спрямо надписа й (ляво, горе, дясно и т. н.).

PicturePosition (Формуляр)

Клавиатура и мишка:

Клавишната комбинация за контролата.

Accelerator (Формуляр)

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Най-горе на страницата

Добавяне на текстово поле (ActiveX контрола)

 1. Ако разделът Разработчик не е наличен, покажете го.

  1. Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху раздела файл , щракнете върху Опциии щракнете върху Персонализиране на лентата.

  2. Под Основни раздели отметнете квадратчето разработчик и след това щракнете върху OK

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Вмъкване и след това под ActiveX контроли щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на текстовото поле.

 4. За да редактирате ActiveX контролата, уверете сте, че сте в режим на проектиране. В раздела Разработчик, в групата Контроли, включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 5. За да зададете свойствата на контролата, в раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Свойства Изображение на бутон .

  Съвет : Можете също да щракнете с десния бутон върху текстовото поле, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства. За подробна информация за всяко едно свойство изберете свойството и след това натиснете клавиша F1, за да покажете темата Помощ за Visual Basic. Можете също да въведете името на свойството в полето Търсене на "Помощ за Visual Basic". Следващият раздел обобщава наличните свойства на формата.

  Обобщение на свойствата по функционални категории

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Текст:

Дали дума или знак да бъде основната единица, използвана за разширяване на селекция.

AutoWordSelect (Формуляр)

Атрибутите на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Формуляр)

Дали избраният текст да остане осветен, когато фокусът не е върху контролата.

HideSelection (Формуляр)

Режимът на изпълнение по подразбиране на редактора за въвеждане.

IMEMode (Формуляр)

Дали размерът на контролата да се наглася за показване на напълно или частично редовете с текст.

IntegralHeight (Формуляр)

Максималния брой знаци, които потребителят може да въведе.

MaxLength (Формуляр)

Дали контролата да поддържа повече редове текст.

MultiLine (Формуляр)

Наместо действителните знаци да се показват запълващи знаци, като например звездичка (*).

PasswordChar (Формуляр)

Дали потребителят може да избере ред текст, като щракне отляво на текста.

SelectionMargin (Формуляр)

Текстът в контролата.

Text (Формуляр)

Как текстът се подравнява в контролата (ляво, центрирано или дясно).

TextAlign (Формуляр)

Дали съдържанието на контролата автоматично преминава на нов ред.

WordWrap (Формуляр)

Данни и обвързване:

Диапазона, който е свързан със стойността на контролата.

LinkedCell (Excel)

Съдържанието или състоянието на контролата.

Value (Формуляр)

Размер и позиция:

Дали размерът на контролата да се наглася автоматично, за да покаже цялото съдържание.

AutoSize (Формуляр)

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Стила на фона (прозрачен или непрозрачен).

BackStyle (Формуляр)

Цвета на границата.

BorderColor (Формуляр)

Типа на границата (никаква или едноредова).

BorderStyle (Формуляр)

Цвета на предния план.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (Формуляр)

Дали да се появява автоматичен табулатор, когато потребителят въведе максималния позволен брой знаци в контролата.

AutoTab (Формуляр)

Клавиатура и мишка:

Дали да е разрешено плъзгане и пускане.

DragBehavior (Формуляр)

Поведението на селекцията при влизане в контролата (избиране на всичко или без избиране).

EnterFieldBehavior (Формуляр)

Ефектът от натискане на клавиша ENTER (създаване на нов ред или преместване на фокуса).

EnterKeyBehavior (Формуляр)

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Дали в областта на редактиране да са разрешени табулатори.

TabKeyBehavior (Формуляр)

Специфично за текстово поле:

Дали контролата да има вертикални ленти за превъртане, хоризонтални ленти за превъртане, или и двете.

ScrollBars (Формуляр)

Забележка : 

 • За да създадете текстово поле с набор от заместващи знаци, което приема парола, използвайте свойството PasswordChar. Не забравяйте да защитите свързаната клетка или друго местоположение, в което се съхранява текстът.

  Забележка относно защитата : 

  • Използвайте сигурни пароли, които комбинират главни и малки букви, цифри и символи. Слаби пароли не се смесват тези елементи. Сигурна парола: Y6dh! et5. Слаба парола: House27. Паролите трябва да е с дължина 8 или повече знака. По-добре е фразата, която използва 14 или повече знаци.

  • It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

 • За да създадете текстово поле с повече редове и с превъртане с хоризонтални и вертикални ленти за превъртане, задайте MultiLine на True, AutoSize и WordWrap на False, ScrollBars на 3, а LinkedCell на адреса на клетката (напр. D1), която искате да съдържа текста. За да въведете нов ред, трябва да натиснете клавишите CTRL+ENTER или SHIFT+ENTER, което генерира специален знак, който се съхранява в свързаната клетка.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×