Добавяне на динамично съдържание към страница

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създавате динамични изгледи на съдържанието си, като използвате уеб част на заявка за съдържание. Можете да персонализирате заявката, която определя какво съдържание се показва, а можете да персонализирате и настройките на изгледа, които определят как се представя това съдържание на страницата.

В тази статия

Какво е заявка за съдържание?

Съставяне на заявка

Персонализиране на презентацията на данни

Какво е заявка за съдържание?

Заявката за съдържание е уеб компонент, който показва динамичен набор от елементи, базиран на заявка, че компилирате, като използвате уеб браузър. Можете да използвате заявката, за да определите кои елементи се показват, а можете да зададете и опции за представяне, за да определите как тези елементи да се показват на завършената страница.

Елементите, които се показват от уеб компонента на заявка за съдържание, винаги отразяват най-актуалния набор от елементи, които са изтеглени чрез заявката и за които потребителят на страницата има разрешение да вижда. Заявката се изпълнява, когато се разглежда страницата, съдържаща уеб компонента на заявка за съдържание. Ако е добавено ново съдържание и то отговаря на критериите на заявката, то се показва автоматично от уеб компонента на заявка за съдържание.

Забележка: Може да има забавяне от няколко минути между момента, когато се добавя новото съдържание, и когато то се покаже от уеб компонента на заявка за съдържание.

След като добавите уеб компонента на заявка за съдържание към страницата, вие редактирате уеб компонента, за да промените кои елементи той показва и как ги показва. За да редактирате уеб компонента на заявка за съдържание, щракнете върху бутона Редактиране в горния десен ъгъл на уеб компонента, а после щракнете върху Модифициране на споделен уеб компонент. Отваря се нов екран с инструменти и показва настройките на уеб компонента на заявката за съдържание.

Има пет категории настройки:

 • Заявка      Използвайте тези настройки, за да съставите заявката. За повече информация относно тези настройки вижте секцията съставяне на заявка.

 • Презентация      Използвайте тези настройки, за да персонализирате презентацията на елементите, които са извлечени от заявката. За повече информация относно тези настройки вижте секцията Персонализиране на презентацията на данни.

 • Облик      Използвайте тези настройки за промяна на облика на уеб частта за себе си. Можете да промените заглавието, височината, ширината и chrome (дизайн и навигация елементите, които рамката на уеб част) на уеб частта, като промените тези настройки. За повече информация относно тези настройки вижте статията Персонализиране на уеб части.

 • Оформление      Използвайте тези настройки, за да настроите оформлението на уеб частта. Можете да промените дали уеб частта се вижда, независимо дали е посока на текста (отляво надясно, отдясно наляво или нито една), коя зона на уеб частта се показва в (най-горе, лявата колона или дясната колона) и индекса на зоната на уеб частта. За повече информация относно тези настройки вижте статията Персонализиране на уеб части.

 • Разширени      Използвайте тези настройки, за да настроите разнообразни по-разширени опции за уеб частта. За повече информация относно тези настройки вижте статията Персонализиране на уеб части.

Най-горе на страницата

Съставяне на заявка

Можете да определите кое съдържание обработва заявката, като използвате следните настройки на Заявка.

 • Източник      Тази настройка определя обхвата на заявката ви. Тази настройка е задължителна. Има три опции:

  • Показване на елементи от всички сайтове в тази колекция от сайтове      Изберете тази опция за заявка към цялата колекция от сайтове. Това е настройката по подразбиране.

  • Показване на елементи от посочения по-долу сайт и всички подсайтове      Изберете тази опция, за да ограничите заявката до определен сайт в колекцията от сайтове. Можете да въведете адрес за сайта, но препоръчваме да използвате бутона Преглед, за да изберете сайт. Когато щракнете върху Преглед, се отваря диалоговият прозорец Избор на сайт на уеб компонента и показва дървовиден изглед на колекцията от сайтове. Щракнете върху сайта, към който искате да отправите заявка, а после щракнете върху О.

  • Показване на елементи от посочения по-долу списък:      Изберете тази опция, за да ограничите заявката до определен списък или библиотека в колекцията от сайтове. Можете да въведете адреса за списъка, но препоръчваме да използвате бутона Преглед, за да изберете списък или библиотека. Когато щракнете върху Преглед, се отваря диалоговият прозорец Избор на списък или библиотека на уеб компонента и показва дървовиден изглед на колекцията от сайтове. Ако списъкът или библиотеката, към които искате да отправите заявка, са разположени в рамките на определен сайт, щракнете върху знака плюс (+) до името на сайта. Когато видите списъка или библиотеката, към които искате да отправите заявка, щракнете върху него и после щракнете върху OK.

 • Тип на списъка      Тази настройка е задължителна. Можете да изберете всеки тип на списък, който е в колекцията ви от сайтове. Настройката по подразбиране е Библиотека от страници. Типът на списъка, който избирате, определя кои от списъците или библиотеките, които са в обхвата на заявката, се обработват от заявката.

 • Тип съдържание      Има две настройки за тип съдържание: Група на тип на съдържание и Тип съдържание. Тези настройки са задължителни. Можете да използвате тези настройки, за да ограничите заявката до елементи от определени типове съдържание, които са дефинирани за вашата колекция от сайтове.

 • Насочване към аудитория      Тази настройка е по желание. Ако изберете Насочване към аудитория, заявката филтрира съдържанието, което обработва, за да покаже само съдържание, което е насочено към аудиторията, към която принадлежи потребителят на страницата. Аудиториите са системно дефинирани и не могат да се променят, като се използва уеб компонентът на заявка за съдържание. Тази настройка определя само дали уеб компонентът се съобразява с целевата аудитория.

  Когато изберете Насочване към аудитория, става налична втора настройка: Показвай винаги елементи, които не са явно насочени. Когато изберете тази настройка, всяко съдържание, което не е явно насочено към някоя аудитория, се обработва от заявката, без значение кой разглежда страницата. Ако изберете Насочване към аудитория, но не изберете тази настройка, съдържанието, което не е явно насочено към аудитория, не се обработва от заявката.

 • Допълнителни филтри      Тази настройка е по желание. Можете да използвате тази настройка, за да ограничите допълнително съдържанието, което заявката извлича. Изберете поле на филтър, оператор за сравнение и въведете вашите критерии. Например можете да използвате полето за филтър автор, оператор за сравнение Е равно наи критерия Теодор Тодоров, за да ограничите резултатите от заявката до елементи, които са били създадени от Теодор Тодоров.

  Можете да зададете до три филтъра, като използвате настройката Допълнителни филтри. Ако използвате повече от един филтър, трябва да зададете как се прилагат заедно филтрите, като използвате опциите AND и OR, които предшестват втория и третия филтър.

Най-горе на страницата

Персонализиране на презентацията на данни

Можете да персонализирате представянето на съдържанието, което заявката извлича, като използвате следните настройки за Презентация. Всички тези настройки са по желание.

 • Групиране и сортиране      Използвайте тези настройки, за да подредите елементите, които се извличат от заявката.

  • Групирай елементите по      Изберете поле, което да използвате, за да разделите елементите по групи. Например ако искате да групирате елементите на базата кой е авторът им, изберете Автор.

   Когато изберете поле, по което да се групира, можете да зададете дали елементите да са подредени във възходящ или низходящ ред, като използвате опциите Показване на групите във възходящ ред и Показване на групите в низходящ ред.

  • Брой колони      Задайте броя колони, които искате да използвате, за да подредите елементите. Елементите могат да се подреждат най-много в пет колони.

  • Сортиране на елементите по      Изберете поле, което да използвате, за да сортирате елементите. Ако сте задали, че елементите са групирани, елементите се сортират в рамките на групите.

   Когато изберете поле, по което да се сортира, можете да зададете дали елементите да са подредени във възходящ, или в низходящ ред, като използвате опциите Показване на елементите във възходящ ред и Показване на елементите в низходящ ред.

  • Ограничаване на броя на елементи за показване      Можете да ограничите броя елементи, които се показват, като зададете тази опция. Ако не зададете граница, всички елементи, които са извлечени от заявката, се показват. Ако има голям брой елементи, страницата се разширява, за да ги побере.

 • Стилове      Използвайте тези настройки, за да приложите визуални стилове към групи и елементи.

  • Стил на група      Изберете стил, който да приложите към заглавката на групата. Например ако групирате по автор, всяка група елементи е озаглавена с името на автора и името на автора се появява в стила, който задавате, като използвате тази настройка.

  • Стил на елемент      Изберете стил, който да приложите към елементите.

 • Информационен канал      Можете да изберете уеб компонентът на съдържание от заявка да служи като RSS канал. Това дава възможност на потребителите на страницата да се абонират за резултатите от заявката на уеб компонента, така че да получават новите елементи, когато те се появят, без да трябва да посещават повторно страницата. Използвайте тези настройки, за да зададете заглавие и описание за RSS канала.

  • Заглавие на информационния канал      Въведете име, което искате да използвате за RSS канала. Това име помага на абонатите да идентифицират информационния канал в RSS четеца си.

  • Описание на информационния канал      Въведете описание, което искате да използвате за RSS информационния канал. Това описание помага на абонатите да идентифицират информационния канал в RSS четеца си.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×