Добавяне на групово поле или контрола на рамка в работен лист

Excel за Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате групово поле или контрола на рамка в контроли, свързани с група (например бутони за избор, квадратчета за отметка или тясно свързано съдържание) в една визуална единица.

Груповите полета и контролите на рамка са правоъгълни обекти с етикети по избор. Използвайте групово поле или контрола на рамка, за да организирате визуално във формуляра елементи, които са свързани. Например в заявление за клиентска поръчка можете да групирате името, адреса и номера на сметката на клиента. А във формуляр за поръчка можете да групирате списък с наличните артикули.

Групово поле (Контрола на формуляр)

пример за контрола на формуляр – групово поле

Контрола на рамка (ActiveX контрола)

Пример за ActiveX контрола – групово поле

Какъв тип контрола искате да използвате?

 1. Проверете раздела " разработчик " е наличен.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

  2. Под Персонализиране на лентатащракнете върху основни раздели от падащия списък.

  3. Поставете отметка в квадратчето разработчик и след това щракнете върху OK.

  4. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. В раздела разработчик щракнете върху Вмъкванеи след това под Контроли на формулярщракнете върху групово поле Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на груповото поле.

 4. Поставете свързаните контроли в границите на Групово поле.

  Например:

  1. Квадратчета за отметка, като например списък със свързани продукти за покупка.

  2. Етикети и текстови полета, например информация за име и адрес.

  3. Бутони за избор, които показват набор от взаимоизключващи се избори, като например "Малък", "Среден" или "Голям".

 5. За да укажете свойствата на контролата, щракнете с десния бутон на мишката върху контролата и след това щракнете върху Форматиране на контрола.

 1. Проверете раздела " разработчик " е наличен.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

  2. Под Персонализиране на лентатащракнете върху основни раздели от падащия списък.

  3. Поставете отметка в квадратчето разработчик и след това щракнете върху OK.

  4. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. В раздела разработчик щракнете върху Вмъкванеи след това под ActiveX контролищракнете върху Още контроли Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. В диалоговия прозорец Още контроли изберете Рамка на Microsoft Forms 2.0 от списъка с контроли, налични на вашия компютър.

 4. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на контролата на рамка.

 5. За да зададете свойствата на контролата, в раздела разработчик , щракнете върху свойства на Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец свойства . За подробна информация за всеки от тях изберете свойство и след това натиснете клавиша F1, за да покажете на Visual Basic помощна тема. Можете също да въведете името на свойството в помощ за Visual Basic търсене .

  Тази таблица обобщава по функционални категории наличните свойства.

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Текст:

Атрибутите на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Формуляр)

Описателен текст на контролата, която го идентифицира или описва.

Caption (Формуляр)

Размер и позиция:

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Цвета на рамката

BorderColor (Формуляр)

Цвета отпред.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (Формуляр)

Изображение:

Изображението, което да се показва в контролата.

Picture (Формуляр)

Местоположението на картината на фона (горе вляво, горе вдясно, централно и т. н.).

PictureAlignment (Формуляр)

Как да се показва картината на фона на контролата (изрязана, разтеглена или мащабирана).

PictureSizeMode (Формуляр)

Дали искате да наредите множество копия на картината в контролата.

PictureTiling (Формуляр)

Клавиатура и мишка:

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Специфично за рамка:

Използвания тип граница, едноредова или никаква.

BorderStyle (Формуляр)

Дали контролата да има вертикални ленти за превъртане, хоризонтални ленти за превъртане, или и двете.

ScrollBars (Формуляр)

Действието, което да бъде предприето, когато потребителят напусне последната контрола на рамка или на страница (всички формуляри или текущия формуляр).

Cycle (Формуляр)

Дали лентите за превъртане да остават видими, когато не са необходими.

KeepScrollBarsVisible (Формуляр)

Височината или ширината (в пунктове) на общата площ, която може да бъде преглеждана при движение по лентите за превъртане.

ScrollHeight, ScrollWidth (Формуляр)

Разстоянието (в пунктове) на левия или горния край на логическия формуляр до левия или десния край на рамката.

ScrollLeft, ScrollTop (Формуляр)

Колко да се променя размерът на дадено изображение в рамката.

Zoom (Формуляр)

Забележки: 

 • Ако ще използвате често контролата на рамка, добавете я в работния лист "Записани контроли", след което запишете работния лист за следваща употреба. Следващия път, когато ви е необходима контролата за рамка, отворете този работен лист и след това копирайте контролата на рамка в работния лист, който редактирате.

 • Всички бутони за избор в рамката са взаимоизключващи се по подразбиране.

 • Можете също да използвате превключващ бутон в рамка, за да изберете един или повече елементи от свързана група. Например можете да създадете формуляр за поръчка, който съдържа списък с налични артикули, с превключващ бутон пред всеки артикул.

Какъв тип контрола искате да използвате?

 1. Проверете раздела " разработчик " е наличен.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

  2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли щракнете върху Вмъкване и след това под Контроли на формуляр щракнете върху Групово поле Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на груповото поле.

 4. Поставете свързаните контроли в границите на Групово поле.

  Например:

  1. Квадратчета за отметка, като например списък със свързани продукти за покупка.

  2. Етикети и текстови полета, например информация за име и адрес.

  3. Бутони за избор, които показват набор от взаимоизключващи се избори, като например "Малък", "Среден" или "Голям".

 5. За да укажете свойствата на контролата, щракнете с десния бутон на мишката върху контролата и след това щракнете върху Форматиране на контрола.

 1. Ако разделът Разработчик не е наличен, покажете го.

  Показване на раздела Разработчик

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

  2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

 2. В раздела Разработчик, в групата Контроли, щракнете върху Вмъкване и след това под ActiveX контроли, щракнете върху Още контроли Изображение на бутон .

  Лентата на Access

 3. В диалоговия прозорец Още контроли изберете Рамка на Microsoft Forms 2.0 от списъка с контроли, налични на вашия компютър.

 4. Щракнете върху местоположението в работния лист, където искате да се покаже горният ляв ъгъл на контролата на рамка.

 5. За да редактирате ActiveX контролата, уверете сте, че сте в режим на проектиране. В раздела Разработчик, в групата Контроли, включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 6. За да зададете свойствата на контролата, в раздела Разработчик, в групата Контроли, щракнете върху Свойства Изображение на бутон .

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху контролата, а след това върху Свойства.

  Появява се диалоговият прозорец свойства . За подробна информация за всеки от тях изберете свойство и след това натиснете клавиша F1, за да покажете на Visual Basic помощна тема. Можете също да въведете името на свойството в помощ за Visual Basic търсене .

  Тази таблица обобщава по функционални категории наличните свойства.

Ако искате да укажете

Използвайте това свойство

Общи:

Дали контролата да се зарежда при отваряне на работната книга. (Игнорира се за ActiveX контроли.)

AutoLoad (Excel)

Дали фокусът може да отива в контролата и тя да отговори на събития, генерирани от потребителя.

Enabled (Формуляр)

Дали контролата може да бъде редактирана.

Locked (Формуляр)

Името на контролата.

Name (Формуляр)

Начина, по който контролата се прикачва към клетките под нея (свободно плаване, преместване, но без преоразмеряване, или преместване и преоразмеряване).

Placement (Excel)

Дали контролата може да бъде отпечатвана.

PrintObject (Excel)

Дали контролата да бъде видима, или скрита.

Visible (Формуляр)

Текст:

Атрибутите на шрифта (получер, курсив, размер, зачеркнат, подчертан и тегло).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Формуляр)

Описателен текст на контролата, която го идентифицира или описва.

Caption (Формуляр)

Размер и позиция:

Височината или ширината в точки.

Height, Width (Формуляр)

Разстоянието между контролата и левия или горния край на работния лист.

Left, Top (Формуляр)

Форматиране:

Цвета на фона.

BackColor (Формуляр)

Цвета на рамката

BorderColor (Формуляр)

Цвета отпред.

ForeColor (Формуляр)

Дали контролата да има сянка.

Shadow (Excel)

Визуалния изглед на границата (плоска, повдигната, потънала, гравирана или грапава).

SpecialEffect (Формуляр)

Изображение:

Изображението, което да се показва в контролата.

Picture (Формуляр)

Местоположението на картината на фона (горе вляво, горе вдясно, централно и т. н.).

PictureAlignment (Формуляр)

Как да се показва картината на фона на контролата (изрязана, разтеглена или мащабирана).

PictureSizeMode (Формуляр)

Дали искате да наредите множество копия на картината в контролата.

PictureTiling (Формуляр)

Клавиатура и мишка:

Персонализирана икона на мишка.

MouseIcon (Формуляр)

Типа показалец, който да се показва при позициониране на мишката над определен обект (например стандартен, стрелка или І-маркер).

MousePointer (Формуляр)

Специфично за рамка:

Използвания тип граница, едноредова или никаква.

BorderStyle (Формуляр)

Дали контролата да има вертикални ленти за превъртане, хоризонтални ленти за превъртане, или и двете.

ScrollBars (Формуляр)

Действието, което да бъде предприето, когато потребителят напусне последната контрола на рамка или на страница (всички формуляри или текущия формуляр).

Cycle (Формуляр)

Дали лентите за превъртане да остават видими, когато не са необходими.

KeepScrollBarsVisible (Формуляр)

Височината или ширината (в пунктове) на общата площ, която може да бъде преглеждана при движение по лентите за превъртане.

ScrollHeight, ScrollWidth (Формуляр)

Разстоянието (в пунктове) на левия или горния край на логическия формуляр до левия или десния край на рамката.

ScrollLeft, ScrollTop (Формуляр)

Колко да се променя размерът на дадено изображение в рамката.

Zoom (Формуляр)

Забележки: 

 • Ако ще използвате често контролата на рамка, добавете я в работния лист "Записани контроли", след което запишете работния лист за следваща употреба. Следващия път, когато ви е необходима контролата за рамка, отворете този работен лист и след това копирайте контролата на рамка в работния лист, който редактирате.

 • Всички бутони за избор в рамката са взаимоизключващи се по подразбиране.

 • Можете също да използвате превключващ бутон в рамка, за да изберете един или повече елементи от свързана група. Например можете да създадете формуляр за поръчка, който съдържа списък с налични артикули, с превключващ бутон пред всеки артикул.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×